Parenteel van Lambert Jans de Visser

1 Lambert Jans de Visser is geboren omstreeks 1646, zoon van Jan de Visser en N.N..
Notitie bij de geboorte van Lambert: ARA-den Bosch Hooge en Lage Zwaluwe folio 198:
Compareerde Lambregt Janse Visser oud omtrent 26 jaren.
Lambert is overleden op 26-02-1718 in mogelijk te Hooge Zwaluwe(N.B.), ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lambert: Grafregister van NH Kerk te Hooge Zwaluwe;opgesteld door A.Nelemans:
op het kerkhof:
1718
26 feb. Lambert de Visser, sincken 1 -0 – 0, baer 1-0-0, kleett 3-0-0 5 - 0 - 0
Notitie bij Lambert: Uit NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe Lidmatenboek 3 juli 1695:
Lambert de Visser
huisvrouw
Janneke Peters

R.A. Hooge en Lage Zwaluwe nr. 5
10 januari 1676: Nicolaas Vivveen contra Lamb. Jans Visser eist betaling van 60 gulden wegens den heer aanzegger en 70 gulden voor huur van 2 blokken land in de Meeuwenpolder en 85.10 over gepachte moer.

22 maart 1677
In beslagname goederen van Lambert de Visser teneinde 143 gulden te verkrijgen zijnde schuld t.g.v. koop van paard gekocht in 1676.

april 1677
Dirck van Lingen contra Lamb. Jans Visser en zijn bezette goederen.
idem
Johan v.d. Berg contra Lamb. Jans Visser; boete 25 gulden.

13 mei, 16 september en 7 december 1677
Stoffel Vermeulen contra Lamb. Jans de Visser.

16 juni 1678
Dirk van Lingen commis. tot Niervaart contra Lambert Jans Visser m.b.t. 134 gulden.

29 juni 1679
Frans Pr. van Paessen contra Lamb. Jans Visser m.b.t. bezetting van goederen; Dirk van Lingen contra Lambt. Jansse Visser.

23 februari 1680
Corn. Jan Knoop en Corn..... zijn schuldig aan Lamb. De Visser de huur van een blok hooiland.

RA Hooge en Lage Zwaluwe folio 33;akte 25 september 1688.
Lambreght Jansen Visser verclaert out te sijn omtrent 32 jaren.

RA Hooge en Lage Zwaluwe folio 198;akte 29 november 1672.
Compareerde Lambregt Janse Visser out omtrent 26 jaren.
Beroep:
pachter van het gemaal.   [bron: RA Hooge en Lage Zwaluwe folio 198; 1674.]
Lambert trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1671 in Zwaluwe met Janneke Pieters Jacobsdr. van de R(e)(i)viere, ongeveer 17 jaar oud. Janneke is een dochter van Peter Jacobs van de R(e)(i)viere en Grisella Rijcke van de Reviere. Zij is gedoopt op 18-01-1654 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Doopregister 1654 Hooge en Lage Zwaluwe.].
Kinderen van Lambert en Janneke:
1 Gr(i)esella(Friselle)(ken de Visser, gedoopt op 01-01-1672 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.1.
2 Neeltie de Visser [1.2]. Zij is gedoopt op 16-12-1673 in Zwaluwe(N.B.).
Notitie bij overlijden van Neeltie: jong overleden
3 Johannes(Jan) de Visser, gedoopt op 30-11-1675 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.
4 P(i)eter de Visser, geboren in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.
5 Neeltie de Visser [1.5]. Zij is gedoopt op 14-09-1681 in Zwaluwe(N.B.). Bij de doop van Neeltie was de volgende getuige aanwezig: Pieter (Jans) de Boer. Neeltie is overleden na 07-10-1717, minstens 36 jaar oud.
6 Johanna de Visser [1.6]. Zij is gedoopt op 08-09-1683 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Johanna is overleden op 06-02-1707 in Zwaluwe(N.B.), 23 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: ongehuwd overleden.
7 Krijn de Visser, gedoopt op 21-09-1687 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.7.
8 Maria de Visser [1.8]. Zij is gedoopt op 05-11-1690 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: R Willems.
Notitie bij overlijden van Maria: jong overleden.
9 Willemina de Visser [1.9]. Zij is gedoopt op 20-01-1692 in Zwaluwe(N.B.).
Notitie bij de geboorte van Willemina: Werd in kopiedoopboek (foutief) overgenomen als Willem.
Willemina is overleden vóór 1727 in Klundert(N.B.), ten hoogste 35 jaar oud.
10 Jacoba de Visser, gedoopt op 06-09-1693 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.10.
11 Maria de Visser [1.11]. Zij is gedoopt op 29-01-1696 in Zwaluwe(N.B.). Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Catie Andriesse. Maria is overleden na 09-01-1718, minstens 21 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: ongehuwd overleden.
12 Adriaen de Visser [1.12]. Hij is gedoopt op 13-09-1699 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Bij de doop van Adriaen waren de volgende getuigen aanwezig: Isaak van Breda en Dingena de Vos. Adriaen is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op 08-12-1699 in Hooge Zwaluwe(N.B.).
Notitie bij overlijden van Adriaen: Grafregister van NH Kerk te Hooge Zwaluwe;opgesteld door A.Nelemans:
Begraven op het kerkhof:
1699-28 sept. Kint van Lambert de Visser.
1.1 Gr(i)esella(Friselle)(ken de Visser, dochter van Lambert Jans de Visser (zie 1) en Janneke Pieters Jacobsdr. van de R(e)(i)viere. Zij is gedoopt op 01-01-1672 in Zwaluwe(N.B.).
Notitie bij de geboorte van Gr(i)esella(Friselle)(ken: Ook genaamd Visser, Vissers
Notitie bij overlijden van Gr(i)esella(Friselle)(ken: ongehuwd overleden.
Kinderen van Gr(i)esella(Friselle)(ken uit onbekende relatie:
1 Antonij van den Boogaert [1.1.1]. Hij is gedoopt op 01-01-1704 in Zevenbergen(N.B.) [bron: NH-Doopboek Zevenbergen 1704.]. Bij de doop van Antonij waren de volgende getuigen aanwezig: Heiltje de Haan en Antony van Londen?.
2 Elizabeth van den Boogaert [1.1.2]. Zij is gedoopt op 12-08-1708 in Zevenbergen(N.B.). Bij de doop van Elizabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Krijn de Visser en Kornelia de Visser.
3 Elizabeth van den Boogaert [1.1.3]. Zij is gedoopt op 19-06-1711 in Zevenbergen(N.B.) [bron: NH-Doopboek Zevenbergen 1711.]. Bij de doop van Elizabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Krijn de Visser en Kornelia de Visser.
4 Joannes van den Boogaert [1.1.4]. Hij is gedoopt op 27-03-1715 in Zevenbergen(N.B.) [bron: NH-Doopregister Zevenbergen 1715.]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Moulaart en Klaaske Moulaart.
1.3 Johannes(Jan) de Visser, zoon van Lambert Jans de Visser (zie 1) en Janneke Pieters Jacobsdr. van de R(e)(i)viere. Hij is gedoopt op 30-11-1675 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Bij de doop van Johannes(Jan) was de volgende getuige aanwezig: Cornelis de Visser. Johannes(Jan) is overleden op 28-03-1720 in Hooge Zwaluwe(N.B.), 44 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes(Jan): ARA 117 Hooge en Lage Zwaluwe 1735:
Maria Buytewegh wed. van Jan de Visser.

Grafregister van NH Kerk te Hooge Zwaluwe;opgesteld door A.Nelemans:
1720
28 mrt. Jan de Visser 4 - 8 – 0
Notitie bij Johannes(Jan): Compareerde voor schepenen der heerlijkheden van de Hooge en Lage Zwaluwe Andries Aelbrechts en Jan Laurens gerechtsdienaars alhier,dewelke ten verzoeke en requisities van de heer Chr.Swaens,baljuw dezer heerlijkheden hebben geattesteerd ende verklaard voor de waarheid op de Eed bij haar ten aanvang haar der bediening gedaan,bereid zijnde ’t zelf nader met Solemnele Eed te bevestigen dat zij,deponenten,op maandag laatstleden zijnde geweest de 25 september 1702 samen zijn gegaan de dijk van de Emiliapolder in van mening te gaan naar de Brandpolder dat zij veranderden van sentimenten en wederom keerden en in het naar huis komen de sluis van de Emiliapolder aan de Hooge Zwaluwe visiteerden of daarin geen fuiken stonden dat zij daarin één vonden staan en die daar uithaalden en nog één vonden in de vliet een weinigje voor de sluis die zijlieden daar ook uithaalden dat daarop een schuitje dat daaromtrent lag namen en samen daarin gingen en naar en in de sluis voeren en daar nog een derde fuik vonden zijnde vastgemaakt aan de vloeddeuren van de sluis die de tweede deponent daarvan heeft losgemaakt dat zij de deponenten daarmee zijnde of gedaan hebbend Jan en Peeter Lambregts de Visser boven op de sluis stonden.Dat Peeter de Visser een snaphaan met de tromp op hen aanhield en hen scheldend en uitmakend voor schelmen en dieven dat zij hun schuitje wegnamen en fuiken oplichten hen dreigende te doorschieten dat zij deponenten daarop uit het schuitje op het land sprongen houdende Peeter de Visser de snaphaan al met de tromp naar hen toe vattende de eerste deponent de tromp van de snaphaan trekkende zij deponenten ook hun degen dat Jan de Visser daarop begon te roepen:moord,moord lopende meteen naar huis en komende zo wederom geassisteerd met een snaphaan zeggende dat zij zijn broer zouden loslaten of dat hij hen onder de voet zou schieten houdende de snaphaan naar hen toe komende daarop mede daarbij Lambregt de Visser en zijn huisvrouw nemende de tweede deponent de drie fuiken op en gaande daarmede naar huis de eerste deponent,zich houdende achter de tweede,dreigende de voornoemde Lambrecht en Jan de Visser haar deponent nogal te slaan of te schieten zeggende de eerste deponent:houdt u gerust,slaat mij niet of het zal niet dogen,en zijn zo met de fuiken samen naar huis gegaan,verder verklaart de tweede deponent dat dinsdag daaraan voormiddags gekomen is ten huize van Govert van Velthoven,herbergier alhier waar aldaar mede ingekomen is Jan en Peeter de Visser die een soopken brandewijn lieten schenken daarop aanstonds Jan de Visser tegen de deponent zei:gij bent schelmen en gauwdieven denoterende neffens de deponent daarmede ook Andries Aelbrechts eerste deponent omdat hij de schuit(waarmee de fuiken uit de sluis en de vliet ’s avonds tevoren gehaald hadden)genomen of daartoe gebruikt hadden daarbij voegende wanneer wij ulieden in ’t veld krijgen dan zullen wij u tesamen doodbrengen en dergelijke dreigementen meer,meteen slaand naar de deponent daarop Peeter de Visser zijn mes,in de scheide stekend,uit de zak getogen en in zijn handen genomen daarmee alzo paraat gestaan heeft waarover de uit de voornoemde herberg gegaan en zijn verdere affaire gaan doen is.

Wijders verklaren etc.


Compareerde voor schepenen der heerlijkheden en dorpen de Hooge en Lage Zwaluwe nagenoemd Anthony Bellaerts bouwman wonende op de Gaet jurisdictie van de Lage Zwaluwe en Corn.Mattijse de Leeuw wonende alhier op de Hooge Zwaluwe zijnde beiden van competente ouderdom dewelke ter requisitite van Peeter de Visser,Adriaan Kooymans,Maria Buytewegh-wed. van Jan de Visser en Anneke Hulshout-wed.van Bastiaan de Graaf gezamenlijk pachters van Zijne Majesteits grote visserijen onder de Zwaluwe onder solemnele eden henlieden door de schepen Peter Dubbelman wettelijk afgestaafd verklaarde waar en waarachtig te wezen namelijk de eerste comparant dat hij op de 28ste juli 1736 zijnde de dag der verpachting van Hoogst.gen.Zijne Majesteits visserij des morgens omtrent negen uur op de hoek van de Emiliapoldersedijk,gemelde vissers heeft horen klagen aan Zijne Excell. Den Hoog Edelgeb.Heer Liuscius geheim krijgs- en domeinraad van Zijne Pruisische Majesteit mitsgaders dezelve Envoyer extraordinair bij de Hoog Mogende Heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden die ter dien tijd als Domein Raad ter verpachting van hoogst gen.Zijne Majesteits landen in de Emiliapolder en visserijen op de Zwaluwe zijnde over hun arme toestand dat zij al wat zij in de wereld gehad hadden op haar gepachte visserijen hadden vervist en buiten staat waren de achterstaande pachtpenningen te betalen of de visserij weder in te pachten en mitsdien verzochten kwijtschelding of remissie van hun verschuldigde pachtpenningen waarop wel gen. Zijne Excell.(ter presentie en in het bijwezen van de Weled.Gestr.Heer J.L.de la Faille,baljuw en ontvanger van deze voornoemde heerlijkheden en de Heer Johan Rualt van Fenema rentmeester van Zijne Majesteits Domeinen over voorn.Zwaluwe)aan dezelfde vissers antwoordde ik scheld u omtrent 2200 gulden kwijt en pacht maar wederom in.
Ende verklaarde de tweede comparant Cornelis Mattijse de Leeuw dat hij ten tijde voorn. met zijn wagen en paarden als knecht van genoemde heer Rentmeester op de dijk stond en genoemde Zijne Excell. tegen de voornoemde vissers hoorde zeggen dat hij hen omtrent de een of tweeentwintig honderd guldens kwijt schold en dat hij het hen niet meer manen zou en dat zij het niet hoefden te betalen waarop Zijne Excell. en verdere heren op de wagen zijn gestapt en hij deponent achterop dezelfde wagen als knecht staande van Zijne Excell. orders ontving om tegen genoemde vissers te zeggen dat zij het bij hen zouden houden en niet voortvertellen.
Eindigende zij deponenten hiermede hun verklaringen gevende van redenen van welwetenschap als alle het zelf aldus bijgewoond gezien en gehoord te hebben als in de tekst.
Aldus gedaan en verklaard op de Hooge Zwaluwe ter presentie en overstaan van Peter Dubbelman,Johan Kleyn en Harmen van Raamsdonk schepenen de 23 januari 1735.
Beroep:
8 oktober 1717 turfdrager wonende te Hooge Zwaluwe.   [bron: G.A.Hooge en Lage Zwaluwe,notulenboek 7;fol. 35 en 45.]
Johannes(Jan) trouwde, 21 jaar oud, op 10-03-1697 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe.] met Maria Janse Buitewegh, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes(Jan) en Maria: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe:
1697
maart 10 Sijn na dat drie Sondagse voorstellingen
onverhindert hadden gehad alhier in den
huwelijkse staat bevestigt
Johannes Lamberts de Visser
jongman geboortig alhier met
Marija Janse Buitewegh jongedogter
van Waddinxveen beijde woonende
op de Hoge Swaluwe.
Maria is geboren omstreeks 1677 in Waddinxveen(Z.H.). Maria is overleden na 26-03-1749, minstens 72 jaar oud.
Adres:
Bij huwelijk:Maria Janse Buijtewegh wonende te Hooge Zwaluwe.
Kinderen van Johannes(Jan) en Maria:
1 Willem de Visser, gedoopt op 29-09-1697 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.1.
2 Theuntie de Visser [1.3.2]. Zij is gedoopt op 09-08-1699 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Theuntie is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op 28-09-1701 in Hooge Zwaluwe(N.B.).
Notitie bij overlijden van Theuntie: Grafregister van NH Kerk te Hooge Zwaluwe;opgesteld door A.Nelemans:
memoriepost in het jaar 1701
28 sept.1701 Kint van Jan de Visser.
3 Lambregt de Visser, gedoopt op 21-08-1701 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.3.
4 Teuntie de Visser [1.3.4]. Zij is gedoopt op 28-10-1703 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Bij de doop van Teuntie waren de volgende getuigen aanwezig: Ariaentie Jans en Pieter de Visser. Teuntie is overleden na 09-11-1732, minstens 29 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Teuntie: ongehuwd overleden.
5 Johann(i)(e)s de Visser [1.3.5]. Hij is gedoopt op 18-10-1705 in Zwaluwe(N.B.). Bij de doop van Johann(i)(e)s was de volgende getuige aanwezig: Johanna (Lambregts) de Visser. Johann(i)(e)s is overleden, 3 maanden oud. Hij is begraven op 19-01-1706 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-NH-Kerk..
Notitie bij overlijden van Johann(i)(e)s: Grafregister van NH Kerk te Hooge Zwaluwe;opgesteld door A.Nelemans:
Begraven op het kerkhof:
1706 19 jan.
Kint van Jan de Visser. 1-0-0.
6 Adriaan(Ary) de Visser, gedoopt op 06-02-1707 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.6.
7 Maria de Visser [1.3.7]. Hij is gedoopt op 10-03-1709 in Zwaluwe(N.B.). Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Wentie Jans (Buijtenwegh) en Pieter Lamberts de Visser.
Notitie bij overlijden van Maria: Grafregister van NH Kerk te Hooge Zwaluwe;opgesteld door A.Nelemans:
Begraven op het kerkhof:
1709-21 sept. Kint van Jan de Visser 1-0-0.
8 Maria de Visser [1.3.8]. Zij is gedoopt op 10-08-1710 in Zwaluwe(N.B.). Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Wentie Jans (Buijtenwegh). Maria is overleden na 1748, minstens 38 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
9 Jacobus de Visser, geboren in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.9.
10 Jan de Visser [1.3.10]. Hij is gedoopt in 08-1715 in Zwaluwe(N.B.).
Notitie bij de geboorte van Jan: Doopdatum niet volledig in doopboek aangegeven.
Notitie bij overlijden van Jan: jong overleden.
11 Pieter de Visser, gedoopt op 19-11-1719 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.11.
1.3.1 Willem de Visser, zoon van Johannes(Jan) de Visser (zie 1.3) en Maria Janse Buitewegh. Hij is gedoopt op 29-09-1697 in Hooge Zwaluwe(N.B.).
Notitie bij Willem: Uit NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe;belijdenis 1718:Willem Janze de Visscher.
Willem ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 05-02-1722 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: DTB] met Pieternella Cornelisdr. van Gils, 22 jaar oud. Zij is gedoopt op 04-10-1699 in Zwaluwe(N.B.). Pieternella is overleden na 30-01-1741, minstens 41 jaar oud.
Kinderen van Willem en Pieternella:
1 Johanna de Visser [1.3.1.1]. Zij is gedoopt op 29-11-1722 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
2 Maria de Visser [1.3.1.2]. Zij is gedoopt op 11-06-1724 in Hooge Zwaluwe(N.B.).
3 Johannes (Jan) de Visser, geboren op 17-02-1726 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.1.3.
4 Cornelia de Visser [1.3.1.4]. Zij is gedoopt op 14-12-1727 in Hooge Zwaluwe(N.B.).
5 Adriana de Visser [1.3.1.5], geboren op 03-08-1729. Zij is gedoopt op 11-09-1729 in Made(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
6 Cornelis de Visser [1.3.1.6], geboren op 31-05-1731 in Geertruidenberg(N.B.) [bron: NG-doopboek 1688-1810 Geertruidenberg.].
7 Willem de Visser [1.3.1.7], geboren op 10-02-1733 in Geertruidenberg(N.B.) [bron: NG-doopboek 1688-1810 Geertruidenberg.].
8 Teuntje de Visser [1.3.1.8], geboren op 16-06-1735 in Geertruidenberg(N.B.) [bron: NG-doopboek 1688-1810 Geertruidenberg.].
9 Adam de Visser [1.3.1.9]. Hij is gedoopt op 01-11-1736 in Geertruidenberg(N.B.) [bron: NG-doopboek 1688-1810 Geertruidenberg.].
10 Pieter de Visser [1.3.1.10], geboren op 08-01-1739 in Geertruidenberg(N.B.) [bron: NG-doopboek 1688-1810 Geertruidenberg.].
11 Jacobus de Visser [1.3.1.11], geboren op 30-01-1741 in Geertruidenberg(N.B.) [bron: NG-doopboek 1688-1810 Geertruidenberg.].
1.3.1.3 Johannes (Jan) de Visser is geboren op 17-02-1726 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.], zoon van Willem de Visser (zie 1.3.1) en Pieternella Cornelisdr. van Gils. Hij is gedoopt op 03-03-1726 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Jan trouwde met Teuntje Donkers.
Kinderen van Jan en Teuntje:
1 Lijsbeth de Visser [1.3.1.3.1], geboren op 08-12-1753 in Geertruidenberg(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Zij is gedoopt op 09-12-1753 in Geertruidenberg(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.].
2 Willem de Visser [1.3.1.3.2], geboren op 08-12-1753 in Geertruidenberg(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Hij is gedoopt op 09-12-1753 in Geertruidenberg(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.].
3 Pieternella de Visser [1.3.1.3.3], geboren op 22-05-1755 in Geertruidenberg(N.B.) [bron: NG-doopboek 1688-1810 Geertruidenberg.].
4 Hendrica de Visser [1.3.1.3.4], geboren op 06-01-1757 in Geertruidenberg(N.B.) [bron: NG-doopboek 1688-1810 Geertruidenberg.].
5 Willem de Visser [1.3.1.3.5], geboren op 10-01-1758 in Geertruidenberg(N.B.) [bron: NG-doopboek 1688-1810 Geertruidenberg.].
6 Hendrica de Visser [1.3.1.3.6], geboren op 21-09-1760 in Geertruidenberg(N.B.) [bron: NG-doopboek 1688-1810 Geertruidenberg.].
7 Johanna de Visser [1.3.1.3.7]. Zij is gedoopt op 27-02-1763 in Geertruidenberg [bron: NG-doopboek 1688-1810 Geertruidenberg.].
8 Hendrik de Visser [1.3.1.3.8], geboren op 19-09-1765 in Geertruidenberg(N.B.) [bron: NG-doopboek 1688-1810 Geertruidenberg.].
1.3.3 Lambregt de Visser, zoon van Johannes(Jan) de Visser (zie 1.3) en Maria Janse Buitewegh. Hij is gedoopt op 21-08-1701 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Lambregt is overleden op 12-08-1779 in Zwaluwe(N.B.), 77 jaar oud. Hij is begraven op 17-08-1779 in Zwaluwe(N.B.).
Notitie bij overlijden van Lambregt: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
1779
Augustus 12
Obiit Lambert Janse de Visser, oud 77 jaaren en elf maanden, begraven in de kerk den 17e dito.
f. 2. 0. 0. komt voor ´t geluij
f. 6.10. 0. voor Baar & kleed
f. 7.10. 0. voor de zarken
f. 1.10. 0. voor ´t zinken
f. 3. 0. 0. En voor huur van ´t Graf
------------
f.20.10. 0.
Lambregt trouwde, 30 jaar oud, op 02-09-1731 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe.] met Johanna Robbregts de Pieterman, 32 jaar oud, nadat zij op 10-08-1731 in Zwaluwe. in ondertrouw zijn gegaan [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Johanna is een dochter van Robbert Pieters de Pieterman en Cornelia Jans Lucas. Zij is gedoopt op 02-11-1698 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: NG - lidmaten-, doop- en trouwboek 1610-1772, Hooge en Lage Zwaluwe.]. Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Martijntie Cornelisdr. Botbijl (geb. 1674) en Jan Janse Lucas (geb. 1804). Johanna is overleden op 10-09-1782 in Zwaluwe(N.B.), 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven Hooge en Lage Zwaluwe 1764-1810:
1782 september 10:obiit Johanna Robber de Pieterman weduwe Lambert Jansz. de Visser oud 83 11/12 jaaren en begraaven den 13e dito in de kerk
f. 2. 0. 0. komt voor ´t geluij
f. 6.10. 0. voor baar & kleed
f. 1.10. 0. voor ´t zinken
f. 7.10. 0. voor de zarken
f. 3. 0. 0. en voor huur van ´t graf
------------
f.20.10. 0.

Begraafregister over 1722 in de kerk:
13 sept. Johanna Robbersdr. Pieterman, wed. van Lambert Jansz.de Visser 20.10..
in de kerk
Johanna ging voorheen in ondertrouw op 10-09-1722 in Zwaluwe(N.B.). [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe.] met Adriaan van Raamsdonk.
Kinderen van Lambregt en Johanna:
1 Johannes(Jan) de Visser, geboren op 04-11-1732 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.3.1.
2 Robbregt de Visser [1.3.3.2]. Hij is gedoopt op 06-06-1735 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.].
Notitie bij overlijden van Robbregt: jong overleden.
3 Maria de Visser [1.3.3.3], geboren op 12-06-1736 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Zij is gedoopt op 17-06-1736 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.].
4 Robbregt(Robbert) de Visser, geboren op 11-04-1738 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.3.4.
5 Jacobus de Visser [1.3.3.5], geboren op 20-01-1740 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Hij is gedoopt op 24-01-1740 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.].
Notitie bij overlijden van Jacobus: jong overleden.
6 Jacobus de Visser, geboren op 29-03-1743 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.3.6.
1.3.3.1 Johannes(Jan) de Visser is geboren op 04-11-1732 in Hooge Zwaluwe(N.B.), zoon van Lambregt de Visser (zie 1.3.3) en Johanna Robbregts de Pieterman. Hij is gedoopt op 19-11-1732 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.].
Adres:
In 1763 wonende Goudse Weg te Rotterdam   [bron: GA Rotterdam]
Johannes(Jan):
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 26-06-1763 in Rotterdam(Z.H.) [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd] met Maria Kooyman, nadat zij op 12-06-1763 in Rotterdam(Z.H.) in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-06-1763 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A.Rotterdam].
Notitie bij het huwelijk van Johannes(Jan) en Maria: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd:
Bruidegom Jan de Visser , jongeman , van Hogeswaluuw , wonend: Goudse Weg
Bruid Maria Kooijman , jongedochter , van Lexmond , wonend: Goudse Weg
Maria is geboren in Lexmond(Z.H.).
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 08-12-1769 in Amsterdam(N.H) [bron: Trouweregister Amsterdam 615-378.] met Maria Kruijk, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes(Jan) en Maria: Bij huwelijk in 1769 is de vader Marten Kruijk in Suriname.
Maria is geboren omstreeks 1738 in Amsterdam(N.H), dochter van Marten Kruijk.
Adres:
(bij huwelijk in 1769:Wittenburg te Amsterdam.)
Kind van Johannes(Jan) en Maria (1):
1 Lammert de Visser [1.3.3.1.1], geboren in Amsterdam(N.H.). Hij is gedoopt op 29-01-1768 in Amsterdam(N.H.)-(Westerkerk) [bron: Doopregisters Amsterdam 112 p.35(folio 16)nr.15.].
Notitie bij de geboorte van Lammert: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
Ao.1768 Januarij
ged. 29ste dito
Lammert zoon van Jan Lammerts de Visser en Maria Koijman
doopgetuigen zijn (vrijwel zeker de grootouders) Lambregt de Visser en Johanna de Pieterman.
N.B. Dit kind is te Amsterdam gebooren en gedoopt zijnde volgens doopceel in dato 30 January alhier overgeteekend.
Lammert is overleden op 20-04-1768 in Zwaluwe(N.B), 2 maanden oud [bron: NG - register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810, Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is begraven op 23-04-1768 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG - register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810, Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij overlijden van Lammert: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
1768
April 20
Obijt Lambert Jansz. de visser,oud 2½ maanden.En begraaven den 23e dito.
Kinderen van Johannes(Jan) en Maria (2):
2 Johanna de Visser [1.3.3.1.2]. Zij is gedoopt op 01-10-1773 in Amsterdam(N.H.)-(-Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Johanna: doopgetuigen zijn (vrijwel zeker de grootouders) Lambregt de Visser en Johanna de Pieterman.
3 Aaltje de Visser [1.3.3.1.3]. Zij is gedoopt op 11-10-1778 in Amsterdam(N.H.)-(Noorderkerk). Bij de doop van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Marten Kruijk [grootvader moederszijde].
1.3.3.4 Robbregt(Robbert) de Visser is geboren op 11-04-1738 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.], zoon van Lambregt de Visser (zie 1.3.3) en Johanna Robbregts de Pieterman. Hij is gedoopt op 13-04-1738 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Robbregt(Robbert) is overleden op 22-07-1814 om 05:00 in Etten(N.B.)-(huisnr.609), 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister-Etten Leur 1814;akte nr.98.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-07-1814 [bron: Overlijdensregister-Etten Leur 1814;akte nr.98.]. Robbregt(Robbert) trouwde, 30 jaar oud, op 26-06-1768 in Hooge en Lage Zwaluwe. [bron: NG-lidmaten-, doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe en DTB Rotterdam Trouw gereformeerd.] met Gerritje Kooyman, 30 jaar oud, nadat zij op 05-06-1768 in Hooge en Lage Zwaluwe in ondertrouw zijn gegaan [bron: NG-lidmaten-, doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe en DTB Rotterdam Trouw gereformeerd.].
Notitie bij het huwelijk van Robbregt(Robbert) en Gerritje: Uit Register van ontvangst van impost op het trouwen 1751-1803 Hooge en Lage Zwaluwe:
1.6.1768: impost op het trouwen 4de klasse 6.0.0.

DTB Rotterdam Trouw gereformeerd:
Bruidegom Robbert Lambertz de Visser , jongeman , van Hooge Zwaluwe , wonend: Hooge Zwaluwe
Bruid Gerritje Kooijman , jongedochter , van Lexmond , wonend: Hooge Zwaluwe
Gerritje is geboren in Lexmond(Z.H.). Zij is gedoopt op 06-02-1738 in Lexmond(Z.H.) [bron: www.lucasriemens.nl]. Gerritje is overleden op 04-10-1798 in Zevenbergen(N.B.), 60 jaar oud [bron: Gaarder Begraven Zevenbergen 1798-1810.].
Kinderen van Robbregt(Robbert) en Gerritje:
1 Lam(b)(m)ert de Visser, geboren op 18-09-1770 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.3.4.1.
2 Adriaan de Visser, gedoopt op 01-03-1772 in Zevenbergen(N.B.). Volgt 1.3.3.4.2.
3 Johanna de Visser [1.3.3.4.3]. Zij is gedoopt op 19-03-1775 in Zevenbergen(N.B.).
4 Trijntje(Treijntje) de Visser, gedoopt op 05-12-1779 in Zevenbergen(N.B.). Volgt 1.3.3.4.4.
1.3.3.4.1 Lam(b)(m)ert de Visser is geboren op 18-09-1770 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.], zoon van Robbregt(Robbert) de Visser (zie 1.3.3.4) en Gerritje Kooyman. Hij is gedoopt op 23-09-1770 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Lam(b)(m)ert is overleden op 02-03-1833 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. 163), 62 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1833;akte nr.16.].
Adres:
(woont in 1799 op de Groene Dijk onder Lage Zwaluwe.)
Beroep:
(arbeider)
Lam(b)(m)ert:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 26-06-1791 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: NG-Trouwboek 1610-1672 Hooge en Lage Zwaluwe.] met Pieternel(la) Markus, 20 jaar oud, nadat zij op 10-06-1791 in Hooge en Lage Zwaluwe in ondertrouw zijn gegaan [bron: NG-Trouwboek 1610-1672 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Pieternel(la) is geboren op 07-02-1771 in Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.], dochter van Marcus Jobse en Josina de Gast. Zij is gedoopt op 17-02-1771 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Pieternel(la) is overleden op 26-10-1798 in Zwaluwe(N.B.), 27 jaar oud [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Zij is begraven op 29-10-1798 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.].
Notitie bij overlijden van Pieternel(la): Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
1798 den 26 october obijt Pieternella Marcus huisvrouw van Lamb.Robbertsz. de Visser oud 27 jaar en begraven den 29e dito onder pro deo.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 28-07-1799 in Zwaluwe [bron: NG-Trouwboek 1773-1810,Hooge en Lage Zwaluwe.] met Johanna(Janna) van der Veeke, ongeveer 35 jaar oud, nadat zij op 05-07-1799 in Zwaluwe in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Lam(b)(m)ert en Johanna(Janna): huwelijk voor schepenbank.
Johanna(Janna) is geboren omstreeks 1764 in Stuivezand onder Oosterhout(N.B.), dochter van Adriaan van der Vee(c)ke en Geertru(ij)(ida) van Diemen. Johanna(Janna) is overleden op 20-10-1812 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. 259), ongeveer 48 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1812;akte nr.48.].
(3) trouwde, 42 jaar oud, op 01-07-1813 in Zwaluwe(N.B) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1813; akte nr.16.] met Grietje(Margaretha)(Margrita) Markus, 22 jaar oud. Grietje(Margaretha)(Margrita) is geboren op 13-11-1790 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Zij is gedoopt op 14-11-1790 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Grietje(Margaretha)(Margrita) is overleden op 02-06-1848 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.174), 57 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1848;akte nr.47.].
Kinderen van Lam(b)(m)ert en Pieternel(la):
1 Geertje de Visser, geboren op 24-03-1792 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.3.4.1.1.
2 Jesijntje de Visser [1.3.3.4.1.2], geboren op 10-11-1793 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Zij is gedoopt op 17-11-1793 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.].
3 Johanna de Visser, geboren op 18-11-1795 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.3.4.1.3.
4 Robert de Visser [1.3.3.4.1.4], geboren op 11-11-1797 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Hij is gedoopt op 19-11-1797 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Robert is overleden op 12-06-1801 in Zwaluwe(N.B.), 3 jaar oud [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is begraven op 15-06-1801 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij overlijden van Robert: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
den 12 Juny 1801 Sterf Robbert Lambertz. de Visser oud 3½ jaar begraven den 13e dito op het kerkhof f.1:0:0.
Kinderen van Lam(b)(m)ert en Grietje(Margaretha)(Margrita):
5 Clasina de Visser, geboren op 01-04-1814 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.3.4.1.5.
6 Teuntje de Visser [1.3.3.4.1.6], geboren op 25-01-1816 in Hooge en Lage Zwaluwe.
7 Trijntje de Visser [1.3.3.4.1.7], geboren op 25-01-1816 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1816;akte nr.15.]. Trijntje is overleden op 22-04-1832 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.163), 16 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1832;akte nr.33.].
8 Theuna Jacoba de Visser [1.3.3.4.1.8], geboren op 09-02-1822 om 22:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.137) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1822;akte nr.17.]. Theuna is overleden op 04-09-1897 in Almkerk en Uitwijk(N.B.), 75 jaar oud [bron: Overlijdensregister Almkerk en Uitwijk 1897; akte nr.17.].
1.3.3.4.1.1 Geertje de Visser is geboren op 24-03-1792 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.], dochter van Lam(b)(m)ert de Visser (zie 1.3.3.4.1) en Pieternel(la) Markus. Zij is gedoopt op 03-04-1792 [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Geertje trouwde, 28 jaar oud, op 13-04-1820 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1820.] met Willem Lucas, 26 jaar oud. Willem is geboren op 30-09-1793 in Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Jan Lucas en Tanneke Willemse van Lit. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 13-10-1793 in Zwaluwe(N.B.). Willem is overleden op 16-08-1877 in Zwaluwe(N.B.), 83 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1877;akte nr.85.].
1.3.3.4.1.3 Johanna de Visser is geboren op 18-11-1795 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.], dochter van Lam(b)(m)ert de Visser (zie 1.3.3.4.1) en Pieternel(la) Markus. Zij is gedoopt op 22-11-1795 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Johanna is overleden op 09-12-1829 in Zevenbergen(N.B.), 34 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 18729akte nr.105.]. Johanna trouwde [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1816;akte nr.7.] met Herbert van der Put. Herbert is geboren in Zevenbergen(N.B.). Hij is gedoopt op 24-09-1786 in Zevenbergen(N.B.) [bron: http://geneanet.org?]. Herbert is overleden op 19-08-1849 in Zevenbergen(N.B.), 62 jaar oud [bron: Overlijdensregister Zevenbergen 1849;akte nr.109.].
1.3.3.4.1.5 Clasina de Visser is geboren op 01-04-1814 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1814;akte nr.27.], dochter van Lam(b)(m)ert de Visser (zie 1.3.3.4.1) en Grietje(Margaretha)(Margrita) Markus. Clasina is overleden op 24-12-1893 in Almkerk en Uitwijk(N.B.), 79 jaar oud [bron: Overlijdensregister Almkerk en Uitwijk 1893;akte nr.64.]. Clasina trouwde [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1834;akte nr.14.] met Christiaan Pfaff.
Notitie bij het huwelijk van Clasina en Christiaan: huwelijk voor schepenbank.
Christiaan is geboren op 05-05-1799 in Zaltbommel(Gld.). Christiaan is overleden vóór 1893, ten hoogste 94 jaar oud.
Beroep:
(bij huwelijk:sergeant bij het korps Jagers van van Dam.)
1.3.3.4.2 Adriaan de Visser, zoon van Robbregt(Robbert) de Visser (zie 1.3.3.4) en Gerritje Kooyman. Hij is gedoopt op 01-03-1772 in Zevenbergen(N.B.) [bron: NH Doopregister Zevenbergen 1661-1775.]. Adriaan is overleden op 11-11-1818 om 21:00 in Leur(N.B.)-(huisnr.172), 46 jaar oud [bron: Overlijdensregister Etten-Leur 1818;akte nr.102.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-11-1818 [bron: Overlijdensregister Etten-Leur 1818;akte nr.102.].
Beroep:
(schipper)
Adriaan trouwde, 43 jaar oud, op 07-06-1815 in Zevenbergen(N.B.) [bron: Huwelijksregister Zevenbergen 1815;akte nr.13.] met Jenneke Kievit(de Kievit), 18 jaar oud. Jenneke is geboren op 01-11-1796 in Wijk en Aalburg(N.B.). Jenneke is overleden op 04-02-1866 om 01:00 in Zevenbergen(N.B.), 69 jaar oud [bron: Overlijdensregister Zevenbergen 1866;akte nr.11.].
Kind van Adriaan en Jenneke:
1 Adriana de Visser, geboren op 12-05-1819 in Etten-Leur(N.B.). Volgt 1.3.3.4.2.1.
1.3.3.4.2.1 Adriana de Visser is geboren op 12-05-1819 in Etten-Leur(N.B.) [bron: Geboorteregister Etten-Leur 1819;akte nr.48.], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.3.3.4.2) en Jenneke Kievit(de Kievit). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1819 [bron: Geboorteregister Etten-Leur 1819;akte nr.48.]. Adriana is overleden op 03-06-1896 om 12:00 in Etten-Leur(N.B.), 77 jaar oud [bron: Overlijdensregister Etten-Leur 1896;akte nr.74.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-06-1896 [bron: Overlijdensregister Etten-Leur 1896;akte nr.74.].
Notitie bij overlijden van Adriana: Testament:
ABS 31 inventarisnummer (blok 1843-1895) 2557
Notariële archieven Roosendaal


ABS 31 inventarisnummer (blok 1843-1895) 2557


Notariële archieven Roosendaal
Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1842 in Etten-Leur(N.B.) [bron: Huwelijksregister Etten-Leur 1842;aktenr.30.] met Servaas van Breda. Servaas is geboren in Etten-Leur(N.B.). Servaas is overleden op 04-03-1880 om 09:30 in Etten-Leur(N.B.) [bron: Overlijdensregister Etten-Leur 1880;akte nr.36.].
1.3.3.4.4 Trijntje(Treijntje) de Visser, dochter van Robbregt(Robbert) de Visser (zie 1.3.3.4) en Gerritje Kooyman. Zij is gedoopt op 05-12-1779 in Zevenbergen(N.B.) [bron: NH Doopregister Zevenbergen 1776-1811.]. Trijntje(Treijntje) is overleden op 13-11-1860 om 18:00 in Zwaluwe(N.B.), 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1860;akte nr103.].
Beroep:
(bij huwelijk in 1814 bouweresse.)   [bron: Huwelijksregister Etten-Leur 1814;akte nr.01.]
Trijntje(Treijntje):
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 24-11-1799 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-Trouwboek Hooge en Lage Zwaluwe 1773-1810.] met Adriaan Dingman Lucas, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje(Treijntje) en Adriaan: Uit Register voor het impost op het trouwen 1751-1803 Hooge en Lage Zwaluwe:
7.11.1799:impost op het trouwen 4de klasse 6.0.0.
Adriaan is geboren op 10-05-1766 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG - doopboek 1718-1810, Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 19-05-1766 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG - doopboek 1718-1810, Hooge en Lage Zwaluwe].
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 06-01-1817 in Etten-Leur [bron: Huwelijksregister Etten-Leur 1817;akte nr.01.] met Nicolaas Lucas.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje(Treijntje) en Nicolaas: Uit Huwelijksregister Etten-Leur 1814;akte nr.01:
Voor dit huwelijk wordt dispensatie verleend voor het onder nr.60 gestelde in de Wet van 31.01.1815 met afwijking van het bepaalde in art. no.162 t.a.v. huwelijk tussen broeder en behuwdzuster.
Tevens worden 2 kinderen geecht:Adriaan, geboren 1810 en Gerard, geboren 1813.
Nicolaas is geboren in Hooge Zwaluwe(N.B.). Nicolaas is overleden op 25-11-1828 om 19:30 in Zevenbergen(N.B.)-(huisnr.457) [bron: Overlijdensregister Zevenbergen 1828;akte nr.99.].
Beroep:
(bij huwelijk in 1817 bouwman.)   [bron: Huwelijksregister Etten-Leur 1817;akte nr.01.]
(3) trouwde, 57 jaar oud, op 05-05-1837 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1837;akte nr.11.] met Jacobus van ’t Geloof, 64 jaar oud. Jacobus is geboren op 05-11-1772 in Zwaluwe(N.B.). Jacobus is overleden op 29-08-1844 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.304)., 71 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1844;akte nr78.].
Beroep:
arbeider
Kinderen van Trijntje(Treijntje) en Adriaan:
1 Dingeman Lucas [1.3.3.4.4.1], geboren op 23-04-1800 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 27-04-1800 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
2 Kaatje Lucas [1.3.3.4.4.2]. Zij is gedoopt op 05-08-1804 in Leur(N.B.) [bron: NH Dopen Leur 1741-1810.].
3 Robbert Lucas [1.3.3.4.4.3]. Hij is gedoopt op 14-02-1808 in Leur(N.B.) [bron: NH Dopen Leur 1741-1810.].
4 Pieter Lucas [1.3.3.4.4.4]. Hij is gedoopt op 01-05-1808 in Leur(N.B.) [bron: NH Dopen Leur 1741-1810.].
1.3.3.6 Jacobus de Visser is geboren op 29-03-1743 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.], zoon van Lambregt de Visser (zie 1.3.3) en Johanna Robbregts de Pieterman. Hij is gedoopt op 31-03-1743 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Jacobus is overleden op 17-12-1813 om 04:00 in Rotterdam(Z.H.), 70 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1813 akte d.d.20.12.1813.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1813.
Notitie bij overlijden van Jacobus: overlijdt als weduwnaar van Johanna Langakkers.
Adres:
Overlijdt Binnenweg S96;Rotterdam.
Jacobus trouwde, 28 jaar oud, op 16-05-1771 in Rotterdam(Z.H.) [bron: NH-Trouwen Rotterdam 1763-1780] met Johanna(Jannetie) Langakkers, 22 jaar oud, nadat zij op 28-04-1771 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam Trouw Gereformeerd,indexnr.164.].
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Johanna(Jannetie): Dit huwelijk is niet op "harde" feiten gebaseerd maar is gebaseerd op het feit dat deze Jacobus de Visser de enige is die o.b.v. leeftijd etc.in aanmerking voor dit huwelijk komt.
Bovendien heeft hij bij overlijden op 17.12.1813 een leeftijd van 72 jaar bereikt hetgeen ongeveer in overeenstemming is met de geboortedatum in 1743.Bij zijn huwelijk wordt vermeld "JM van Hooge Zwaluwe" en bij zijn overlijden "geboorteplaats Lage Zwaluw".
Bovendien staat in het doopboek van de Hooge en Lage Zwaluwe bij de doopdatum in de marge bijgeschreven "doopceduul gesgreeven den 15de april 1771".Dit doopceduul is n.m.m. bedoeld als de bij het huwelijk te gebruiken akte.

NH-Trouwen Rotterdam 1763-1780
1771 den 28 April
Jakobus de Visser j.m. van de Hooge Zwaluwe
met
Jannetie Langakkers j.d. alhier geboren
woonen beijde op het Wolfshoek.
In de kantlijn: alh.getr. 16 Maij 1771
Zij is gedoopt op 20-02-1749 in Rotterdam(Z.H.).
Notitie bij de geboorte van Johanna(Jannetie): Uit DTB Rotterdam Trouw Gereformeerd,indexnr.164:
Johanna Langakkers J.D. van Rotterdam.
Johanna(Jannetie) is overleden op 15-03-1811 in Rotterdam(Z.H.), 62 jaar oud. Zij is begraven op 19-03-1811 in Rotterdam(Z.H.).
Adres:
(wont bij huwelijk in 1771:Wolfshoek te Rotterdam.)   [bron: DTB Rotterdam Trouw Gereformeerd,indexnr.164.]
1.3.6 Adriaan(Ary) de Visser, zoon van Johannes(Jan) de Visser (zie 1.3) en Maria Janse Buitewegh. Hij is gedoopt op 06-02-1707 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Bij de doop van Adriaan(Ary) was de volgende getuige aanwezig: Johanna (Lamberts) de Visser.
Notitie bij de geboorte van Adriaan(Ary): Uit NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe:
1701 Februarus 6 Arie
V Jan Lambert de Visscher
M Marijtje Jans
G Johanna de Visscher
Adriaan(Ary) is overleden op 17-09-1773 in Zwaluwe(N.B.), 66 jaar oud. Hij is begraven [bron: Begraafregister 1764-1810 en NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.].
Notitie bij overlijden van Adriaan(Ary): Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
1773
September 17
Obijt Arie Jansz. Devisser, oud 67 jaaren.En begraaven den 20e dito.

Begraafregister 1773:
20 sept.Arij Jansse de Visser 4.0.0.
Adriaan(Ary) trouwde, 31 jaar oud, op 30-11-1738 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe.] met Adriaantje Govertze Bus, nadat zij op 07-11-1738 in Hooge Zwaluwe in ondertrouw zijn gegaan [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Adriaantje is geboren in Zwaluwe(N.B.). Adriaantje is overleden op 25-05-1781 in Fijnaart en Heijningen(N.B.). Zij is begraven op 29-05-1781 in Fijnaart en Heijningen(N.B.) [bron: NH Begraven 1770-1802 Fijnaart en Heijningen/].
Notitie bij overlijden van Adriaantje: overleden onder Fijnaart als weduwe van Arie Vissers.
Getuige bij:
11-07-1779     doop Adriana de Visser (1779-1812) [zie 1.3.6.4.2]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Adriaan(Ary) en Adriaantje:
1 Maria de Visser, geboren op 04-06-1739 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.6.1.
2 Govert de Visser, geboren op 01-07-1740 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.6.2.
3 Johanna(Jannetje) de Visser, geboren op 10-05-1742 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.6.3.
4 Jan de Visser, geboren op 10-04-1744 in Zwaluwe(N.B). Volgt 1.3.6.4.
5 Willemke(Willemijntje) de Visser, geboren op 02-06-1746 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.6.5.
6 Adriana (Ariaantje) de Visser, geboren op 10-07-1748 in Zwaluwe(N.B). Volgt 1.3.6.6.
7 Teuntje de Visser [1.3.6.7], geboren op 07-03-1750 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 08-03-1750 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
8 Lammertje de Visser [1.3.6.8], geboren op 23-04-1752 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 23-04-1752 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Lammertje is overleden op 22-05-1770 in Zwaluwe(N.B), 18 jaar oud [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Zij is begraven op 25-05-1770 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.].
Notitie bij overlijden van Lammertje: Grafregister van NH Kerk te Hooge Zwaluwe;opgesteld door A.Nelemans:
1770;
25 Mei Een dogter van Arij de Visser 3-4-0.
e
NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
1770 Meij 22
Obit Lammertje Aries Devisser,oud 18 jaaren En begraaven den 25e dito.
9 Hendrik de Visser [1.3.6.9], geboren op 20-10-1758 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 22-10-1758 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
1.3.6.1 Maria de Visser is geboren op 04-06-1739 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Adriaan(Ary) de Visser (zie 1.3.6) en Adriaantje Govertze Bus. Zij is gedoopt op 07-06-1739 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Maria is overleden op 11-02-1784 in Zwaluwe(N.B.), 44 jaar oud [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.].
Notitie bij overlijden van Maria: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
1784
11 Februarij
Obiit Maria Arijsdr. de Visser huisvrouw van Jan Pleune oud 44 jaaren En begraaven onder pro deo op ’t kerkhof den 13e dito.
En vermits onvermogen door de Diaconij gealimenteerd zo komt alhier........nihil.
Maria trouwde, 25 jaar oud, op 08-06-1764 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe.] met Jan Hendrikszn. Pleune, nadat zij in Zwaluwe in ondertrouw zijn gegaan.
Kinderen van Maria en Jan:
1 Poulina Pleune [1.3.6.1.1], geboren op 13-03-1765 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 17-03-1765 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
2 Adriana Pleune [1.3.6.1.2], geboren op 13-03-1765 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 17-03-1765 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
3 Hendrik Pleune [1.3.6.1.3], geboren op 09-03-1767 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 22-03-1767 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
4 Willemina Pleune [1.3.6.1.4]. Zij is gedoopt op 26-11-1769 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
5 Ary Pleune [1.3.6.1.5], geboren op 06-05-1772 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 10-05-1772 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
6 Paulina Pleune [1.3.6.1.6], geboren op 28-04-1776 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 05-05-1776 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
7 Govert Pleune [1.3.6.1.7], geboren op 17-04-1779 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 25-04-1779 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
8 Johannes Pleune [1.3.6.1.8], geboren op 17-04-1779 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 25-04-1779 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
9 Willem Pleune [1.3.6.1.9], geboren op 17-03-1783 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 23-03-1783 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
1.3.6.2 Govert de Visser is geboren op 01-07-1740 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Adriaan(Ary) de Visser (zie 1.3.6) en Adriaantje Govertze Bus. Hij is gedoopt op 03-07-1740 in Terheijden(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Getuige bij:
04-09-1774     doop Arie de Visser (1774-1831) [zie 1.3.6.4.1]    [oom vaderszijde]
11-07-1779     doop Adriana de Visser (1779-1812) [zie 1.3.6.4.2]    [oom vaderszijde]
Govert:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 09-10-1768 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH-Trouwen 1666-1778 Fijnaart en Heijningen] met Magteltje Willemse de Geus, nadat zij op 06-09-1768 in Fijnaart in ondertrouw zijn gegaan [bron: NH-Trouwen 1666-1778 Fijnaart en Heijningen]. Magteltje is geboren in Den Hitsert(N.B.). Zij is begraven op 29-06-1770 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH-Begraven 1770-1802 Fijnaart en Heijningen].
Notitie bij overlijden van Magteltje: Uit NH-Begraven 1770-1802 Fijnaart en Heijningen:
29 juni 1770
Magheltje de Geus,huijsvrouw van Govert de Visser
f. 2:0:0 voor kerkregt
f. -:8:- voor d’ blauwe baar
f. 1:4:- tweemaal geluijt met twee klokken
---------
f. 4:2:- Voldaan
Adres:
(bij huwelijk in 1768: J.D. geboren op Den Hitsert thans wonende onder Heijningen.)   [bron: NH-Trouwen 1666-1778 Fijnaart en Heijningen]
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 30-09-1771 in Fijnaart [bron: NH-Trouwen 1666-1778 Fijnaart en Heijningen] met Teuna Gorisse van der Blom, nadat zij op 13-09-1771 in Fijnaart in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Govert en Teuna: bij huwelijk in 1771:weduwe Cornelis van Lugtenburg
Teuna is geboren in Den Hitsert(N.B.). Teuna is overleden op 29-01-1812 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.79) [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1812;akte nr.16.].
Adres:
(bij huwelijk in 1771: geboren en wonende in den Hitsert.)
Getuige bij:
04-09-1774     doop Arie de Visser (1774-1831) [zie 1.3.6.4.1]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
Kind van Govert en Magteltje:
1 Ary de Visser, gedoopt op 18-12-1768 in Fijnaart(N.B.). Volgt 1.3.6.2.1.
Kinderen van Govert en Teuna:
2 Gregorius de Visser [1.3.6.2.2]. Hij is gedoopt op 28-06-1772 in Oudenbosch(N.B.) [bron: NH Dopen Oudenbosch 1651-1810].
3 Adriana de Visser, geboren in Oudenbosch(N.B.). Volgt 1.3.6.2.3.
4 Gregorius de Visser [1.3.6.2.4]. Hij is gedoopt op 13-08-1775 in Oudenbosch(N.B.) [bron: NH Dopen Oudenbosch 1651-1810].
5 Johanna de Visser, geboren op 06-10-1776 in Oudenbosch(N.B.). Volgt 1.3.6.2.5.
6 Beatrix de Visser [1.3.6.2.6]. Zij is gedoopt op 01-02-1778 in Oudenbosch(N.B.) [bron: NH Dopen Oudenbosch 1651-1810].
7 Maria de Visser, geboren op 15-03-1778 in Fijnaart(N.B.). Volgt 1.3.6.2.7.
8 Geertruij de Visser [1.3.6.2.8]. Zij is gedoopt op 09-05-1779 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH Dopen Fijnaart 1742-1811].
9 Ingetje de Visser [1.3.6.2.9], geboren op 28-03-1782 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH Dopen1742-1811 Fijnaart en Heijningen]. Zij is gedoopt op 07-04-1782 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH Dopen1742-1811 Fijnaart en Heijningen]. Ingetje is overleden op 21-10-1831 in Klundert(N.B.)-(huisnr.221), 49 jaar oud [bron: Overlijdensregister Klundert 1831;akte nr.47.].
Adres:
Ingetje( Engeltje) woont omstreeks 1824 t.m. 1826 bij haar zuster Maria en diens echtgenoot Willem Dane te Fijnaart huisnr.50.Zij is dan ongehuwd.In mei 1827 verhuist zij met het echtpaar Dane naar Willemstad.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1828 Vol.249.Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1829 Vol.252.]
Beroep:
(arbeidster)   [bron: Overlijdensregister Klundert 1831;akte nr.47.]
1.3.6.2.1 Ary de Visser, zoon van Govert de Visser (zie 1.3.6.2) en Magteltje Willemse de Geus. Hij is gedoopt op 18-12-1768 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH Dopen 1742-1811 Fijnaart en Heijningen.]. Ary is overleden op 06-03-1833 om 22:00 in Fijnaart(N.B.)-(huisnr. H-49), 64 jaar oud [bron: Overlijdensregister Fijnaart en Heijningen 1833;akte nr.20.].
Notitie bij Ary: Regionaal Archief West-Brabant-Notariele Akten, Fijnaart en Heijningen.
Testament van Arij de Visser onder Fijnaart; akte nr. 392 d.d.11.07.1828.
Ary de Visser, veerman op het Princerlands veer onder Heijningen, benoemt als universeel echtgenote zijn huisvrouw Pieternella Verreyp.

Regionaal Archief West-Brabant-Notariele Akten, Fijnaart en Heijningen.
Aktes nrs. 11, 12 en 13 resp. d.d. 02.04.1829, d.d.04.04.1829 en d.d. 09.04.1829.
Publieke verkoping van paard, beesten, rijtuig en wat verder te koop wordt aangeboden t.b.v. Ary de Visser, veerman van het Princelandsche veer onder Heijningen.Opbrengst fl. 680,-.
Adres:
Woont 1825 en 1826 te Fijnaart, Wijk 8, huisnr.49.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1828 Vol.249;Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1829 Vol.252.]
Beroep:
veerman   [bron: Overlijdensregister Fijnaart en Heijningen 1833;akte nr.20 en Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1828 Vol.249.]
Ary trouwde, 29 jaar oud, op 29-04-1798 in Dinteloord(N.B.) met Pieternella(Petronella) Verrijp(Verrip)(van Rijp), ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op 14-04-1798 in Dinteloord in ondertrouw zijn gegaan. Pieternella(Petronella) is geboren omstreeks 1768 in Prinseland(N.B.). Pieternella(Petronella) is overleden op 27-02-1833 om 19:00 in Fijnaart(N.B.)-(huisnr. H-49), ongeveer 65 jaar oud [bron: Overlijdensregister Fijnaart en Heijningen 1833;akte nr.19.].
Adres:
Woont 1825 en 1826 te Fijnaart, Wijk 8, huisnr.49.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1828 Vol.249,Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1829 Vol.252.]
Kinderen van Ary en Pieternella(Petronella):
1 Macheltje de Visser [1.3.6.2.1.1], geboren op 25-02-1799 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH Dopen 1742-1811 Fijnaart en Heijningen.]. Zij is gedoopt op 03-03-1799 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH Dopen 1742-1811 Fijnaart en Heijningen.]. Macheltje is overleden op 29-04-1844 om 02:30 in Fijnaart(N.B.)-(huisnr. H-49), 45 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1844 Fijnaart en Heijningen;aktenr. 30.].
Adressen:
Woont 1825 en1826 bij haar ouders te Fijnaart, huisnr.49.Zij is dan ongehuwd.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1828 Vol.249.Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1829 Vol.252.]
Woont omstreeks 1839 te Fijnaart huisnr.52.Zij is dan ongehuwd.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1840-1848 Vol.254.]
2 Johannes(Jan) de Visser [1.3.6.2.1.2], geboren op 18-09-1800 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH Dopen 1742-1811 Fijnaart en Heijningen.]. Hij is gedoopt op 21-09-1800 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH Dopen 1742-1811 Fijnaart en Heijningen.]. Johannes(Jan) is overleden op 31-08-1872 in Fijnaart(N.B.), 71 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1872 Fijnaart en Heijningen;aktenr. 67.].
Notitie bij overlijden van Johannes(Jan): ongehuwd overleden.
Adres:
Woont 1825 en1826 bij zijn ouders te Fijnaart, Wijk 8, huisnr.49.Hij is dan ongehuwd.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1828 Vol.249.Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1829 Vol.252.]
Beroepen:
omstreeks 1839 veerman.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1840-1848 Vol.254.]
Woont omstreeks 1839 te Fijnaart huisnr.52.Hij is dan ongehuwd.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1840-1848 Vol.254.]
vrachtrijder   [bron: Overlijdensregister 1872 Fijnaart en Heijningen;aktenr. 67.]
3 Govert de Visser [1.3.6.2.1.3], geboren op 19-09-1802 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH Dopen 1742-1811 Fijnaart en Heijningen.]. Hij is gedoopt op 26-09-1802 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH Dopen 1742-1811 Fijnaart en Heijningen.]. Govert is overleden op 19-08-1889 in Fijnaart(N.B.), 86 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1889 Fijnaart en Heijningen;aktenr. 38.].
Notitie bij overlijden van Govert: ongehuwd overleden.
Adressen:
Woont 1825 en1826 bij zijn ouders te Fijnaart,Wijk 8 huisnr.49.Hij is dan ongehuwd.In 1827 verhuist hij naar Prinseland.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1828 Vol.249.Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1829 Vol.252.]
Woont omstreeks 1839 te Fijnaart huisnr.52.Hij is dan ongehuwd.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1840-1848 Vol.254.]
Beroep:
omstreeks 1839 veerman.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1840-1848 Vol.254.]
4 Joost de Visser, geboren op 18-09-1804 in Fijnaart(N.B.). Volgt 1.3.6.2.1.4.
5 Johanna de Visser [1.3.6.2.1.5], geboren op 22-12-1806 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH Dopen 1742-1811 Fijnaart en Heijningen.]. Zij is gedoopt op 28-12-1806 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH Dopen 1742-1811 Fijnaart en Heijningen.].
6 Arie de Visser [1.3.6.2.1.6], geboren op 22-12-1806 in Fijnaart en Heijningen(N.B.) [bron: NH Dopen 1742-1811 Fijnaart en Heijningen.]. Hij is gedoopt op 28-12-1806 in Fijnaart en Heijningen(N.B.) [bron: NH Dopen 1742-1811 Fijnaart en Heijningen.].
7 Hendrik de Visser [1.3.6.2.1.7], geboren op 18-11-1808 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH Dopen 1742-1811 Fijnaart en Heijningen.]. Hij is gedoopt op 27-11-1808 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH Dopen 1742-1811 Fijnaart en Heijningen.]. Hendrik is overleden op 06-06-1811 om 10:00 in Fijnaart(N.B.)-(huisnr. 49), 2 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1811 Fijnaart en Heijningen;aktenr. 28.].
8 Maria de Visser, geboren op 20-03-1810 in Fijnaart(N.B.). Volgt 1.3.6.2.1.8.
1.3.6.2.1.4 Joost de Visser is geboren op 18-09-1804 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH Dopen 1742-1811 Fijnaart en Heijningen.], zoon van Ary de Visser (zie 1.3.6.2.1) en Pieternella(Petronella) Verrijp(Verrip)(van Rijp). Hij is gedoopt op 23-09-1804 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH Dopen 1742-1811 Fijnaart en Heijningen.]. Joost is overleden op 17-02-1885 om 09:00 in Dinteloord en Princeland(N.B.), 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord en Princeland 1885;aktenr. 15.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1885 [bron: Overlijdensregister Dinteloord en Princeland 1885;aktenr. 15.].
Beroepen:
(In 1837 schipper;schippersknecht,dagloner.Bij zijn huwelijk is hij schutter bij de 4de kompagnie,1ste bataljon,2de afdeling Mobiele Noord Brabantse Schutterij)
schippersknecht,dagloner.Bij zijn huwelijk is hij schutter bij de 4de kompagnie,1ste bataljon,2de afdeling Mobiele Noord Brabantse Schutterij
(dagloner)   [bron: Overlijdensregister Dinteloord en Princeland 1885;aktenr. 15.]
Joost trouwde, 32 jaar oud, op 12-11-1836 in Willemstad(N.B.) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1836;aktenr.13.] met Johanna Slikboer, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 10-10-1808 in Willemstad(N.B.) [bron: NH Dopen 1693-1811 Willemstad], dochter van Pieter Slikboer en Cornelia van den Dussen. Zij is gedoopt op 16-10-1808 in Willemstad(N.B.) [bron: NH Dopen 1693-1811 Willemstad]. Johanna is overleden op 12-03-1879 om 22:00 in Dinteloord en Princeland(N.B.), 70 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord en Princeland 1879;aktenr. 19.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1879 [bron: Overlijdensregister Dinteloord en Princeland 1879;aktenr. 19.]. Johanna is weduwe van Leendert Marinus Geuse, met wie zij trouwde op 23-05-1829 in Willemstad(N.B.) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1829;aktenr.6.].
Beroep:
winkelierster
Kinderen van Joost en Johanna:
1 Arie de Visser, geboren op 27-02-1837 in Willemstad(N.B.)-(huisnr. B-57). Volgt 1.3.6.2.1.4.1.
2 de Visser [1.3.6.2.1.4.2], levenloos geboren dochter, geboren op 13-01-1839 in Willemstad(N.B.)-(huisnr. B-15).
3 Pieter Johannis de Visser, geboren op 07-03-1840 in Dinteloord(N.B.). Volgt 1.3.6.2.1.4.3.
4 Govert de Visser, geboren op 10-08-1842 in Dinteloord(N.B.). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.
5 Adrianus Cornelis de Visser, geboren op 09-04-1844 in Dinteloord(N.B.). Volgt 1.3.6.2.1.4.5.
6 Cornelia Pieternella de Visser, geboren op 27-01-1847 in Fijnaart en Heijningen(N.B.)-(huisnr. B-53). Volgt 1.3.6.2.1.4.6.
7 Pieternella Maggeltje de Visser, geboren op 23-05-1850 in Dinteloord(N.B.). Volgt 1.3.6.2.1.4.7.
1.3.6.2.1.4.1 Arie de Visser is geboren op 27-02-1837 om 21:30 in Willemstad(N.B.)-(huisnr. B-57) [bron: Geboorteregister Willemstad 1837;akte nr.18.], zoon van Joost de Visser (zie 1.3.6.2.1.4) en Johanna Slikboer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1837 [bron: Geboorteregister Willemstad 1837;akte nr.18.]. Arie is overleden op 16-05-1924 om 17:00 in Ooltgensplaat(Z.H.), 87 jaar oud [bron: Overlijdensregister Ooltgensplaat 1924;akte nr.14.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-05-1924 [bron: Overlijdensregister Ooltgensplaat 1924;akte nr.14.].
Beroep:
voermansknecht,arbeider
Arie trouwde, 26 jaar oud, op 05-12-1863 in Fijnaart en Heijningen(N.B.) [bron: Huwelijksregister Fijnaart en Heijningen;aktenr.22.] met Catharina van de Meeberg, 24 jaar oud. Catharina is geboren op 02-02-1839 in Fijnaart(N.B.)-(huisnr. A-167), dochter van Arij van de Meeberg en Adriana Agterdenbos. Catharina is overleden op 30-08-1924 om 19:00 in Ooltgensplaat(Z.H.), 85 jaar oud [bron: Overlijdensregister Ooltgensplaat 1924;akte nr.21.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1924 [bron: Overlijdensregister Ooltgensplaat 1924;akte nr.21.].
Kinderen van Arie en Catharina:
1 Johanna Adriana de Visser, geboren op 24-04-1864 in Fijnaart en Heijningen(N.B.)-(huisnr.C-191). Volgt 1.3.6.2.1.4.1.1.
2 Adriana Jozina de Visser [1.3.6.2.1.4.1.2], geboren op 15-05-1865 om 02:30 in Fijnaart(N.B.)-(huisnr.B-49) [bron: Geboorteregister Fijnaart en Heijningen 1865;akte nr.56.].
3 Jozina de Visser, geboren op 29-06-1866 in Fijnaart en Heijningen(N.B.)-(huisnr.B-50). Volgt 1.3.6.2.1.4.1.3.
4 Arie de Visser [1.3.6.2.1.4.1.4], geboren op 03-02-1868 om 06:00 in Fijnaart(N.B.)-(huisnr.B-69) [bron: Geboorteregister Fijnaart en Heijningen 1868;akte nr.10.]. Arie is overleden op 23-03-1868 in Fijnaart(N.B.), 1 maand oud [bron: Overlijdensregister Fijnaart en Heijningen 1868;akte nr.20.].
5 Arie de Visser, geboren op 17-09-1869 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.C-63). Volgt 1.3.6.2.1.4.1.5.
6 Cornelia de Visser, geboren op 14-04-1871 in Dirksland(Z.H.). Volgt 1.3.6.2.1.4.1.6.
7 Adriana de Visser, geboren op 31-12-1873 in Dirksland(Z.H.). Volgt 1.3.6.2.1.4.1.7.
8 Pieternella de Visser, geboren op 06-08-1876 in Dirksland(Z.H.). Volgt 1.3.6.2.1.4.1.8.
1.3.6.2.1.4.1.1 Johanna Adriana de Visser is geboren op 24-04-1864 om 21:00 in Fijnaart en Heijningen(N.B.)-(huisnr.C-191) [bron: Geboorteregister Fijnaart en Heijningen 1864;akte nr.41.], dochter van Arie de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.1) en Catharina van de Meeberg. Johanna is overleden op 05-04-1949 in Rotterdam(Z.H.), 84 jaar oud.
Adres:
(bij huwelijk in 1864 wonende te Melissant.)
Johanna:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 17-04-1886 in Willemstad(N.B.) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1886;akte nr.2.] met Pieter Kers, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 02-01-1864 in Fijnaart en Heijningen(N.B.)-(huisnr.C-47). [bron: Geboorteregister Fijnaart en Heijningen 1864.]. Pieter is overleden op 29-05-1908 om 21:00 in Fijnaart(N.B.), 44 jaar oud [bron: Overlijdensregister Fijnaart en Heijningen 1908;akte nr.35.].
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 08-11-1917 in Fijnaart en Heijningen(N.B.) [bron: Huwelijksregister Fijnaart en Heijningen 1917;akte nr.37.] met Hendrik Schellevis, ongeveer 61 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1856 in Monster(Z.H.).
1.3.6.2.1.4.1.3 Jozina de Visser is geboren op 29-06-1866 om 23:30 in Fijnaart en Heijningen(N.B.)-(huisnr.B-50) [bron: Geboorteregister Fijnaart en Heijningen 1866;akte nr.68.], dochter van Arie de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.1) en Catharina van de Meeberg. Jozina is overleden op 13-01-1930 in Den Bommel(Z.H.), 63 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1930 [bron: Genlias]. Jozina trouwde, 23 jaar oud, op 12-04-1890 in Den Bommel(Z.H.) [bron: Genlioas] met Jan van Zanten, 24 jaar oud. Jan is geboren op 30-03-1866 in Rozenburg(Z.H.) [bron: Genlias], zoon van Jacob van Zanten en Cornelia Grootenboer.
1.3.6.2.1.4.1.5 Arie de Visser is geboren op 17-09-1869 om 03:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.C-63) [bron: Geboorteregister Willemstad 1869;akte nr.58.], zoon van Arie de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.1) en Catharina van de Meeberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-09-1869 [bron: Geboorteregister Willemstad 1869;akte nr.58.]. Arie:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 23-09-1892 in Nieuwe-Tonge(Z.H.) met Leentje Polder, ongeveer 23 jaar oud. Leentje is geboren omstreeks 1869 in Sommelsdijk(Z.H.).
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 02-02-1911 in Dirksland [bron: Genlias] met Jacoba Boogert, 49 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Jacoba: bij huwelijk in 1911:weduwe van Hermanus Zoon
Jacoba is geboren op 12-10-1861 in Middelharnis(Z.H.), dochter van Adrianus Boogert(Bogerd) en Johanna Soldaat. Jacoba is overleden op 31-01-1937 in Dirksland(Z.H.), 75 jaar oud. Jacoba trouwde voorheen op 11-11-1881 in Dirksland(Z.H.) met Hermanus Zoon.
Kinderen van Arie en Leentje:
1 Catharina de Visser, geboren op 25-11-1892 in Oude Tonge(Z.H.)-(Wijk C huisnr.20). Volgt 1.3.6.2.1.4.1.5.1.
2 Jannetje de Visser, geboren op 05-09-1894 in Dirksland(Z.H.)-(huisnr.229). Volgt 1.3.6.2.1.4.1.5.2.
3 Sara de Visser [1.3.6.2.1.4.1.5.3], geboren op 03-01-1901 in Melissant(Z.H.) [bron: Genlias]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-01-1901 [bron: Genlias].
4 Arie de Visser [1.3.6.2.1.4.1.5.4], geboren op 03-01-1901 in Melissant(Z.H.) [bron: Genlias]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-01-1901 [bron: Genlias]. Arie is overleden op 07-01-1901 in Melissant(Z.H.), 4 dagen oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1901 [bron: Genlias].
5 Arie de Visser, geboren op 15-08-1903 in Dirksland(Z.H.). Volgt 1.3.6.2.1.4.1.5.5.
1.3.6.2.1.4.1.5.1 Catharina de Visser is geboren op 25-11-1892 om 16:00 in Oude Tonge(Z.H.)-(Wijk C huisnr.20) [bron: Geboorteregister Oude Tonge 1892; akte nr.77.], dochter van Arie de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.1.5) en Leentje Polder. Catharina trouwde, 22 jaar oud, op 04-03-1915 in Dirksland(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Dirksland 1915; akte nr.4.] met Pieter Leendert van der Wekke, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 18-11-1889 in Dirksland(Z.H.), dochter van Arie van der Wekke en Hendrika Ridder.
1.3.6.2.1.4.1.5.2 Jannetje de Visser is geboren op 05-09-1894 om 17:00 in Dirksland(Z.H.)-(huisnr.229) [bron: Geboorteregister Dirksland 1894;akte nr.44.], dochter van Arie de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.1.5) en Leentje Polder. Jannetje is overleden op 02-06-1991 in Dirksland(Z.H.), 96 jaar oud. Jannetje trouwde, 18 jaar oud, op 10-07-1913 in Dirksland(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Dirksland 1913; akte nr.13.] met Maarten Zoon, 21 jaar oud. Maarten is geboren op 22-03-1892 in Dirksland(Z.H.), zoon van Cornelis Zoon en Elizabeth van Osnabrugge/Oostenbrugge. Maarten is overleden op 26-08-1964 in Dirksland(Z.H.), 72 jaar oud [bron: www.evelingen.box.nl/zoon].
Beroep:
(slager)   [bron: www.evelingen.box.nl/zoon]
1.3.6.2.1.4.1.5.5 Arie de Visser is geboren op 15-08-1903 in Dirksland(Z.H.) [bron: www.evelingen.box.nl/jongejan], zoon van Arie de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.1.5) en Leentje Polder. Arie is overleden op 20-12-1986 in Lions Gate Hospital te North Vancouver-Canada, 83 jaar oud (oorzaak: hartfalen;diabetes.) [bron: Registration of Death;Britisch Columbia.]. Hij is gecremeerd op 29-12-1986 in North Shore Crematorium te North Vancouver-Canada [bron: Registration of Death;Britisch Columbia.].
Notitie bij Arie: Emigreerde in 1956 naar Canada,na voordien een groentewinkel in Scheveningen te hebben gehad(bron:www.evelingen.box.nl/jongejan). Adres in Canada: 148 W 16 TH, St.Ste 604, N.Vancouver BC, V7M 1T5.
Beroep:
Store owner.   [bron: Registration of Death;Britisch Columbia.]
Arie trouwde, 26 jaar oud, op 18-02-1930 in Dirksland(Z.H.) met Lena Jacoba Zoon, 23 jaar oud. Lena is geboren op 04-10-1906 in Dirksland(Z.H.), dochter van Petrus Zoon en Jannetje Jongejan. Lena is overleden op 25-04-1996 in Vancouver(Canada B.C.), 89 jaar oud.
Kind van Arie en Lena:
1 Jacoba (Conny) de Visser [1.3.6.2.1.4.1.5.5.1], geboren op 13-09-1931 in Dirksland(Z.H.). Conny is overleden in ’s-Gravenhage(Z.H.).
1.3.6.2.1.4.1.6 Cornelia de Visser is geboren op 14-04-1871 in Dirksland(Z.H.), dochter van Arie de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.1) en Catharina van de Meeberg. Cornelia trouwde, 30 jaar oud, op 22-02-1902 in Ooltgensplaat(Z.H.) [bron: Genlias] met Joost Boeter, 32 jaar oud. Joost is geboren op 29-11-1869 in Den Bommel(Z.H.), zoon van Abraham Boeter en Adriana Korteweg.
1.3.6.2.1.4.1.7 Adriana de Visser is geboren op 31-12-1873 in Dirksland(Z.H.) [bron: Genlias], dochter van Arie de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.1) en Catharina van de Meeberg. Adriana trouwde, 26 jaar oud, op 24-02-1900 in Den Bommel(Z.H.) [bron: Genlias] met Aart Oudzegel, 28 jaar oud. Aart is geboren op 23-05-1871 in Ooltgensplaat(Z.H.) [bron: Genlias], zoon van Bastiaan Oudzegel en Aria de Vogel. Aart is overleden op 13-01-1915 in Den Bommel(Z.H.), 43 jaar oud [bron: Genlias].
1.3.6.2.1.4.1.8 Pieternella de Visser is geboren op 06-08-1876 in Dirksland(Z.H.), dochter van Arie de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.1) en Catharina van de Meeberg. Pieternella is overleden op 28-01-1943 in Oude Tonge(Zld.), 66 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oude Tonge 1943;akte nr.4.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1943 [bron: Overlijdensregister Oude Tonge 1943;akte nr.4.]. Zij is begraven in Oude Tonge(Zld.)-(Begraafplaats Emmastraat) [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Pieternella trouwde, 23 jaar oud, op 24-02-1900 in Den Bommel(Z.H.) [bron: Overlijdensregister Oude Tonge 1943;akte nr.4.] met Beije Both, ongeveer 24 jaar oud. Beije is geboren omstreeks 1876 in Melissant(Z.H.).
1.3.6.2.1.4.3 Pieter Johannis de Visser is geboren op 07-03-1840 in Dinteloord(N.B.), zoon van Joost de Visser (zie 1.3.6.2.1.4) en Johanna Slikboer. Pieter is overleden op 10-12-1916 om 13:30 in Willemstad(N.B.), 76 jaar oud [bron: OverlijdensregisterWillemstad 1916;akte nr.34.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-12-1916 [bron: OverlijdensregisterWillemstad 1916;akte nr.34.].
Beroep:
arbeider,bouwknecht.
Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 07-05-1863 in Dinteloord(N.B.) [bron: Huwelijksregister Dinteloord 1863;akte nr.14.] met Burgje Mijsberg(h), 24 jaar oud. Burgje is geboren op 28-12-1838 in Willemstad(N.B.), dochter van Leendert Mijsbergh en Teuntje van der Kuijl. Burgje is overleden op 20-06-1918 om 15:00 in Willemstad(N.B.), 79 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1918;akte nr.19.].
Beroep:
bij huwelijk in 1863 dienstmeid.
Kinderen van Pieter en Burgje:
1 Leendert de Visser [1.3.6.2.1.4.3.1], geboren op 25-06-1864 in Dinteloord(N.B.). Leendert is overleden op 06-04-1865 om 06:00 in Dinteloord(N.B.), 9 maanden oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1865;akte nr.20.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-04-1865 [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1865;akte nr.20.].
2 Joost de Visser, geboren op 25-02-1866 in Dinteloord(N.B.). Volgt 1.3.6.2.1.4.3.2.
3 Lena de Visser, geboren op 26-11-1868 in Willemstad(N.B.)-(huisnr. C-135). Volgt 1.3.6.2.1.4.3.3.
4 Johannis Pieter de Visser [1.3.6.2.1.4.3.4], geboren op 20-02-1871 in Fijnaart(N.B.)-(huisnr. C-180) [bron: Geboorteregister Fijnaart en Heijningen 1871;akte nr.16.]. Johannis is overleden op 26-05-1871 in Fijnaart(N.B.), 3 maanden oud [bron: Overlijdensregister Fijnaart en Heijningen 1871;akte nr.35.].
5 Teuntje de Visser, geboren op 07-01-1876 in Willemstad(N.B.)-(huisnr. C-132A). Volgt 1.3.6.2.1.4.3.5.
1.3.6.2.1.4.3.2 Joost de Visser is geboren op 25-02-1866 in Dinteloord(N.B.), zoon van Pieter Johannis de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.3) en Burgje Mijsberg(h). Joost is overleden op 09-03-1938 om 16:00 in Dinteloord(N.B.), 72 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1938;akte nr.6.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-03-1938 [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1938;akte nr.6.].
Notitie bij Joost: Uit: Inschrijvingsregister voor de Strafgevangenis te Breda 1918
Joost de Visser,zoon van Arie de Visser en Joh.a Smits, weduwnaar,4 kinderen visser,31 jaar, geboren 24 januari 1887 te Willemstad,wonende te Willemstad wordt op 25 maart 1918 door de Arrondissementsrechtbank te Breda veroordeeld tot 2 weken gevangenisstraf wegens diefstal door 2 of meer verenigde personen.
De straf wordt uitgezeten van 2 tot 15 juli 1918. Uit het register blijkt tevens dat dit de 1ste veroordeling is; dat hij lager onderwijs heeft genoten,dat zijn ouders wonen te Willemstad , Kade 1 en dat hij zich goed heeft gedragen.Religie RK.
Signalement:
lengte 1,77 m.
Haar zw.
Wenkbrauwen dbl.
Voorhoofd mg
Oogen dbl.br.
Neus gew.
Mond id
Kin id
Baard ?
Aangezicht oo
Kleur gez.
Gewone Taal Nederl.
Bijzondere Tekenen----
Adres:
(in 1890 woonachtig te Willemstad.)
Beroep:
(arbeider.)
Joost:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 20-02-1890 in Fijnaart en Heijningen(N.B.) [bron: Genlias] met Jozina Geertrui van der Giesen, 24 jaar oud. Jozina is geboren op 06-02-1866 in Fijnaart(N.B.)-(huisnr. C-107). [bron: GeboorteregisterFijnaart en Heijningen 1866.], dochter van Dingeman van der Giesen en Geertje Binon. Jozina is overleden op 08-08-1890 om 04:00 in Willemstad(N.B.), 24 jaar oud [bron: OverlijdensregisterWillemstad 1890;akte nr.27.].
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 30-04-1896 in Dinteloord(N.B.) met Johanna Struik, 35 jaar oud. Johanna is geboren op 27-11-1860 in Dinteloord en Prinsenland(N.B.) [bron: Isis], dochter van Marinus Struik en Jacoba Tielemans. Johanna is overleden op 06-03-1938 om 03:00 in Dinteloord(N.B.), 77 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1938;akte nr.5.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1938 [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1938;akte nr5.].
Kind van Joost en Jozina:
1 Pieter Johannes de Visser, geboren op 01-06-1890 in Willemstad(N.B.)-(huisnr. C-10).. Volgt 1.3.6.2.1.4.3.2.1.
Kinderen van Joost en Johanna:
2 Jacoba de Visser, geboren op 20-02-1898 in Dinteloord(N.B.). Volgt 1.3.6.2.1.4.3.2.2.
3 Marinus de Visser, geboren op 25-07-1899 in Dinteloord en Prinseland. Volgt 1.3.6.2.1.4.3.2.3.
4 Burgje de Visser, geboren op 30-12-1902 in Dinteloord(N.B.). Volgt 1.3.6.2.1.4.3.2.4.
5 Willem de Visser, geboren omstreeks 1906 in Dinteloord en Prinsenland(N.B.). Volgt 1.3.6.2.1.4.3.2.5.
1.3.6.2.1.4.3.2.1 Pieter Johannes de Visser is geboren op 01-06-1890 om 04:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr. C-10). [bron: Geboorteregister Willemstad 1890;akte nr.33.], zoon van Joost de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.3.2) en Jozina Geertrui van der Giesen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1890 [bron: Geboorteregister Willemstad 1890;akte nr.33.].
Beroep:
(In 1917: arbeider.)
Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 06-09-1917 in Fijnaart en Heijningen(N.B.) [bron: Huwelijksregister Fijnaart en Heijningen 1917;akte nr.32.] met Adriana Apolonia van Schilfgaarden, 22 jaar oud. Adriana is geboren op 02-03-1895 in Fijnaart en Heijningen(N.B.)-(huisnr. A-97)..
Kind van Pieter en Adriana:
1 Joost Kornelis de Visser [1.3.6.2.1.4.3.2.1.1], geboren omstreeks 1919 in Dinteloord(N.B.). Joost is overleden op 23-06-1938 om 06:00 in Dinteloord(N.B.), ongeveer 19 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1938;akte nr.35.].
Beroep:
(bij overlijden in 1938:landarbeider.)
1.3.6.2.1.4.3.2.2 Jacoba de Visser is geboren op 20-02-1898 in Dinteloord(N.B.), dochter van Joost de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.3.2) en Johanna Struik. Jacoba trouwde, 30 jaar oud, op 22-02-1928 in Dinteloord(N.B.) met Jan Stolk, 34 jaar oud. Jan is geboren op 20-05-1893 in Dinteloord(N.B.). Jan is overleden op 24-01-1966 in Rot terdam(Z.H.), 72 jaar oud.
1.3.6.2.1.4.3.2.3 Marinus de Visser is geboren op 25-07-1899 in Dinteloord en Prinseland, zoon van Joost de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.3.2) en Johanna Struik. Marinus is overleden op 10-02-1963 in Rotterdam(Z.H.), 63 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1963 akte nr.504]. Marinus trouwde, 31 jaar oud, op 12-11-1930 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1930;akte nr.4829.] met Lucia Maria Mathijssen, ongeveer 21 jaar oud. Lucia is geboren omstreeks 1909 in Steenbergen(N.B.), dochter van Antonij Mathijsen en Maria Catharina Nijssen.
1.3.6.2.1.4.3.2.4 Burgje de Visser is geboren op 30-12-1902 in Dinteloord(N.B.) [bron: Iisis], dochter van Joost de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.3.2) en Johanna Struik. Burgje trouwde, 23 jaar oud, op 09-06-1926 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A.Rotterdam] met Eduard Koot, 23 jaar oud. Eduard is geboren op 17-01-1903 in Rotterdam(Z.H.).
Beroep:
Kleermaker; controleur.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
1.3.6.2.1.4.3.2.5 Willem de Visser is geboren omstreeks 1906 in Dinteloord en Prinsenland(N.B.), zoon van Joost de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.3.2) en Johanna Struik. Willem is overleden omstreeks 1945 in Dinteloord en Prinsenland(N.B.), ongeveer 39 jaar oud. Willem trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 12-11-1938 in Dinteloord(N.B.) met Magritha Maria Kats, ongeveer 25 jaar oud. Magritha is geboren omstreeks 1913 in Dinteloord(N.B.).
1.3.6.2.1.4.3.3 Lena de Visser is geboren op 26-11-1868 om 05:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr. C-135) [bron: Geboorteregister Willemstad 1868;akte nr.74.], dochter van Pieter Johannis de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.3) en Burgje Mijsberg(h). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1868 [bron: Geboorteregister Willemstad 1868;akte nr.74.]. Lena is overleden op 27-08-1950 in Fijnaart en Heijningen(N.B.), 81 jaar oud [bron: Overlijdensregister Fijnaart en Heijningen 1950;akte nr.30.]. Lena trouwde, 19 jaar oud, op 05-05-1888 in Willemstad(N.B.) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1888;akte nr.4.] met Antonie Schreuders, 26 jaar oud. Antonie is geboren op 04-04-1862 in Fijnaart en Heijningen(N.B.)-(huisnr. B-123). [bron: Geboorteboek Fijnaart en Heijningen 1862.], zoon van Huibert Schreuders en Jacoba Hagens. Antonie is overleden op 09-02-1940 om 20:00 in Fijnaart en Heijningen(N.B.), 77 jaar oud [bron: Overlijdensregister Fijnaart en Heijningen 1940;akte nr.11.].
Beroep:
(bij overlijden in 1940:tuinman.)
1.3.6.2.1.4.3.5 Teuntje de Visser is geboren op 07-01-1876 om 05:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr. C-132A) [bron: Geboorteregister Willemstad 1876;akte nr.01.], dochter van Pieter Johannis de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.3) en Burgje Mijsberg(h). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1876 [bron: Geboorteregister Willemstad 1876;akte nr.01.]. Teuntje is overleden op 07-02-1958 in Willemstad(N.B), 82 jaar oud. Teuntje trouwde, 36 jaar oud, op 15-05-1912 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A.Rotterdam] met Huibrecht Klompenhouwer, ongeveer 32 jaar oud. Huibrecht is geboren omstreeks 1880 in Charlois(Z.H.).
1.3.6.2.1.4.4 Govert de Visser is geboren op 10-08-1842 in Dinteloord(N.B.), zoon van Joost de Visser (zie 1.3.6.2.1.4) en Johanna Slikboer.
Adres:
Het gezin vestigt zich op 7.3.1868 vanuit Dinteloord te Fijnaart en Heijningen.Zij zijn daar dan tot hun verhuizing op 27.5.1869 naar Melissant woonachtig in Wijk C, huisnr.76.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1860-1880 Vol.260.]
Beroep:
arbeider,werkman.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1860-1880 Vol.260.]
Govert trouwde, 21 jaar oud, op 21-01-1864 in Dinteloord(N.B.) [bron: Huwelijksregister Dinteloord 1864;akte nr.2.] met Susanna van Gilst, 24 jaar oud. Susanna is geboren op 11-08-1839 in Dinteloord en Prinsenland(N.B.) [bron: Isis], dochter van Izaak van Gils en Willemijntje/Willemijna Slings.
Adres:
Het gezin vestigt zich op 7.3.1868 vanuit Dinteloord te Fijnaart en Heijningen.Zij zijn daar dan tot hun verhuizing op 27.5.1869 naar Melissant woonachtig in Wijk C, huisnr.76.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1860-1880 Vol.260.]
Beroep:
(bij huwelijk in 1864:dienstmeid.)
Kinderen van Govert en Susanna:
1 Joost de Visser, geboren op 30-06-1864 in Dinteloord(N.B.). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.1.
2 Izaak Jacobus de Visser, geboren op 17-09-1866 in Dinteloord(N.B.). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.2.
3 Arie Pieter de Visser, geboren op 07-02-1868 in Dinteloord(N.B.). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.3.
4 Willem de Visser, geboren op 16-10-1870 in Melissant(Z.H.). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.4.
5 Johannes de Visser [1.3.6.2.1.4.4.5], geboren op 16-11-1872 in Melissant(Z.H.) [bron: Genlias]. Johannes is overleden op 12-09-1874 in Melissant(Z.H.), 1 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-09-1874 [bron: Genlias].
6 Johannes de Visser, geboren op 17-10-1875 in Melissant(Z.H.). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.6.
7 Leendert Marinus de Visser, geboren op 27-02-1877 in Melissant(Z.H.). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.7.
8 Willemijntje Johanna de Visser [1.3.6.2.1.4.4.8], geboren op 04-10-1879 in Oud-Beijerland(Z.H.). Willemijntje is overleden op 21-12-1886 in Sloten(N.H.), 7 jaar oud [bron: Overlijdensregisyter Sloten 1886; akte nr.166.].
9 Cornelis Pieter de Visser, geboren op 09-05-1882 in Sloten(N.H.)-In de woning in de IJpolder wijk F; nr.83.. Volgt 1.3.6.2.1.4.4.9.
1.3.6.2.1.4.4.1 Joost de Visser is geboren op 30-06-1864 in Dinteloord(N.B.) [bron: Genlias], zoon van Govert de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4) en Susanna van Gilst.
Beroepen:
Bij overlijden zoon Martinus in 1900 : tabaksplanter.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1860-1880 Vol.260.]
(in 1890 arbeider)   [bron: Genlias]
Joost trouwde, 25 jaar oud, op 02-05-1890 in Sloten(N.H) [bron: Huwelijksregister Sloten(N.H.) 1890; akte nr.13.] met Willempje Eversen, ongeveer 20 jaar oud. Willempje is geboren omstreeks 1870 in Ede(Gld.), dochter van Jan Eversen en Gerritje van Zoest.
Kinderen van Joost en Willempje:
1 Gerritje Maria de Visser, geboren op 19-03-1890 in Sloten(N.H.)-Wijk F-huisnr.155.. Volgt 1.3.6.2.1.4.4.1.1.
2 Govert de Visser, geboren op 12-09-1892 in Sloten(N.H.)-Wijk F-huisnr.155.. Volgt 1.3.6.2.1.4.4.1.2.
3 Evert Jan de Visser [1.3.6.2.1.4.4.1.3], geboren op 18-05-1895 in Sloten(N.H.)-Wijk F-huisnr.155. [bron: Geboorteregister Sloten 1895; akte nr.122.]. Evert is overleden op 02-12-1951 in San Francisco(USA), 56 jaar oud.
4 Willem de Visser, geboren op 09-11-1897 in Heteren(Gld.). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.1.4.
5 Marinus de Visser [1.3.6.2.1.4.4.1.5], geboren op 06-09-1899 in Heteren(Gld.) [bron: Wiewaswie.]. Marinus is overleden op 23-01-1900 in Heteren(Gld.), 4 maanden oud [bron: Genlias].
1.3.6.2.1.4.4.1.1 Gerritje Maria de Visser is geboren op 19-03-1890 om 10:00 in Sloten(N.H.)-Wijk F-huisnr.155. [bron: Geboorteregister Sloten 1890; akte nr.66.], dochter van Joost de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.1) en Willempje Eversen.
Notitie bij de geboorte van Gerritje: wordt bij het huwelijk van haar ouders op 02.05.1890 erkend.
Gerritje is overleden op 01-08-1990, 100 jaar oud. Zij is begraven in Bussum(N.H.)-RK-Begraafplaats. Gerritje trouwde, 25 jaar oud, op 06-05-1915 in Bussum(N.H.) [bron: Wiewaswie.] met Petrus Cornelis Lambertus Dekker, 25 jaar oud. Petrus is geboren op 12-04-1890 in Bussum(N.H.). Petrus is overleden op 04-11-1964, 74 jaar oud. Hij is begraven in Bussum(N.H.)-RK-Begraafplaats.
Beroep:
Bij huwelijk in 1915 chocoladewerker.
1.3.6.2.1.4.4.1.2 Govert de Visser is geboren op 12-09-1892 om 13:30 in Sloten(N.H.)-Wijk F-huisnr.155. [bron: Geboorteregister Sloten 1892; akte nr.221.], zoon van Joost de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.1) en Willempje Eversen. Govert trouwde met Ruby May Mack. Ruby is geboren op 08-06-1910.
1.3.6.2.1.4.4.1.4 Willem de Visser is geboren op 09-11-1897 in Heteren(Gld.), zoon van Joost de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.1) en Willempje Eversen.
Adressen:
vanaf 1927     Kerkstraat 27, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
van 28-11-1931 tot 16-04-1935     2de Helmerstraat 16, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
vanaf 16-04-1935     Vogelenzangstraat 51, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Beroep:
Bij huwelijk in 1927 chauffeur.   [bron: Wiewaswie.]
Willem trouwde, 29 jaar oud, op 04-08-1927 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Amsterdam 7D;fol.32v.] met Sophia Johanna Dopheide, 24 jaar oud. Sophia is geboren op 08-03-1903 in Amsterdam(N.H.), dochter van Joan Hendrik Dopheide en Sophia Johanna Brandenburg.
1.3.6.2.1.4.4.2 Izaak Jacobus de Visser is geboren op 17-09-1866 in Dinteloord(N.B.) [bron: Genlias], zoon van Govert de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4) en Susanna van Gilst. Izaak is overleden vóór 03-01-2002, ten hoogste 135 jaar oud.
Adressen:
Woont met zijn ouders van 7.3.1868 tot 27.5.1869 te Fijnaart en Heijningen Wijk C, huisnr.76.Zij verhuizen dan van Fijnaart en Heijningen naar Melissant.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1860-1880 Vol.260.]
vanaf 11-1893     Spaarndammerdijk 634, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Beroepen:
Boerenarbeider   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
(in 1892 arbeider,in 1918 boerenarbeider,in 1919 veldarbeider.)   [bron: Genlias]
Izaak:
(1) trouwde met Hendrika Mors. Hendrika is geboren op 11-05-1929. Hendrika is overleden op 03-01-2002, 72 jaar oud. Zij is begraven op 08-01-2002 in Heemskerk(N.H.)Begr.pl.’ Eikenhof’..
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 10-06-1892 in Sloten(N.H.) [bron: Huwelijksregister Sloten(N.H.) 1892; akte nr.48.] met Geertruida Alida Koops, 21 jaar oud. Geertruida is geboren op 30-06-1870 in Almkerk(N.B.) [bron: W.Pols(willemina1940@hotmail.com)], dochter van Cornelis Koops en Teuntje van Helden.
Beroep:
in 1892 dienstbode.   [bron: Genlias]
Kinderen van Izaak en Geertruida:
1 Teuntje de Visser, geboren op 14-08-1891 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude(N.H.)-(huisnr. B-310). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.2.1.
2 Willemijntje Suzanne de Visser, geboren op 14-10-1892 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude(N.H.)-(huisnr. B-310). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.2.2.
3 Govert Cornelis de Visser, geboren op 08-12-1895 in Sloten(N.H.)-Wijk F huisnr.79.. Volgt 1.3.6.2.1.4.4.2.3.
4 Cornelis Arie de Visser, geboren op 08-12-1897 in Sloten(N.H.)-Wijk F huisnr.82.. Volgt 1.3.6.2.1.4.4.2.4.
5 Joost de Visser [1.3.6.2.1.4.4.2.6], geboren op 19-12-1899 in Sloten(N.H).
6 Adriana de Visser, geboren op 02-12-1901 in Sloten(N.H.)-Wijk F huisnr.75.. Volgt 1.3.6.2.1.4.4.2.7.
7 Geertruida Maria de Visser, geboren op 30-12-1903 in Sloten(N.H.). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.2.8.
8 Susanna de Visser [1.3.6.2.1.4.4.2.9], geboren op 25-03-1906 in Zaandam(N.H.).
9 Marike de Visser [1.3.6.2.1.4.4.2.10], geboren op 08-05-1909 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude(N.H.).
Kind van Izaak uit onbekende relatie:
10 Joost de Visser [1.3.6.2.1.4.4.2.5], geboren op 19-12-1899 in Sloten(N.H).
1.3.6.2.1.4.4.2.1 Teuntje de Visser is geboren op 14-08-1891 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude(N.H.)-(huisnr. B-310) [bron: Digitale stamboom Kennemerland], dochter van Izaak Jacobus de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.2) en Geertruida Alida Koops.
Beroep:
(in 1918 dienstbode.)
Teuntje trouwde, 26 jaar oud, op 12-04-1918 in Sloten [bron: Genlias] met Boudewijn Zoeteman, ongeveer 25 jaar oud. Boudewijn is geboren omstreeks 1893 in Haarlemmermeer (N.H.), zoon van Jacob Zoeteman en Grietje de Vet.
Beroep:
(in 1918 arbeider.)
1.3.6.2.1.4.4.2.2 Willemijntje Suzanne de Visser is geboren op 14-10-1892 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude(N.H.)-(huisnr. B-310) [bron: Digitale stamboom Kennemerland], dochter van Izaak Jacobus de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.2) en Geertruida Alida Koops. Willemijntje is overleden op 12-07-1967 in Amsterdam(N.H.), 74 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam(N.H.)-(Nwe Oosterbegraafplaats). Willemijntje trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1918 in Sloten(N.H.) [bron: Genlias] met Adrianus Roubos, ongeveer 50 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1868 in Almkerk(N.B.), zoon van Arie Roubos en Adriana Colijn.
Beroep:
(in 1918 arbeider.)
1.3.6.2.1.4.4.2.3 Govert Cornelis de Visser is geboren op 08-12-1895 om 07:00 in Sloten(N.H.)-Wijk F huisnr.79. [bron: Geboorteregister Sloten 1895; akte nr.289.], zoon van Izaak Jacobus de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.2) en Geertruida Alida Koops.
Notitie bij Govert: Het gezin emigreerdeop 04.07.1927 naar de USA.
Adres:
Residence in 1930: Washington, Sioux, Iowa USA.
Beroep:
(in 1919 fabrieksarbeider.)
Govert trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1919 in Sloten(N.H.) [bron: Genlias] met Grada Theodora Brunsveld, 19 jaar oud. Grada is geboren op 03-11-1899 in Doesburg(Gld.), dochter van Hendrik Jan Brunsveld en Kaatje Roering.
Beroep:
(in 1919 dienstbode)
1.3.6.2.1.4.4.2.4 Cornelis Arie de Visser is geboren op 08-12-1897 om 01:00 in Sloten(N.H.)-Wijk F huisnr.82. [bron: Geboorteregister Sloten 1897; akte nr.261.], zoon van Izaak Jacobus de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.2) en Geertruida Alida Koops.
Beroepen:
Boerenarbeider   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Bij huwelijk in 1924: los werkman.   [bron: Genlias]
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1924 in Sloterdijk(N.H.) [bron: Huwelijksregister Sloterdijk reg.52;folio 19v.] met Jacoba Jannetje Meinster, 21 jaar oud. Jacoba is geboren op 01-11-1902 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude(N.H.). Jacoba is overleden op 07-02-1982 in Hilversum(N.H.), 79 jaar oud.
1.3.6.2.1.4.4.2.7 Adriana de Visser is geboren op 02-12-1901 om 10:30 in Sloten(N.H.)-Wijk F huisnr.75. [bron: Geboorteregister Sloten 1901; akte nr.265.], dochter van Izaak Jacobus de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.2) en Geertruida Alida Koops. Adriana is overleden op 28-10-1957 in Zaandam(N.H.), 55 jaar oud. Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 29-04-1925 in Sloterdijk(N.H.) [bron: Sloterdijk reg.S2;folio 19.] met Jurdanus Everardus Groenestein, ongeveer 23 jaar oud. Jurdanus is geboren omstreeks 1902 in Amersfoort(Utr.).
Beroep:
Bij huwelijk in 1925: landarbeider.   [bron: Genlias]
1.3.6.2.1.4.4.2.8 Geertruida Maria de Visser is geboren op 30-12-1903 in Sloten(N.H.), dochter van Izaak Jacobus de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.2) en Geertruida Alida Koops. Geertruida:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 21-03-1923 in Sloterdijk(N.H.) [bron: Huwelijksregister Sloterdijk reg.S1;folio 16v.] met Cornelis van Til, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 14-06-1947 in Amsterdam(N.H.) (echtscheiding) [bron: Genlias]. Cornelis is geboren op 19-08-1897 in Sloten(N.H.).
Beroep:
bij huwelijk in 1923: spoorwegarbeider.   [bron: Genlias]
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 08-07-1957 met Jan Jurrie de Rade, 58 jaar oud. Jan is geboren op 13-08-1898 in Almkerk.
1.3.6.2.1.4.4.3 Arie Pieter de Visser is geboren op 07-02-1868 in Dinteloord(N.B.) [bron: Isis], zoon van Govert de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4) en Susanna van Gilst.
Adressen:
Woont met zijn ouders van 7.3.1868 tot 27.5.1869 te Fijnaart en Heijningen Wijk C, huisnr.76.Zij verhuizen dan van Fijnaart en Heijningen naar Melissant.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1860-1880 Vol.260.]
Hte gezin woont sedert ca. 1900 in Amsterdan en bewoont daar verschillende woningen o.a. in de Spaarndammerstraat, Polanenstraat, Kijkduinstraat.   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Beroep:
(in 1893 arbeider.)
Arie trouwde, 25 jaar oud, op 30-06-1893 in Sloten(N.H.) [bron: Huwelijksregister Sloten(N.H.) 1893; akte nr.39.] met Pieternella Johanna In ’t Veld, 20 jaar oud. Pieternella is geboren op 26-01-1873 in Dirksland(Z.H.), dochter van Cornelis In ’t Veld en Johanna Kats.
Beroep:
(in 1893 dienstbode.)   [bron: Genlias]
Kinderen van Arie en Pieternella:
1 Govert de Visser, geboren op 28-11-1893 in Sloten(N.H.)- Wijk F-huisnr.43b.. Volgt 1.3.6.2.1.4.4.3.1.
2 Cornelis de Visser [1.3.6.2.1.4.4.3.2], geboren op 29-11-1894 om 17:00 in Sloten(N.H.)-Wijk F-huisnr.43. [bron: Geboorteregister Sloten 1894; akte nr.288.].
3 Joost de Visser [1.3.6.2.1.4.4.3.3], geboren op 18-12-1895 om 16:00 in Sloten(N.H.)-Wijk F-huisnr.40. [bron: Geboorteregister Sloten 1895; akte nr. 295.].
4 Joost de Visser [1.3.6.2.1.4.4.3.4], geboren op 03-12-1896 om 16:00 in Sloten(N.H.)-Wijk F-huisnr.40. [bron: Geboorteregister Sloten 1896; akte nr.276.].
5 Clara Johanna de Visser, geboren op 13-01-1898 in Sloten(N.H.)-Wijk F-huisnr.40.. Volgt 1.3.6.2.1.4.4.3.5.
6 Adriaan de Visser [1.3.6.2.1.4.4.3.6], geboren op 27-01-1900 om 12:00 in Sloten(N.H.)-Wijk F-huisnr.40. [bron: Geboorteregister Sloten 1900; akte nr.19.]. Adriaan is overleden op 11-05-1920, 20 jaar oud.
7 Isaac Jacobus de Visser [1.3.6.2.1.4.4.3.7], geboren op 12-10-1902 in Amsterdam(N.H). Isaac is overleden op 15-11-1910, 8 jaar oud.
8 Johanna Clara de Visser [1.3.6.2.1.4.4.3.8], geboren op 15-02-1904 in Amsterdam(N.H). Johanna is overleden op 17-11-1914, 10 jaar oud.
9 Susanna Johanna de Visser, geboren op 28-12-1904 in Amsterdam(N.H.). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.3.9.
10 Elisabeth Allegonde de Visser, geboren op 16-10-1910 in Amsterdam(N.H). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.3.10.
11 Wilhelmina Cornelia de Visser [1.3.6.2.1.4.4.3.11], geboren op 18-01-1912 in Amsterdam(N.H).
1.3.6.2.1.4.4.3.1 Govert de Visser is geboren op 28-11-1893 om 12:20 in Sloten(N.H.)- Wijk F-huisnr.43b. [bron: Geboorteregister Sloten 1893; akte nr.292.], zoon van Arie Pieter de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.3) en Pieternella Johanna In ’t Veld. Govert is overleden op 18-11-1914 in Tonsel(Harderwijk)-(Gld.), 20 jaar oud [bron: Genlias].
Beroep:
(havenwerker)   [bron: Genlias]
Kinderen van Govert uit onbekende relatie:
1 Elisabeth Allegonda de Visser [1.3.6.2.1.4.4.3.1.1], geboren op 16-01-1910 in Amsterdam(N.H).
2 Johanna Clara de Visser [1.3.6.2.1.4.4.3.1.2], geboren op 02-06-1914 in Amsterdam(N.H).
3 Pieternella de Visser [1.3.6.2.1.4.4.3.1.3], geboren op 29-08-1915 in Amsterdam(N.H).
4 Govert de Visser [1.3.6.2.1.4.4.3.1.4], geboren op 17-05-1918 in Amsterdam(N.H).
1.3.6.2.1.4.4.3.5 Clara Johanna de Visser is geboren op 13-01-1898 om 02:00 in Sloten(N.H.)-Wijk F-huisnr.40. [bron: Geboorteregister Sloten 1898; akte nr.12.], dochter van Arie Pieter de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.3) en Pieternella Johanna In ’t Veld. Clara is overleden op 08-12-1973 in Amsterdam(N.H), 75 jaar oud. Clara trouwde, 27 jaar oud, op 15-10-1925 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Amsterdam reg.4F;fol.23v .] met Dirk Pieter Jacobus van Leeuwen, 29 jaar oud. Dirk is geboren op 16-03-1896 in Amsterdam(N.H.).
Beroep:
Bij huwelijk in 1925: controleur bij een besteldienst.   [bron: Genlias]
1.3.6.2.1.4.4.3.9 Susanna Johanna de Visser is geboren op 28-12-1904 in Amsterdam(N.H.), dochter van Arie Pieter de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.3) en Pieternella Johanna In ’t Veld. Susanna trouwde, 26 jaar oud, op 27-08-1931 in Sloterdijk(N.H.) [bron: Huwelijksregister Sloterdijk;reg.S4;fol.45] met Johannes Gerardus Reuser, ongeveer 54 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1877 in Alkmaar(N.H.). Johannes is weduwnaar van Everdina Wilhelmina Meijer (ovl. vóór 1931).
Notitie bij Johannes: Gescheiden van jonkvrouwe Johanna Aleida Carolina Augustina van Suchtelen van de Haare. Eerder weduwnaar van Everdina Wilhelmina Meijer
Beroep:
Bij huwelijk in 1931:afdelingschef van een warenhuis.   [bron: Genlias]
1.3.6.2.1.4.4.3.10 Elisabeth Allegonde de Visser is geboren op 16-10-1910 in Amsterdam(N.H), dochter van Arie Pieter de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.3) en Pieternella Johanna In ’t Veld. Elisabeth is overleden op 09-11-1963 in Amsterdam(N.H), 53 jaar oud. Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op 12-10-1933 in Amsterdam(N.H) met Pieter Abraham Mone, 29 jaar oud. Pieter is geboren op 25-11-1903 in Amsterdam(N.H).
1.3.6.2.1.4.4.4 Willem de Visser is geboren op 16-10-1870 in Melissant(Z.H.) [bron: Genlias], zoon van Govert de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4) en Susanna van Gilst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1870 [bron: Genlias]. Willem is overleden op 16-02-1955 in Amsterdam(N.H.), 84 jaar oud.
Adressen:
vanaf 06-04-1916     Polanenstraat 28 1-hoog achter, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
van 11-09-1928 tot 14-11-1928     van Beuningenstraat 43 2de etage, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
van 14-11-1928 tot 09-05-1933     van Boetzelaerstraat 11 hs., Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
vanaf 09-05-1933     van Boezselaerstraat 88 3de etage, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Beroepen:
(in 1892 arbeider.)   [bron: Genlias]
Grondwerker aan een leidingwaterbedrijf.   [bron: Overlijdensregister Wormer 1921; akte nr.7.]
Willem trouwde, 21 jaar oud, op 10-06-1892 in Sloten(N.H) [bron: Huwelijksregister Sloten(N.H.) 1892; akte nr.47.] met Jantien Overbeeke, 20 jaar oud. Jantien is geboren op 11-06-1871 in Barsingerhorn(N.H.) [bron: W.Pols(willemina1940@hotmail.com)], dochter van Lambrecht Overbeeke en Geesje Sterken. Jantien is overleden op 25-07-1960 in Amsterdam(N.H.), 89 jaar oud.
Beroep:
(in 1892 dienstbode.)   [bron: Genlias]
Kinderen van Willem en Jantien:
1 Govert de Visser, geboren op 24-07-1892 in Sloten(N.H.)-Wijk F huisnr.132.. Volgt 1.3.6.2.1.4.4.4.1.
2 Geesje Suzanna de Visser, geboren op 03-09-1893 in Sloten(N.H.)-Wijk F huisnr. 182.. Volgt 1.3.6.2.1.4.4.4.2.
3 Lambertus de Visser, geboren op 05-08-1895 in Sloten(N.H.)-Wijk F huisnr.43. Volgt 1.3.6.2.1.4.4.4.3.
4 Suzanna Wilhelmina de Visser, geboren op 30-05-1897 in Sloten(N.H.). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.4.4.
5 Joost de Visser, geboren op 27-02-1900 in Sloten(N.H.)-Wijk B huisnr.181. Volgt 1.3.6.2.1.4.4.4.5.
6 Adriana de Visser, geboren op 30-04-1901 in Sloten(N.H.)-Wijk B huisnr.181.. Volgt 1.3.6.2.1.4.4.4.6.
7 Jantien de Visser, geboren op 24-12-1903 in Sloten(N.H). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.4.7.
8 Willem de Visser [1.3.6.2.1.4.4.4.8], geboren op 08-08-1906.
9 Izaak Jacobus de Visser [1.3.6.2.1.4.4.4.9], geboren op 25-09-1908 in Amsterdam. Izaak is overleden op 03-10-1912, 4 jaar oud.
10 Elisabeth de Visser, geboren op 21-01-1911 in Amsterdam(N.H.). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.4.10.
11 Isaac Jacobus de Visser, geboren op 09-05-1913 in Amsterdam(N.H.). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.4.11.
1.3.6.2.1.4.4.4.1 Govert de Visser is geboren op 24-07-1892 om 04:00 in Sloten(N.H.)-Wijk F huisnr.132. [bron: Geboorteregister Sloten 1892; akte nr. 177.], zoon van Willem de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.4) en Jantien Overbeeke. Govert is overleden op 04-02-1921 om 11:30 in Wormer(N.H.), 28 jaar oud [bron: Overlijdensregister Wormer 1921; akte nr.7.].
Beroepen:
Bij huwelijk: hulppapiermaker
Bij overlijden: hulppapiermaker.   [bron: Overlijdensregister Wormer 1921; akte nr.7.]
Govert trouwde, 28 jaar oud, op 09-12-1920 in Wormer [bron: Huwelijksregister Wormer 1920; akte nr.21.] met Eva Jacoba Louws, ongeveer 27 jaar oud. Eva is geboren omstreeks 1893 in Middelburg(Zld.).
1.3.6.2.1.4.4.4.2 Geesje Suzanna de Visser is geboren op 03-09-1893 om 22:00 in Sloten(N.H.)-Wijk F huisnr. 182. [bron: Geboorteregister Sloten 1893; akte nr. 206.], dochter van Willem de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.4) en Jantien Overbeeke. Geesje is overleden op 01-08-1941 in Amsterdam(N.H.), 47 jaar oud. Geesje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 11-11-1914 in Amsterdam(N.H.) met Hendrik Cornelis Christiaan van Hilten. Hendrik is overleden vóór 1922.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 18-01-1922 in Amsterdam(N.H) [bron: Huwelijksregister Amsterdam 6;fol.23v.] met Johannes Marinus van Herp, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 05-05-1895 in Utrecht(Utr.). Johannes is overleden op 11-06-1963 in Amsterdam(N.H.), 68 jaar oud.
Beroep:
bij huwelijk in 1922:werkman.   [bron: Genlias]
1.3.6.2.1.4.4.4.3 Lambertus de Visser is geboren op 05-08-1895 om 22:00 in Sloten(N.H.)-Wijk F huisnr.43 [bron: Geboorteregister Sloten 1895; akte nr.178.], zoon van Willem de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.4) en Jantien Overbeeke.
Notitie bij Lambertus: Bevolkingsregister Den Helder 1918-1920, pag.031-040:
Lambertus de Visser, geboren te Sloten op 09.08.1900 , ongehuwd ,verblijft als matroos 1ste klasse van 04.06.1918 tot 02.12.1918 op het Pantserdekschip Zeeland.

Gezinskaart Den Helder 1918-1920:
Lambertus de Visser en Elisabeth Helena Vermond, geboren 29.03.1899, wonen op 28.11.1925 in den Helder. Lambertus is dan als kwartiermeester bij de Koninklijke Marine afkomstig uit Batavia.Op 20.12.1932 komt het echtpaar met hun dochter Susanna, geboren in den Helder op 29.04.1928, weer in den Helder wonen. Lambertus is dan afkomstig uit Soerabaja. In de tussenliggende periodes hebben zij in Leiden gewoond.Op 16.11.1933 komt het gezin weer vanuit Leiden in den Helder wonen, Lambertus is dan gepensioneerd bij de Zeemacht.
Beroep:
Bij huwelijk in 1921 matroos 1ste klas.
Lambertus trouwde, 25 jaar oud, op 03-08-1921 in Leiden(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Leiden 1921 akte nr.355,] met Elisabeth Helena Vermond, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren op 29-03-1899 in Leiden(Z.H.).
1.3.6.2.1.4.4.4.4 Suzanna Wilhelmina de Visser is geboren op 30-05-1897 in Sloten(N.H.) [bron: Geboorteregister Sloten 1897; akte nr. 148.], dochter van Willem de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.4) en Jantien Overbeeke. Suzanna trouwde, 21 jaar oud, op 12-12-1918 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Amsterdam 5K;fol.30v.] met Jan Jacobus de Kruijff, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1893 in Utrecht(Utr.), zoon van Jan Jacobus de Kruijff en Johanna van Rossum.
Beroep:
Bij huwelijk in 1918:boekdrukker.   [bron: Genlias]
1.3.6.2.1.4.4.4.5 Joost de Visser is geboren op 27-02-1900 om 22:00 in Sloten(N.H.)-Wijk B huisnr.181 [bron: Geboorteregister Sloten 1900; akte nr. 41.], zoon van Willem de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.4) en Jantien Overbeeke. Joost is overleden omstreeks 1980 in Amsterdam(N.H), ongeveer 80 jaar oud [bron: j.a. de bois(j.d.bois@nki.nl)].
Notitie bij Joost: Bevolkingsregister Den Helder 1916-1919, pag.34:
Joost de Visser, geboren te Sloten op 27.02.1900 , ongehuwd ,verblijft als lichtmatroos van 25.06.1917 tot 20.11.1917 op het Instructieschip H.M. Atjeh. Hij is dan afkomstig uit Amsterdam en vertrekt naar H.M.S. Hellevoetsluis.
Adres:
Het gezin woonde achtereenvolgens in de Laurierstraat nr. 5hs;nr.7;nr. 11hs; nr.1., Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Joost trouwde, 30 jaar oud, op 26-03-1930 in Amsterdam(N.H) [bron: Huwelijksakte Amsterdam reg.5A;folio 26v.] met Aafje Brugman, ongeveer 26 jaar oud. Aafje is geboren omstreeks 1904 in Amsterdam(N.H.), dochter van Arnoldus Brugman en Grietje Kramer.
Kind van Joost en Aafje:
1 Govert de Visser [1.3.6.2.1.4.4.4.5.1], geboren op 12-07-1924 [bron: j.a. de bois(j.d.bois@nki.nl)]. Govert is overleden in 2008, 83 of 84 jaar oud [bron: j.a. de bois(j.d.bois@nki.nl)].
1.3.6.2.1.4.4.4.6 Adriana de Visser is geboren op 30-04-1901 om 11:00 in Sloten(N.H.)-Wijk B huisnr.181. [bron: Geboorteregister Sloten 1901; akte nr. 105.], dochter van Willem de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.4) en Jantien Overbeeke. Adriana is overleden in Amsterdam. Adriana trouwde, 31 jaar oud, op 05-01-1933 in Amsterdam(N.H) met Gradus Herman Remmers, 31 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 09-11-1971 in Amsterdam. Gradus is geboren op 11-12-1901 in Zutphen(Gld).
1.3.6.2.1.4.4.4.7 Jantien de Visser is geboren op 24-12-1903 in Sloten(N.H), dochter van Willem de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.4) en Jantien Overbeeke. Jantien trouwde, 19 jaar oud, op 19-12-1923 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksakte Amsterdam reg.7I;folio 14v.] met Lambertus Keereweer, ongeveer 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 29-11-1949 in Amsterdam [bron: Genlias]. Lambertus is geboren omstreeks 1903 in Amsterdam(N.H.), zoon van Lambertus Keereweer en Maria Anna Elsing.
Beroep:
Bij huwelijk in 1923:dekknecht.   [bron: Genlias]
1.3.6.2.1.4.4.4.10 Elisabeth de Visser is geboren op 21-01-1911 in Amsterdam(N.H.), dochter van Willem de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.4) en Jantien Overbeeke. Elisabeth trouwde, 20 jaar oud, op 26-08-1931 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksakte Amsterdam reg.8D;folio 50.] met Nicolaas van Wierst, 25 jaar oud. Nicolaas is geboren op 05-12-1905 in Amsterdam(N.H.), zoon van Theodorus van Wierst en Anna Gerredina Kooper.
Beroep:
Bij huwelijk in 1931:steigerknecht.   [bron: Genlias]
1.3.6.2.1.4.4.4.11 Isaac Jacobus de Visser is geboren op 09-05-1913 in Amsterdam(N.H.) [bron: Militieregister Amsterdam(http//militieregisters.nl/)], zoon van Willem de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.4) en Jantien Overbeeke. Isaac is overleden op 13-09-1976 in Amsterdam(N.H), 63 jaar oud.
Notitie bij Isaac: Militieregister Amsterdam(http//militieregisters.nl/):
01.03.1932 vrijgesteld wegens broederdienst.

Tewerkgestelden 1940-1944-G.A.A.
Isaac Jacobus wordt i.h.k.v. Plaatsing van arbeidskrachten in Duitsland te werk gesteld. Hij vertrekt op 22-09-1941.
Zijn werkgever in Duitsland wordt Fr.Bohne te Bremen.
Adressen:
van Boetzelaerstraat 11 hs., Amsterdam   [bron: Militieregister Amsterdam(http//militieregisters.nl/)]
tot 01-04-1938     Cliffordstraat 23, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
vanaf 01-04-1938     Adm. de Ruijterweg 340   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
vanaf 1943     van Boetselaerstraat 63 2de etage, Amsterdam   [bron: Tewerkgestelden 1940-1944-G.A.A]
Beroepen:
Fabrieksarbeider lampenfabriek.   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
smid   [bron: Militieregister Amsterdam(http//militieregisters.nl/)]
Transportarbeider   [bron: Tewerkgestelden 1940-1944-G.A.A]
Opleiding:
6 klassen L.O.   [bron: Militieregister Amsterdam(http//militieregisters.nl/)]
Isaac trouwde, 24 jaar oud, op 08-09-1937 in Amsterdam(N.H) met Geertruida Elisabeth Molenaar, 20 jaar oud. Geertruida is geboren op 29-10-1916 in Amsterdam(N.H).
1.3.6.2.1.4.4.6 Johannes de Visser is geboren op 17-10-1875 in Melissant(Z.H.) [bron: Genlias], zoon van Govert de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4) en Susanna van Gilst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1875 [bron: Genlias].
Beroep:
(in 1899 arbeider.)   [bron: Genlias]
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 16-06-1899 in Sloten [bron: Huwelijksregister Sloten 1899;akte nr.45.] met Johanna van Gils, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 25-11-1876 in Dinteloord(N.B.) [bron: Isis], dochter van Izaak Jacobus van Gils en Katharina Nouwen.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Govert de Visser [1.3.6.2.1.4.4.6.1]. Govert is overleden op 20-12-1886 om 13:00 in Sloten(N.H.)-In huis staande in de IJpolder Wijk F huisnr.65b. [bron: Overlijdensregister Sloten 1886; akte nr. 166.].
2 Cornelis Pieter de Visser, geboren op 09-05-1882 in Sloten(N.H.)-in huis staande in de IJpolder Wijk F nr.83.. Volgt 1.3.6.2.1.4.4.6.2.
3 Govert de Visser, geboren op 24-05-1900 in Sloten(N.H.)-Wijk B huisnr.166.. Volgt 1.3.6.2.1.4.4.6.3.
4 Catharina Suzanna de Visser, geboren op 25-06-1902 in Amsterdam(N.H.). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.6.4.
5 Johannes Sander de Visser, geboren op 27-07-1904 in Amsterdam(N.H.). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.6.5.
6 Jacobus Isaac de Visser [1.3.6.2.1.4.4.6.6], geboren op 29-10-1905 in Amsterdam(N.H). Jacobus is overleden op 04-07-1979 in Amsterdam(N.H), 73 jaar oud.
7 Susanna Catharina de Visser [1.3.6.2.1.4.4.6.7], geboren op 03-09-1909 in Amsterdam(N.H).
8 Adrianus de Visser [1.3.6.2.1.4.4.6.8], geboren op 03-06-1912 in Amsterdam(N.H). Adrianus is overleden op 07-12-1962 in Culemborg(Gld), 50 jaar oud.
Beroep:
Timmerman
1.3.6.2.1.4.4.6.2 Cornelis Pieter de Visser is geboren op 09-05-1882 om 02:00 in Sloten(N.H.)-in huis staande in de IJpolder Wijk F nr.83. [bron: Geboorteregister Sloten 1882; akte nr. 121.], zoon van Johannes de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.6) en Johanna van Gils.
Beroep:
Gemeentearbeider   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Cornelis trouwde met Anna Maria Jager. Anna is geboren op 24-03-1889 in Amsterdam.
Kinderen van Cornelis en Anna:
1 Susanna Antje de Visser [1.3.6.2.1.4.4.6.2.1], geboren op 07-07-1910 in Amsterdam.
2 Antje Diederika de Visser, geboren op 23-07-1912 in Amsterdam. Volgt 1.3.6.2.1.4.4.6.2.2.
3 Jansje de Visser [1.3.6.2.1.4.4.6.2.3], geboren op 21-10-1914 in Sloten(N.H).
4 Cornelis de Visser [1.3.6.2.1.4.4.6.2.4], geboren op 25-07-1921 in Amsterdam. Cornelis is overleden op 22-02-1946 in Gutersloh(Dld.), 24 jaar oud.
1.3.6.2.1.4.4.6.2.2 Antje Diederika de Visser is geboren op 23-07-1912 in Amsterdam, dochter van Cornelis Pieter de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.6.2) en Anna Maria Jager. Antje trouwde, 24 jaar oud, op 29-04-1937 in Amsterdam(N.H) met Christiaan Hommels, 28 jaar oud. Christiaan is geboren op 03-02-1909 in Haarlem(N.H.).
1.3.6.2.1.4.4.6.3 Govert de Visser is geboren op 24-05-1900 in Sloten(N.H.)-Wijk B huisnr.166. [bron: Geboorteregister Sloten 1900; akte nr. 119.], zoon van Johannes de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.6) en Johanna van Gils. Govert is overleden op 24-06-1979 om 20:30 in Amsterdam(N.H), 79 jaar oud. Govert trouwde met Maria Augusta Hofman. Maria is geboren op 18-08-1916 in Amsterdam(N.H).
1.3.6.2.1.4.4.6.4 Catharina Suzanna de Visser is geboren op 25-06-1902 in Amsterdam(N.H.), dochter van Johannes de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.6) en Johanna van Gils. Catharina trouwde, 21 jaar oud, op 08-08-1923 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksakte Amsterdam reg.8E;fol.35] met Hendrik de Gooijer, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op 24-07-1899 in Ouder-Amstel(N.H.), zoon van Jasper de Gooijer en Teuntje van Scherpenzeel.
Beroep:
Bij huwelijk in 1923:fabrieksarbeider.   [bron: Genlias]
1.3.6.2.1.4.4.6.5 Johannes Sander de Visser is geboren op 27-07-1904 in Amsterdam(N.H.), zoon van Johannes de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.6) en Johanna van Gils.
Adressen:
tot 06-09-1930     Bataviastraat 44, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
vanaf 06-09-1930     Roggeveenstraat 13, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Beroep:
Bij huwelijk in 1929:matroos der koopvaardij.   [bron: Genlias]
Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 19-12-1929 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Amsterdam reg.4H;fol.18] met Catharina Angela Meiners, ongeveer 27 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1902 in Garrel (Dld.), dochter van Hermann Meiners en Angela Witte.
Adressen:
tot 06-09-1930     Bataviastraat 44, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
vanaf 06-09-1930     Roggeveenstraat 13, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
1.3.6.2.1.4.4.7 Leendert Marinus de Visser is geboren op 27-02-1877 in Melissant(Z.H.), zoon van Govert de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4) en Susanna van Gilst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1877 [bron: Genlias]. Leendert is overleden [bron: Genlias].
Adressen:
In 1948 woonachtig te Ermelo.   [bron: Overlijdensakte nr. 253 den Helder dd. 13.07.1948.]
tot 23-04-1902     Czaar Peterstraat 8, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
vanaf 23-04-1902     Czaar Peterstraat 23, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Beroepen:
arbeider   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
(in 1900 werkman.)   [bron: Genlias]
Leendert trouwde, 22 jaar oud, op 26-01-1900 in Sloten(N.H) [bron: Huwelijksregister Sloten(N.H.) 1900; akte nr.4.] met Jenneke van Soelen, 18 jaar oud. Jenneke is geboren op 18-01-1882 in Haarlemmermeer (N.H.), dochter van Adrianus van Soelen en Janneke Meertens.
Adressen:
In 1948 woonachtig te Ermelo.   [bron: Overlijdensakte nr. 253 den Helder dd. 13.07.1948.]
tot 23-04-1902     Czaar Peterstraat 8, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
vanaf 23-04-1902     Czaar Peterstraat 23, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Kinderen van Leendert en Jenneke:
1 Govert Adrianus de Visser, geboren op 09-08-1900 in Sloten(N.H.)-Wijk B huisnr.17.. Volgt 1.3.6.2.1.4.4.7.1.
2 Cornelia de Visser, geboren op 23-08-1903 in Amsterdam(N.H.). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.7.2.
3 Susanna Helena de Visser, geboren omstreeks 1905 in Amsterdam(N.H.). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.7.3.
4 Janneke de Visser, geboren omstreeks 1908 in Amsterdam(N.H.). Volgt 1.3.6.2.1.4.4.7.4.
5 Adrianus de Visser [1.3.6.2.1.4.4.7.5], geboren op 10-10-1916 in Amsterdam(N.H.). Adrianus is overleden op 20-02-1942 in N.O.I., 25 jaar oud [bron: Overlijdensregister den Helder 1948;akte nr.253.].
Notitie bij overlijden van Adrianus: Overlijdensregister den Helder 1948;akte nr.253:
Op 20 februari 1942 is bij de ondergang van " H.M.S. Piet Hein" nabij het eiland Bali overleden de Visser Adrianus matroos eerste klasse bij de Koninklijke Marine, oud 25 jaar, geboren te Rotterdam en wonende te Soerabaja, hier te lande laatstelijk alhier, ongehuwd.
Notitie bij Adrianus: Bevolkingsregister Den Helder 1917-1940;Gezins- en dienstbodenkaart.
Adrianus de Visser, geboren te Amsterdam op 10.10.1916 , ongehuwd ,verblijft als matroos 2de klasse van 15.11.1935 tot 21.10.1937 in den Helder. Hij is dan afkomstig uit Vlissingen en vertrekt naar Soerabaja.
1.3.6.2.1.4.4.7.1 Govert Adrianus de Visser is geboren op 09-08-1900 om 17:00 in Sloten(N.H.)-Wijk B huisnr.17. [bron: Geboorteregister Sloten 1900; akte nr. 182.], zoon van Leendert Marinus de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.7) en Jenneke van Soelen. Govert is overleden op 28-05-1978 in Amsterdam(N.H), 77 jaar oud. Hij is begraven op 02-06-1978 in Amsterdam-Nwe Ooster Begraafplaats.
Notitie bij Govert: Bevolkingsregister Den Helder 1916-1919:
Govert Adrianus de Visser, geboren te Sloten op 09.08.1900 , ongehuwd ,verblijft van 04.09.1917 tot 16.01.1918 op het Instructieschip H.M.S. Atjeh. M.i.v. 16.01.1918 verblijft hij op H.M.S. Noord Brabant.
In het Bevolkingsregister tijdelijk verblijf(1854-1934) Amsterdam staat vermeld dat Govert Adrianus van12.12.1918 tot 31.01.1919 als matroos 3de kl. te Amsterdam verblijft.Voor en na deze periode was hij in den Helder woonachtig.
Beroep:
Bij huwelijk in 1926: chauffeur.   [bron: Genlias]
Govert trouwde, 25 jaar oud, op 21-04-1926 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Amsterdam reg.2B;folio 1v.] met Trijntje Bak, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 05-01-1969 in Zeist(Utr.). Trijntje is geboren op 25-11-1903 in Amsterdam(N.H.), dochter van Klaas Bak en Trijntje Ortlep.
1.3.6.2.1.4.4.7.2 Cornelia de Visser is geboren op 23-08-1903 in Amsterdam(N.H.), dochter van Leendert Marinus de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.7) en Jenneke van Soelen. Cornelia trouwde, 20 jaar oud, op 21-05-1924 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Amsterdamreg.4C;folio 4v.] met Frans Hendrik Rietvelt, 22 jaar oud. Frans is geboren op 20-09-1901 in Amsterdam(N.H.).
Beroep:
Bij huwelijk in 1924: ketelmaker.   [bron: Genlias]
1.3.6.2.1.4.4.7.3 Susanna Helena de Visser is geboren omstreeks 1905 in Amsterdam(N.H.), dochter van Leendert Marinus de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.7) en Jenneke van Soelen. Susanna trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 01-09-1926 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Amsterdam reg.5E;folio 21.] met Frederik Klaas Freriks, ongeveer 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in Amsterdam(N.H.) (echtscheiiding) [bron: Genlias]. Frederik is geboren omstreeks 1905 in Amsterdam(N.H.).
Beroep:
Bij huwelijk in 1926:schoenmaker.   [bron: Genlias]
1.3.6.2.1.4.4.7.4 Janneke de Visser is geboren omstreeks 1908 in Amsterdam(N.H.), dochter van Leendert Marinus de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4.7) en Jenneke van Soelen. Janneke trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 26-05-1926 in Amsterdam(N.H.) [bron: Amsterdam reg.5B;folio 41v.] met Lucius Johannes Theodorus Hermans, ongeveer 38 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 12-03-1947 in Amsterdam(N.H.) (echtscheiding) [bron: Genlias]. Lucius is geboren omstreeks 1888 in Amsterdam(N.H.). Lucius trouwde voorheen vóór 1926 [bron: Genlias] met Elisabeth Adriana Thomas.
Beroep:
Bij huwelijk in 1926: reclamedrukker.   [bron: Genlias]
1.3.6.2.1.4.4.9 Cornelis Pieter de Visser is geboren op 09-05-1882 om 02:00 in Sloten(N.H.)-In de woning in de IJpolder wijk F; nr.83. [bron: Geboorteregister Sloten 1882; akte nr. 121.], zoon van Govert de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.4) en Susanna van Gilst. Cornelis is overleden op 26-03-1943 in Amsterdam(N.H), 60 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Tewerkgestelden 1940-1944-G.A.A.
Cornelis Pieter wordt i.h.k.v. Plaatsing van arbeidskrachten in Duitsland te werk gesteld. Hij vertrekt op 18-07.1941.
Adres:
Admiralengracht 89 1ste etage, Amsterdam   [bron: Tewerkgestelden 1940-1944-G.A.A.]
Beroep:
Bij huwelijk in 1909 in werkman.   [bron: Genlias]
Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 10-06-1909 in Amsterdam(N.H) [bron: Genlias] met Anna Maria Jager, 20 jaar oud. Anna is geboren op 24-03-1889 in Amsterdam(N.H), dochter van Berend Jager en Antje Bouma. Anna is overleden omstreeks 1943, ongeveer 54 jaar oud.
Adres:
Admiralengracht 89 1ste etage, Amsterdam   [bron: Tewerkgestelden 1940-1944-G.A.A.]
Kind van Cornelis en Anna:
1 Jansje de Visser [1.3.6.2.1.4.4.9.1], geboren op 21-10-1914 in Sloten(N.H).
1.3.6.2.1.4.5 Adrianus Cornelis de Visser is geboren op 09-04-1844 in Dinteloord(N.B.), zoon van Joost de Visser (zie 1.3.6.2.1.4) en Johanna Slikboer. Adrianus is overleden op 04-11-1917 om 19:00 in Dinteloord(N.B.), 73 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1917;akte nr.50.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1917 [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1917;akte nr.50.].
Notitie bij Adrianus: Uit: Inschrijvingsregister voor de Strafgevangenis te Breda 1871-1876
Cornelis Adrianus de Visser,zoon van Joost de Visser en Adriana Slikboer, ongehuwd,arbeider, 27 jaar, geboren te Prinsland wordt op29 januari 1872 door de Arrondissementsrechtbank te Breda veroordeeld tot 3 dagen gevangenisstraf wegens moedwillige mishandeling.
De straf wordt uitgezeten van 21 tot 24 december 1872.Tevens wordt aangegeven dat de religie gereformeerd is en de gewonen taal nederduitsch is.
Signalement:
lengte 1.80 m.
Aangezicht ovaal Kleur gezond
Voorhoofd hoog Neus groot
Mond gewoon Kin rond
Oogen blauw Wenkbrauwen zwart
Haar zwart Baard ------
Bijzondere teekenen -----------
Beroep:
arbeider
Adrianus trouwde, 31 jaar oud, op 18-11-1875 in Dinteloord en Prinsenland(N.B.) [bron: Huwelijksregister Dinteloord en Prinsenland;aktenr.32.] met Neeltje van (der) Ree, 27 jaar oud. Neeltje is geboren op 10-03-1848 in Steenbergen(N.B.). Neeltje is overleden op 19-04-1920 om 22:00 in Dinteloord(N.B.), 72 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1920;akte nr.15.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-04-1920 [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1920;akte nr.15.].
Kinderen van Adrianus en Neeltje:
1 Johanna de Visser [1.3.6.2.1.4.5.1], geboren op 21-04-1878 om 08:00 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr. A-144) [bron: Geboorteregister Dinteloord 1878;akte nr.36.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1878 [bron: Geboorteregister Dinteloord 1878;akte nr.36.]. Johanna is overleden op 29-12-1879 om 08:00 in Dinteloord(N.B.), 1 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord en Princeland 1879;akte nr.92.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1879 [bron: Overlijdensregister Dinteloord en Princeland 1879;akte nr.92.].
2 Willem de Visser [1.3.6.2.1.4.5.2], geboren op 27-06-1881 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr. A-144) [bron: Geboorteregister Dinteloord 1881;akte nr.57.]. Willem is overleden op 14-08-1881 om 09:00 in Dinteloord en Princeland(N.B.), 1 maand oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord en Princeland 1881;akte nr.52.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-08-1881 [bron: Overlijdensregister Dinteloord en Princeland 1881;akte nr.52.].
3 Johanna de Visser, geboren op 17-07-1882 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr. B-187). Volgt 1.3.6.2.1.4.5.3.
4 Willem de Visser [1.3.6.2.1.4.5.4], geboren op 21-09-1884 om 01:00 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr. B-187) [bron: Geboorteregister Dinteloord 1884;akte nr.75.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1884 [bron: Geboorteregister Dinteloord 1884;akte nr.75.]. Willem is overleden op 22-07-1911 om 14:00 in Dinteloord(N.B.), 26 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1911;akte nr.114.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-07-1911 [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1911;akte nr.114.].
5 Joost de Visser [1.3.6.2.1.4.5.5], geboren op 24-09-1885 om 05:00 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr. B-187) [bron: Geboorteregister Dinteloord 1885;akte nr.84.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-09-1885 [bron: Geboorteregister Dinteloord 1885;akte nr.84.].
6 Joost de Visser, geboren op 28-02-1889 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr. B-187). Volgt 1.3.6.2.1.4.5.6.
7 Johannis de Visser, geboren op 28-02-1889 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr. B-187). Volgt 1.3.6.2.1.4.5.7.
1.3.6.2.1.4.5.3 Johanna de Visser is geboren op 17-07-1882 om 06:00 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr. B-187) [bron: Geboorteregister Dinteloord 1882;akte nr.55.], dochter van Adrianus Cornelis de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.5) en Neeltje van (der) Ree. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-07-1882 [bron: Geboorteregister Dinteloord 1882;akte nr.55.]. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 04-06-1908 in Dinteloord(N.B.) [bron: Huwelijksregister Dinteloord 1908,akte nr. 10.] met Huibregt Kats, ongeveer 30 jaar oud. Huibregt is geboren omstreeks 1878 in Dinteloord(N.B.), zoon van Johannis Kats en Margritha Maria van Overbeeke.
Beroep:
  [bron: Bij huwelijk in 1908:arbeider.]
1.3.6.2.1.4.5.6 Joost de Visser is geboren op 28-02-1889 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr. B-187), zoon van Adrianus Cornelis de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.5) en Neeltje van (der) Ree. Joost trouwde, 25 jaar oud, op 28-03-1914 in Dinteloord en Princeland(N.B.) met Johanna Hendrika Sophia van Est. Johanna is een dochter van Adriaan van Est en Adriaantje den Hollander.
Kind van Joost en Johanna:
1 Adrianus Cornelis de Visser [1.3.6.2.1.4.5.6.1], geboren op 29-08-1914 in Dinteloord(N.B.). Adrianus is overleden op 20-09-1914 om 17:00 in Dinteloord(N.B.), 22 dagen oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1914;akte nr.31.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-09-1914 [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1911;akte nr.31.].
1.3.6.2.1.4.5.7 Johannis de Visser is geboren op 28-02-1889 om 22:00 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr. B-187) [bron: Geboorteregister Dinteloord 1889;akte nr.20.], zoon van Adrianus Cornelis de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.5) en Neeltje van (der) Ree. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-03-1889 [bron: Geboorteregister Dinteloord 1889;akte nr.20.]. Johannis is overleden op 12-10-1960 in Capelle aan de IJssel(Z.H.), 71 jaar oud [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Hij is begraven in Capelle aan den IJssel(Z.H.)-(Oude Begraafpl.) [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Johannis trouwde, 21 jaar oud, op 28-01-1911 in Dinteloord(N.B.) met Adriana Stange, 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Adriana is geboren op 26-08-1890 in Dinteloord(N.B.), dochter van Cornelis Stange en Jacoba van den Hil. Adriana is overleden op 04-01-1967, 76 jaar oud [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Zij is begraven in Capelle aan den IJssel(Z.H.)-(Oude Begraafpl.) [bron: www.online-begraafplaatsen.nl].
Kinderen van Johannis en Adriana:
1 Adrianus Cornelis de Visser [1.3.6.2.1.4.5.7.1], geboren omstreeks 1911 in Dinteloord(N.B.). Adrianus is overleden op 10-01-1912 in Dinteloord(N.B.), ongeveer 1 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1912;akte nr.2.].
2 Cornelis de Visser [1.3.6.2.1.4.5.7.2], geboren op 11-06-1911 in Dinteloord(N.B.).
3 Cornelis Adrianus de Visser, geboren op 09-06-1912 in Dinteloord(N.B.). Volgt 1.3.6.2.1.4.5.7.3.
4 Adrianus Cornelis de Visser, geboren op 11-05-1916 in Dinteloord(N.B.). Volgt 1.3.6.2.1.4.5.7.4.
echtp.devisser-labrie.jpg nel__anne_en_jeanne_de_visser2.jpg
1 echtp.devisser-Labrie
2 Nel, Anne en Jeanne de Visser2
1.3.6.2.1.4.5.7.3 Cornelis Adrianus de Visser (afb. 1 en 2) is geboren op 09-06-1912 in Dinteloord(N.B.), zoon van Johannis de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.5.7) en Adriana Stange. Cornelis is overleden op 23-07-1992 in Capelle aan den IJssel(Z.H.), 80 jaar oud [bron: mededeling J.A.Engel-de Visser.].
Beroep:
zelfstandig ondernemer als aannemer van weg- en straatwerkzaamheden.   [bron: mededeling J.A.Engel-de Visser.]
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 22-07-1937 met Wilhelmina Labrie, 22 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 25-03-1915 in Rotterdam(Z.H.). Wilhelmina is overleden op 13-04-1997 in Capelle a.d. IJssel(Z.H.), 82 jaar oud.
1.3.6.2.1.4.5.7.4 Adrianus Cornelis de Visser is geboren op 11-05-1916 in Dinteloord(N.B.), zoon van Johannis de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.5.7) en Adriana Stange. Adrianus is overleden op 11-04-1993, 76 jaar oud.
Beroep:
Aannemer van straatwerken.   [bron: www.harreman-schlosser.nl]
Adrianus trouwde, 24 jaar oud, op 22-03-1941 in Capelle a.d. IJssel(Z.H.) [bron: www.harreman-schlosser.nl] met Jacoba Harreman, 18 jaar oud. Jacoba is geboren op 17-04-1922 in Capelle a.d. IJssel(Z.H.) [bron: www.harreman-schlosser.nl], dochter van Leendert Harreman en Maria Brussé.
1.3.6.2.1.4.6 Cornelia Pieternella de Visser is geboren op 27-01-1847 om 07:00 in Fijnaart en Heijningen(N.B.)-(huisnr. B-53) [bron: Geboorteregister Fijnaart en Heijningen 1847;akte nr.7.], dochter van Joost de Visser (zie 1.3.6.2.1.4) en Johanna Slikboer. Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op 16-09-1875 in Dinteloord(N.B.) met Govert Mijsbergh, 34 jaar oud. Govert is geboren op 02-10-1840 in Willemstad(N.B.).
1.3.6.2.1.4.7 Pieternella Maggeltje de Visser is geboren op 23-05-1850 in Dinteloord(N.B.), dochter van Joost de Visser (zie 1.3.6.2.1.4) en Johanna Slikboer. Pieternella is overleden op 15-05-1924 in Rotterdam(Z.H.), 73 jaar oud [bron: B.S.Rotterdam].
Beroep:
bij huwelijk in 1876 dienstbode.
Pieternella trouwde, 26 jaar oud, op 30-12-1876 in Willemstad [bron: Huwelijksregister Willemstad 1876;akte nr.15.] met Lodewijk Cornelis Verseveld, 40 jaar oud. Lodewijk is geboren op 07-12-1836 in Willemstad(N.B.)-(huisnr. A-39) [bron: Geboorteregister Willemstad 1836.], zoon van Pieter Verseveld en Willemina Adriana Muller. Lodewijk is overleden op 10-11-1910 om 15:00 in Willemstad(N.B.), 73 jaar oud [bron: Overlijdenssregister Willemstad 1910;akte nr.33.]. Lodewijk is weduwnaar van Hermina Korteweg (ovl. vóór 1876).
Kind van Pieternella uit onbekende relatie:
1 Aartje Pieternella de Visser, geboren op 16-09-1875 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr. B-160). Volgt 1.3.6.2.1.4.7.1.
1.3.6.2.1.4.7.1 Aartje Pieternella de Visser is geboren op 16-09-1875 om 12:30 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr. B-160) [bron: Geboorteregister Dinteloord 1875;akte nr.86.], dochter van Pieternella Maggeltje de Visser (zie 1.3.6.2.1.4.7). Aartje is overleden op 23-11-1964, 89 jaar oud. Zij is begraven in Fijnaart(N.B.)-Prot.Begraafplaats.. Aartje trouwde, 23 jaar oud, op 03-06-1899 in Willemstad(N.B.) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1899;akte nr.6.] met Willem Boelhouwer(s), 24 jaar oud. Willem is geboren op 22-03-1875 in Fijnaart(N.B.), zoon van Pieter Boelhouwers en Erkje Oostdijck.
1.3.6.2.1.8 Maria de Visser is geboren op 20-03-1810 in Fijnaart(N.B.) [bron: Geboorteregister Fijnaart en Heijningen 1811.], dochter van Ary de Visser (zie 1.3.6.2.1) en Pieternella(Petronella) Verrijp(Verrip)(van Rijp). Zij is gedoopt op 25-03-1810 in Fijnaart(N.B.). Maria is overleden op 15-06-1856 in Fijnaart(N.B.), 46 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1856 Fijnaart en Heijningen;akte nr.19.].
Adressen:
Woont 1825 en1826 bij haar ouders te Fijnaart, Wijk 8, huisnr.49.Zij is dan ongehuwd.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1828 Vol.249.Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1829 Vol.252.]
Woont omstreeks 1839 te Fijnaart huisnr.52.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1840-1848 Vol.254.]
Maria trouwde, 31 jaar oud, op 16-09-1841 in Fijnaart en Heijningen(N.B.) [bron: Huwelijksregister Fijnaart en Heijningen 1841;akte nr.19.] met Pieter Konings, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 27-06-1816 [bron: W.Pols(willemina1940@hotmail.com)], zoon van Adriaan Konings en Cornelia Slotemaker. Pieter is overleden op 12-02-1886 om 02:00 in Fijnaart(N.B.), 69 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1886 Fijnaart en Heijningen;akte nr.8.].
1.3.6.2.3 Adriana de Visser is geboren in Oudenbosch(N.B.), dochter van Govert de Visser (zie 1.3.6.2) en Teuna Gorisse van der Blom. Zij is gedoopt op 10-10-1773 in Oudenbosch(N.B.) [bron: NH Dopen Oudenbosch 1651-1810.]. Adriana is overleden op 08-12-1840 om 08:00 in Klundert(N.B.)-(huisnr. C-221), 67 jaar oud [bron: Overlijdensregister Klundert 1840;akte nr.47.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-12-1840 [bron: Overlijdensregister Klundert 1840;akte nr.47.].
Adres:
woont omstreeks 1827 met haar gezin te Klundert,Grootenpolder 22.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1826-1850 Vol.285.]
Adriana:
(1) trouwde, 5 jaar oud, op 04-05-1779 in Willemstad(N.B.) met Jan van Haften. Jan is overleden vóór 1804.
(2) ging in ondertrouw, 30 jaar oud, op 11-08-1804 in Willemstad(N.B) [bron: Willemstad Schepenbank Trouwen 1797-1810.] met Adriaan Lips. Adriaan is een zoon van Adriaan Lips en Hendryn Hartmans. Adriaan is overleden op 05-02-1860 in Klundert(N.B.) [bron: Overlijdensregister Klundert 1860;akte nr. 28.].
Kinderen van Adriana en Jan:
1 Willemijna van Haften [1.3.6.2.3.1], geboren op 13-03-1800 in Willemstad(N.B.). Willemijna is overleden op 10-09-1851 in Klundert(N.B.), 51 jaar oud.
2 Teuna van Haften [1.3.6.2.3.2], geboren op 18-11-1801 in Willemstad(N.B).
1.3.6.2.5 Johanna de Visser is geboren op 06-10-1776 in Oudenbosch(N.B.) [bron: NH Dopen 1698-1810 Oudenbosch.], dochter van Govert de Visser (zie 1.3.6.2) en Teuna Gorisse van der Blom. Zij is gedoopt op 06-10-1776 in Oudenbosch(N.B.) [bron: NH Dopen Oudenbosch 1651-1810.]. Johanna is overleden op 29-03-1826 in Dinteloord(N.B.), 49 jaar oud. Johanna trouwde met Cornelis Oostdijk. Cornelis is overleden op 08-10-1829 om 05:00 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.99) [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1829;akte nr.51.].
1.3.6.2.7 Maria de Visser is geboren op 15-03-1778 om 05:00 in Fijnaart(N.B.) [bron: NH Dopen 1742-1811 Fijnaart en Heijningen.], dochter van Govert de Visser (zie 1.3.6.2) en Teuna Gorisse van der Blom. Maria is overleden op 21-03-1828 om 21:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr. C-55), 50 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1828;akte nr.11.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1828 [bron: Overlijdensregister Willemstad 1828;akte nr.11.].
Adres:
Woont omstreeks 1824 t.m. 1826 te Fijnaart Wijk 8, huisnr.50.Verhuist in mei 1827 naar Willemstad.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1828 Vol.249.Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1829 Vol.252.]
Maria trouwde met Willem Dane. Willem is geboren omstreeks 1779 [bron: Overlijdensregister Willemstad 1828;akte nr.11.]. Willem is overleden op 24-10-1837 in Heijningen(N.B.)-(huisnr.71), ongeveer 58 jaar oud [bron: Overlijdensregister Fijnaart en Heijningen 1829;akte nr.37.].
Adres:
Woont omstreeks 1824 t.m. 1826 te Fijnaart Wijk 8, huisnr.50.Verhuist in mei 1827 naar Willemstad.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1828 Vol.249.Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1826-1829 Vol.252.]
Beroep:
in 1826 en 1828 arbeider.   [bron: Overlijdensregister Willemstad 1828;akte nr.11.]
1.3.6.3 Johanna(Jannetje) de Visser is geboren op 10-05-1742 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Adriaan(Ary) de Visser (zie 1.3.6) en Adriaantje Govertze Bus. Johanna(Jannetje) is overleden op 05-03-1802 in Rotterdam(Z.H.), 59 jaar oud [bron: G.A.Rotterdam]. Zij is begraven op 08-03-1802 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A.Rotterdam].
Adres:
(Bij huwelijk in 1771:Rotterdam,Leuvehaven;bij geboorten van kinderen in 1771,1773,1775,1779,1782:Rotterdam,Prinsestraat.)
Johanna(Jannetje) trouwde, 28 jaar oud, op 07-05-1771 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A.Rotterdam] met Jurrie/Jurij/Jurgen Freeken, nadat zij op 21-04-1771 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: G.A.Rotterdam].
Notitie bij het huwelijk van Johanna(Jannetje) en Jurrie/Jurij/Jurgen: Bij dit huwelijk wordt als bruid aangegeven:"Johanna de Visser.J.D. van de Hooge Zwaluwe".
Uit het doopboek van de Hooge en Lage Zwaluwe komt uitsluitend de dochter van Ary Janze de Visser en Adriaantje Govertze Bus in aanmerking.
Uit het huwelijk Freeken/de Visser wordt een aantal kinderen geboren w.o.Arij(1773) en Adriana(1774 met als getuige Adriana Visser).M.a.w. vernoeming naar de ouders van moederszijde vond plaats.
N.m.m. is bovenstaande voldoende om inderdaad deze Johanna de Visser als bruid in dit huwelijk aan te merken.
Jurrie/Jurij/Jurgen is overleden op 02-10-1809 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A.Rotterdam]. Hij is begraven op 04-10-1809 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A.Rotterdam].
Adres:
(welijk in 1771 Rotterdam,Baanstraat.)   [bron: G.A.Rotterdam]
1.3.6.4 Jan de Visser is geboren op 10-04-1744 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Adriaan(Ary) de Visser (zie 1.3.6) en Adriaantje Govertze Bus. Hij is gedoopt op 12-04-1744 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Adriaantje Janze Buiteweg.
Getuige bij:
19-07-1797     doop Jan de Visser (geb. 1797) [zie 1.3.6.4.1.1]    [grootvader vaderszijde]   [bron: Doopboek NH kerk Sint Maartensdijk, uittreksel CBG]
11-04-1802     doop Angenieta Adriana de Visser (geb. 1802) [zie 1.3.6.4.1.3]    [grootvader vaderszijde]   [bron: Doopboek NH kerk Sint Maartensdijk, uittreksel CBG]
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 14-02-1770 in Tholen(Zld), [bron: NG-Trouwboek Tholen-Afschrift Hollestelle.] met Angenieta (Agnita) Welle, ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op 24-01-1770 in Tholen(Zld). in ondertrouw zijn gegaan [bron: NH-Ondertrouwboek Tholen 1760-1780.].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Angenieta: NH-Ondertrouwboek Tholen 1760-1780
1770 24 Januarij
Sijn hier wettig ondertrouwt Jan de Visser J.M. van de Hooge Swaluwe
met Angenita Welle J.Dogter geboren te Tholen en bijde alhier wonende.
Angenieta is geboren omstreeks 1740. Angenieta is overleden op 26-10-1816 in Tholen(Zld)., ongeveer 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister Tholen 1816; akte nr.40.].
Notitie bij overlijden van Angenieta: Bij overlijden weduwe en 76 jaar oud.
Getuige bij:
19-07-1797     doop Jan de Visser (geb. 1797) [zie 1.3.6.4.1.1]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: Doopboek NH kerk Sint Maartensdijk, uittreksel CBG]
11-04-1802     doop Angenieta Adriana de Visser (geb. 1802) [zie 1.3.6.4.1.3]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: Doopboek NH kerk Sint Maartensdijk, uittreksel CBG]
15-07-1810     doop Jan Jacobus de Visser (1810-1853) [zie 1.3.6.4.1.5]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Jan en Angenieta:
1 Arie de Visser, geboren in Tholen(Zl).. Volgt 1.3.6.4.1.
2 Adriana de Visser, geboren in Tholen(Zld).. Volgt 1.3.6.4.2.
1.3.6.4.1 Arie de Visser is geboren in Tholen(Zl)., zoon van Jan de Visser (zie 1.3.6.4) en Angenieta (Agnita) Welle. Hij is gedoopt op 04-09-1774 in Tholen(Zl).. Bij de doop van Arie waren de volgende getuigen aanwezig: Teuna Gorisse van der Blom (ovl. 1812) [zie 1.3.6.2] [aangetrouwde tante vaderszijde] en Govert de Visser (geb. 1740) [zie 1.3.6.2] [oom vaderszijde]. Arie is overleden op 23-01-1831 in Rotterdam(Z.H.), 56 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1831; akte nr.185.]. Bij de overlijdensaangifte van Arie was de volgende getuige aanwezig: Jan Jacobus de Visser (1810-1853) [zie 1.3.6.4.1.5] [zoon].
Notitie bij overlijden van Arie: In overlijdensakte: leeftijd 56 jaar, 4 maanden en 26 dagen.
Beroep:
"zijnde commies geweest bij ’s Rijks Belastingen".   [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1831; akte nr.185.]
Arie:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 30-12-1796 in Oud Vossemeer(Zld.) [bron: Trouwboek NH kerk Oud Vossemeer;Afschrift Kloet.] met Elizabeth Langejan. Elizabeth is overleden vóór 1804.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 19-09-1804 in Tholen(Zl). [bron: NG-Trouwboek Tholen-Afschrift Hollestelle.] met Christina Brotier, ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op 29-08-1804 in Tholen(Zl). in ondertrouw zijn gegaan [bron: NG-Trouwboek Tholen-Afschrift Hollestelle.]. Christina is geboren omstreeks 08-1778 in Gouda(Z.H.), dochter van Jacobus Brotier en Christina Hansen. Christina is overleden op 30-01-1829 in Rotterdam(Z.H.), ongeveer 50 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1829; akte nr.239.].
Notitie bij overlijden van Christina: In overlijdensakte: leeftijd bij overlijden 50 jaar, 7 maanden, 19 dagen.
Christina ging voorheen in ondertrouw op 29-08-1804 in Tholen(Zld). [bron: NG-Ondertrouwboek Tholen.] met Cornelis Lefbecke (ovl. vóór 1804).
Kinderen van Arie en Elizabeth:
1 Jan de Visser [1.3.6.4.1.1]. Hij is gedoopt op 19-07-1797 in Sint Maartensdijk(Zld.) [bron: Doopboek NH kerk Sint Maartensdijk, uittreksel CBG]. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Angenieta (Agnita) Welle (±1740-1816) [zie 1.3.6.4] [grootmoeder vaderszijde] en Jan de Visser (geb. 1744) [zie 1.3.6.4] [grootvader vaderszijde].
2 Maria Pieternella de Visser [1.3.6.4.1.2]. Zij is gedoopt op 29-09-1799 in Sint Maartensdijk(Zld.) [bron: Doopboek NH kerk Sint Maartensdijk, uittreksel CBG]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Knuist en Pieter Langejan.
3 Angenieta Adriana de Visser [1.3.6.4.1.3]. Zij is gedoopt op 11-04-1802 in Sint Maartensdijk(Zld.) [bron: Doopboek NH kerk Sint Maartensdijk, uittreksel CBG]. Bij de doop van Angenieta waren de volgende getuigen aanwezig: Angenieta (Agnita) Welle (±1740-1816) [zie 1.3.6.4] [grootmoeder vaderszijde] en Jan de Visser (geb. 1744) [zie 1.3.6.4] [grootvader vaderszijde].
Kinderen van Arie en Christina:
4 Henrietta Christina de Visser [1.3.6.4.1.4]. Zij is gedoopt op 15-01-1806 in Tholen(Zld). [bron: Doopboek NH kerk, afschrift Hollestelle].
5 Jan Jacobus de Visser, gedoopt op 15-07-1810 in Sint Maartensdijk(Zld). Volgt 1.3.6.4.1.5.
6 Francois(Frans) de Visser [1.3.6.4.1.6], geboren op 06-02-1813 in ’s Heer Arendskerke(Zld).. Francois(Frans) is overleden op 22-12-1827 in Rotterdam(Z.H.), 14 jaar oud.
7 Sara de Visser [1.3.6.4.1.7], geboren op 03-09-1815 in Sluis(Zld).. Sara is overleden op 07-05-1816 in Sluis(Zld)., 8 maanden oud.
8 Sara de Visser, geboren op 19-08-1817 in ’s Gravendeel(Z.H.). Volgt 1.3.6.4.1.8.
1.3.6.4.1.5 Jan Jacobus de Visser is geboren [bron: Doopboek NH kerk St.Maartensdijk , uittreksel CBG], zoon van Arie de Visser (zie 1.3.6.4.1) en Christina Brotier. Hij is gedoopt op 15-07-1810 in Sint Maartensdijk(Zld). Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Angenieta (Agnita) Welle (±1740-1816) [zie 1.3.6.4] [grootmoeder vaderszijde]. Jan is overleden op 15-11-1853 in IJsselmonde(Z.H.), 43 jaar oud [bron: Overlijdensregister IJsselmonde 1853; akte nr.84].
Adres:
Bierhaven A468., Rotterdam   [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1831; akte nr.185.]
Beroepen:
Bij overlijden kantoorbediende.
kantoorbediende.   [bron: Geboorteregisters IJsselmonde1844:akte nr.100 en 1847; akte nr.26.]
Boekbinder.   [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1831; akte nr.185.]
Getuige bij:
overlijdensaangifte Arie de Visser (1774-1831) [zie 1.3.6.4.1]    [zoon]
Jan trouwde, 20 jaar oud, op 23-03-1831 in Rotterdam met Antonia Weeber, ongeveer 23 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1808 in Ginneken(N.B.), dochter van Paulus Weeber en Geertrudis Doeijnburg. Antonia is overleden op 23-07-1873 in Rotterdam(Z.H.), ongeveer 65 jaar oud [bron: OverlijdensregisterRotterdam 1873; akte nr.2645.].
Kinderen van Jan en Antonia:
1 Arij de Visser, geboren op 09-07-1831 in Rotterdam(Z.H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.1.
2 Cornelis de Visser [1.3.6.4.1.5.2], geboren op 18-05-1834 in Rotterdam(Z.H.).
3 Antonia Geertruijda de Visser, geboren op 10-11-1836 in Kralingen(Z.H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.3.
4 Johannes Jacobus de Visser, geboren op 26-03-1839 in IJsselmonde(Z.H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.4.
5 Geertruy de Visser, geboren op 18-09-1841 in IJsselmonde(Z.H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.5.
6 Paulus de Visser, geboren op 21-11-1844 in IJsselmonde(Z.H.)-huisnr.56D. Volgt 1.3.6.4.1.5.6.
7 Francois de Visser [1.3.6.4.1.5.7], geboren op 20-03-1847 om 18:00 in IJsselmonde(Z.H.)-huisnr.66D. [bron: Geboorteregister IJsselmonde 1847; akte nr.26.]. Francois is overleden op 12-12-1850 in IJsselmonde(Z.H.), 3 jaar oud.
1.3.6.4.1.5.1 Arij de Visser is geboren op 09-07-1831 in Rotterdam(Z.H.), zoon van Jan Jacobus de Visser (zie 1.3.6.4.1.5) en Antonia Weeber. Arij is overleden op 07-01-1904 in Rotterdam(Z.H.), 72 jaar oud. Arij:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 09-01-1856 in IJsselmonde(Z.H.) [bron: Huwelijksregister IJsselmonde 1856;akte nr.1.] met Antje van der Meer, ongeveer 24 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1832 in Rotterdam(Z.H.).
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 11-09-1867 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1867; akte nr.12.] met Johanna van Engelen, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1844 in Schiedam(Z.H.). Johanna is overleden op 13-11-1886 in Rotterdam(Z.H.), ongeveer 42 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1886; akte nr.1139.].
(3) trouwde, 56 jaar oud, op 02-05-1888 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1888; akte nr.376.] met Willemina van der Geer van Heusden, ongeveer 49 jaar oud. Willemina is geboren omstreeks 1839 in Vlaardingen(Z.H.). Willemina is overleden op 10-10-1907 in Rotterdam(Z.H.), ongeveer 68 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1907; akte nr.4748.].
Kinderen van Arij en Antje:
1 Jan Jacobus Cornelis de Visser, geboren op 04-09-1856 in IJsselmonde(Z.H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.1.1.
2 Cornelis de Visser [1.3.6.4.1.5.1.2], geboren op 09-12-1858 in IJsselmonde(Z.H.).
3 Christina de Visser [1.3.6.4.1.5.1.3], geboren op 24-06-1860 in IJsselmonde(Z.H.).
4 Cornelis de Visser [1.3.6.4.1.5.1.4], geboren op 21-07-1862 in Kralingen(Z.H.).
1.3.6.4.1.5.1.1 Jan Jacobus Cornelis de Visser is geboren op 04-09-1856 in IJsselmonde(Z.H.) [bron: Geboorteregister IJsselmonde 1856;akte nr.68.], zoon van Arij de Visser (zie 1.3.6.4.1.5.1) en Antje van der Meer. Jan is overleden op 05-01-1923 in Rotterdam(Z.H.), 66 jaar oud. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 17-05-1882 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1882;akte nr.435.] met Neeltje Hartman, ongeveer 22 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1860 in Delfshaven(Z.H.). Neeltje is overleden op 14-08-1920 in Rotterdam(Z.H.), ongeveer 60 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam akte nr.3970.].
Kinderen van Jan en Neeltje:
1 Antje de Visser [1.3.6.4.1.5.1.1.1], geboren op 15-11-1883 in Delfshaven(Z.H.).
2 Cornelia de Visser [1.3.6.4.1.5.1.1.2], geboren op 11-07-1886 in Rotterdam(Z.H.). Cornelia is overleden op 23-04-1887 in Rotterdam(Z.H.), 9 maanden oud.
3 Cornelia Wilhelmina de Visser [1.3.6.4.1.5.1.1.3], geboren op 08-03-1888 in Delfshaven(Z.H.).
4 Neeltje de Visser [1.3.6.4.1.5.1.1.4], geboren op 17-08-1890 in Rotterdam(Z.H.).
5 Arie de Visser [1.3.6.4.1.5.1.1.5], geboren op 21-07-1893 in Rotterdam(Z.H.). Arie is overleden op 09-10-1963 in Rotterdam, 70 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1963 akte nr.2622].
6 Cornelis de Visser, geboren op 21-01-1897 in Rotterdam(Z.H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.1.1.6.
7 Jan Jacobus Cornelis de Visser [1.3.6.4.1.5.1.1.7], geboren op 08-05-1900 in Rotterdam(Z.H.). Jan is overleden op 30-09-1901 in Rotterdam(Z.H.), 1 jaar oud.
1.3.6.4.1.5.1.1.6 Cornelis de Visser is geboren op 21-01-1897 in Rotterdam(Z.H.), zoon van Jan Jacobus Cornelis de Visser (zie 1.3.6.4.1.5.1.1) en Neeltje Hartman. Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 18-04-1923 in Rotterdam(Z.H.) met Cornelia Diener, 20 jaar oud. Cornelia is geboren op 18-11-1902 in Rotterdam(Z.H.).
1.3.6.4.1.5.3 Antonia Geertruijda de Visser is geboren op 10-11-1836 in Kralingen(Z.H.), dochter van Jan Jacobus de Visser (zie 1.3.6.4.1.5) en Antonia Weeber. Antonia trouwde, 22 jaar oud, op 03-06-1859 in IJsselmonde(Z.H.) met Pieter Stolk, ongeveer 34 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1825 in IJsselmonde(Z.H.).
1.3.6.4.1.5.4 Johannes Jacobus de Visser is geboren op 26-03-1839 in IJsselmonde(Z.H.), zoon van Jan Jacobus de Visser (zie 1.3.6.4.1.5) en Antonia Weeber. Johannes is overleden op 16-12-1882 in Utrecht(Utr.), 43 jaar oud [bron: Overlijdensregister Utrecht 1882;akte nr.1963.]. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 10-04-1863 in IJsselmonde(Z.H.) [bron: Huwelijksregister IJsselmonde 1863; akte nr.5.] met Johanna Adriana Herstel, ongeveer 37 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1826. Johanna is overleden op 22-05-1887 in Vught(N.B.), ongeveer 61 jaar oud [bron: Overlijdensregister Vught 1897;akte nr.61.].
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Jan Jacobus de Visser [1.3.6.4.1.5.4.1], geboren op 23-05-1863 in IJsselmonde(Z.H.) [bron: Geboorteregister IJsselmonde 1863;akte nr.56.]. Jan is overleden op 03-01-1865 in Delfshaven(Z.H.), 1 jaar oud.
2 Jan Jacobus de Visser [1.3.6.4.1.5.4.2], geboren op 23-10-1865 in Delfshaven(Z.H.) [bron: Geboorteregister Delfshaven 1865;akte nr.213.].
3 Maria Catharina de Visser [1.3.6.4.1.5.4.3], geboren op 27-08-1868 in Velsen(N.H.) [bron: Geboorteregister Velsen 1868;akte nr.101.].
4 Antonia de Visser [1.3.6.4.1.5.4.4], geboren op 07-04-1871 in Velsen(N.H.) [bron: Geboorteregister Velsen 1871;akte nr.61.].
5 Dirk de Visser [1.3.6.4.1.5.4.5], geboren op 22-10-1873 in Velsen(N.H.). Dirk is overleden op 07-09-1904 in Zutphen(Gld.), 30 jaar oud.
Beroep:
Bij overlijden korporaal bij de Koloniale Reserve.
6 Johanna Adriana de Visser [1.3.6.4.1.5.4.6], geboren omstreeks 1877. Johanna is overleden op 05-06-1878 in Gorinchem(Gld.) akte nr.125., ongeveer 1 jaar oud.
1.3.6.4.1.5.5 Geertruy de Visser is geboren op 18-09-1841 in IJsselmonde(Z.H.) [bron: Geboorteregister IJsselmonde 1841; akte nr.67.], dochter van Jan Jacobus de Visser (zie 1.3.6.4.1.5) en Antonia Weeber. Geertruy is overleden op 09-04-1915 in Rotterdam(Z.H.), 73 jaar oud [bron: Overlijdenssregister Rotterdam 1915; akte nr.1768.].
Notitie bij overlijden van Geertruy: Bij haar overlijden is Geertruy gescheiden.
Geertruy trouwde, 31 jaar oud, op 19-03-1873 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1873; akte nr.220.] met Johan Jacob van der Ven, ongeveer 23 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1850 in Kralingen(Z.H.).
1.3.6.4.1.5.6 Paulus de Visser is geboren op 21-11-1844 om 02:00 in IJsselmonde(Z.H.)-huisnr.56D [bron: Geboorteregister IJsselmonde 1844; akte nr.100.], zoon van Jan Jacobus de Visser (zie 1.3.6.4.1.5) en Antonia Weeber. Paulus is overleden op 09-09-1921 in Rotterdam(Z.H.), 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1921; akte nr3791.]. Paulus trouwde, 21 jaar oud, op 22-11-1865 in IJsselmonde(Z.H.) [bron: Huwelijksregister IJsselmonde 1865; akte nr.21.] met Adriana van Wingaarden, ongeveer 21 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1844 in Leersum(Utr.), dochter van Jacob van Wingaarden en Jacoba Herrebout.
Kinderen van Paulus en Adriana:
1 Jan Jacobus de Visser, geboren op 24-12-1865 in IJsselmonde(Z.H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.6.1.
2 Jacoba de Visser [1.3.6.4.1.5.6.2], geboren op 08-12-1867 in Velsen(N.H.) akte nr.210. [bron: Geboorteregister Delfshaven 1867; akte nr.210.]. Jacoba is overleden op 26-09-1868 in Velsen(N.H.), 9 maanden oud [bron: Overlijdensregister Velsen 1868;akte nr. 106].
3 Antonia de Visser [1.3.6.4.1.5.6.3], geboren op 08-12-1867 in Velsen(N.H.)-akte 211 [bron: Geboorteregister Velsenn 1867; akte nr.521.]. Antonia is overleden op 31-10-1947 in Rotterdam(Z.H.), 79 jaar oud.
4 Jacoba de Visser, geboren op 03-11-1869 in Velsen(N.H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.6.4.
5 Francois de Visser [1.3.6.4.1.5.6.5], geboren op 09-12-1871 in Velsen(N.H.). Francois is overleden op 03-09-1881 in Velsen(N.H.), 9 jaar oud.
6 Jan de Visser, geboren op 20-07-1873 in Velsen(N.H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.6.6.
7 Wilhelmina Geertruida de Visser [1.3.6.4.1.5.6.7], geboren op 17-10-1875 in Velsen(N.H.) [bron: Geboorteregister Velsen 1875;akte nr.166.]. Wilhelmina is overleden op 12-11-1948 in Rotterdam(Z.H.), 73 jaar oud.
8 Pieter de Visser [1.3.6.4.1.5.6.8], geboren op 02-01-1878 in Velsen(N.H.) [bron: Geboorteregister Velsen 1878;akte nr.2.]. Pieter is overleden op 25-05-1882 in Rotterdam(Z.H.), 4 jaar oud.
9 Francois de Visser, geboren op 10-08-1883 in Delfshaven(Z.H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.6.9.
10 Pieter de Visser [1.3.6.4.1.5.6.10], geboren op 04-10-1885 in Delfshaven(Z.H.) [bron: Geboorteregister Delfshaven 1885; akte nr.521.].
1.3.6.4.1.5.6.1 Jan Jacobus de Visser is geboren op 24-12-1865 in IJsselmonde(Z.H.), zoon van Paulus de Visser (zie 1.3.6.4.1.5.6) en Adriana van Wingaarden.
Adressen:
In 1898 Klaas Duitstraat 30., Alkmaar   [bron: Geboorteregister den Helder 1898; akte nr.332.]
van 09-02-1893 tot 22-08-1894     Wagenaarstraat 142, Amsterdam   [bron: Gemeentearchief Amsterdam-Afgedankte Gezinskaarten 1892-1920]
Beroepen:
In 1898 korporaal-stoker.   [bron: Geboorteregister den Helder 1898; akte nr.332.]
(op gezinskaart: man bij de marine)   [bron: Gemeentearchief Amsterdam-Afgedankte Gezinskaarten 1892-1920]
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 01-02-1893 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam; akte nr.105.] met Jacoba Pieternella Aelrichs, 27 jaar oud. Jacoba is geboren op 05-10-1865 in Vlissingen(Zld.). Jacoba is overleden op 06-04-1935 in Kethel en Spaland(Z.H.), 69 jaar oud.
Adressen:
In 1898 Klaas Duitstraat 30., Alkmaar   [bron: Geboorteregister den Helder 1898; akte nr.332.]
van 09-02-1893 tot 22-08-1894     Wagenaarstraat 142, Amsterdam   [bron: Gemeentearchief Amsterdam-Afgedankte Gezinskaarten 1892-1920]
Kinderen van Jan en Jacoba:
1 Wilhelmus Johannes de Visser, geboren op 28-02-1885 in Delfshaven-nr.125 Piet Heinstraat.(Z.H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.6.1.1.
2 Paulus de Visser, geboren op 14-05-1893 in Amsterdam(N.H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.6.1.2.
3 Johannes de Visser, geboren op 11-08-1894 in Amsterdam(N.H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.6.1.3.
4 Adriaan de Visser, geboren op 23-02-1898 in den Helder(N.H.)-Klaas Duitstraat 30.. Volgt 1.3.6.4.1.5.6.1.4.
5 Francois de Visser, geboren op 01-06-1900 in den Helder (N.H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.6.1.5.
1.3.6.4.1.5.6.1.1 Wilhelmus Johannes de Visser is geboren op 28-02-1885 om 23:00 in Delfshaven-nr.125 Piet Heinstraat.(Z.H.) [bron: Geboorteregister Delfshaven 1885; akte nr.112.], zoon van Jan Jacobus de Visser (zie 1.3.6.4.1.5.6.1) en Jacoba Pieternella Aelrichs. Wilhelmus is overleden op 10-06-1944 in Rotterdam(Z.H.), 59 jaar oud.
Adres:
van 09-02-1893 tot 22-08-1894     Wagenaarstraat 142, Amsterdam   [bron: Gemeentearchief Amsterdam-Afgedankte Gezinskaarten 1892-1920]
Wilhelmus trouwde, 27 jaar oud, op 30-10-1912 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1944.] met Ploontje Clowting, ongeveer 26 jaar oud. Ploontje is geboren omstreeks 1886 in Delfshaven(Z.H.). Ploontje is overleden op 04-08-1938 in Rotterdam, ongeveer 52 jaar oud.
1.3.6.4.1.5.6.1.2 Paulus de Visser is geboren op 14-05-1893 in Amsterdam(N.H.), zoon van Jan Jacobus de Visser (zie 1.3.6.4.1.5.6.1) en Jacoba Pieternella Aelrichs. Paulus is overleden op 10-09-1941, 48 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1951;akte nr.1164.].
Notitie bij overlijden van Paulus: Overleden in de Atlantische Oceaan.
Adres:
van 09-02-1893 tot 22-08-1894     Wagenaarstraat 142, Amsterdam   [bron: Gemeentearchief Amsterdam-Afgedankte Gezinskaarten 1892-1920]
Paulus trouwde, 26 jaar oud, op 01-04-1920 in Amsterdam(N.H.) met Cornelia van Katwijk, ongeveer 23 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1897 in Schiedam(Z.H.).
1.3.6.4.1.5.6.1.3 Johannes de Visser is geboren op 11-08-1894 in Amsterdam(N.H.), zoon van Jan Jacobus de Visser (zie 1.3.6.4.1.5.6.1) en Jacoba Pieternella Aelrichs.
Adres:
van 09-02-1893 tot 22-08-1894     Wagenaarstraat 142, Amsterdam   [bron: Gemeentearchief Amsterdam-Afgedankte Gezinskaarten 1892-1920]
Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 03-02-1920 in Schiedam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Schiedam 1920;akte nr.23.] met Magteld van Katwijk, ongeveer 25 jaar oud. Magteld is geboren omstreeks 1895 in Schiedam(Z.H.).
1.3.6.4.1.5.6.1.4 Adriaan de Visser is geboren op 23-02-1898 om 19:30 in den Helder(N.H.)-Klaas Duitstraat 30. [bron: Geboorteregister den Helder 1898; akte nr.332.], zoon van Jan Jacobus de Visser (zie 1.3.6.4.1.5.6.1) en Jacoba Pieternella Aelrichs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1898 [bron: Geboorteregister den Helder 1898; akte nr.332.]. Adriaan is overleden op 09-12-1926 in Fremantle(Austr.), 28 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adriaan: Bron:www.wiewaswie(familieadvertenties)
Op de 10de december (1926)
is overleden te Fremantle(Australie)
Adriaan de Visser,
28 jaar
in leven 2de machinist a.b. S.S. Texel
van de Rotterdamse Lloyd.
Adres:
van 09-02-1893 tot 22-08-1894     Wagenaarstraat 142, Amsterdam   [bron: Gemeentearchief Amsterdam-Afgedankte Gezinskaarten 1892-1920]
Adriaan trouwde, 28 jaar oud, op 27-05-1926 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1926;] met Geertruida Margrieta Walop, ongeveer 26 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1900 in Rotterdam(Z.H.).
1.3.6.4.1.5.6.1.5 Francois de Visser is geboren op 01-06-1900 in den Helder (N.H.), zoon van Jan Jacobus de Visser (zie 1.3.6.4.1.5.6.1) en Jacoba Pieternella Aelrichs.
Adres:
van 09-02-1893 tot 22-08-1894     Wagenaarstraat 142, Amsterdam   [bron: Gemeentearchief Amsterdam-Afgedankte Gezinskaarten 1892-1920]
Beroep:
Depotchef benzinedepot van de Bataafsche Imp.Mij.   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Francois trouwde, 24 jaar oud, op 15-04-1925 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1925.] met Leuntje Koene, 25 jaar oud. Leuntje is geboren op 23-03-1900 in Schiedam(Z.H.).
1.3.6.4.1.5.6.4 Jacoba de Visser is geboren op 03-11-1869 in Velsen(N.H.), dochter van Paulus de Visser (zie 1.3.6.4.1.5.6) en Adriana van Wingaarden. Jacoba is overleden op 21-03-1942 in Rotterdam(Z.H.), 72 jaar oud. Jacoba trouwde, 31 jaar oud, op 27-03-1901 in Rotterdam(Z.H.) met Kornelis Bunk, ongeveer 26 jaar oud. Kornelis is geboren omstreeks 1875 in Rotterdam(Z.H.).
1.3.6.4.1.5.6.6 Jan de Visser is geboren op 20-07-1873 in Velsen(N.H.) [bron: GeboorteregisterVelsen 1873;akte nr. 122.], zoon van Paulus de Visser (zie 1.3.6.4.1.5.6) en Adriana van Wingaarden. Jan is overleden op 09-12-1956 in Vlissingen(Zld.), 83 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 02-03-1898 in Rotterdam(Z,H.) met Hendrika Perdijk, 18 jaar oud. Hendrika is geboren op 11-06-1879 in Rotterdam(Z,H.). Hendrika is overleden, 77 jaar oud. Zij is begraven op 08-12-1956 in Vlissingen(Zld.).
Kinderen van Jan en Hendrika:
1 Geertruida de Visser, geboren op 12-03-1899 in Rotterdam(Z,H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.6.6.1.
2 Adriana de Visser, geboren omstreeks 1905 in Rotterdam(Z,H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.6.6.2.
1.3.6.4.1.5.6.6.1 Geertruida de Visser is geboren op 12-03-1899 in Rotterdam(Z,H.), dochter van Jan de Visser (zie 1.3.6.4.1.5.6.6) en Hendrika Perdijk. Geertruida trouwde, 18 jaar oud, op 21-02-1918 in Rotterdam(Z,H.) met Franciscus Eduard Buisman.
1.3.6.4.1.5.6.6.2 Adriana de Visser is geboren omstreeks 1905 in Rotterdam(Z,H.), dochter van Jan de Visser (zie 1.3.6.4.1.5.6.6) en Hendrika Perdijk. Adriana trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 12-08-1925 in Rotterdam(Z,H.) met Cornelius Rijkers, ongeveer 37 jaar oud. Cornelius is geboren omstreeks 1888.
1.3.6.4.1.5.6.9 Francois de Visser is geboren op 10-08-1883 in Delfshaven(Z.H.), zoon van Paulus de Visser (zie 1.3.6.4.1.5.6) en Adriana van Wingaarden. Francois is overleden op 01-05-1959 in Delfshaven(Z.H.), 75 jaar oud. Francois trouwde, 19 jaar oud, op 03-06-1903 in Rotterdam(Z.H.) met Jacomijntje den Broeder, ongeveer 20 jaar oud. Jacomijntje is geboren omstreeks 1883 in Rotterdam(Z.H.). Jacomijntje is overleden op 18-12-1946 in Rotterdam(Z.H.), ongeveer 63 jaar oud.
Kinderen van Francois en Jacomijntje:
1 Maria Adriana de Visser, geboren op 16-12-1903 in Rotterdam(Z.H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.6.9.1.
2 Kors de Visser, geboren op 26-07-1906 in den Helder (N.H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.6.9.2.
3 Helena de Visser, geboren op 26-07-1906 in den Helder (N.H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.6.9.3.
4 Adrianna Paulina de Visser, geboren op 21-02-1908 in Rotterdam(Z.H.). Volgt 1.3.6.4.1.5.6.9.4.
1.3.6.4.1.5.6.9.1 Maria Adriana de Visser is geboren op 16-12-1903 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Geboorteregister Rotterdam 1903; akte nr.1727.], dochter van Francois de Visser (zie 1.3.6.4.1.5.6.9) en Jacomijntje den Broeder. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 10-10-1928 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1928; akte nr.4072.] met Bernard Gerrit Abelskamp, 26 jaar oud. Bernard is geboren op 26-07-1902 in Rotterdam(Z.H.).
1.3.6.4.1.5.6.9.2 Kors de Visser is geboren op 26-07-1906 in den Helder (N.H.), zoon van Francois de Visser (zie 1.3.6.4.1.5.6.9) en Jacomijntje den Broeder. Kors:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 31-10-1928 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1928;akte nr.4350.] met Wilhelmina Johanna van den Berg, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 23-07-1938 in Rotterdam(Z.H.). Wilhelmina is geboren op 23-10-1908 in Rotterdam(Z.H.).
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 05-10-1938 in Rotterdam(Z.H.) met Jannetje van Overmeire, 29 jaar oud. Jannetje is geboren op 01-01-1909 in Rotterdam(Z.H.).
1.3.6.4.1.5.6.9.3 Helena de Visser is geboren op 26-07-1906 in den Helder (N.H.), dochter van Francois de Visser (zie 1.3.6.4.1.5.6.9) en Jacomijntje den Broeder. Helena trouwde, 24 jaar oud, op 10-06-1931 in Rotterdam(Z.H.) met Jacob ’t Hart, ongeveer 24 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1907 in den Helder (N.H.).
1.3.6.4.1.5.6.9.4 Adrianna Paulina de Visser is geboren op 21-02-1908 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Geboorteregister Rotterdam 1908; akte nr.2131.], dochter van Francois de Visser (zie 1.3.6.4.1.5.6.9) en Jacomijntje den Broeder. Adrianna trouwde, 20 jaar oud, op 23-05-1928 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1928;] met Theodorus Jozephus Huijser, ongeveer 22 jaar oud. Theodorus is geboren omstreeks 1906 in Nieuwenhoorn.
1.3.6.4.1.8 Sara de Visser is geboren op 19-08-1817 in ’s Gravendeel(Z.H.), dochter van Arie de Visser (zie 1.3.6.4.1) en Christina Brotier. Sara is overleden op 24-01-1850, 32 jaar oud. Sara trouwde met Willem Kieboom. Willem is geboren omstreeks 1818 in ’s Gravendeel(Z.H.). Willem is overleden in Rotterdam.
1.3.6.4.2 Adriana de Visser is geboren in Tholen(Zld)., dochter van Jan de Visser (zie 1.3.6.4) en Angenieta (Agnita) Welle. Zij is gedoopt op 11-07-1779 in Tholen(Zld).. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaantje Govertze Bus (ovl. 1781) [zie 1.3.6] [grootmoeder vaderszijde] en Govert de Visser (geb. 1740) [zie 1.3.6.2] [oom vaderszijde]. Adriana is overleden op 18-05-1812 in Tholen(Zld)., 32 jaar oud [bron: Overlijdensregister Tholen1812;akte nr.44.]. Adriana trouwde, 26 jaar oud, op 07-05-1806 in Tholen(Zld). [bron: NG-Trouwregisiter Tholen 1806; Afschrift Hollestelle.] met E(u)woud Baak, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 16-04-1806 in Tholen(Zld). in ondertrouw zijn gegaan [bron: NG-Trouwregisiter Tholen 1806; Afschrift Hollestelle.]. E(u)woud is geboren omstreeks 1782 in Tholen(Zld)..
1.3.6.5 Willemke(Willemijntje) de Visser is geboren op 02-06-1746 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Adriaan(Ary) de Visser (zie 1.3.6) en Adriaantje Govertze Bus. Zij is gedoopt op 05-06-1746 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Willemke(Willemijntje) is overleden op 06-12-1817 in Strijen(Z.H.), 71 jaar oud.
Notitie bij Willemke(Willemijntje): NG Doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810:
Ao.1771 gedoopt den 20e January Bart Boot onegte zoon van Willemijntje Arysdr. de Visser welke zeekere Bart Boot als vader heeft opgegeeven.Get.Ary Jansz.de Visser.

NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
Overleden 28 april 1773 Bart Boot.
Adres:
In huwelijksakte:geboren en thans wonende te Hooge Zwaluwe, 6 augustus vertrokken Hooge Zwaluwe.   [bron: Fijnaart en Heijningen, NH Trouwen 1666-1787]
Willemke(Willemijntje) trouwde [bron: Fijnaart en Heijningen, NH Trouwen 1666-1787] met Cornelis Huijbertse Bossers(Bostels). Cornelis is geboren in Raamsdonk(N.B.). Cornelis is overleden vóór 06-12-1817.
Adres:
In huwelijksakte: geboren Raamsdonk, wonende op den Hitsert.   [bron: Fijnaart en Heijningen, NH Trouwen 1666-1787]
1.3.6.6 Adriana (Ariaantje) de Visser is geboren op 10-07-1748 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Adriaan(Ary) de Visser (zie 1.3.6) en Adriaantje Govertze Bus. Zij is gedoopt op 14-07-1748 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Ariaantje is overleden op 08-01-1834 om 10:00 in Fijnaart(N.B.)-(Wijk H huisnr.106), 85 jaar oud [bron: Overlijdensregister Fijnaart en Heijningen 1834, akt nr.6.].
Adres:
Adriaantje woont als 80-jarige weduwe bij haar zoon Arij Driesprong,oud 41 jaar(watermolenaar),diens echtgenote Sara Schot en hun kinderen in Fijnaart Wijk 4, huisnr.105.   [bron: Bevolkingsregisters Fijnaart en Heijningen 1820-1829 Vol. 245 en 1826-1828 Vol.251.]
Beroep:
Arbeidster   [bron: Overlijdensregister Fijnaart en Heijningen 1834, akt nr.6.]
Ariaantje trouwde, 34 jaar oud, op 29-11-1782 in Fijnaart en Heijningen(N.B.) [bron: mededeling Herman Slagter.] met Jan Driesprong, 25 jaar oud, nadat zij op 11-11-1782 in Fijnaart en Heijningen(N.B.) in ondertrouw zijn gegaan [bron: NH -Trouwen Fijnaart en Heijningen 1703-1787.].
Notitie bij het huwelijk van Ariaantje en Jan: In de overlijdensakte staat abusievelijk als moeder van de overledene Lena van der Made aangegegeven.Dit is echter de moeder van haar echtgenoot.
In de overlijdensakte wordt als leeftijd bij overlijden 90 jaar opgegeven.In meerdere Bevolkingsregisters van Fijnaart en Heijningen wordt haar leeftijd aangegeven.Op basis hiervan is een leeftijd bij overlijden van 85 jaar aan te nemen.
Jan is een zoon van Arij Driesprong. Hij is gedoopt op 08-05-1757 in Fijnaart en Heijningen(N.B.). Jan is overleden op 10-04-1814 in Fijnaart en Heijningen(N.B.), 56 jaar oud [bron: Overlijdensregister Fijnaart en Heijningen 1814, akte nr.17.].
1.3.9 Jacobus de Visser is geboren in Hooge Zwaluwe(N.B.), zoon van Johannes(Jan) de Visser (zie 1.3) en Maria Janse Buitewegh. Hij is gedoopt op 12-03-1713 in Zwaluwe(N.B.). Bij de doop van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Willemijntje Lamberts de Visser. Jacobus is overleden op 18-01-1780 in Zwaluwe(N.B.), 66 jaar oud [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven Hooge en Lage Zwaluwe 1764-1810]. Hij is begraven op 25-01-1780 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven Hooge en Lage Zwaluwe 1764-1810].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810:
1780
Januarij 18
Obiit Jacobus Jansz. De Visser oud 66 jaaren begraaven op het kerkhoff den 25e dito gehoorende onder Pro Deo.
f. 0 :1 0: 0 komt voor ´t geluy
f. 4: 0:0 voor baar, kleed en zinken
------------
f.4:10:0.
Jacobus trouwde, 30 jaar oud, op 12-05-1743 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe.] met Aagje Balte Beens, 19 jaar oud, nadat zij op 19-04-1743 in Zwaluwe in ondertrouw zijn gegaan [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe]. Aagje is geboren in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 30-04-1724 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Aagje is overleden op 04-11-1797 in Zwaluwe(N.B.), 73 jaar oud [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven Hooge en Lage Zwaluwe 1764-1810]. Zij is begraven in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven Hooge en Lage Zwaluwe 1764-1810].
Notitie bij overlijden van Aagje: NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven Hooge en Lage Zwaluwe 1764-1810:
Den 4de dito(nov.1797) Obiit Aagtje Roele Beens weduwe van Jacobus Jansz.de Visser oud 75 jaaren en begraven op het kerkhof de 7de dito onder een classis.
f. 1: 0:0 komt voor ´t geluij
f. 6:10:0 Baar en kleed
f. 1:10:0 ´t zinken
------------
f. 9: 0:0
Kinderen van Jacobus en Aagje:
1 Maria de Visser [1.3.9.1], geboren op 28-01-1744 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 02-02-1744 in Zwaluwe(N.B.). Maria is overleden op 06-04-1778 in Zwaluwe(N.B.), 34 jaar oud [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Zij is begraven op 10-04-1778 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.].
Notitie bij overlijden van Maria: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor het begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
1778
April 6
Obiit Maria Jacobsdr. Devisser, oud 33 en begraven den 10e dito op het kerkhof , gehoorende onder Een Classis van ´s Lands regt op ´t Graaven.
f. 0:10: 0 komt voor 4 poozen geluij
f. 2:10:0 voor Baar en kleed
f 7:10: 0 voor de zarken
f. 1:10: 0 En voor ´t zinken
------------
f. 4: 0:0.
Notitie bij Maria: NG-Doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810:
1768 gedoopt den 28 Augustus Cornelis Leest onegte zoon van Maria Jacobusse de Visser welke zeekere Cornelis Leest als vader heeft opgegeeven.
Cornelis Leest overlijdt Oudenbosch 20 jan.1837.

De aangegeven vader Cornelis Leest,ged.Fijnaart 28.10.1742 tr.Klundert 10.8.1777 met Maria Gerrits Moelaard.
2 Apolonia (Pleuntje) de Visser, geboren op 23-09-1745 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.9.2.
3 Johannes de Visser, geboren op 22-09-1747 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.9.3.
4 Balte de Visser [1.3.9.4], geboren op 16-02-1750 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 22-02-1750 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
5 Neeltje de Visser [1.3.9.5], geboren op 04-10-1752 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 08-10-1752 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Neeltje is overleden op 20-04-1770 in Zwaluwe(N.B.), 17 jaar oud [bron: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht 1764-1810 voor het begraven Hooge en Lage Zwaluwe:].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht 1764-1810 voor het begraven Hooge en Lage Zwaluwe:
1770
April 20
Obit Neeltje Jacobsdr. Devisser, oud omtrent 18 jaaren En begraaven den 23e dito.

Grafregister van NH Kerk te Hooge Zwaluwe;opgesteld door A.Nelemans:
1770
23 apr. de dogter van Jacobus de Visser 3-4-0.
6 Cornelia de Visser [1.3.9.6], geboren op 06-06-1755 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 08-06-1755 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Cornelia is overleden op 16-04-1770 in Zwaluwe(N.B.), 14 jaar oud [bron: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht 1764-1810 voor het begraven Hooge en Lage Zwaluwe:]. Zij is begraven op 20-04-1770 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht 1764-1810 voor het begraven Hooge en Lage Zwaluwe:].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht 1764-1810 voor het begraven Hooge en Lage Zwaluwe:
1770
April 16
Obit Cornelia Jacobse Devisser, oud 16 jaaren. En begraaven den 20e dito.
7 Johanna (Janna) de Visser, geboren op 22-10-1758 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.9.7.
8 Coba de Visser, gedoopt op 21-03-1762 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.9.8.
9 Teuntje de Visser, geboren op 16-03-1766 in Zwaluwe(N.B). Volgt 1.3.9.9.
1.3.9.2 Apolonia (Pleuntje) de Visser is geboren op 23-09-1745 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Jacobus de Visser (zie 1.3.9) en Aagje Balte Beens. Zij is gedoopt op 26-09-1745 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Pleuntje is overleden, 40 jaar oud [bron: NH Begraven Willemstad 1756-1799.]. Zij is begraven op 11-11-1785 in Willemstad(N.B.).
Notitie bij overlijden van Pleuntje: Willemstad NH Begraven 1756-1799;bldz. 53:
11.11.1785 Apolonia de Visser;huisvrouw van Cornelis de Groot.Pro Deo.
Notitie bij Apolonia: Uit de stukken is niet met zekerheid vast te stellen dat Pleuntje de Visser geb. 23.09.1745 inderdaad degene is geweest die een huwelijk met Jurriaan Bisschop en met Cornelis de Groot aanging.Ik heb mij hierbij laten leiden door het feit dat de geboorteplaats de Zwaluwe is en dat bij het eerste huwelijk als geboorteplaats de Hooge Zwaluwe wordt genoemd,de geboortedatum redelijk overeenkomt met de leeftijd waarop zij trouwde en dat een van de kinderen als Aagje(de naam van de moeder van Pleuntje) werd gedoopt.
Pleuntje:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 10-05-1772 in Klundert [bron: NH-Trouwen Klundert 1742-1792.] met Jur(r)iaan(Jurien) Bisschop, nadat zij op 17-04-1772 in Klundert in ondertrouw zijn gegaan [bron: NH-Trouwen Klundert 1742-1792.].
Notitie bij het huwelijk van Pleuntje en Jur(r)iaan(Jurien): Uit Klundert NH Trouwen 1742-1792; bldz. 79:
1772 d´17 april
Jurriaan Bischop J.M.geboren te Groningen met Pleuntje de Visser J.D. geboren op de Hooge Zwaluwe,nu bijde wonende alhier,getrouwt door mij alhier d´10 Meij.
Jur(r)iaan(Jurien) is geboren in Groningen(Gr.). Hij is begraven op 28-08-1774 in Klundert(N.B.) [bron: Gaarder Begraven pro deo 1765-1777.].
(2) ging in ondertrouw, 33 jaar oud, op 10-07-1779 in Willemstad [bron: NH-Trouwen Willemstad 1776-1796.] met Cornelis de Groot.
Notitie bij het huwelijk van Pleuntje en Cornelis: Willemstad NH Trouwen 1776-1796,bldz. 12.:
Cornelis de Groot J.M. geboortig in de Beverwijk en Pleuntje de Visser wed. wijlen Jurriaan Bisschop geb. Hooge Zwaluwe, beiden wonende alhier.D bruidegom in de Roomsche kerk gedoopt etc.
Cornelis is geboren in Beverwijk(N.H.).
Kinderen van Pleuntje en Cornelis:
1 Geertrui de Groot [1.3.9.2.1], geboren op 30-01-1780 in Willemstad(N.B.).
2 Aagje de Groot [1.3.9.2.2], geboren op 25-12-1781 in Willemstad(N.B.).
3 Arij de Groot [1.3.9.2.3], geboren op 21-11-1784 in Willemstad(N.B.).
1.3.9.3 Johannes de Visser is geboren op 22-09-1747 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Jacobus de Visser (zie 1.3.9) en Aagje Balte Beens. Hij is gedoopt op 24-09-1747 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Johannes trouwde, 39 jaar oud, op 29-10-1786 in IJsselmonde(Z.H.) [bron: DTB IJsselmonde Trouw gereformeerd] met Maai(j)ke Stok, 4 jaar oud, nadat zij op 06-10-1786 in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB IJsselmonde Trouw gereformeerd].
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Maai(j)ke: DTB IJsselmonde Trouw gereformeerd:
Bruidegom Joannes de Visser , jongeman , van De Hoge Zwaluwe , wonend: Oost IJsselmonde.
Bruid Maaike Stok , jongedochter , van De Grote Lint , wonend: Oost IJsselmonde.
bruidegom: meerderj. jongeman; bruid: meerderj. jongedochter

Het is niet onomstotelijk te bewijzen dat bij dit huwelijk inderdaad Johannes de Visser, geb.22.09.1747 was betrokken.
Ik baseer dit huwelijk op de volgende gronden:
-In de trouwakte staat vermeld dat bruid en bruidegom in 1786 beiden meerderjarig waren waardoor deze Johannes de Visser voor 22.09.1763 moet zijn geboren.
-Tussen 22.09.1747 tot/met 1764 is geen andere Jan, Joannes of Johannes de Visser in Hooge en Lage Zwaluwe geboren.
-In het Doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810 is bij de vermelding van geboorte en doop op resp.22 en 24.09.1747 een opmerking tussengevoegd: "doopceduul afgegeven 29.9.1786".Ik ga er van uit dat deze akte bij de (onder)trouw in oktober 1786 benodigd was.
- Wellicht is de getuige bij de doop van Jacobus in 1787 de grootmoeder van dit kind t.w. Aagje de Visser-Beens.
Maai(j)ke is geboren op 01-11-1790 in IJsselmonde(Z.H.). Zij is gedoopt op 03-11-1790 in IJsselmonde(Z.H.).
Kinderen van Johannes en Maai(j)ke:
1 Jacobus de Visser [1.3.9.3.1], geboren op 29-04-1787 in IJsselmonde(Z.H.) [bron: DTB IJsselmonde Doop gereformeerd]. Hij is gedoopt op 06-05-1787 in IJsselmonde(Z.H.) [bron: DTB IJsselmonde Doop gereformeerd]. Jacobus is overleden op 24-09-1787 in IJsselmonde(Z.H.), 4 maanden oud [bron: DTB IJsselmonde Begraven gaarder].
2 Fijgje de Visser [1.3.9.3.2], geboren op 01-11-1790 in IJsselmonde(Z.H.) [bron: DTB IJsselmonde Doop gereformeerd]. Zij is gedoopt op 03-11-1790 in IJsselmonde(Z.H.) [bron: DTB IJsselmonde Doop gereformeerd]. Bij de doop van Fijgje was de volgende getuige aanwezig: Leentje Huizer.
1.3.9.7 Johanna (Janna) de Visser is geboren op 22-10-1758 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Jacobus de Visser (zie 1.3.9) en Aagje Balte Beens. Zij is gedoopt op 29-10-1758 [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Janna is overleden op 26-06-1833 in Groningen(Gr.), 74 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Janna: ARA Hooge en Lage Zwaluwe nr.28:
Aan
Die van den Edelen & Achtbaren
Gerechte der Dorpen & Heerlijk
heden de Hooge & Lage Zwaluwe

Geeft met schuldigen eerbied te kennen Johanna Jacobusdr.de Visser,minderjarige Dochter,woonachtig onder
dezen Heerlijkheid de Hooge Zwaluwe
Dat zij suppliante ten tijden dat zij bij den wel Eerwaerdigen & zeer geleerden Heere Wilhelmus van Gent,
V:D:M dezer Dorpen & Heerlijkheden als Dienstmeid woonde, voor deszelfs knecht,mede bij denzelven woonachtig
met name Nicolaas Nicolaasze de Vries door beloften & persuativen tot dat uitersten gebracht & verleid is geworden,dat hij haar suppliante heeft gedefloreerd & met haar vleeschelijk geconverseert,het welk van dat gevolg is geweest, dat zij suppliante op den dertienden february deze jaars XVIIe een & tachtig is verlost van eene Dochter,waarvan zij bij den verlossing op den Eed heeft gedeclareerd niemand anders vader te zijn, dan den gemelden Nicolaas Nicolaasze de
Vries (uitwijzend den geannyeerde attestatie van Cornelia Kluijt vroedvrouw dezer Dorpen & Heerlijkheden) & het welke zij suppliante als mede dat zij nooyt met iemand anders dan met denzelven vleeschelijke conversatie heeft gehad, bereid is (des bij UE & Achtbaarheden gerequireerd wordende) nader met solemneele Eede te bevestigen.
Dat gelijk meergemelde Nicolaas Nicolaasze de Vries in zijn gemoed overtuigd is, vader te zijn van het genoemde Kind, zij suppliante ook billijk had verwacht dat hij zich als vader zoude hebben gedragen & haar suppliante in facie Eclessia getrouwt doch van allen ‘t welke dezelve tot heden toe is gebleven in gebreeken;des zij suppliante zich genoodzaakt vind dezelven door gepaste Rechtsmiddelen daer toe te consigneeren.
Dan dewijl zij suppliante niets bezit dan het geringe provenie van eigenhandigen arbeid (gelijk UE & Achtb. kennelijk is) & dus buiten staat eenigen proces kosten te kunnen supporteeren; zoo neemt de suppl. de vrijheid zich te keeren tot UE & Achtb. met needrigen beede; dat UE & Achtb haar suppliante gelieven te voorzien van een Curator ad Lites, mitsgaders aan haar te verleenen admissie pro Deo met toevoeging van een Procureur, voor dezen Edelen & Achtbaren
Gerechten postuleerenden ,ommen haar suppliante in deze zaak pro Deo & zonder gebruik van zegels te patrocineren.
‘t welk doende & De wedewe Jacobes Jansse De visser
Dit hand + merk is gesteld bij Johanna
Jacobsd.Devisser die verklaarde niet te kunnen
schrijven ons praesent
handtekeningen van A.Wolfs
M.A.Van Meerten
Janna:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 24-11-1784 in Hooge Zwaluwe met Hieronymus Schmitt, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Janna en Hieronymus: tijdens huwelijk wonende te Prinsenland
Hieronymus is geboren omstreeks 1754 in Witgensteyn in het dorp Rassteyn [bron: medeling Agnes Balhuizen.], zoon van Christiaen Schmitt en Willemina Lamperts.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 25-07-1795 in Steenbergen(N.B.) [bron: mededeling Agnes Balhuizen.] met Joannes Andreas Igeland. Joannes is overleden op 28-06-1833 in Groningen(Gr.) [bron: Genlias].
Kind van Janna uit onbekende relatie:
1 Klasyna de Visser [1.3.9.7.1], geboren op 13-12-1781 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij Klasyna: doop 22.4.1781:
Klasyna onegte dochter van Johanna Jacobusdr.de Visser
Kind van Janna en Joannes:
2 Joanna Catharina Igeland [1.3.9.7.2], geboren op 09-01-1798 in Alkmaar(N.H.) [bron: mededeling Agnes Balhuizen.].
1.3.9.8 Coba de Visser, dochter van Jacobus de Visser (zie 1.3.9) en Aagje Balte Beens. Zij is gedoopt op 21-03-1762 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij de geboorte van Coba: Doopboek :21 maart 1762,
Coba, dochter van Jacobus de Visser en Achie Beens
Coba is overleden op 14-03-1816 om 08:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.102), 53 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1816;akte nr.9.].
Notitie bij overlijden van Coba: In het Overlijdensregister wordt Jacoba als dochter van Jacobus de Visser en Aagt de Visser aangeduid.
N.m.m. wordt de moeder Aagje of Aagt Beens hier met de familienaam van haar echtgenoot genoemd.
Kind van Coba uit onbekende relatie:
1 Cornelia de Visser, geboren op 08-02-1784 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.9.8.1.
1.3.9.8.1 Cornelia de Visser is geboren op 08-02-1784 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Coba de Visser (zie 1.3.9.8).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Uit doopboek:Cornelia ged.8 febr.1784,onechte dochter van Coba Jacobusdr.de Visser.
Cornelia trouwde, 41 jaar oud, op 04-07-1825 in Strijen(Z.H.) [bron: Gen lias] met Gijsbert de Wit, ongeveer 25 jaar oud. Gijsbert is geboren omstreeks 1800 in Strijen(Z.H.), zoon van Claas de Wit en Maria Boer.
1.3.9.9 Teuntje de Visser is geboren op 16-03-1766 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Jacobus de Visser (zie 1.3.9) en Aagje Balte Beens. Teuntje is overleden op 15-04-1823 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-9), 57 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1823;akte 17.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-04-1823 [bron: Overlijdensregister Willemstad 1823;akte 17.]. Teuntje ging in ondertrouw, 41 jaar oud, op 11-10-1807 in Willemstad [bron: Willemstad Schepenbank Trouwen 1797-1810.] met Cornelis van Pro(o)ijen, 48 jaar oud. Hij is gedoopt op 24-06-1759 in Willemstad(N.B.). Cornelis is overleden op 15-06-1824 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-9), 64 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1824;akte 18.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1824 [bron: Overlijdensregister Willemstad 1824;akte 18.].
Notitie bij overlijden van Cornelis: is bij zijn overleden achtereenvolgens weduwnaar van Johanna den Bunnik,Antje Grand en Teuntje de Visser geweest.Bron:Overlijdensregister Willemstad 1824;akte 18.
Beroep:
in 1824 winkelier   [bron: Overlijdensregister Willemstad 1824;akte 18.]
1.3.11 Pieter de Visser, zoon van Johannes(Jan) de Visser (zie 1.3) en Maria Janse Buitewegh. Hij is gedoopt op 19-11-1719 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Pieter is overleden in Zwaluwe(N.B.), 28 jaar oud. Hij is begraven op 25-05-1748 in Zwaluwe(N.B.) [bron: DTB]. Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 02-07-1741 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hoooge en Lage Zwaluwe.] met Pieternella Holes. Pieternella is geboren in Zwaluwe(N.B.). Pieternella trouwde later op 27-09-1751 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG -Trouwboek 1695-1772 Hooge en Lage Zwaluwe.] met Hendrik Antonij Sips.
Kinderen van Pieter en Pieternella:
1 Johannes de Visser, geboren op 09-02-1743 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.11.1.
2 Adriaantje de Visser, geboren op 23-01-1745 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.3.11.2.
1.3.11.1 Johannes de Visser is geboren op 09-02-1743 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.], zoon van Pieter de Visser (zie 1.3.11) en Pieternella Holes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-02-1743 [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 05-05-1765 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe.] met Maria Joppe Marcus, 22 jaar oud, nadat zij op 19-04-1765 in Zwaluwe in ondertrouw zijn gegaan [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hoooge en Lage Zwaluwe.].
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Maria: Bij huwelijk wonen beiden op de Groenendijk
Maria is geboren op 09-07-1742 in Zwaluwe(N.B.). Zij is gedoopt op 15-07-1742 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Maria is overleden op 02-04-1797 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 54 jaar oud [bron: NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is begraven op 05-04-1797 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij overlijden van Maria: Uit NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
1797
Den 2e April 1797 Obiit Maria Marcus, wed. van Jan Pzn. de Visser oud ruim 56 jaaren en begraven op ´t kerkhof den 5e dito onder pro deo komt f.4:0:0.
1.3.11.2 Adriaantje de Visser is geboren op 23-01-1745 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hoooge en Lage Zwaluwe.], dochter van Pieter de Visser (zie 1.3.11) en Pieternella Holes. Zij is gedoopt op 24-01-1745 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hoooge en Lage Zwaluwe.]. Adriaantje is overleden op 18-10-1790 in Zwaluwe(N.B.), 45 jaar oud [bron: NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is begraven op 21-10-1790 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij overlijden van Adriaantje: Uit NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
1790
October 18 Obiit Adriana Pietersdr.de Visser,wed. Arij Verschoor oud circa 46 jaaren en begraven op ´t kerkhof den 21e dito.
En vermits van de Diaconie gealimenteerd geworden zijnde komt alhier........nihil.
Adriaantje trouwde, 20 jaar oud, op 28-04-1765 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hoooge en Lage Zwaluwe.] met Arie Verschoor, nadat zij op 05-04-1765 in Zwaluwe in ondertrouw zijn gegaan [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hoooge en Lage Zwaluwe.]. Arie is geboren in Dussen(N.B.).
Kinderen van Adriaantje en Arie:
1 Pieter Verschoor [1.3.11.2.1], geboren op 08-12-1767 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 13-12-1767 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
2 Johannes Verschoor [1.3.11.2.2], geboren op 06-04-1772 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 12-04-1772 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
3 Johanna Verschoor [1.3.11.2.3], geboren op 13-08-1774 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 14-08-1774 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
1.4 P(i)eter de Visser is geboren in Hooge Zwaluwe(N.B.), zoon van Lambert Jans de Visser (zie 1) en Janneke Pieters Jacobsdr. van de R(e)(i)viere. Hij is gedoopt op 13-11-1678 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe]. P(i)eter is overleden, 69 jaar oud. Hij is begraven op 25-05-1748 in Zwaluwe(N.B.) [bron: SCH begraaflijsten 1735-1745 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij overlijden van P(i)eter: Begraafregister over 1748.Archief 2507.Inv.nr.985,
Een overgegeven lijst van de doot kisten bij mijn W.Burght gemakt int year 1748(kistenmaker in de Lage Zwaluwe)
Een kist voor Pieter de Visser 0-4-0
Notitie bij P(i)eter: Compareerde voor schepenen der heerlijkheden van de Hooge en Lage Zwaluwe Andries Aelbrechts en Jan Laurens gerechtsdienaars alhier,dewelke ten verzoeke en requisities van de heer Chr.Swaens,baljuw dezer heerlijkheden hebben geattesteerd ende verklaard voor de waarheid op de Eed bij haar ten aanvang haar der bediening gedaan,bereid zijnde ’t zelf nader met Solemnele Eeed te bevestigen dat zij,deponenten,op maandag laatstleden zijnde geweest de 25 september 1702 samen zijn gegaan de dijk van de Emiliapolder in van mening te gaan naar de Brandpolder dat zij veranderden van sentimenten en wederom keerden en in het naar huis komen de sluis van de Emiliapolder aan de Hooge Zwaluwe visiteerden of daarin geen fuiken stonden dat zij daarin één vonden staan en die daar uithaalden en nog één vonden in de vliet een weinigje voor de sluis die zijlieden daar ook uithaalden dat daarop een schuitje dat daaromtrent lag namen en samen daarin gingen en naar en in de sluis voeren en daar nog een derde fuik vonden zijnde vastgemaakt aan de vloeddeuren van de sluis die de tweede deponent daarvan heeft losgemaakt dat zij de deponenten daarmee zijnde of gedaan hebbend Jan en Peeter Lambregts de Visser boven op de sluis stonden.Dat Peeter de Visser een snaphaan met de tromp op hen aanhield en hen scheldend en uitmakend voor schelmen en dieven dat zij hun schuitje wegnamen en fuiken oplichten hen dreigende te doorschieten dat zij deponenten daarop uit het schuitje op het land sprongen houdende Peeter de Visser de snaphaan al met de tromp naar hen toe vattende de eerste deponent de tromp van de snaphaan trekkende zij deponenten ook hun degen dat Jan de Visser daarop begon te roepen:moord,moord lopende meteen naar huis en komende zo wederom geassisteerd met een snaphaan zeggende dat zij zijn broer zouden loslaten of dat hij hen onder de voet zou schieten houdende de snaphaan naar hen toe komende daarop mede bij Lambregt de Visser en zijn huisvrouw nemende de tweede deponent de drie fuiken op en gaande daarmede naar huis de eerste deponent,zich houdende achter de tweede,dreigende de voornoemde Lambrecht en Jan de Visser haar deponent nogal te slaan of te schieten zeggende de eerste deponent:houdt u gerust,slaat mij niet of het zal niet dogen,en zijn zo met de fuiken samen naar huis gegaan,verder verklaart de tweede deponent dat dinsdag daaraan voormiddags gekomen is ten huize van Govert van Velthoven,herbergier alhier waar aldaar mede ingekomen is Jan en Peeter de Visser die een soopken brandewijn liet schenken daarop aanstonds Jan de Visser de de deponent zei:gij bent schelmen en gauwdieven denoterende neffens de deponent daarmede ook Andries Aelbrechts eerste deponent omdat hij de schuit(waarmee de fuiken uit de sluis en de vliet ’s avonds tevoren gehaald hadden)genomen of daartoe gebruikt hadden daarbij voegende wanneer wij ulieden in ’t veld krijgen dan zullen wij u tesamen doodbrengen en dergelijke dreigementen meer,meteen slaand naar de deponent daarop Peeter de Visser zijn mes,in de scheide stekend,uit de zak getogen en daarmee alzo paraat gestaan heeft waarover de voornoemde deponent uit de voornoemde herberg gegaan en zijn verdere affaire gaan doen is.

Wijders verklaren etc.

Compareerde voor schepenen der heerlijkheden en dorpen de Hooge en Lage Zwaluwe nagenoemd Anthony Bellaerts bouwman wonende op de Gaet jurisdictie van de Lage Zwaluwe en Corn.Mattijse de Leeuw wonende alhier op de Hooge Zwaluwe zijnde beiden van competente ouderdom dewelke ter requisitite van Peeter de Visser,Adriaan Kooymans,Maria Buytewegh-wed. van Jan de Visser en Anneke Hulshout-wed.van Bastiaan de Graaf gezamenlijk pachters van Zijne Majesteits grote visserijen onder de Zwaluwe onder solemnele eden henlieden door de schepen Peter Dubbelman wettelijk afgestaafd verklaarde waar en waarachtig te wezen namelijk de eerste comparant dat hij op de 28ste juli 1736 zijnde de dag der verpachting van Hoogst.gen.Zijne Majesteits visserij des morgens omtrent negen uur op de hoek van de Emiliapoldersedijk,gemelde vissers heeft horen klagen aan Zijne Excell. Den Hoog Edelgeb.Heer Liuscius geheim krijgs- en domeinraad van Zijne Pruisische Majesteit mitsgaders dezelve Envoyer extraordinair bij de Hoog Mogende Heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden die ter dien tijd als Domein Raad ter verpachting van hoogst gen.Zijne Majesteits landen in de Emiliapolder en visserijen op de Zwaluwe zijnde over hun arme toestand dat zij al wat zij in de wereld gehad hadden op haar gepachte visserijen hadden vervist en buiten staat waren de achterstaande pachtpenningen te betalen of de visserij weder in te pachten en mitsdien verzochten kwijtschelding of remissie van hun verschuldigde pachtpenningen waarop wel gen. Zijne Excell.(ter presentie en in het bijwezen van de Weled.Gestr.Heer J.L.de la Faille,baljuw en ontvanger van deze voornoemde heerlijkheden en de Heer Johan Rualt van Fenema rentmeester van Zijne Majesteits Domeinen over voorn.Zwaluwe)aan dezelfde vissers antwoordde ik scheld u omtrent 2200 gulden kwijt en pacht maar wederom in.
Ende verklaarde de tweede comparant Cornelis Mattijse de Leeuw dat hij ten tijde voorn. met zijn wagen en paarden als knecht van genoemde heer Rentmeester op de dijk stond en genoemde Zijne Excell. tegen de voornoemde vissers hoorde zeggen dat hij hen omtrent de een of tweeentwintig honderd guldens kwijt schold en dat hij het hen niet meer manen zou en dat zij het niet hoefden te betalen waarop Zijne Excell. en verdere heren op de wagen zijn gestapt en hij deponent achterop dezelfde wagen als knecht staande van Zijne Excell. orders ontving om tegen genoemde vissers te zeggen dat zij het bij hen zouden houden en niet voortvertellen.
Eindigende zij deponenten hiermede hun verklaringen gevende van redenen van welwetenschap als alle het zelf aldus bijgewoond gezien en gehoord te hebben als in de tekst.
Aldus gedaan en verklaard op de Hooge Zwaluwe ter presentie en overstaan van Peter Dubbelman,Johan Kleyn en Harmen van Raamsdonk schepenen de 23 januari 1735.

NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe:
Register van de namen der ledematen zoals dezelve zijn bevonden op de Hoge Zwaluwe met de komste van den Predicant H.R.Ampzink
Ao. 1732
Pieter de Visser en vrouw Grietje de Jong
Beroep:
op 10.9.1725 vermeld als aannemer van grondwerken.
P(i)eter trouwde, 26 jaar oud, op 27-09-1705 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe] met Margaretha (Grietje) Adriaans(z) de Jong(h).
Notitie bij het huwelijk van P(i)eter en Margaretha: Uit Trouwboek:
1705
September
27 Pieter de Visser geboortig en woon
agtig op de Hooge Swaluwe met
Margareta de Jong geboortig van
Drimmelen en woonende op de Hoogfe Swaluwe,
Sijn na dat soo hier als tot Drimmelen, drie
Sondagse voorstellingen onverhindert hadden
gehadt in de kerck op de Hooge Swaluwe
in den Huwelijcksen Staat bevestigt.
Margaretha is geboren in Drimmelen(N.B.), dochter van Adriaan de Jong(h) en Geertruid Schalken Stal. Zij is begraven op 25-06-1748 in Zwaluwe(N.B).
Notitie bij overlijden van Margaretha: Begraafregister 1748.Archief 2507;inv.nr.985.Een opstel voor het kiste maake 1748:
een kist voor Pieter de Visser 0-4-0
Adres:
(woont bij haar huwelijk te Hooge Zwaluwe,afkomstig uit Drimmelen)   [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe]
Getuige bij:
04-01-1737     doop Margrita de Bruijn (geb. 1737) [zie 1.4.1.2]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: NH-Doopboek Zevenbergen]
04-01-1739     doop Lambert de Bruijn (geb. 1739) [zie 1.4.1.3]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: NH-Doopboek Zevenbergen]
Kinderen van P(i)eter en Margaretha:
1 Johanna-Jannigje-Janneke(n) de Visser, gedoopt op 12-09-1706 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.1.
2 Adriaan de Visser, gedoopt op 13-01-1709 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.2.
3 Lambert de Visser, gedoopt op 27-09-1711 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.
4 Joost de Visser, geboren in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.4.
5 Cornelis de Visser, geboren in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.5.
6 Geertruid de Visser [1.4.6]. Zij is gedoopt op 06-12-1727 in Zwaluwe(N.B.). Geertruid is overleden, 19 jaar oud. Zij is begraven op 24-08-1747 in Zwaluwe(N.B.).
1.4.1 Johanna-Jannigje-Janneke(n) de Visser, dochter van P(i)eter de Visser (zie 1.4) en Margaretha (Grietje) Adriaans(z) de Jong(h). Zij is gedoopt op 12-09-1706 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Bij de doop van Johanna-Jannigje-Janneke(n) was de volgende getuige aanwezig: Stoffel Vermeulen. Johanna-Jannigje-Janneke(n) is overleden na 08-10-1752, minstens 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna-Jannigje-Janneke(n): ongehuwd overleden(weduwe??)na 8.10.1752
Johanna-Jannigje-Janneke(n) trouwde, 24 jaar oud, op 04-02-1731 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe] met Jacob de Bruijn, nadat zij op 12-01-1731 in Zwaluwe in ondertrouw zijn gegaan [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij het huwelijk van Johanna-Jannigje-Janneke(n) en Jacob: huwelijk met Jacob de Bruijn,afkomstig van Made
Jacob is geboren in Made(N.B.).
Kinderen van Johanna-Jannigje-Janneke(n) en Jacob:
1 Adriaan de Bruijn [1.4.1.1]. Hij is gedoopt op 19-09-1734 in Zevenbergen(N.B.) [bron: NH-Doopboek Zevenbergen]. Bij de doop van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Boesers en Maria van Seters.
2 Margrita de Bruijn [1.4.1.2]. Zij is gedoopt op 04-01-1737 in Zevenbergen(N.B.) [bron: NH-Doopboek Zevenbergen]. Bij de doop van Margrita waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan de Visser en Margaretha (Grietje) Adriaans(z) de Jong(h) (ovl. 1748) [zie 1.4] [grootmoeder moederszijde].
3 Lambert de Bruijn [1.4.1.3]. Hij is gedoopt op 04-01-1739 in Zevenbergen(N.B.) [bron: NH-Doopboek Zevenbergen]. Bij de doop van Lambert waren de volgende getuigen aanwezig: Lambert de Visser en Margaretha (Grietje) Adriaans(z) de Jong(h) (ovl. 1748) [zie 1.4] [grootmoeder moederszijde].
4 Grietje de Bruijn [1.4.1.4]. Zij is gedoopt op 18-12-1740 in Zevenbergen(N.B.) [bron: NH-Doopboek Zevenbergen]. Bij de doop van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Willemze Verho(e)f(f) (1702-1776) [zie 1.4.2] [aangetrouwde tante moederszijde] en Adriaan de Visser (1709-1776) [zie 1.4.2] [oom moederszijde].
5 Maria de Bruijn [1.4.1.5]. Zij is gedoopt op 13-01-1743 in Zevenbergen(N.B.) [bron: NH-Doopboek Zevenbergen]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Maria van Ceters.
6 Maria de Bruijn [1.4.1.6]. Zij is gedoopt op 13-09-1744 in Zevenbergen(N.B.). Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Maria van Ceters.
7 Geertruy de Bruijn [1.4.1.7]. Zij is gedoopt op 19-06-1747 in Zevenbergen(N.B.) [bron: NH-Doopboek Zevenbergen]. Bij de doop van Geertruy waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaantje Koo(ij)(y)mans(Cooymans) (ovl. 1765) [zie 1.4.4] [aangetrouwde tante moederszijde] en Joost de Visser (1715-1797) [zie 1.4.4] [oom moederszijde].
8 Joost de Bruijn [1.4.1.8]. Hij is gedoopt op 04-08-1748 in Zevenbergen(N.B.) [bron: NH-Doopboek Zevenbergen]. Bij de doop van Joost waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaantje Koo(ij)(y)mans(Cooymans) (ovl. 1765) [zie 1.4.4] [aangetrouwde tante moederszijde] en Joost de Visser (1715-1797) [zie 1.4.4] [oom moederszijde].
1.4.2 Adriaan de Visser, zoon van P(i)eter de Visser (zie 1.4) en Margaretha (Grietje) Adriaans(z) de Jong(h). Hij is gedoopt op 13-01-1709 in Zwaluwe(N.B.). Adriaan is overleden op 19-10-1776 in Zwaluwe(N.B.), 67 jaar oud.
Getuige bij:
1 v.Chr.     geboorteaangifte Pieter de Visser (1752-1833) [zie 1.4.5.1]    [oom vaderszijde]
18-12-1740     doop Grietje de Bruijn (geb. 1740) [zie 1.4.1.4]    [oom moederszijde]   [bron: NH-Doopboek Zevenbergen]
Adriaan trouwde, 30 jaar oud, op 06-03-1739 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe] met Cornelia Willemze Verho(e)f(f), 36 jaar oud, nadat zij op 14-02-1739 in Made in ondertrouw zijn gegaan [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij het huwelijk van Adriaan en Cornelia: Uit NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe:
op 6.3.1739 met attestatie vanuit Zwaluwe naar Drimmelen vertrokken.

Drimmelen en Standhazen register van ontvangst impost op trouwen en begraven 1695-1748:
13 feb.1739 Een acte Pro Deo gegeven aan Cornelia Will.Verhof J.D. toekoomende bruijt van Adriaan de Visser,woonende op de Swaluwe gebooren en woonende tot Drimmelen gehoorende onder de onvermogende dus nihil.
Cornelia is geboren in 08-1702 in Drimmelen(N.B.), dochter van Willem Verho(e)f(f). Cornelia is overleden op 19-10-1776 in Zwaluwe(N.B.), 74 jaar oud [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven Hooge en Lage Zwaluwe 1764-1810:].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven Hooge en Lage Zwaluwe 1764-1810:
1776
October 19
Obiit Cornelia Verhof wed. Adn. Pr.Devisser, oud 74 1/6 7 jaaren en begraven den 24e dito.

Grafregister van NH Kerk te Hooge Zwaluwe;opgesteld door A.Nelemans:
1776
24 okt. De wed. Adr. de Visser(kerk) 12.10.0
Getuige bij:
1 v.Chr.     geboorteaangifte Pieter de Visser (1752-1833) [zie 1.4.5.1]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
18-12-1740     doop Grietje de Bruijn (geb. 1740) [zie 1.4.1.4]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: NH-Doopboek Zevenbergen]
Kinderen van Adriaan en Cornelia:
1 Pieter de Visser, geboren op 07-07-1740 in Zwaluwe(N.B). Volgt 1.4.2.1.
2 Pieternella de Visser, geboren op 05-10-1741 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.2.2.
3 Willem de Visser, geboren op 31-08-1745 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.2.3.
4 Adriaan de Visser [1.4.2.4], geboren op 10-07-1747 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 16-07-1747 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
1.4.2.1 Pieter de Visser is geboren op 07-07-1740 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.2) en Cornelia Willemze Verho(e)f(f). Hij is gedoopt op 10-07-1740 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Pieter is overleden op 23-05-1781 in Zwaluwe(N.B), 40 jaar oud [bron: NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is begraven op 28-05-1781 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij overlijden van Pieter: Uit NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
1781
Meij 23
ObiitPieter Ad. Devisser oud 41 jaaren begraaven in de kerk den 28e dito.
f. 2: 0: 0 komt voor 2 poozen geluy
f. 6:10:0 voor baar & kleed
f. 1:10:0 voor ´t zinken
f´ 7:10:0 voor de zarken
f. 3: 0:0 En voor huur van ´t graf
------------
f.20:10:0.

Begraafregister over 1781 in de kerk:
28 mei Pieter Adraansz. de Visser 20.10.0
Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 26-02-1769 in Zwaluwe [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe] met Johanna Piere, nadat zij op 03-02-1769 in Zwaluwe in ondertrouw zijn gegaan [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Johanna: Uit Register van ontvangst impost op het trouwen 1751-1803 Hooge en Lage Zwaluwe:
3-2-1769:impost op het trouwen 4de klasse 6.0.0.
Johanna is geboren in Wieldregt(Z.H.). Johanna trouwde later op 23-02-1787 in Zwaluwe met Nicolaas van Dijk.
Kinderen van Pieter en Johanna:
1 Cornelia de Visser [1.4.2.1.1], geboren op 25-08-1770 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 26-08-1770 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Cornelia is overleden op 03-12-1770 in Zwaluwe(N.B.), 3 maanden oud [bron: NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is begraven op 07-12-1770 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Grafregister van NH Kerk te Hooge Zwaluwe;opgesteld door A.Nelemans:
1770
7 dec. .Een kind van Pieter de Visser(kerk) 3.10.0.

Uit NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
1770 december 3 obit Cornelia Pietersdr.de Visser, oud 13 weeken en begraaven den 7e dito.
2 Cornelia de Visser, geboren op 10-10-1771 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.2.1.2.
3 Adriaan de Visser, geboren op 25-02-1774 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.2.1.3.
4 Janna(Johanna) de Visser, geboren op 16-11-1775 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.2.1.4.
5 Teuntje de Visser, geboren op 01-08-1777 in Zwaluwe(N.B). Volgt 1.4.2.1.5.
6 Pietertje de Visser [1.4.2.1.6], geboren op 17-08-1781 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 19-08-1781 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij de geboorte van Pietertje: Pietertje werd geboren na het overlijden van haar vader.
1.4.2.1.2 Cornelia de Visser is geboren op 10-10-1771 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Pieter de Visser (zie 1.4.2.1) en Johanna Piere. Zij is gedoopt op 13-10-1771 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Cornelia is overleden op 31-07-1846 om 02:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. 85), 74 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1846;akte nr.53.]. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1798 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Mun.Trouwboek 1798 Hooge en Lage Zwaluwe] met Jacob Andrieszn. Bijl. Jacob is geboren in ’s-Gravendeel(Z.H.). Jacob is weduwnaar van Adriana de Visser (1773-1793), zie 1.4.4.2.2.
Adres:
(in 1793 en 1798 wonende te Hooge Zwaluwe)
1.4.2.1.3 Adriaan de Visser is geboren op 25-02-1774 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.2.1) en Johanna Piere. Hij is gedoopt op 27-02-1774 in Zwaluwe(N.B.). Adriaan is overleden op 02-11-1840 om 10:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.88), 66 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1840;akte nr.49.].
Notitie bij Adriaan: Bij huwelijk woonachtig te Hooge Zwaluwe
Adriaan trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1798 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: Mun.Trouwboek 1798 Hooge en Lage Zwaluwe] met Teuntje Anthonydr. Rollaf(f), 24 jaar oud. Teuntje is geboren op 27-01-1774 in Klundert(N.B.) [bron: NH dopen Klundert 1685-1805]. Zij is gedoopt op 30-01-1774 in Klundert(N.B.) [bron: NH dopen Klundert 1685-1805]. Teuntje is overleden op 12-07-1858 in Zwaluwe(N.B.), 84 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1858;akte nr.67.].
Notitie bij Teuntje: Bij huwelijk woonachtig te Lage Zwaluwe
Kinderen van Adriaan en Teuntje:
1 Pieter de Visser, geboren op 12-03-1801 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.2.1.3.1.
2 Anthony de Visser [1.4.2.1.3.2], geboren op 19-04-1805 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Anthony is overleden op 16-08-1815 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.88), 10 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1815;akte nr.44.].
3 Catharina de Visser [1.4.2.1.3.3], geboren op 04-04-1807 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 12-04-1807 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Catharina is overleden op 03-02-1883 om 07:00 in Dordrecht(Z.H.)-in huis C1300 aan de Nieuwstraat., 75 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dordrecht 1883; akte nr. 95.].
Notitie bij overlijden van Catharina: ongehuwd overleden.
4 Johanna de Visser, geboren op 07-03-1809 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.2.1.3.4.
5 Wilhelmina de Visser, geboren op 23-04-1812 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.2.1.3.5.
1.4.2.1.3.1 Pieter de Visser is geboren op 12-03-1801 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.2.1.3) en Teuntje Anthonydr. Rollaf(f). Hij is gedoopt op 15-03-1801 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Pieter is overleden op 04-12-1889 om 17:00 in Zwaluwe(N.B.), 88 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1889;akte nr.92.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1889 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1889;akte nr.92.].
Beroep:
schipper
Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 22-06-1829 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijkssregister Hooge en Lage Zwaluwe 1829;akte nr.13.] met Geertje Dubbelman, 29 jaar oud. Zie 1.4.4.2.6.1 voor persoonsgegevens van Geertje.
1.4.2.1.3.4 Johanna de Visser is geboren op 07-03-1809 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.2.1.3) en Teuntje Anthonydr. Rollaf(f). Zij is gedoopt op 19-03-1809 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Johanna trouwde, 36 jaar oud, op 21-05-1845 in Dordrecht(Z.H.) [bron: Huwelijksakten Dordrecht 1845] met Cornelis van Well. Cornelis is een zoon van Adrianus van Well en Cornelia Koevelt.
1.4.2.1.3.5 Wilhelmina de Visser is geboren op 23-04-1812 om 12:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1812;akte nr.35.], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.2.1.3) en Teuntje Anthonydr. Rollaf(f). Wilhelmina is overleden op 20-05-1858 om 01:30 in Zwaluwe(N.B.), 46 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1858;akte nr.45.]. Wilhelmina trouwde, 33 jaar oud, op 14-05-1845 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijkssregister Hooge en Lage Zwaluwe 1845;akte nr.11.] met Hendrik den Boer, 38 jaar oud. Hendrik is geboren op 22-03-1807 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1807]. Hij is gedoopt op 29-03-1807 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1807].
1.4.2.1.4 Janna(Johanna) de Visser is geboren op 16-11-1775 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Pieter de Visser (zie 1.4.2.1) en Johanna Piere. Zij is gedoopt op 19-11-1775 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Janna(Johanna) is overleden op 12-09-1846 in Stad aan ’t Haringvliet(Z.H.), 70 jaar oud [bron: Overlijdensregister Stad aan ’t Haringvliet1846;akte nr.39.]. Janna(Johanna) trouwde, 22 jaar oud, op 27-05-1798 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Trouwboek 1773-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.] met Cornelis Cornelisz. Arisman(Arensman), 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 02-01-1774 in Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Cornelis Arisman en Anneke Lucas. Hij is gedoopt op 02-01-1774 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Cornelis is overleden op 03-12-1845 in Stad aan ’t Haringvliet(Z.H.), 71 jaar oud [bron: Overlijdensregister Stad aan ’t Haringvliet 1845;akte nr.28.].
Kinderen van Janna(Johanna) en Cornelis:
1 Janna Arisman [1.4.2.1.4.1], geboren op 01-01-1802 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 03-01-1802 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
2 Pieter Arisman [1.4.2.1.4.2], geboren op 11-11-1805 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 24-11-1805 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
3 Anneke Arisman [1.4.2.1.4.3], geboren op 16-01-1808 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 17-01-1808 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
4 Aaltje Arisman [1.4.2.1.4.4], geboren op 22-08-1810 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 02-09-1810 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
1.4.2.1.5 Teuntje de Visser is geboren op 01-08-1777 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Pieter de Visser (zie 1.4.2.1) en Johanna Piere. Zij is gedoopt op 10-08-1777 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Teuntje is overleden op 14-05-1838 om 05:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. 80), 60 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1838;akte nr.48.].
Beroep:
broodbakster
Teuntje trouwde, 37 jaar oud, op 06-04-1815 in Zwaluwe(N.B) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1815;akte nr.7.] met Lambert Vos, 24 jaar oud. Lambert is geboren op 28-11-1790 in Zwaluwe(N.B.)-(huis nr. 101) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 05-12-1790 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Lambert is overleden op 22-11-1823 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.91), 32 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1823;akte nr465].
Beroep:
bij huwelijk broodbakkersknecht
1.4.2.2 Pieternella de Visser is geboren op 05-10-1741 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.2) en Cornelia Willemze Verho(e)f(f). Zij is gedoopt op 08-10-1741 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Pieternella trouwde, 32 jaar oud, op 26-06-1774 in Zwaluwe(N.B.) [bron: 11.6.1747] met Pieter Corneliszn. Rolaff.
Notitie bij het huwelijk van Pieternella en Pieter: 10.6.1774:impost op het trouwen 6,0,0.(Register van ontvangst impost op het trouwen 1751-1803 Hooge en Lage Zwaluwe)
Pieter is geboren in Hooge Zwaluwe(N.B.).
Kinderen van Pieternella en Pieter:
1 Cornelis Rolaff [1.4.2.2.1], geboren op 26-09-1774 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 02-10-1774 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
2 Cornelis Rolaff [1.4.2.2.2], geboren op 08-03-1776 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 10-03-1776 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
3 Cornelia Rolaff [1.4.2.2.3], geboren op 07-05-1777 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 25-05-1777 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
4 Johanna Rolaff [1.4.2.2.4], geboren op 11-01-1781 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 14-01-1781 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
1.4.2.3 Willem de Visser is geboren op 31-08-1745 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.2) en Cornelia Willemze Verho(e)f(f). Hij is gedoopt op 05-09-1745 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Willem is overleden op 01-05-1809 in Zwaluwe(N.B.), 63 jaar oud [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is begraven op 04-05-1809 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij overlijden van Willem: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
1e van bloeimaand(1809) Willem de Visser oud 66 jaar
begraven den 4e dito In de kerk
Komt voor baar,kleed,zarken enz. f. 18.0.0
Door den rendant niet ontfangen.
Adres:
13.10.1780 woonachtig aan ’t Vissers-Eind.   [bron: ARA Zwaluwe 202;13.10.1780]
Beroep:
zalmvisser
Willem trouwde, 26 jaar oud, op 22-03-1772 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe].] met Maria Adriaanse Ruytenberg, nadat zij op 05-03-1772 in Zwaluwe in ondertrouw zijn gegaan [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe].]. Maria is geboren in Raamsdonk(N.B.).
Notitie bij de geboorte van Maria: Uit NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe:
geboren te Raamsdonk
Maria is overleden op 23-12-1788 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is begraven op 27-12-1788 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij overlijden van Maria: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
1788
December 23
Obiit Maria Ruijtenbergh huisvrouw van Willem Adr.ze de Visser oud 54 jaaren en begraven op ´t kerkhof den 27e dito gehoorende onder Pro Deo.
f. 0:10: 0 komt voor ´t geluy
f. 2:10:0 voor baar en kleed
f. 1:10:0 voor het zinken
------------
f .4:10:0.
Kinderen van Willem en Maria:
1 Adriana de Visser [1.4.2.3.1], geboren op 03-06-1772 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 07-06-1772 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Adriana is overleden op 25-04-1837 om 14:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.417), 64 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1837;akte nr.30.].
2 Pieternella de Visser, geboren op 10-10-1773 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.2.3.2.
3 Cornelia de Visser [1.4.2.3.3], geboren op 01-05-1775 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 07-05-1775 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Cornelia is overleden op 03-02-1830 om 03:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.417), 54 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1830;akte nr.10.].
4 Jacoba de Visser, geboren op 18-06-1778 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.2.3.4.
5 Adriaan de Visser, geboren op 26-02-1780 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.2.3.5.
1.4.2.3.2 Pieternella de Visser is geboren op 10-10-1773 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Willem de Visser (zie 1.4.2.3) en Maria Adriaanse Ruytenberg. Zij is gedoopt op 17-10-1773 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Pieternella is overleden op 27-10-1812 om 11:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.417), 39 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1812;akte nr.50.]. Pieternella trouwde, 28 jaar oud, op 22-11-1801 in Hooge Zwaluwe(N.B.) met Jan Willemsz. Timmers. Jan is geboren in Lage Zwaluwe(N.B.). Jan is overleden op 25-05-1818 om 23:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.117) [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1818;akte nr.26.].
Kinderen van Pieternella en Jan:
1 Ariaantje Timmers [1.4.2.3.2.1], geboren op 27-10-1802 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 07-11-1802 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
2 Mieke Timmers [1.4.2.3.2.2], geboren op 21-05-1804 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 27-05-1804 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
3 Willem Timmers [1.4.2.3.2.3], geboren op 03-12-1805 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 08-12-1805 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
4 Willemijntje Timmers [1.4.2.3.2.4], geboren op 02-04-1807 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 05-04-1807 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
5 Thomas Timmers [1.4.2.3.2.5], geboren op 22-01-1809 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 29-01-1809 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
1.4.2.3.4 Jacoba de Visser is geboren op 18-06-1778 in Zwaluwe(N.B.), dochter van Willem de Visser (zie 1.4.2.3) en Maria Adriaanse Ruytenberg. Zij is gedoopt op 21-06-1778 in Zwaluwe(N.B.). Jacoba is overleden op 05-11-1853 in Sliedrecht(Z.H.), 75 jaar oud. Jacoba:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 15-05-1809 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: N.H.Trouwregister 1685-1810.] met Coenraad van Heeteren.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 23-11-1815 in Sliedrecht(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Sliedrecht 1815.] met Willem Meesz. van de Graaf, 40 jaar oud. Willem is geboren op 16-11-1775 in Sliedrecht(Z.H.). Hij is gedoopt op 19-11-1775 in Sliedrecht(Z.H.). Willem is overleden op 24-06-1857 in Sliedrecht(Z.H.), 81 jaar oud. Willem is weduwnaar van Teuntje Hogendoorn, met wie hij trouwde vóór 1809.
1.4.2.3.5 Adriaan de Visser is geboren op 26-02-1780 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Willem de Visser (zie 1.4.2.3) en Maria Adriaanse Ruytenberg. Hij is gedoopt op 05-03-1780 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Adriaan is overleden op 14-01-1821 om 12:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.82), 40 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1821;akte nr.4.].
Adres:
woont in 1821 in huisnr.82 Hooge Zwaluwe
Beroep:
visser
Adriaan trouwde, 26 jaar oud, op 26-11-1806 in Hooge Zwaluwe(N.B.) met Petronella van Maastricht, 28 jaar oud. Petronella is geboren op 22-11-1778 om 09:30 in Klundert(N.B.) [bron: Klundert NH Dopen 1658-1805]. Zij is gedoopt op 29-11-1778 in Klundert(N.B.) [bron: Klundert NH Dopen 1658-1805]. Petronella is overleden op 08-07-1836 om 17:00 in Zwaluwe-(N.B.)-(huisnr.82), 57 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1836;akte nr.31.].
Beroep:
in 1822 naaister.   [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1822.]
Kinderen van Adriaan en Petronella:
1 Maria de Visser, geboren op 26-01-1807 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.2.3.5.1.
2 Hendrik de Visser [1.4.2.3.5.2], geboren op 02-05-1809 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 05-05-1809 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hendrik is overleden op 21-03-1822 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.82), 12 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1822;akte nr.17.].
Beroep:
arbeider   [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1822;akte nr.17.]
3 Wilhelmina de Visser [1.4.2.3.5.3], geboren op 03-11-1813 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1813;aktenr.63.]. Wilhelmina is overleden op 13-12-1831 om 21:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.82), 18 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1831;akte nr.95.].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: ongehuwd overleden.
4 Geertruij de Visser, geboren op 21-10-1816 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.2.3.5.4.
5 Adriaan Willem de Visser [1.4.2.3.5.5], geboren op 23-02-1821 om 02:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.82). Adriaan is overleden op 17-01-1839 om 05:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.86), 17 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1839;akte nr.3.].
Notitie bij overlijden van Adriaan: ongehuwd overleden.
1.4.2.3.5.1 Maria de Visser is geboren op 26-01-1807 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.2.3.5) en Petronella van Maastricht. Zij is gedoopt op 01-02-1807 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Maria is overleden na 1866, minstens 59 jaar oud [bron: http://gw.geneanet.org/schapekoppen]. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 28-04-1831 in Wieldrecht met Louisapolder(Z.H.) [bron: Genlias] met Leendert Klootwijk, 25 jaar oud. Leendert is geboren op 07-05-1805 in ’s-Gravendeel(N.B.), zoon van Samuel Klootwijk en Maria Arijsdr. Barendrecht. Leendert is overleden op 11-04-1856 in Wieldrecht(Z.H.), 50 jaar oud [bron: http://gw.geneanet.org/schapekoppen].
1.4.2.3.5.4 Geertruij de Visser is geboren op 21-10-1816 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1816;akte nr.87.], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.2.3.5) en Petronella van Maastricht. Geertruij is overleden op 02-05-1890 om 07:00 in Zwaluwe(N.B.), 73 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1890;akte nr.37.]. Geertruij trouwde, 21 jaar oud, op 10-11-1837 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1837;akte nr.27.] met Hendrik Knoop, 32 jaar oud. Hendrik is geboren op 03-05-1805 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Lambert Knoop en Janske den Boer. Hij is gedoopt op 12-05-1805 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hendrik is overleden op 10-02-1880 in Zwaluwe(N.B.), 74 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1880;akte nr.19.].
Kind van Geertruij en Hendrik:
1 Maria Knoop, geboren op 14-03-1849. Volgt 1.4.2.3.5.4.1.
1.4.2.3.5.4.1 Maria Knoop is geboren op 14-03-1849 [bron: mededeling H.Laenen-Smid], dochter van Hendrik Knoop en Geertruij de Visser (zie 1.4.2.3.5.4). Maria is overleden op 28-12-1919 in Rotterdam(Z.H.), 70 jaar oud [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Maria trouwde, 19 jaar oud, op 13-11-1868 in Hooge en Lage Zwaluwe [bron: Huwelijksregister 1868 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.27.] met Johannis Cornelis Sagius, 25 jaar oud. Johannis is geboren op 24-11-1842 in Terheijden(N.B.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Johannis is overleden op 14-09-1918 in Rotterdam(Z.H.), 75 jaar oud [bron: mededeling H.Laenen-Smid].
Kinderen van Maria en Johannis:
1 Maria Sagius [1.4.2.3.5.4.1.1], geboren op 08-10-1869 in Zwaluwe(N.B.). Maria is overleden op 23-12-1951 in Rotterdam(Z.H.), 82 jaar oud.
2 Geertruida Johanna (Trui) Sagius, geboren op 31-12-1870 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.50). Volgt 1.4.2.3.5.4.1.2.
1.4.2.3.5.4.1.2 Geertruida Johanna (Trui) Sagius is geboren op 31-12-1870 om 13:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.50) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1870], dochter van Johannis Cornelis Sagius en Maria Knoop (zie 1.4.2.3.5.4.1). Trui is overleden op 01-05-1956 in Eindhoven(N.B.), 85 jaar oud (oorzaak: pneumonie) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Zij is begraven op 05-05-1956 in Rotterdam(Z.H.)-(Alg.Begraafplaats Hofwijk) [bron: mededeling H.Laenen-Smid].
Notitie bij overlijden van Trui: overlijdt op 01.05.1956 t.h.v. haar dochter Johanna van Haastert-de Visser te Eindhoven;Anthonie Moddermanstraat 77.
Trui trouwde, 22 jaar oud, op 21-04-1893 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister 1893 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.8] met Pieter(Piet) de Visser, 24 jaar oud. Zie 1.4.3.4.3.6.3.5 voor persoonsgegevens van Pieter(Piet).
Kinderen van Trui en Pieter(Piet):
1 Lambert (Lambert) de Visser, geboren op 06-09-1893 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.71). Volgt 1.4.2.3.5.4.1.2.1.
2 Maria Geertruida Hendrika (Marie) de Visser, geboren op 26-10-1895 in Rotterdam(Z.H.). Volgt 1.4.2.3.5.4.1.2.2.
3 Cornelis Jacob Adriaan (Kees) de Visser, geboren op 30-10-1896 in Rotterdam(Z.H.)-in huis aan het Prins Frederikplein.. Volgt 1.4.2.3.5.4.1.2.3.
4 Johannes Cornelis de Visser [1.4.2.3.5.4.1.2.4], geboren op 21-12-1897 in Rotterdam(Z.H.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Johannes is overleden op 05-04-1898 in Rotterdam(Z.H.), 3 maanden oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1898; akte nr.1707.].
5 Johannes Cornelis de Visser [1.4.2.3.5.4.1.2.5], geboren op 05-02-1899 in Rotterdam(Z.H.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Hij is gedoopt in 1899 in Feijenoord(Z.H.)-(NH kerk) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Johannes is overleden op 18-07-1899 in Rotterdam(Z.H.), 5 maanden oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1899; akte nr.3389.].
6 Johannes Cornelis de Visser [1.4.2.3.5.4.1.2.6], geboren op 06-05-1900 in Rotterdam(Z.H.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Hij is gedoopt op 07-10-1900 in Feijenoord(Z.H.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Johannes is overleden op 20-03-1901 in Rotterdam(Z.H.), 10 maanden oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1901; akte nr.1552.].
7 Johanna (Jo) de Visser, geboren op 13-09-1901 in Rotterdam(Z.H.). Volgt 1.4.2.3.5.4.1.2.7.
8 Jeanette Cornelia (Jet) de Visser [1.4.2.3.5.4.1.2.8], geboren op 15-09-1903 in Rotterdam(Z.H.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Zij is gedoopt op 13-03-1904 in Rotterdam(Z.H.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Jet is overleden op 17-07-1990 in Rotterdam(Z.H.), 86 jaar oud [bron: mededeling H.Laenen-Smid].
Notitie bij overlijden van Jet: ongehuwd overleden(mededeling H.Laenen-Smid)
Beroepen:
winkeljuffrouw.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam]
Filiaalhoudster Reformhuis van fam.A.Stolk;Adriaan Milderstraat,Rotterdam.   [bron: mededeling H.Laenen-Smid]
Filliaalhoudster Bakkerij Ulrich;Statenweg-Rotterdam   [bron: mededeling H.Laenen-Smid]
9 Jacobus Adriaan de Visser [1.4.2.3.5.4.1.2.9], geboren op 22-05-1905 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Geboorteregister Rotterdam 1905;aktenr.5083.]. Hij is gedoopt op 25-05-1905 in Rotterdam(Z.H.)-(NH Wilhelminakerk) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Jacobus is overleden op 16-07-1905 in Rotterdam(Z.H.), 1 maand oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1905; akte nr.3386.].
10 Johannes Cornelis de Visser [1.4.2.3.5.4.1.2.10], geboren op 26-05-1906 in Rotterdam(Z.H.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Hij is gedoopt op 09-06-1906 in Feijenoord(Z.H.)-(Wilhelminakerk) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Johannes is overleden op 07-09-1943 in München(Dld), 37 jaar oud (oorzaak: omgekomen bij bombardement) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Hij is begraven op 08-02-1951 in Loenen(Gld.)-Ereveld-graf 109..
Notitie bij overlijden van Johannes: brief van Willem de Ruijter aan Mevrouw van Straten de Visser:
Munchen am 13 Sept.43 20 Uur

Beste Mevrouw van Straten de Visser
langs dezen weg deel ik Uw het volgende mede.In de nacht van 6 op & Sept. j.l. snachts om 12 uur gingen de
Sirenes omdat die Vijandelijken fliegers boven Munchen waren.Kort daarop werden de eerste bommen
geworpen en daarna regende het Brand en Spring bommen.Er is 2 uur achter elkaar alarm geweest, en toen
het Veili werrdt gegeven stond de Stadt in verschillende deelen in brand.Er is veel vernielt en natuurlijk zijn er
hierbij ook Menschenlevens te betreuren, en ook zijn er velen licht en zwaar gewond.Ook uw broer(ik denkt
dat het Uw broer is) is daarbij gewond geraakt,door het volgende.
Toen het Alarm gegeven werd zijn zij allen in hun schuilkelder gegaan, en toen zij na eenigen tijd zagen dat het
nu meenings werd en bommem werden gegooit, zijn zij uit de schuilkelder gegaan naar hun Baracken om hun
koffers met kleeding te redden.En wijl Uw Broer met nog eeninge Kamaraden in de Barack waren vielen er
Brandbommen.Uw Broer mert nog een Hagenaar zijn daarbij gewond.Uw broer kreeg een
brandbom op zijn linkerschouder waarbij hij zijn linkerarm verloor, en door het forfor liep hij zwaren
brandbommem op.Die Hagenaar kreeg een brandbom op zijn rechter zitvlak, hij ook is zwaar gewond.Zij
beiden zijn direct naar een Ziekenhuis gebracht.
Er zijn ongeveer 60 Hollanders die al hun have en goed kwijt zijn, en enkele daarvan zijn bij ons in de Baracken
ondergebracht.En zodoende kwam ik het ongeval van Uw Broer te horen. En nu kwam ik vanavond na 2 dagen
afwezigheid thuis. En toen hoorde ik dat Uw Broer Zaterdag voorgoed zacht was ingeslapen. Dat is Gods wil
geweest want God heerft hem tot zich genomern, omdat Uw Broer zoo gewond was dat hij toch voorgoed een
invalide zoo blijven, en wie weet waar hij nog meer voor grote leed en ellende gespaart is gebleven.
Hij is hedenavond om 18 uur begraven, en hij ligt met nog 6 anderer kamaraden Belgen en Fransen te zaam.
Dat hij Moge Ruste in Vreemde Aarde........
Ik Conduleert Uw Namens al onzen Hollandsche Kamaraden en wij betuigen onze diepste leedwezen.Hij blijft
steeds bij ons als een Goede en Trouwe Kamaraad voortleven. Die Hagenaar is er nu ook zoo slecht aan toe,
dat ook voor zijn leven wordt gevreest.
Nu Mverouw van Straten-de Visser ik heeft Uw over het een en ander ingelicht en moogt Uw soms nog wat
willen vragen dan schrijft Uw maar gerust hoor.
Ik Groet Uw zeer hartelijk en Gods Beste Zegen wenscht ik Uw toe,die zich noemt.

Willem de Ruijter
D.A.F.Lager-Prerussenstrasse
Munchen 13
(Deutschland)

N.B.Omdat juist vanavond een brief van Uw hier aan kwam, heeft ik die vrijheid genomen om Uw terug te
schrijven en sluit Uw brief hierbij in.

mededeling H.Laenen-Smid:
overleden:
Hilfsarbeiter Johannes Cornelis de Visser,RK,wonhaft München,Zielstattstrasze,Ostarbeiterlager ist am 7 September 1943 um 18 Uhr in München Ismaninger Strasze 22 verstorben.Der Verstorbene war geboren am 26 Mai 1906 in Rotterdam,Niederland.Der Verstorbene war nicht verheiratet.
München, den 13 Oktober 1943.Der Standesbeamte in Vertretung-Opfer des Fliegerangriffs.

In de nacht van 6 op 7 september 1943 door bombardement zwaar gewond geraakt.Zelfde avond overleden 18.00 uur.Begraven op het Nord Friedhof te München,vak 113-rij 7 no.3838.Herbegraven 08.02.1951 Centrale Begraafplaats Oorlogsgravenstichting Loenen-Veluwe graf 109.
Beroep:
stoffeerder.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam]
11 Geertruida (Truus) de Visser, geboren op 24-04-1909 in Rotterdam(Z.H.). Volgt 1.4.2.3.5.4.1.2.11.
12 Hendrik Willem (Henk) de Visser, geboren op 15-04-1912 in Rotterdam(Z.H.). Volgt 1.4.2.3.5.4.1.2.12.
13 Marie de Visser [1.4.2.3.5.4.1.2.13], geboren op 20-05-1914 in Rotterdam(Z.H.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Marie is overleden op 22-11-1916 in Rotterdam(Z.H.), 2 jaar oud (oorzaak: kroepaanval) [bron: B.S.Rotterdam].
1.4.2.3.5.4.1.2.1 Lambert (Lambert) de Visser is geboren op 06-09-1893 om 24:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.71) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1893;akte nr.99.], zoon van Pieter(Piet) de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.3.5) en Geertruida Johanna (Trui) Sagius (zie 1.4.2.3.5.4.1.2). Hij is gedoopt op 26-12-1893 in Antwerpen(B.).
Notitie bij de geboorte van Lambert: bron: mededeling H.Laenen-Smid:
wordt op 26.12.1893 gedoopt in de Hollandse Vlaamsche Protestantse Gemeente Antwerpen door de predikant J.H.G.Wegener.
Lambert is overleden op 19-01-1951 om 06:00 in Haarlem(N.H.), 57 jaar oud (oorzaak: maagca.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Hij is begraven op 23-01-1951 in Driehuis(N.H.)-(Begraafplaats "Westerveld)" [bron: mededeling H.Laenen-Smid].
Adres:
Ingeschreven in Rotterdam, Langegeer 133 op 8.10.1899, m.i.v. 12.6.1926 Dreef 49. Vertrekken op 26.2.1935 naar Santpoort Bloemendaalsche Straatweg 147B.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
Beroep:
kantoorbediende.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam]
Lambert trouwde, 26 jaar oud, op 08-10-1919 in Rotterdam(Z.H.) met Johanna Cornelia (Jo) de Wolff, 26 jaar oud. Jo is geboren op 24-07-1893 in Rotterdam(Z.H.) [bron: www.gemeentearchief.rotterdam.nl]. Jo is overleden op 01-08-1958 in Haarlem(N.H.), 65 jaar oud [bron: mededeling H.Laenen-Smid].
Kind van Lambert en Jo:
1 Geertruida Johanna (Trudie) de Visser, geboren op 31-07-1923 in Rotterdam(Z.H.). Volgt 1.4.2.3.5.4.1.2.1.1.
1.4.2.3.5.4.1.2.1.1 Geertruida Johanna (Trudie) de Visser is geboren op 31-07-1923 in Rotterdam(Z.H.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid], dochter van Lambert (Lambert) de Visser (zie 1.4.2.3.5.4.1.2.1) en Johanna Cornelia (Jo) de Wolff. Trudie is overleden op 29-06-1994 in Doorn(Utr.), 70 jaar oud [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Trudie trouwde, 28 jaar oud, op 22-12-1951 in Haarlem(N.H.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid] met Armand F. Bronkhorst. Armand is geboren in Nederl. Indie. Armand is overleden op 10-11-2006.
1.4.2.3.5.4.1.2.2 Maria Geertruida Hendrika (Marie) de Visser is geboren op 26-10-1895 in Rotterdam(Z.H.), dochter van Pieter(Piet) de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.3.5) en Geertruida Johanna (Trui) Sagius (zie 1.4.2.3.5.4.1.2). Zij is gedoopt op 12-07-1896 in Feijenoord(Z.H.)-(NH-kerk). Marie is overleden op 15-07-1984 in Rotterdam(Z.H.)-(Havenziekenhuis), 88 jaar oud (oorzaak: CVA) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Marie trouwde, 23 jaar oud, op 27-08-1919 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A.Rotterdam] met Jacobus (Jaap) van Straten, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marie en Jaap: mededeling H.Laenen-Smid:
uit dit huwelijk geen kinderen
Jaap is geboren op 09-10-1894 in Utrecht(Utr.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Jaap is overleden op 07-11-1973 in Capelle a.d. IJssel(Z.H.), 79 jaar oud [bron: mededeling H.Laenen-Smid].
Beroep:
kantoorbediende.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
1.4.2.3.5.4.1.2.3 Cornelis Jacob Adriaan (Kees) de Visser is geboren op 30-10-1896 om 23:00 in Rotterdam(Z.H.)-in huis aan het Prins Frederikplein. [bron: Geboorteregister Rotterdam 1896;akte nr.8584.], zoon van Pieter(Piet) de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.3.5) en Geertruida Johanna (Trui) Sagius (zie 1.4.2.3.5.4.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1896 [bron: Geboorteregister Rotterdam 1896;akte nr.8584.]. Kees is overleden op 15-03-1948 in Rotterdam(Z.H.), 51 jaar oud (oorzaak: maagca.) [bron: http//gw.geneanet.org/bleecke].
Beroep:
kantoorbediende.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam]
Kees trouwde, 28 jaar oud, op 10-12-1924 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A.Rotterdam] met Dina Maria (Dien) van Haastert, 22 jaar oud. Dien is geboren op 23-02-1902 in Rotterdam(Z.H.) [bron: www.gemeentearchief.rotterdam.nl], dochter van Leendert Cornelis Johannes van Haastert en Dina Maria Woelms. Dien is overleden in Krimpen a/d IJssel(Z.H.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid].
Beroep:
naaister   [bron: mededeling H.Laenen-Smid]
Kind van Kees en Dien:
1 Dina Maria (Dinie) de Visser, geboren op 21-09-1928 in Rotterdam(Z.H.). Volgt 1.4.2.3.5.4.1.2.3.1.
1.4.2.3.5.4.1.2.3.1 Dina Maria (Dinie) de Visser is geboren op 21-09-1928 in Rotterdam(Z.H.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid], dochter van Cornelis Jacob Adriaan (Kees) de Visser (zie 1.4.2.3.5.4.1.2.3) en Dina Maria (Dien) van Haastert. Dinie is overleden op 07-10-1962 in Rotterdam(Z.H.), 34 jaar oud [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Zij is begraven in Rotterdam(Z.H.)-(Alg.Begraafplaats Hofwijk) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Dinie trouwde, 21 jaar oud, op 06-09-1950 in Hillegersberg(Z.H.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid] met Dirk (Dick) Kroon, 25 jaar oud. Dick is geboren op 10-11-1924 in Hillegersberg(Z.H.), zoon van Abraham Kroon en Helena Anna van Vliet. Dick is overleden op 06-01-2003 in Capelle a.d. IJssel(Z.H.), 78 jaar oud [bron: Capelle a.d. IJssel]. Hij is gecremeerd op 10-01-2003 in Rotterdam(Z.H.)-(Hofwijk) [bron: mededeling H.Laenen-Smid].
1.4.2.3.5.4.1.2.7 Johanna (Jo) de Visser is geboren op 13-09-1901 in Rotterdam(Z.H.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid], dochter van Pieter(Piet) de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.3.5) en Geertruida Johanna (Trui) Sagius (zie 1.4.2.3.5.4.1.2). Zij is gedoopt op 13-10-1901 in Fijenoord(Z.H.)-(NH kerk) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Jo is overleden op 23-09-1982 in Valkenswaard(N.B.), 81 jaar oud [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Jo trouwde, 22 jaar oud, op 30-07-1924 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A.Rotterdam] met Leendert Cornelis Johannes (Leen) van Haastert, 25 jaar oud. Leen is geboren op 26-06-1899 in Rotterdam(Z.H.) [bron: http//gw.geneanet.org/bleecke], zoon van Leendert Cornelis Johannes van Haastert en Dina Maria Woelms. Leen is overleden op 19-11-1982 in Valkenswaard(N.B.), 83 jaar oud [bron: http//gw.geneanet.org/bleecke].
Beroep:
Fabr.controleur.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
1.4.2.3.5.4.1.2.11 Geertruida (Truus) de Visser is geboren op 24-04-1909 in Rotterdam(Z.H.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid], dochter van Pieter(Piet) de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.3.5) en Geertruida Johanna (Trui) Sagius (zie 1.4.2.3.5.4.1.2). Truus is overleden op 01-04-2006, 96 jaar oud (oorzaak: CVA) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Zij is gecremeerd in Capelle a.d. IJssel(Z.H.)-(Schollevaar) [bron: mededeling H.Laenen-Smid].
Beroepen:
Hoedenmaakster.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam]
verkoopster Bakkerij Ulrich te Rotterdam;cheffin verkoopster Reformhuis Stolk te Rotterdam;Pannekoekstraat.   [bron: mededeling H.Laenen-Smid]
Truus trouwde, 30 jaar oud, op 08-11-1939 in Rotterdam(Z.H.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid] met Albert Lolke Johannes (Ab) Smid, 31 jaar oud. Ab is geboren op 17-04-1908 in Rotterdam(Z.H.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Ab is overleden op 01-05-1986 in Rotterdam(Z.H.), 78 jaar oud (oorzaak: prostaatca.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid].
Beroep:
Chef Technische Dienst bij de Provinciale Staten van Gelderland.   [bron: mededeling H.Laenen-Smid]
1.4.2.3.5.4.1.2.12 Hendrik Willem (Henk) de Visser is geboren op 15-04-1912 in Rotterdam(Z.H.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid], zoon van Pieter(Piet) de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.3.5) en Geertruida Johanna (Trui) Sagius (zie 1.4.2.3.5.4.1.2). Henk is overleden op 27-10-1978 in Rotterdam(Z.H.), 66 jaar oud [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Hij is begraven in Mooroolbark-Victoria Australie [bron: mededeling H.Laenen-Smid].
Notitie bij Henk: bron:http:\\naa12.gov.au/
het gezin vertrok in 1954 met het schip "Seven Seas" naar Australie.
Beroep:
Typograaf.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam]
Henk trouwde, 25 jaar oud, op 03-12-1937 in Eindhoven(N.B.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid] met Elizabeth (Lies) Goossen, 24 jaar oud. Lies is geboren op 15-12-1912 in Retranchement(Zld.) [bron: mededeling H.Laenen-Smid]. Lies is overleden op 11-03-1978 in Kew-Victoria Australie(St.George’s Hospital), 65 jaar oud (oorzaak: hartstilstand) [bron: mededeling H.Laenen-Smid].
1.4.3 Lambert de Visser, zoon van P(i)eter de Visser (zie 1.4) en Margaretha (Grietje) Adriaans(z) de Jong(h). Hij is gedoopt op 27-09-1711 in Zwaluwe(N.B.). Lambert is overleden op 27-02-1795 in Hooge Zwaluwe(N.B.), 83 jaar oud [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.].
Notitie bij overlijden van Lambert: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
den 27e Februarij 1795 Obiit Lambert Adr. de Visser oud 88 jaaren begraven in de kerk f.20:0:0.
Lambert trouwde, 29 jaar oud, op 30-04-1741 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe] met Teuntje Abrahams de Roos, 23 jaar oud, nadat zij op 07-04-1741 in Numansdorp in ondertrouw zijn gegaan [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe]. Teuntje is een dochter van Abraham Arisz. de Roos en Catharina Willemsdr. Schroef. Zij is gedoopt op 25-07-1717 in Klaaswaal(Z.H.) [bron: http://home.unet.nl]. Teuntje is overleden op 18-01-1780 in Zwaluwe(N.B.), 62 jaar oud [bron: NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1710 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is begraven op 22-01-1780 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Uit NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
1780
Januarij 18
Obiit Theuntje Roos, huisvrouw van Lambert Pietersz. Devisser oud 63 jaaren En begraven den 22e dito gehoorende onder een classis in de kerk.
f. 2: 0: 0 komt voor ´t geluij
f. 6:10:0 voor baar & kleed
f´ 7:10:0 voor de zarken
f. 4:10:0 voor zinken en huur
-----------
f.20:10:0

Begraafregister over 1780 in de kerk:
22 jan.Theuntje Roos,huijsvr. van Lambert Pietersz. de Visser
Adres:
afkomstig van Numansdorp
Kinderen van Lambert en Teuntje:
1 Grietje de Visser, geboren op 06-05-1743 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.1.
2 Abraham de Visser [1.4.3.2], geboren op 28-01-1745 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 30-01-1745 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
3 Caatje de Visser [1.4.3.3], geboren op 07-10-1746 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 09-10-1746 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
4 Pieter de Visser, geboren op 28-09-1748 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.
5 Symen Vink de Visser, geboren op 27-06-1750 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.5.
6 Geertruy de Visser [1.4.3.6], geboren op 01-10-1752 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 08-10-1752 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Geertruy is overleden op 30-11-1791 in Zwaluwe(N.B.), 39 jaar oud [bron: NG Register van ontvangst kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Zij is begraven op 03-12-1791 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Register van ontvangst kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.].
Notitie bij overlijden van Geertruy: Uit NG Register van ontvangst kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
1791
30 November Obiit Geertruij Lambertsdr. de Visser oud 39 jaaren en twee maanden en begraven in de kerk den 3de December.
f. 2: 0: 0 komt voor ´t geluy
f. 6:10:0 baar en kleed
f. 7:10:0 voor de zarken
f. 1:10:0 voor het zinken
f. 3: 0:0 en huur van ´t Grav
------------
f.20:10:0.

Begraafregister over 1791 in de kerk:
3 dec. Geertruij Lambertsdr. de Visser 20.10.0
7 Abryana(Abryna) de Visser, geboren op 01-10-1752 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.7.
8 Abraham de Visser [1.4.3.8], geboren op 25-07-1755 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 27-07-1755 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Abraham is overleden op 14-08-1777 in Zwaluwe(N.B.), 22 jaar oud [bron: NG Register van ontvangst kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.]. Hij is begraven op 19-08-1777 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Register van ontvangst kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.].
Notitie bij overlijden van Abraham: Uit NG Register van ontvangst kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
1779
Augustus 14
Obiit Abm.Lamb. Devisser, oud ruijm 22 jaaren En begraaven den 19e dito in de kerk
f. 2: 0: 0 komt voor 2 poozen geluij
f. 5:10:0 voor ´t kleed
f. 1: 0: 0 voor de baar
f 1:10: 0 voor´ zinken
f. 7:10: 0 voor ´t ligten der zarken
f. 3: 0: 0 En voor huur van ´t Graff
------------
f.20:10:0.

Begraafregister 1777:
19.8. Lambert de Visser 2x luijden 20.10.0.
Dit is m.i. onjuist:de naam moet niet Lambert maar Abraham de Visser zijn.
9 Adriaan de Visser, geboren op 12-11-1757 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.9.
1.4.3.1 Grietje de Visser is geboren op 06-05-1743 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Lambert de Visser (zie 1.4.3) en Teuntje Abrahams de Roos. Zij is gedoopt op 12-05-1743 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Grietje is overleden op 28-08-1814 in Dinteloord(N.B.), 71 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1814;akte nr.35]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-08-1814 [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1814;akte nr.35]. Grietje:
(1) trouwde [bron: NH] met Pieter Vermeer, nadat zij op 01-05-1773 in Dinteloord(N.B.) in ondertrouw zijn gegaan [bron: NH Trouwen 1728-1817 Dinteloord]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-05-1773 in Dinteloord [bron: NH Trouwen 1728-1817 Dinteloord]. Pieter is overleden na 09-01-1774. Pieter is weduwnaar van Hester Pipping (ovl. vóór 1773).
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 24-03-1776 in Dinteloord(N.B.) met Wilhelmus Jans (Willem) Burgers, 23 jaar oud, nadat zij op 09-03-1776 in Dinteloord in ondertrouw zijn gegaan. Willem is geboren op 15-10-1752 in Dinteloord(N.B.). Willem is overleden op 22-02-1833 om 09:00 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.B-111), 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1833;akte nr.11.].
1.4.3.4 Pieter de Visser is geboren op 28-09-1748 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Lambert de Visser (zie 1.4.3) en Teuntje Abrahams de Roos. Hij is gedoopt op 29-09-1748 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Pieter is overleden op 09-10-1831 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.96), 83 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1831;akte nr.78.].
Notitie bij Pieter: Vredegerecht Grave 9.10.1819.
Cornelia Vos is overleden Grave 9 augustus 1818, haar man Paulus Hetterschij, ontvanger v.d. directe belastingen, voor zijn dochter: Gualterina Anna 8 jaar. Familieraad: Antoon de la Geneste, medicine doctor, Grave; Cornelis Gualtens Hetterschij, ontvanger der domeinen, Niervaart, gezegd de Klundert, oom; Petrus Josephus Walter, apothecar; Jacobus Johannes Hetterschij, bouwman, Niervaart, oom; Vincent van Tuerenhout, controleur der directe belastingen, Grave; Jacob Groeneveld, ontvanger der domeinen, Zevenbergen, oom; Jacobus Gerard de Bruijn, koopman, Grave; Lambert Vos, schipper, Niervaart, oom; Hermanus Henricus Keijenberg, ontvanger des lands accijnsen, Grave; Pieter Lambertze de Visser , koornmarkt schipper, Hoge Zwaluwe, oudoom; Egidius August Dewaele, koopman, Grave, vriend.
Beroep:
beurtschipper
Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 10-05-1772 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe] met Marike (Maaike) Nelemans, 22 jaar oud, nadat zij op 24-04-1772 in Zwaluwe in ondertrouw zijn gegaan [bron: NG lidmaten-,doop- en trouwboek 1610-1772 Hooge en Lage Zwaluwe]. Marike is geboren in Zevenbergen(N.B.), dochter van Hendrik Jansz. Nelemans en Johanna de Leeuw. Zij is gedoopt op 22-03-1750 in Zevenbergen(N.B.). Marike is overleden op 01-05-1822 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.105), 72 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1822;akte nr.19.].
Kinderen van Pieter en Marike:
1 Lammert de Visser [1.4.3.4.1], geboren op 02-11-1772 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 08-11-1772 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Lammert is overleden op 15-09-1774 in Zwaluwe(N.B.), 1 jaar oud [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is begraven op 17-09-1774 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij overlijden van Lammert: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
1774
September 15e
Obiit Lambert Pieters Devisser, oud oud omtrent 2 jaaren En begraaven den 17e dito.

Begraafregister 1774:
17 sept. kind van Pieter Lambert de Visser(kerk) 3.10.0.
2 Johanna de Visser, geboren op 13-01-1774 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.
3 Lammert(Lambert) de Visser, geboren op 25-08-1776 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.
4 Hendrik de Visser [1.4.3.4.4], geboren op 25-09-1779 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 26-09-1779 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hendrik is overleden op 09-10-1779 in Zwaluwe(N.B.), 14 dagen oud [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven Hooge en Lage Zwaluwe 1764-1810]. Hij is begraven op 11-10-1779 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven Hooge en Lage Zwaluwe 1764-1810].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven Hooge en Lage Zwaluwe 1764-1810:
1779
October 9
Obiit Hendr.Pietersz. Devisser oud circa 14 dagen begraaven in de kerk den 11e dito in de kerk.
f. 1: 0: 0 komt voor ´t geluij
f. 3: 0: 0 voorde zarken
f. 1:10:0 voor ´t zinken
f. 1:10:0 En voor huur van ´t Graff
------------
f. 7: 0:0.

Begraafregister over 1779 in de kerk:
11 okt. Hendrik Pietersz. de Visser 7.0.0.
5 Abraham de Visser, geboren op 25-09-1779 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.5.
6 Teuntje de Visser, geboren op 16-04-1782 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.6.
7 Jannigje de Visser, geboren op 06-03-1787 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.7.
1.4.3.4.2 Johanna de Visser is geboren op 13-01-1774 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4) en Marike (Maaike) Nelemans. Zij is gedoopt op 16-10-1774 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Johanna is overleden op 30-09-1857 in Hooge Zwaluwe(N.B.), 83 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1857;akte nr.67.]. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 19-09-1797 in Hooge Zwaluwe(N.B.) met Adam de Visser, 21 jaar oud, nadat zij op 31-08-1797 in Hooge Zwaluwe(N.B.) in ondertrouw zijn gegaan. Zie 1.4.4.2.4 voor persoonsgegevens van Adam.
Kinderen van Johanna en Adam:
1 Adriaan de Visser [1.4.3.4.2.1], geboren op 09-03-1798 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 18-03-1798 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Adriaan is overleden op 07-03-1799 in Zwaluwe(N.B.), 11 maanden oud [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij overlijden van Adriaan: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
den 7de Maart 1799 Sterf Adriaan Adamsz. de Visser in den ouderdom van een jaar min 3 dagen begraven in de kerk den 9de dito.f.6:0:0.
2 Pieter de Visser, geboren op 27-10-1800 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.2.
3 Adriaan de Visser [1.4.3.4.2.3], geboren op 02-11-1802 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 07-11-1802 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Adriaan is overleden op 15-08-1804 in Zwaluwe(N.B.), 1 jaar oud [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is begraven op 18-08-1804 in Zwaluwe(N.B.)-(in de kerk) [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij overlijden van Adriaan: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
15 Augustus 1804 Sterf Adriaan de Visser Adamszoon oud 21 maanden begraven den 18 Augustus in de kerk f.6:0:0.
4 Maria de Visser [1.4.3.4.2.4], geboren op 09-09-1804 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 23-09-1804 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Maria is overleden op 02-07-1822 om 07:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.96), 17 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1822;akte nr.29.].
5 Adriaan de Visser, geboren op 25-12-1806 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.
6 Lammert de Visser [1.4.3.4.2.6], geboren op 09-05-1809 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 20-05-1809 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Lammert is overleden op 23-11-1835 om 07:00 in Willemstad(N.B), 26 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1835;akte 81.].].
Notitie bij overlijden van Lammert: Uit Overlijdensregister:
Lammert de Visser overlijdt op 23 november 1835 in wijk A,Garnizoens Infirmerie te Willemstad als kanonnier der tweede klasse,vierde Kompagnie,derde bataljon Artillerie Nationale Militie.
7 Adriana de Visser, geboren op 30-05-1811 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.7.
8 Teuntje de Visser, geboren op 07-05-1814 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.8.
akte-1.jpg
3 akte-1
1.4.3.4.2.2 Pieter de Visser (afb. 3) is geboren op 27-10-1800 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Adam de Visser (zie 1.4.4.2.4) en Johanna de Visser (zie 1.4.3.4.2). Hij is gedoopt op 02-11-1800 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Pieter is overleden op 30-01-1890 in Zwaluwe(N.B.), 89 jaar oud [bron: overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1890;akte nr.10.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-02-1890 [bron: overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1890;akte nr.10.].
Notitie bij Pieter: Uit Certificaat Nationale Militie d.d. 28.7.1824 (Huwelijksbijlagen Hooge en Lage Zwaluwe 1824):
Signalement:
Lengte 1.740
Aangezigt ovaal
Voorhoofd rond
Oogen blaauw
Neus gewoon
Mond gewoon
Kin rond
Haar bruin
Wenkbrauwen id
Merkbare teekenen geene

"binnen de Gemeente Zwaluwe voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen het Nummer 13, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde , hem tot geenen dienst heeft verpligt".

Stadsarchief Breda;Notariële Archieven Ginneken en Bavel;P.C.Wierck Minuutakten;
Akte nr.28 d.d. 228 maart 1840:
Peter Adam de Visser, schipper, wonende op de Hooge Zwaluwe verklaart op 28 maart 1840, schuldig te zijn aan Johannes van Son, particulier, wonende in Breda, een bedrag van 800 gld. Nederlands geld.Onderpand; 1 huis, tuin, erf en vijver, staande en gelegen in Hooge Zwaluwe. Gedaan ten kantore van notaris P.C.Wiercx in Ginneken. Getuigen: Schalk van der Meer, wonen de in Breda, en Jan van der Steen, herbergier, wonende in Ginneken.
Als waarborg geldt:Eene huizinge, hof, erve en vijver staande en gelegen te Hooge Zwa;luwe te zamen groot volgens de kadastrale opmeting zes en twintig roeden vijftig ellen en op den perceelgewijzen kadastralen ingedeeld als volgt:
Moestuin Sectie G Nummer een honderd drie en zeventig ter groote van van veertien roeden tien erllen, idem Sectie G Nummer een honderd vier en zeventig, ter groote van vier roeden een en vijftig ellen, Vijver Sectie G Nummer een honderd vijf en zeventig ter groote van eene roede negen en tachtig ellen, en Huis en erf Sectie G Nummer een honderd zes en zeventig ter groote van zes roeden.
Beroep:
staalvisser
Pieter:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 26-08-1824 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister 1824 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.11.] met Cornelia Heijmans, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op 24-10-1797 in Hooge Zwaluwe(N.B.), dochter van Hendrik Heijmans en Catharina de Geus. Zij is gedoopt op 27-10-1797 in Zwaluwe(N.B.). Cornelia is overleden op 01-06-1858 in Zwaluwe(N.B.), 60 jaar oud.
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 18-07-1862 in Hooge en Lage Zwaluwe [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1862;aktenr.11.] met Toona de Laat, 57 jaar oud. Toona is geboren op 15-07-1805 in Fijnaart en Heijningen(N.B.) [bron: Geboorteregister Fijnaart en Heijningen 1805], dochter van Anthonie de Laat en Aartje Waalboer. Zij is gedoopt op 21-07-1805 in Fijnaart en Heijningen(N.B.).
Kinderen van Pieter en Cornelia:
1 Catharina de Visser, geboren op 07-02-1825 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.120). Volgt 1.4.3.4.2.2.1.
2 Maria de Visser, geboren op 07-02-1825 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.120). Volgt 1.4.3.4.2.2.2.
3 Adam de Visser [1.4.3.4.2.2.3], geboren op 03-12-1826 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.120) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1826;akte nr.80.]. Adam is overleden op 30-07-1839 in Zwaluwe(N.B.), 12 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1839;akte nr. 45.].
4 Hendrik de Visser [1.4.3.4.2.2.4], geboren op 28-09-1829 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.120) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1829;akte nr.68.]. Hendrik is overleden op 19-08-1856 in Den Bommel(Z.H.), 26 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: ongehuwd overleden
Uit Algemeen Politieblad van het Koninkrijk der Nederlanden:
Bekendmaking:Hendrik de Visser;afkomstig van Hooge en Lage Zwaluwe,verongelukt 18 april 1856.
Waarschijnlijk deze Hendrik.
Beroep:
visser
5 Johanna de Visser [1.4.3.4.2.2.5], geboren op 22-09-1830 om 12:00 in Klundert(N.B.) [bron: Geboorteregister Klundert 1830;akte nr.69]. Johanna is overleden op 19-02-1831 om 07:00 in Klundert(N.B.)-(huisnr.260), 4 maanden oud [bron: Overlijdensregister Klundert 1831;akte nr.5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1831 [bron: Overlijdensregister Klundert 1831;akte nr.5].
6 Simon de Visser, geboren op 24-04-1832 in Klundert(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.2.6.
7 Joanna Cornelia de Visser [1.4.3.4.2.2.7], geboren op 28-01-1835 om 07:30 in Klundert(N.B.)-(huisnr.D-254) [bron: Geboorteregister Klundert 1835;akte nr.6]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1835 [bron: Geboorteregister Klundert 1835;akte nr.6]. Joanna is overleden op 09-11-1835 om 15:00 in Klundert(N.B.)-(huisnr.D-254), 9 maanden oud [bron: Overlijdensregister Klundert 1835;akte nr. 53].
8 Lambert de Visser [1.4.3.4.2.2.8], geboren op 27-04-1837 om 15:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.141) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1837;akte nr.43.]. Lambert is overleden op 03-09-1839 om 14:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.141), 2 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1839;akte nr. 56.].
9 Lamberta Alieda de Visser, geboren op 25-09-1839 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.141). Volgt 1.4.3.4.2.2.9.
10 Adam Lambert de Visser [1.4.3.4.2.2.10], geboren op 14-04-1842 om 04:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.150) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1842;akte nr.36.]. Adam is overleden op 15-04-1842 om 01:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.150), 1 dag oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1842;akte nr.17.].
1.4.3.4.2.2.1 Catharina de Visser is geboren op 07-02-1825 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.120) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1825;akte nr.13.], dochter van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.2.2) en Cornelia Heijmans. Catharina is overleden op 30-12-1897 in Rotterdam(Z.H.), 72 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1897; akte nr.8.]. Catharina trouwde, 26 jaar oud, op 25-09-1851 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1851;akte nr.20.] met Johannes Alexander de Bruyn, 33 jaar oud. Johannes is geboren op 04-05-1818 [bron: Geboorteregister Geertruidenberg 1818], zoon van Elisabeth Honkoop.
Beroep:
visser
Kinderen van Catharina en Johannes:
1 Robertus Marcellus de Bruyn [1.4.3.4.2.2.1.1], geboren op 24-06-1852 in Numansdorp(Z.H.).
2 Elizabeth de Bruyn [1.4.3.4.2.2.1.2], geboren op 15-04-1855 in Numansdorp(Z.H.). Elizabeth is overleden op 11-02-1858 in Numansdorp(Z.H.), 2 jaar oud.
3 Pieter Albert de Bruyn [1.4.3.4.2.2.1.3], geboren op 29-09-1855 in Numansdorp(Z.H.). Hij is gedoopt op 14-02-1858. Pieter is overleden in Numansdorp(Z.H.).
4 Cornelia Hendrika de Bruyn [1.4.3.4.2.2.1.4], geboren op 07-12-1856 in Numansdorp(Z.H.).
5 Johannes Alexander de Bruyn [1.4.3.4.2.2.1.5], geboren op 19-01-1858 in Numansdorp(Z.H.). Johannes is overleden op 16-06-1858 in Zwaluwe(N.B.), 4 maanden oud.
1.4.3.4.2.2.2 Maria de Visser is geboren op 07-02-1825 om 15:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.120) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1825;akte nr.12.], dochter van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.2.2) en Cornelia Heijmans. Maria is overleden op 31-10-1898 om 20:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 73 jaar oud [bron: overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1898;akte nr.64.]. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 20-06-1851 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1851;akte nr.12.] met Pieter Kanters, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 12-12-1823 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.102), zoon van Adam Kanters en Cornelia Dubbelman. Pieter is overleden op 14-04-1902 in Zwaluwe(N.B.), 78 jaar oud.
Beroep:
in 1898 metselaar
1.4.3.4.2.2.6 Simon de Visser is geboren op 24-04-1832 om 09:00 in Klundert(N.B.) [bron: Geboorteregister Klundert 1832;akte nr.20], zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.2.2) en Cornelia Heijmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-04-1832 [bron: Geboorteregister Klundert 1832;akte nr.20]. Simon is overleden op 03-02-1920 in Zwaluwe(N.B.), 87 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1920;akte nr.10].
Notitie bij Simon: Uit Certificaat Nationale Militie d.d. 2.10.1860 (Huwelijksbijlagen Oudenhoorn 1860):
Signalement:
Lengte 1.165
Aangezigt ovaal
Voorhoofd rond
Oogen blaauw
Neus ordinair
Mond idem
Kin rond
Haar blond
Wenkbrauwen idem
Merkbare teekenen geene

"binnen de gemeente de Zwaluwe voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deel gevallen het nummer 40, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde , hem tot geene dienst heeft verpligt".

Uit: Inschrijvingsregister voor de Strafgevangenis te Breda 1843-1848
Simon de Visser, ongehuwd,12 jaar, geboren te Klundert, wonende te Zwaluwe wordt op 10 augustus 1844 door de Arrondissementsrechtbank te Breda veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf wegens verwonding.
De straf wordt uitgezeten van 6 november tot 6 december 1844.
Simon:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 01-11-1860 in Oudenhoorn(Z.H.) met Maartje Vrijland, 25 jaar oud. Maartje is geboren op 08-02-1835 in Oudenhoorn(Z.H.), dochter van Cornelis Vrijland en Elizabeth van Driel. Zij is gedoopt op 05-09-1864 in Zwaluwe(N.B.). Maartje is overleden [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1864;akte nr.86].
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 13-10-1865 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister 1865 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.23] met Jenneke Slings, 28 jaar oud. Jenneke is geboren op 04-06-1837 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.92) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1837;aktenr.52.], dochter van Thomas Slings en Tanneke Bavel. Zij is gedoopt in Zwaluwe(N.B.). Jenneke is overleden op 19-06-1916, 79 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1916;akte nr.36.].
Kinderen van Simon en Maartje:
1 Pieter Hendrik de Visser [1.4.3.4.2.2.6.1], geboren op 03-11-1862 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.78) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1862;akte nr.108.].]. Pieter is overleden op 11-08-1864 om 10:30 in Hooge Zwaluwe(N.B.), 1 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1864;akte nr.77.].
2 Cornelis Bastiaan de Visser [1.4.3.4.2.2.6.2], geboren op 03-11-1862 om 08:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.78) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1863;akte nr.134.]. Cornelis is overleden op 24-03-1864 om 23:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.), 1 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1864;akte nr.43.].
Kinderen van Simon en Jenneke:
3 Cornelia Catharina de Visser, geboren op 20-03-1866 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.266). Volgt 1.4.3.4.2.2.6.3.
4 Tanneke de Visser, geboren op 17-09-1874 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.80). Volgt 1.4.3.4.2.2.6.4.
1.4.3.4.2.2.6.3 Cornelia Catharina de Visser is geboren op 20-03-1866 om 12:00 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.266) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1866;akte nr.36.], dochter van Simon de Visser (zie 1.4.3.4.2.2.6) en Jenneke Slings. Cornelia is overleden op 13-04-1924 in Nijmegen(Gld.), 58 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1924 [bron: Genlias]. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 28-02-1890 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1890;akte nr.3.] met Roeland Hartman, 26 jaar oud. Roeland is geboren op 23-07-1863 in Ooltgensplaat(Z.H.). Roeland is overleden op 21-03-1947 in Nijmegen(Gld.), 83 jaar oud.
Beroep:
in 1890 schipper en rijksbakenmeester.   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1890;akte nr.3.]
1.4.3.4.2.2.6.4 Tanneke de Visser is geboren op 17-09-1874 om 05:00 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.80) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1874;akte nr.107.], dochter van Simon de Visser (zie 1.4.3.4.2.2.6) en Jenneke Slings. Tanneke is overleden op 05-05-1955 om 13:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1955 akte nr.20.]. Tanneke trouwde, 25 jaar oud, op 16-03-1900 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijkregister Hooge en Lage Zwaluwe 1900;akte nr.3.] met Jan Vos, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1876 in Veen(N.B.), zoon van Bastiaan Vos en Johanna Nieuwenhuizen. Jan is overleden op 18-10-1956 om 02:15 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), ongeveer 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1956.].
1.4.3.4.2.2.9 Lamberta Alieda de Visser is geboren op 25-09-1839 om 10:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.141) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1839;akte nr.109.], dochter van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.2.2) en Cornelia Heijmans. Lamberta trouwde, 27 jaar oud, op 23-08-1867 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1867;akte nr.31.] met Dirk Silvius, 25 jaar oud. Dirk is geboren op 05-10-1841 in Strijensas(Z.H.) [bron: Gen lias], zoon van Lambert Silvius en Maaike Petronella (Pieternella) Harmsen. Dirk is overleden op 26-03-1925 om 10:00 in Klundert(N.B.), 83 jaar oud [bron: Overlijdensregister Klundert 1925;akte nr.13.].
Beroep:
  [bron: visser]
Kind van Lamberta en Dirk:
1 Maaijke Pieternella Silvius, geboren op 25-03-1868 in Zwaluwe(N.B). Volgt 1.4.3.4.2.2.9.1.
1.4.3.4.2.2.9.1 Maaijke Pieternella Silvius is geboren op 25-03-1868 in Zwaluwe(N.B) [bron: Geboorteboek Hooge en Lage Zwaluwe 1868], dochter van Dirk Silvius en Lamberta Alieda de Visser (zie 1.4.3.4.2.2.9). Maaijke is overleden op 10-11-1944 om 19:00 in Klundert(N.B.), 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister Klundert 1944;akte nr.84.].
Adres:
Het gezin de Visser/Silvius komt op 27.1.1917 vanuit Zwaluwe in Klundert(Wijk C nr.52) wonen.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Maaijke trouwde, 21 jaar oud, op 19-07-1889 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister 1889 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.16.] met Matthijs de Visser, 21 jaar oud. Zie 1.4.3.9.10.2.1 voor persoonsgegevens van Matthijs.
Kinderen van Maaijke en Matthijs:
1 Cornelia de Visser, geboren op 07-12-1889 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.36). Volgt 1.4.3.4.2.2.9.1.1.
2 Cornelia de Visser [1.4.3.4.2.2.9.1.2], geboren op 07-12-1889 in Zwaluwe(N.B). Cornelia is overleden [bron: Bevolkingsregister Klundert 1820-1930 Vol.299.].
Adres:
Het gezin de Visser/Silvius komt op 27.1.1917 vanuit Zwaluwe in Klundert(Wijk C nr.52) wonen.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
3 Dirk de Visser, geboren op 01-02-1891 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr. 136). Volgt 1.4.3.4.2.2.9.1.3.
4 Jacob de Visser, geboren op 29-07-1892 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr. 112). Volgt 1.4.3.4.2.2.9.1.4.
5 Lambertus Pieter de Visser, geboren op 22-10-1893 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.36). Volgt 1.4.3.4.2.2.9.1.5.
6 Maria Catharina de Visser, geboren op 30-10-1895 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr. 36). Volgt 1.4.3.4.2.2.9.1.6.
7 Arie Cornelis de Visser, geboren op 13-07-1897 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.). Volgt 1.4.3.4.2.2.9.1.7.
8 Alida Lamberta de Visser, geboren op 30-05-1899 in Zwaluwe(N.B). Volgt 1.4.3.4.2.2.9.1.8.
9 Brezetta Adriana de Visser [1.4.3.4.2.2.9.1.9], geboren op 10-04-1901 om 05:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1901;aktenr.49.]. Brezetta is overleden op 16-12-1903 in Zwaluwe(N.B), 2 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1903 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.89.].].
Adres:
Het gezin de Visser/Silvius komt op 27.1.1917 vanuit Zwaluwe in Klundert(Wijk C nr.52) wonen.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
10 Adriaan Cornelis de Visser [1.4.3.4.2.2.9.1.10], geboren op 10-01-1903 om 08:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1903;akte nr.6.]. Adriaan is overleden op 23-03-1903 in Zwaluwe(N.B), 2 maanden oud [bron: Overlijdensregister 1903 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.32.].
Adres:
Het gezin de Visser/Silvius komt op 27.1.1917 vanuit Zwaluwe in Klundert(Wijk C nr.52) wonen.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
11 Cornelis Adriaan de Visser [1.4.3.4.2.2.9.1.11], geboren op 10-01-1903 om 08:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1903;akte nr.7.]. Cornelis is overleden op 25-03-1903 in Zwaluwe(N.B.), 2 maanden oud [bron: Overlijdensregister 1903 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.33.].
Adres:
Het gezin de Visser/Silvius komt op 27.1.1917 vanuit Zwaluwe in Klundert(Wijk C nr.52) wonen.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
12 Brezetta Adriana de Visser [1.4.3.4.2.2.9.1.12], geboren op 07-10-1904 om 03:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1904;akte nr.101.].
Adres:
Het gezin de Visser/Silvius komt op 27.1.1917 vanuit Zwaluwe in Klundert(Wijk C nr.52) wonen.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
13 Adriaan Cornelis de Visser, geboren op 01-12-1905. Volgt 1.4.3.4.2.2.9.1.13.
14 Cornelis Adriaan de Visser, geboren op 06-12-1906 in Klundert(N.B.)-(huisnr. C-31). Volgt 1.4.3.4.2.2.9.1.14.
15 Pieternella Hendrika de Visser [1.4.3.4.2.2.9.1.15], geboren op 24-06-1908 om 06:30 in Zwaluwe(N.B) [bron: Geboorteregister Zwaluwe 1908; akte nr.66.]. Pieternella is overleden op 27-10-1936 om 03:00 in Klundert(N.B.), 28 jaar oud [bron: Overlijdensregister Klundert 1936;akte nr.38.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1936 [bron: Overlijdensregister Klundert 1936;akte nr.38.].
Adres:
Het gezin de Visser/Silvius komt op 27.1.1917 vanuit Zwaluwe in Klundert(Wijk C nr.52) wonen.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
16 Matthijs de Visser, geboren op 11-11-1909 in Zwaluwe(N.B). Volgt 1.4.3.4.2.2.9.1.16.
1.4.3.4.2.2.9.1.1 Cornelia de Visser is geboren op 07-12-1889 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.36), dochter van Matthijs de Visser (zie 1.4.3.9.10.2.1) en Maaijke Pieternella Silvius (zie 1.4.3.4.2.2.9.1). Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 18-02-1916 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1916;aktenr.5.] met Lambertus Jacobus de Visser, 27 jaar oud. Zie 1.4.3.4.2.5.3.6.1 voor persoonsgegevens van Lambertus.
1.4.3.4.2.2.9.1.3 Dirk de Visser is geboren op 01-02-1891 om 23:00 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr. 136) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1891;akte nr.11.], zoon van Matthijs de Visser (zie 1.4.3.9.10.2.1) en Maaijke Pieternella Silvius (zie 1.4.3.4.2.2.9.1). Dirk is overleden op 14-05-1945 om 11:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 54 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1945; akte nr.45.].
Notitie bij Dirk: In de hal van het NS-station te Lage Zwaluwe is een plaquette aangebracht waarop, naast anderen, D.de Visser geb. o1.02.1891 staat vermeld onder het opschrift "Ter nagedachtenis aan hen die vielen- 1940-1945"
Dit bord ter nagedachtenis aan burgerslachtoffers onder het NS-personeel. Dirk de Visser, seinwachter te Hooge en Lage Zwaluwe kam op 14 mei 1945 om het leven a.g.v. een tankmijn.
Beroepen:
in 1915:knecht bij de visserijpolitie;in 1928 spoorwegbeambte.
  [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Ambtenaar Rijkspolitie.   [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1916; akte nr.1.]
Bij overlijden wegwerker.   [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1945; akte nr.45.]
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 03-06-1915 in Klundert(N.B.) [bron: Huwelijksregister Klundert 1915;aktenr.14.] met Elizabeth Adriana Hollemans, 20 jaar oud. Elizabeth is geboren op 17-05-1895 in Klundert(N.B.)-(huisnr.223) [bron: Geboorteregister Klundert 1895;aktenr.52.], dochter van Leendert Hollemans en Johanna Cornelia Leijten. Elizabeth is overleden in 1926, 30 of 31 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Elizabeth:
1 Maaike Pieternella de Visser, geboren op 03-01-1916 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.2.9.1.3.1.
2 Maria Catharina de Visser [1.4.3.4.2.2.9.1.3.2], geboren omstreeks 1925. Maria is overleden op 25-06-1928 om 03:00 in Breda(N.B.), ongeveer 3 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1928; akte nr.36.].
1.4.3.4.2.2.9.1.3.1 Maaike Pieternella de Visser is geboren op 03-01-1916 om 02:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1916; akte nr.1.], dochter van Dirk de Visser (zie 1.4.3.4.2.2.9.1.3) en Elizabeth Adriana Hollemans. Maaike is overleden op 05-03-1994, 78 jaar oud. Zij is begraven in Lage Zwaluwe(N.B.)-N.H.Begraafplaats. Maaike trouwde, 22 jaar oud, op 29-06-1938 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1938; akte nr.21.] met Hendrik Evegaars, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 11-09-1910 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Hendrik is overleden op 07-11-1983, 73 jaar oud. Hij is begraven in Lage Zwaluwe(N.B.)-N.H.Begraafplaats.
1.4.3.4.2.2.9.1.4 Jacob de Visser is geboren op 29-07-1892 om 17:00 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr. 112) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1892;akte nr.79.], zoon van Matthijs de Visser (zie 1.4.3.9.10.2.1) en Maaijke Pieternella Silvius (zie 1.4.3.4.2.2.9.1).
Adressen:
Het gezin de Visser/Silvius komt op 27.1.1917 vanuit Zwaluwe in Klundert(Wijk C nr.52) wonen.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Het gezin verhuist op 26.11.1921 naar Woudrichem.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.]
Beroepen:
in 1918:visser
in 1918 rijksveldwachter.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.]
Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 11-02-1918 in Klundert(N.B.) [bron: Huwelijksregister Klundert 1918;akte nr.2] met Anna Voogt, 24 jaar oud. Anna is geboren op 29-08-1893 in Klundert(N.B.) [bron: Geboorteregister Klundert 1893; akte nr.75.].
1.4.3.4.2.2.9.1.5 Lambertus Pieter de Visser is geboren op 22-10-1893 om 17:30 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.36) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1893;akte nr.131.], zoon van Matthijs de Visser (zie 1.4.3.9.10.2.1) en Maaijke Pieternella Silvius (zie 1.4.3.4.2.2.9.1). Lambertus is overleden op 11-07-1948 om 02:00 in Klundert(N.B.), 54 jaar oud [bron: Overlijdensregister Klundert 1948;akte nr.18.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-07-1948 [bron: Overlijdensregister Klundert 1948;akte nr.18.]. Hij is begraven in Moerdijk(N.B.).
Adressen:
Verhuist op 21.06.1922 van Klundert naar Hooge en Lage Zwaluwe.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.304.]
Het gezin de Visser/Silvius komt op 27.1.1917 vanuit Zwaluwe in Klundert(Wijk C nr.52) wonen.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Het gezin vestigt zich op 29.7.1925 vanuit Mijdrecht te Klundert om op 11.11.1925 naar Hooge en Lage Zwaluwe(huisnr. E 144) te gaan.Bij deze verhuizingen zijn tevens de vader,de 2 broers en de zuster van de echtgenote aanwezig.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Beroep:
In 1921 visscher.   [bron: Bev.reg.Klundert 1910-1936,vol.304.]
Lambertus trouwde, 28 jaar oud, op 01-12-1921 in Klundert(N.B.) [bron: Huwelijksregister Klundert 1921;akte nr.45.] met Adriana Cornelia de Visser, 23 jaar oud. Zie 1.4.3.9.10.2.3.3 voor persoonsgegevens van Adriana.
Kind van Lambertus en Adriana:
1 Maaike Pieternella de Visser, geboren op 19-09-1923 in Zwaluwe(N.B). Volgt 1.4.3.4.2.2.9.1.5.1.
1.4.3.4.2.2.9.1.5.1 Maaike Pieternella de Visser is geboren op 19-09-1923 in Zwaluwe(N.B) [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.], dochter van Lambertus Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.2.2.9.1.5) en Adriana Cornelia de Visser (zie 1.4.3.9.10.2.3.3). Maaike is overleden op 23-08-2002, 78 jaar oud. Zij is begraven in Heinkenszand(Zl.)-(Begraafplaats Noordlandse weg).
Adres:
vestigt zich op 29.7.1925 vanuit Mijdrecht te Klundert om op 11.11.1925 naar Hooge en Lage Zwaluwe(huisnr. E 144) te gaan.Bij deze verhuizingen zijn tevens de vader,de 2 broers en de zuster van de echtgenote aanwezig.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Maaike trouwde met Ijzerman.
1.4.3.4.2.2.9.1.6 Maria Catharina de Visser is geboren op 30-10-1895 om 17:00 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr. 36) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1895;akte nr.128], dochter van Matthijs de Visser (zie 1.4.3.9.10.2.1) en Maaijke Pieternella Silvius (zie 1.4.3.4.2.2.9.1).
Adres:
Het gezin de Visser/Silvius komt op 27.1.1917 vanuit Zwaluwe in Klundert(Wijk C nr.52) wonen.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Maria trouwde, 27 jaar oud, op 26-04-1923 in Klundert(N.B.) [bron: Huwelijksregister Klundert 1923;akte nr.10.] met Hendrik Dubbelman, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 05-06-1896 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteboek Hooge en Lage Zwaluwe 1896], zoon van Hendrik Dubbelman en Johanna Pieternella van Mourick.
1.4.3.4.2.2.9.1.7 Arie Cornelis de Visser is geboren op 13-07-1897 om 04:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1897;akte 86.], zoon van Matthijs de Visser (zie 1.4.3.9.10.2.1) en Maaijke Pieternella Silvius (zie 1.4.3.4.2.2.9.1).
Adressen:
Het gezin de Visser/Silvius komt op 27.1.1917 vanuit Zwaluwe in Klundert(Wijk C nr.52) wonen.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Verhuist op 12.06.1925 van Klundert naar Delft, Korenmarkt 12.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.]
Woont bij huwelijk in 1925 te Zwaluwe.   [bron: Huwelijksregister Made en Drimmelen 1925; akte nr.8.]
Arie trouwde, 27 jaar oud, op 09-04-1925 in Made en Drimmelen(N.B.) [bron: Huwelijksregister Made en Drimmelen 1925; akte nr.8.] met Lijntje Adriana Musterd, ongeveer 22 jaar oud. Lijntje is geboren omstreeks 1903 in Made en Drimmelen(N.B.).
1.4.3.4.2.2.9.1.8 Alida Lamberta de Visser is geboren op 30-05-1899 om 10:00 in Zwaluwe(N.B) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1899;akte nr.62.], dochter van Matthijs de Visser (zie 1.4.3.9.10.2.1) en Maaijke Pieternella Silvius (zie 1.4.3.4.2.2.9.1). Alida is overleden op 14-11-1982, 83 jaar oud. Zij is begraven in Dordrecht(Z.H.)-(Algemene Begraafplaats Essenhof).
Adressen:
Het gezin de Visser/Silvius komt op 27.1.1917 vanuit Zwaluwe in Klundert(Wijk C nr.52) wonen.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Verhuist op 04.09.1922 van Klundert naar Zwaluwe.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.]
Alida trouwde, 23 jaar oud, op 10-08-1922 in Klundert(N.B.) [bron: Huwelijksregister Klundert 1922;akte nr.24.] met Lambertus Dolk, 26 jaar oud. Lambertus is geboren op 31-03-1896 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: Algemene Begraafplaats Essenhof te Dordrecht], zoon van Jacobus Jan Dolk en Pieternella ten Haaf. Lambertus is overleden op 27-03-1982, 85 jaar oud [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Hij is begraven in Dordrecht(Z.H.)-(Algemene Begraafplaats Essenhof) [bron: www.online-begraafplaatsen.nl].
1.4.3.4.2.2.9.1.13 Adriaan Cornelis de Visser is geboren op 01-12-1905 om 05:30 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1905;akte nr.137.], zoon van Matthijs de Visser (zie 1.4.3.9.10.2.1) en Maaijke Pieternella Silvius (zie 1.4.3.4.2.2.9.1). Adriaan is overleden op 05-12-1974 in Moerdijk(N.B.), 69 jaar oud.
Adressen:
Woont met echtgenote te Klundert in huisnr. C-52a.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1820-1930.Vol.305.]
Het gezin de Visser/Silvius komt op 27.1.1917 vanuit Zwaluwe in Klundert(Wijk C nr.52) wonen.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Beroep:
Visscher.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.]
Adriaan trouwde, 30 jaar oud, op 11-12-1935 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1935; akte nr.23.] met Cornelia Johanna van Rijsbergen, 28 jaar oud. Cornelia is geboren op 04-08-1907 in Zwaluwe(N.B) [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.].
Adres:
Woont sedert 10.01.1936 Zwaluwe D304.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.]
1.4.3.4.2.2.9.1.14 Cornelis Adriaan de Visser is geboren op 06-12-1906 om 02:00 in Klundert(N.B.)-(huisnr. C-31) [bron: Geboorteregister Klundert 1906;akte nr.134.], zoon van Matthijs de Visser (zie 1.4.3.9.10.2.1) en Maaijke Pieternella Silvius (zie 1.4.3.4.2.2.9.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-12-1906 [bron: Geboorteregister Klundert 1906;akte nr.134.]. Cornelis is overleden op 12-03-1951 om 07:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 44 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1951; akte nr.10.]. Hij is begraven in Moerdijk(N.B.).
Adres:
Het gezin de Visser/Silvius komt op 27.1.1917 vanuit Zwaluwe in Klundert(Wijk C nr.52) wonen.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Beroep:
visscher   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 30-06-1937 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1937; akte nr.20.] met Gerrigje Johanna van Bavel, ongeveer 26 jaar oud. Gerrigje is geboren omstreeks 1911 in Hooge en Lage Zwaluwe (N.B.).
Kind van Cornelis en Gerrigje:
1 Gerrit de Visser [1.4.3.4.2.2.9.1.14.1], geboren op 11-06-1939. Gerrit is overleden op 27-01-1940 om 15:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 7 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1940; akte nr.5.]. Hij is begraven in Moerdijk(N.B.).
1.4.3.4.2.2.9.1.16 Matthijs de Visser is geboren op 11-11-1909 om 02:30 in Zwaluwe(N.B) [bron: Geboorteregister Zwaluwe 1909; akte nr.138.], zoon van Matthijs de Visser (zie 1.4.3.9.10.2.1) en Maaijke Pieternella Silvius (zie 1.4.3.4.2.2.9.1). Matthijs is overleden op 14-12-1991, 82 jaar oud. Hij is begraven in Moerdijk(N.B.).
Adres:
Het gezin de Visser/Silvius komt op 27.1.1917 vanuit Zwaluwe in Klundert(Wijk C nr.52) wonen.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Beroep:
Visscher.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.]
Matthijs trouwde met Baaltje van Dam. Baaltje is geboren op 12-08-1910 in Stellendam(Zld.) [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.].
1.4.3.4.2.5 Adriaan de Visser is geboren op 25-12-1806 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Adam de Visser (zie 1.4.4.2.4) en Johanna de Visser (zie 1.4.3.4.2). Hij is gedoopt op 28-12-1806 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Adriaan is overleden op 23-09-1886 om 03:00 in Willemstad(N.B.), 79 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1886;akte nr.34.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-09-1886 [bron: Overlijdensregister Willemstad 1886;akte nr.34.].
Notitie bij Adriaan: Uit Certificaat Nationale Militie d.d. 29.5.1835 (Huwelijksbijlagen Hooge en Lage Zwaluwe 1835):
Signalement:
Lengte 1,673
Aangezigt rond
Voorhoofd id.
Oogen blaauw
Neus gewoon
Mond id.
Kin rond
Haar lichtbruin
Wenkbrauwen id.
Merkbare teekenen geene

"binnen de Gemeente Hooge & Lage Zwaluwe voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat hij op Trekkings-Nummer 10 is ingelijfd geworden bij de 2de afd. Inf. den tijd van vijf Jaren hebbende gediend, behoorlijk uit de dienst is ontslagen".
Beroep:
visser,tapper.
Adriaan trouwde, 28 jaar oud, op 27-07-1835 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1835;akte nr.19] met Aaltje van Zorgen, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op 06-02-1811 in Zuid-Beijerland(Z.H.) [bron: Doopboek Zuid-Beijerland 1710-1811.], dochter van Arij van Zorgen en Adriana van den Berg. Zij is gedoopt op 10-02-1811 in Zuid-Beijerland(Z.H.) [bron: Doopboek Zuid-Beijerland 1710-1811.]. Aaltje is overleden op 31-01-1888 om 11:00 in Willemstad(N.B.), 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1886;akte nr.4].
Kinderen van Adriaan en Aaltje:
1 Adam de Visser, geboren op 10-09-1835 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. 73). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.
2 Adriana de Visser, geboren op 03-02-1838 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. 73). Volgt 1.4.3.4.2.5.2.
3 Lambert(us) de Visser, geboren op 01-05-1840 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. 78). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.
4 Arie de Visser, geboren op 10-09-1842 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. 85). Volgt 1.4.3.4.2.5.4.
5 Pieter de Visser, geboren op 07-11-1844 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. 98). Volgt 1.4.3.4.2.5.5.
6 Adriaan de Visser, geboren op 22-08-1847 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. 85). Volgt 1.4.3.4.2.5.6.
7 Gerrit de Visser, geboren op 01-03-1852 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.7.
1.4.3.4.2.5.1 Adam de Visser is geboren op 10-09-1835 om 23:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. 73) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1835;akte nr.70], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5) en Aaltje van Zorgen. Adam is overleden op 13-02-1923 om 06:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.B-102), 87 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1923;akte nr.8.].
Notitie bij Adam: Uit: Inschrijvingsregister voor de Strafgevangenis te Breda 1858-1859
Adam de Visser, ongehuwd, visser, geboren te Zwaluwe ca. 1836 wordt op 28 maart 1859 door de Arrondissementsrechtbank te Breda veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf wegens belediging.
De straf wordt uitgezeten van 22 mei tot 5 juni 1859. Uit het register blijkt tevens dat dit de 1ste veroordeling is; dat Adam geen lager onderwijs heeft genoten.
Beroep:
visser
Adam trouwde, 31 jaar oud, op 07-06-1867 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1867;akte nr.23.] met Margaretha Dubbelman, 31 jaar oud. Zie 1.4.4.2.6.3.1 voor persoonsgegevens van Margaretha.
Kinderen van Adam en Margaretha:
1 Lambert de Visser, geboren op 25-10-1867 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.14). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.1.
2 Cornelis de Visser, geboren op 20-01-1869 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.15). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.2.
3 Arie de Visser, geboren op 21-08-1871 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.121). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.3.
4 Dingena de Visser, geboren op 10-02-1875 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.121). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.4.
5 Pieter de Visser, geboren op 12-09-1878 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.120). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.5.
6 Huibert de Visser [1.4.3.4.2.5.1.6], geboren op 11-01-1881 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.139) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1881;akte nr.13.]. Huibert is overleden op 02-12-1903 in Zwaluwe(N.B.), 22 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1903;akte nr.84.].
1.4.3.4.2.5.1.1 Lambert de Visser is geboren op 25-10-1867 om 23:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.14) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1867;akte nr.121.], zoon van Adam de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1) en Margaretha Dubbelman (zie 1.4.4.2.6.3.1). Lambert is overleden op 02-08-1936 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 68 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1936;akte nr.31.].
Notitie bij Lambert: Uit: Inschrijvingsregister voor de Strafgevangenis te Breda 1858-1859
Lambertus de Visser,zoon van Adam de Visser en Zija Dubbelman, ongehuwd, visser,19 jaar, geboren te Zwaluwe wordt op 31 augustus 1886 door de Arrondissementsrechtbank te Breda veroordeeld tot subs. 3 dagen eenzame opsluiting wegens mishandeling.
De straf wordt uitgezeten van 29 december 1886 tot 1 januari 1887. Uit het register blijkt tevens dat dit de 1ste veroordeling is; dat Lambertus geen lager onderwijs heeft genoten, hij niet kan schrijven.
Signalement:
lengte 1,79 m.
Aangezicht gewoon Kleur gezond
Voorhoofd id. Neus spits
Mond id. Kin rond
Oogen grijs Wenkbrauwen bruin
Haar blond Baard ------
Bijzondere teekenen -----------
Beroep:
visser
Lambert trouwde, 24 jaar oud, op 29-07-1892 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1892;akte nr.16.] met Aaltje Margaretha van Rijswijk, 24 jaar oud. Zie 1.4.3.4.2.5.2.1 voor persoonsgegevens van Aaltje.
Kinderen van Lambert en Aaltje:
1 Sija Margaretha de Visser [1.4.3.4.2.5.1.1.1], geboren op 19-05-1893 om 03:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.103) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1893].
2 Adriana Maria de Visser [1.4.3.4.2.5.1.1.2], geboren op 03-06-1894 om 02:30 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.100) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1894;akte nr.51.]. Adriana is overleden op 04-03-1903 in Zwaluwe(N.B.), 8 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1903;akte nr.29.].
3 Adam de Visser, geboren op 06-06-1896 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.1.3.
4 Pieternella Willemina de Visser, geboren op 14-07-1898 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.1.4.
5 Willem Marinus de Visser, geboren op 17-11-1899 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.1.5.
6 Huibert Adriaan de Visser, geboren op 12-09-1904 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.1.6.
1.4.3.4.2.5.1.1.3 Adam de Visser is geboren op 06-06-1896 om 15:00 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1896;akte nr.75.], zoon van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1.1) en Aaltje Margaretha van Rijswijk (zie 1.4.3.4.2.5.2.1).
Beroep:
bij huwelijk werkman
Adam trouwde, 29 jaar oud, op 02-06-1926 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1926;akte nr.12.] met Wilhelmina Cornelia Vos, 33 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 06-10-1892 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.98) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1892], dochter van Pieter Vos en Cornelia Johanna van Achterberg.
1.4.3.4.2.5.1.1.4 Pieternella Willemina de Visser is geboren op 14-07-1898 om 01:00 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1898;akte nr.85.], dochter van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1.1) en Aaltje Margaretha van Rijswijk (zie 1.4.3.4.2.5.2.1). Pieternella is overleden op 04-02-1942 in Vianen(Utr.), 43 jaar oud [bron: Genlias].
Beroep:
  [bron: schipper]
Pieternella trouwde, 25 jaar oud, op 31-10-1923 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1923;akte nr.37.] met Gerrit Adriaan de Graaf, 29 jaar oud. Gerrit is geboren op 10-09-1894 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.214) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1894;aktenr.88.], zoon van Leendert de Graaf en Johanna Nelemans.
1.4.3.4.2.5.1.1.5 Willem Marinus de Visser is geboren op 17-11-1899 om 20:00 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1899;akte nr.134.], zoon van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1.1) en Aaltje Margaretha van Rijswijk (zie 1.4.3.4.2.5.2.1). Willem is overleden op 01-05-1985, 85 jaar oud.
Notitie bij Willem: in 1926 spoorwegarbeider en wonende Hoopkerk Vierverlaten
Beroep:
Bij huwelijk in 1925: spoorwegarbeider.
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 27-08-1925 in Wildervank(Gr.) met Jantje Wagenaar, 23 jaar oud. Jantje is geboren op 17-03-1902 in Dantumadeel(Frl.). Jantje is overleden op 28-06-1979, 77 jaar oud.
1.4.3.4.2.5.1.1.6 Huibert Adriaan de Visser is geboren op 12-09-1904 om 06:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1904;akte nr.88.], zoon van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1.1) en Aaltje Margaretha van Rijswijk (zie 1.4.3.4.2.5.2.1). Huibert is overleden op 23-04-1967, 62 jaar oud. Hij is begraven in Hooge Zwaluwe(N.B.)-Prot.Begr.plaats.. Huibert trouwde met Dingena A. de Wit. Dingena is geboren op 08-02-1912. Dingena is overleden op 15-08-2005, 93 jaar oud. Zij is begraven in Hooge Zwaluwe(N.B.)-Prot.Begr.plaats..
1.4.3.4.2.5.1.2 Cornelis de Visser is geboren op 20-01-1869 om 04:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.15) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1869;akte nr. 9.], zoon van Adam de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1) en Margaretha Dubbelman (zie 1.4.4.2.6.3.1). Cornelis is overleden op 19-11-1956 om 03:15 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 87 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1956; akte nr.1.].
Beroep:
in 1905 visser
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 01-06-1894 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1894;akte nr.12.] met Willemijntje Petronella Bos, 19 jaar oud. Willemijntje is geboren op 28-10-1874 in Ophemert(Gld.) [bron: www.oud-ophemert.nl]. Zij is gedoopt op 06-12-1874 in Ophemert(Gld.) [bron: www.oud-ophemert.nlwww.oud-ophemert.nl]. Willemijntje is overleden in voor 1957.
Kinderen van Cornelis en Willemijntje:
1 Dirk Johannes de Visser [1.4.3.4.2.5.1.2.1], geboren op 27-11-1895 om 23:30 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.141) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1895;akte nr.88].
2 Adam de Visser, geboren op 06-02-1897 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.2.2.
3 Marinus de Visser, geboren op 22-09-1898 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.2.3.
4 Sija Margaretha de Visser [1.4.3.4.2.5.1.2.4], geboren op 08-10-1899 om 10:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1899;akte nr.112.]. Sija is overleden op 08-02-1900 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 4 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1900;akte nr.18.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-02-1900 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1900;akte nr.18.].
5 Sija Margaretha de Visser [1.4.3.4.2.5.1.2.5], geboren op 13-12-1900 om 07:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1900;akte nr.136.]. Sija is overleden op 07-03-1904 in Zwaluwe(N.B.), 3 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1904 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.17.].
6 Gijsberta de Visser, geboren op 27-02-1902 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.2.6.
7 Dingena de Visser, geboren op 26-06-1903 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.2.7.
8 Sija Margaretha de Visser [1.4.3.4.2.5.1.2.8], geboren op 18-01-1905 om 02:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1905;akte nr.9.].
9 Pieter Arie de Visser, geboren op 27-06-1906 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.2.9.
10 Huibert de Visser, geboren op 23-09-1907 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.2.10.
11 Dirkje Gijsbertha de Visser [1.4.3.4.2.5.1.2.11], geboren op 28-02-1909 om 18:30 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Zwaluwe 1909; akte nr.34.].
12 Adriana Dingena de Visser, geboren op 12-11-1910 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.2.12.
13 de Visser [1.4.3.4.2.5.1.2.13], levenloos geboren zoon [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1916;akte nr.54.].
1.4.3.4.2.5.1.2.2 Adam de Visser is geboren op 06-02-1897 om 07:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1897;akte nr.23.], zoon van Cornelis de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1.2) en Willemijntje Petronella Bos. Adam is overleden op 11-07-1966 in Hooge Zwaluwe(N.B.), 69 jaar oud. Hij is begraven in Hooge Zwaluwe-Prot.Kerkhof Korteweg..
Beroepen:
in 1923 arbeider.
Grondwerker.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
Adam trouwde, 26 jaar oud, op 04-07-1923 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1923;akte nr.24.] met Geldina Johanna Vos, 21 jaar oud. Geldina is geboren op 01-02-1902 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1902;aktenr.15.]. Geldina is overleden op 03-05-1977 in Breda(N.B.), 75 jaar oud. Zij is begraven in Hooge Zwaluwe-Prot.Kerkhof Korteweg..
1.4.3.4.2.5.1.2.3 Marinus de Visser is geboren op 22-09-1898 om 03:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1898;akte nr.116.], zoon van Cornelis de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1.2) en Willemijntje Petronella Bos. Marinus is overleden op 28-10-1990, 92 jaar oud. Hij is begraven in Kerkof van de Prot.Kerk te Lage Zwaluwe. Marinus trouwde, 29 jaar oud, op 19-09-1928 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1928; akte nr.21.] met Elisabeth van den Steenoven, 25 jaar oud. Elisabeth is geboren op 07-12-1902 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.).
1.4.3.4.2.5.1.2.6 Gijsberta de Visser is geboren op 27-02-1902 om 05:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1902;akte 30.], dochter van Cornelis de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1.2) en Willemijntje Petronella Bos. Gijsberta is overleden op 05-11-1980, 78 jaar oud [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Zij is begraven in Rhenen(Gld.)(Begraafpl. Achterbergsestraat) [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Gijsberta trouwde, 28 jaar oud, op 11-06-1930 in Rhenen met Reindert Henken, 27 jaar oud. Reindert is geboren op 13-11-1902 [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Reindert is overleden op 12-10-1970, 67 jaar oud [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Hij is begraven in Rhenen(Gld)-(Begraafpl. Achterbergsestraat) [bron: www.online-begraafplaatsen.nl].
1.4.3.4.2.5.1.2.7 Dingena de Visser is geboren op 26-06-1903 om 02:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1903;akte nr.66.], dochter van Cornelis de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1.2) en Willemijntje Petronella Bos. Dingena is overleden op 15-11-1974 in Roosendaal(N.B.), 71 jaar oud [bron: Geneanet(Sanderspumpkins@home.nl)]. Zij is begraven in Roosendaa(N.B.)-(Alg.Begraafplaats) [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Dingena trouwde, 29 jaar oud, op 28-09-1932 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1932;akte nr.24.] met Izak Arie van den Hoven, 26 jaar oud. Izak is geboren op 02-11-1905 in Sprang(N.B.) [bron: Geneanet(Sanderspumpkins@home.nl)]. Izak is overleden op 27-03-1988 in Roosendaal(N.B.), 82 jaar oud [bron: Geneanet(Sanderspumpkins@home.nl)].
Beroep:
machinist N.S.   [bron: Geneanet(Sanderspumpkins@home.nl)]
1.4.3.4.2.5.1.2.9 Pieter Arie de Visser is geboren op 27-06-1906 om 06:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1906;akte nr.73.], zoon van Cornelis de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1.2) en Willemijntje Petronella Bos. Pieter is overleden op 05-08-1982, 76 jaar oud. Hij is begraven in Hooge Zwaluwe(N.B.)-Prot.Begr.plaats.. Pieter trouwde met Adriana Sija van Rijsbergen. Adriana is geboren op 25-04-1908. Adriana is overleden op 05-08-1983, 75 jaar oud. Zij is begraven in Hooge Zwaluwe(N.B.)-Prot.Begr.plaats..
1.4.3.4.2.5.1.2.10 Huibert de Visser is geboren op 23-09-1907 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1907;akte nr.102.], zoon van Cornelis de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1.2) en Willemijntje Petronella Bos.
Beroep:
Grondwerker   [bron: Huwelijksregister Made en Drimmelen 1939; akte nr.45.]
Huibert trouwde, 32 jaar oud, op 13-10-1939 in Made en Drimmelen(N.B.) [bron: Huwelijksregister Made en Drimmelen 1939; akte nr.45.] met Adriana Catharina Musterd, ongeveer 39 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1900 in Made.
1.4.3.4.2.5.1.2.12 Adriana Dingena de Visser is geboren op 12-11-1910 om 05:00 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Zwaluwe 1910; akte nr.134.], dochter van Cornelis de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1.2) en Willemijntje Petronella Bos. Adriana is overleden op 30-03-2004, 93 jaar oud. Zij is begraven in Hooge Zwaluwe(N.B.)-Prot.Begr.plaats.. Adriana trouwde, 25 jaar oud, op 15-04-1936 in Hooge en L:age Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1936; akte nr.5.] met Pieter Adriaan van den Steenoven, ongeveer 26 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1910 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.).
1.4.3.4.2.5.1.3 Arie de Visser is geboren op 21-08-1871 om 04:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.121) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1871;akte nr.114.], zoon van Adam de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1) en Margaretha Dubbelman (zie 1.4.4.2.6.3.1).
Beroep:
in 1898 visser
Arie trouwde, 26 jaar oud, op 01-04-1898 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1898;akte nr.6.] met Petronella Johanna Bos, 21 jaar oud. Petronella is geboren op 09-07-1876 in Wadenoijen(Gld.). Petronella is overleden op 20-06-1935 om 07:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 58 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1935;akte nr.22.].
Kinderen van Arie en Petronella:
1 Adam de Visser, geboren op 13-08-1898 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.3.1.
2 Dirk Johannes de Visser, geboren op 01-08-1899 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.3.2.
3 Adriaan Dingeman de Visser [1.4.3.4.2.5.1.3.3], geboren op 10-01-1901 om 05:30 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1901;akte nr.7.]. Adriaan is overleden op 29-06-1919 in Zwaluwe(N.B.), 18 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1919;akte nr.48.].
4 Marinus de Visser, geboren op 01-06-1903 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.1.3.4.
1.4.3.4.2.5.1.3.1 Adam de Visser is geboren op 13-08-1898 om 06:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1898;akte nr.98.], zoon van Arie de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1.3) en Petronella Johanna Bos. Adam trouwde, 32 jaar oud, op 29-10-1930 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1930 akte nr.34.] met Alida Weeland, 34 jaar oud. Alida is geboren op 29-03-1896 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.).
1.4.3.4.2.5.1.3.2 Dirk Johannes de Visser is geboren op 01-08-1899 om 21:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1899;akte nr.87.], zoon van Arie de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1.3) en Petronella Johanna Bos. Dirk is overleden op 02-05-1961 in Noordoostpolder, 61 jaar oud.
Beroep:
Bij overlijden in 1961: betonwerker.Bij huwelijk in 1929 arbeider.
Dirk trouwde, 29 jaar oud, op 30-01-1929 in Hooge en Lage Zwaluwe [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1929 akte nr.3.] met Elisabeth Maria den Boer, ongeveer 23 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1906 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.).
1.4.3.4.2.5.1.3.4 Marinus de Visser is geboren op 01-06-1903 om 14:00 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1903;akte nr.58.], zoon van Arie de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1.3) en Petronella Johanna Bos. Marinus is overleden op 21-03-1956 in Poortugaal(Z.H.), 52 jaar oud. Marinus trouwde [bron: Gem.Archief Rotterdam.] met Leentje Gielen.
1.4.3.4.2.5.1.4 Dingena de Visser is geboren op 10-02-1875 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.121) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1875;akte nr.21.], dochter van Adam de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1) en Margaretha Dubbelman (zie 1.4.4.2.6.3.1). Dingena is overleden op 04-06-1953 in Rotterdam(Z.H.), 78 jaar oud. Dingena trouwde, 18 jaar oud, op 02-02-1894 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1894;akte nr.1.] met Jan Mozes Jeronimus, 30 jaar oud. Jan is geboren op 27-10-1863 in Haarlemmermeer (N.H.), zoon van Rokus Marinus Jeronimus en Neeltje Tanis. Jan is overleden op 16-06-1945 in Rotterdam(Z.H.), 81 jaar oud.
Beroep:
pakhuisknecht   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam.]
1.4.3.4.2.5.1.5 Pieter de Visser is geboren op 12-09-1878 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.120), zoon van Adam de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.1) en Margaretha Dubbelman (zie 1.4.4.2.6.3.1). Pieter is overleden op 24-03-1961 om 17:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 82 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1961; akte nr.15.].
Beroep:
visser
Pieter trouwde, 49 jaar oud, op 24-12-1927 in Willemstad(N.B.) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1927;akte nr.15.] met Johanna Korteweg, 36 jaar oud. Johanna is geboren op 07-12-1891 in Willemstad(N.B.), dochter van Jacob Korteweg en Neeltje van Helden.
1.4.3.4.2.5.2 Adriana de Visser is geboren op 03-02-1838 om 09:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. 73) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1838;akte nr.14], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5) en Aaltje van Zorgen. Adriana is overleden op 14-08-1881 om 10:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.B-27), 43 jaar oud [bron: overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1881;akte nr.95.]. Adriana trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1862 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1862;akte nr.7.] met Willem van Rijswijk, 24 jaar oud. Willem is geboren op 28-08-1837 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1837;aktenr.76.]. Willem is overleden op 04-01-1906 om 10:30 in Zwaluwe(N.B.), 68 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1906;akte nr.1.].
Kinderen van Adriana en Willem:
1 Aaltje Margaretha van Rijswijk, geboren op 08-11-1867 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.2.1.
2 Adam van Rijswijk, geboren op 12-10-1872 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.2.2.
1.4.3.4.2.5.2.1 Aaltje Margaretha van Rijswijk is geboren op 08-11-1867 in Zwaluwe(N.B.), dochter van Willem van Rijswijk en Adriana de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.2). Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 29-07-1892 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1892;akte nr.16.] met Lambert de Visser, 24 jaar oud. Zie 1.4.3.4.2.5.1.1 voor persoonsgegevens van Lambert.
Kinderen van Aaltje en Lambert: zie 1.4.3.4.2.5.1.1.
1.4.3.4.2.5.2.2 Adam van Rijswijk is geboren op 12-10-1872 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1872], zoon van Willem van Rijswijk en Adriana de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.2). Adam is overleden op 19-05-1956 in Rotterdam(Z.H.), 83 jaar oud.
Beroep:
in 1895 arbeider
Adam trouwde, 22 jaar oud, op 22-02-1895 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijkregister Hooge en Lage Zwaluwe 1895;akte nr.2.] met Adriana de Visser, 21 jaar oud. Zie 1.4.4.2.1.7.3.4 voor persoonsgegevens van Adriana.
1.4.3.4.2.5.3 Lambert(us) de Visser is geboren op 01-05-1840 om 18:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. 78) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1840;akte nr.41.], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5) en Aaltje van Zorgen. Lambert(us) is overleden op 29-02-1892 om 07:00 in Zwaluwe(N.B.), 51 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1892;akte nr.22.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1892 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1892;akte nr.22.]. Lambert(us) trouwde, 22 jaar oud, op 09-05-1862 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1862;akte nr.6.] met Johanna Vos, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 23-03-1840 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.111), dochter van Jan Vos en Teuntje Borstlap. Johanna is overleden op 25-11-1913 in Dordrecht(Z.H.), 73 jaar oud.
Kinderen van Lambert(us) en Johanna:
1 Adriaan de Visser, geboren op 20-10-1862 in Hooge Zwaluwe(huisnr.42)-(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.1.
2 Teunis de Visser [1.4.3.4.2.5.3.2], geboren op 18-10-1863 om 23:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.42) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1863;akte nr.103.]. Teunis is overleden op 21-12-1863 om 18:00 in Zwaluwe(N.B.), 2 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1863;akte nr.62.].
3 Lambert de Visser [1.4.3.4.2.5.3.3], geboren op 01-01-1865 in Hooge Zwaluwe(N.B.).
4 Teunis de Visser, geboren op 01-01-1865 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.42). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.4.
5 Adam de Visser [1.4.3.4.2.5.3.5], geboren op 11-03-1866 om 06:00 in Hooge Zwaluwe(huisnr.42) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1866;akte nr.31.]. Adam is overleden op 06-06-1866 in Zwaluwe(N.B.), 2 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1866;akte nr.42.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-06-1866 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1866;akte nr.42.].
6 Johannes de Visser, geboren op 19-02-1867 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.6.
7 Aaltje de Visser, geboren op 09-07-1869 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.42). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.7.
8 Teuntje de Visser, geboren op 13-08-1870 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.62). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.8.
1.4.3.4.2.5.3.1 Adriaan de Visser is geboren op 20-10-1862 om 05:00 in Hooge Zwaluwe(huisnr.42)-(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1862;akte nr.103.], zoon van Lambert(us) de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3) en Johanna Vos. Adriaan is overleden op 22-11-1944 in Oudenbosch(N.B.), 82 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1945; akte nr.22.]. Adriaan:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 01-05-1884 in Klundert(N.B.) [bron: Huwelijksregister Klundert 1884;akte nr.8.] met Hendrika Kampsteeg, 23 jaar oud. Hendrika is geboren op 26-03-1861 in Zwijndrecht(Z.H.). Hendrika is overleden op 02-10-1884 om 03:00 in Klundert(N.B.), 23 jaar oud [bron: Overlijdensregister Klundert 1884;akte 64.].
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 11-11-1887 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister 1887 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.24.] met Maria Teuna van der Sluijs, 25 jaar oud. Maria is geboren op 10-10-1862 om 07:00 in Zwaluwe(huisnr.149)(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1862;aktenr.98.]. Maria is overleden op 19-11-1945 in Rotterdam(Z.H.), 83 jaar oud.
Kinderen van Adriaan en Hendrika:
1 Maria Johanna de Visser [1.4.3.4.2.5.3.1.1], geboren op 25-09-1884 om 15:30 in Klundert(N.B.)-(huisnr.G-93) [bron: Geboorteregister Klundert 1884;aktenr. 62.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1884 [bron: Geboorteregister Klundert 1884;aktenr. 62.]. Maria is overleden op 08-11-1884 om 05:00 in Zwaluwe(N.B.), 1 maand oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1884;akte nr.66.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-11-1884 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1884;akte nr.66.].
2 Lambertus de Visser [1.4.3.4.2.5.3.1.2], geboren op 25-09-1884 om 16:00 in Klundert(N.B.)-(huisnr.G-93) [bron: Geboorteregister Klundert 1884;akte nr. 63.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1884 [bron: Geboorteregister Klundert 1884;akte nr. 63.]. Lambertus is overleden op 04-12-1884 in Zwaluwe(N.B.), 2 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1884;akte nr.77.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-12-1884 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1884;akte nr.77.].
Kinderen van Adriaan en Maria:
3 Johanna Lambertha de Visser, geboren op 21-02-1888 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.139). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.1.3.
4 Lambertha Alida de Visser, geboren op 11-04-1890 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.112). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.1.4.
5 Gerrit Adriaan de Visser, geboren op 21-09-1892 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.110). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.1.5.
6 Lambertus Johannes de Visser, geboren op 19-05-1895 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.110). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.1.6.
7 Alida Johanna de Visser, geboren op 01-10-1897 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.1.7.
8 Teunis Johannes de Visser, geboren op 11-04-1900 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.1.8.
9 Dirkje Adriana de Visser, geboren op 20-09-1902 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.1.9.
10 Theuna Johanna de Visser, geboren op 06-01-1906 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.1.10.
1.4.3.4.2.5.3.1.3 Johanna Lambertha de Visser is geboren op 21-02-1888 om 22:00 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.139) [bron: Hooge en Lage Zwaluwe 1888;akte nr.18.], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.1) en Maria Teuna van der Sluijs. Johanna is overleden op 19-04-1953 in Rotterdam(Z.H.), 65 jaar oud. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 10-05-1911 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1911;akte nr.9.] met Marinus de Jong, 26 jaar oud. Marinus is geboren op 04-12-1884 in Overschie(Z.H.), zoon van Jan de Jong en Adriana Haak.
Beroep:
Spekslager.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam]
1.4.3.4.2.5.3.1.4 Lambertha Alida de Visser is geboren op 11-04-1890 om 21:00 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.112) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1890;akte nr.44.], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.1) en Maria Teuna van der Sluijs. Lambertha is overleden op 13-03-1971 in Gouda(Z.H.), 80 jaar oud. Lambertha trouwde, 19 jaar oud, op 26-01-1910 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1910;akte nr.1.] met Cornelis de Jongh, 21 jaar oud. Cornelis is geboren op 25-06-1888 in Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1888], zoon van Samuel de Jongh en Maaijke Dubbelman. Cornelis is overleden op 14-08-1964 in Gouda(Z.H.), 76 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer.
1.4.3.4.2.5.3.1.5 Gerrit Adriaan de Visser is geboren op 21-09-1892 om 12:00 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.110) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1892;akte nr.101.], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.1) en Maria Teuna van der Sluijs.
Adres:
Bij huwelijk wonende te Hooge Zwaluwe.   [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1913; akte nr.1496.]
Beroep:
Spekslager.   [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1913; akte nr.1496.]
Gerrit trouwde, 20 jaar oud, op 28-05-1913 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1913; akte nr.1496.] met Dina Visser, 20 jaar oud. Dina is geboren op 12-09-1892 in Hendrik Ido Ambacht(Z.H.)-(Wijk C huisnr.118) [bron: Geboorteregister Hendrik-Ido-Ambacht 1892; akte nr.94.].
Adres:
bij huwelijk wonende te Rotterdam.   [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1913; akte nr.1496.]
Kinderen van Gerrit en Dina:
1 Adriaan de Visser [1.4.3.4.2.5.3.1.5.1], geboren op 17-12-1913 in Rotterdam(Z.H.).
2 Maria?? de Visser [1.4.3.4.2.5.3.1.5.2], geboren op 20-01-1917 in Rotterdam(Z.H.).
1.4.3.4.2.5.3.1.6 Lambertus Johannes de Visser is geboren op 19-05-1895 om 15:00 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.110) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1895;akte nr.69], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.1) en Maria Teuna van der Sluijs. Lambertus is overleden op 25-02-1991, 95 jaar oud [bron: www.Graftombe.nl]. Hij is begraven in Utrecht(Utr.)-(Begraafplaats Tolsteeg) [bron: www.Graftombe.nl]. Lambertus trouwde, 25 jaar oud, op 12-08-1920 in Strijen(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Strijen 1920;aktenr. 31] met Neeltje Maaike Bijl, 22 jaar oud. Neeltje is geboren op 08-06-1898 in Strijen(Z.H.) [bron: Geboorteakte 67.], dochter van Bastiaan Bijl en Maria Wilschut. Neeltje is overleden op 01-05-1972, 73 jaar oud [bron: www.Graftombe.nl]. Zij is begraven in Utrecht(Utr.)-(Begraafplaats Tolstraat) [bron: www.Graftombe.nl].
1.4.3.4.2.5.3.1.7 Alida Johanna de Visser is geboren op 01-10-1897 om 19:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1897;akte nr.112.], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.1) en Maria Teuna van der Sluijs. Alida is overleden op 06-10-2004 in Amsterdam(N.H.), 107 jaar oud. Alida trouwde, 27 jaar oud, op 09-09-1925 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1925;akte nr.35.] met Petrus Johannes Smit, ongeveer 37 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1888 in Werkendam(N.B.), zoon van Marius Wouter Smit en Dingena de Graaf.
Beroep:
in 1925 sluisbeambte wonende te Amsterdam   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1925;akte nr.35.]
1.4.3.4.2.5.3.1.8 Teunis Johannes de Visser is geboren op 11-04-1900 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1900;akte nr.35.], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.1) en Maria Teuna van der Sluijs.
Adres:
Het gezin, afkomstig uit Hooge en Lage Zwaluwe, is sedert 6.11.1926 ingeschreven te Rotterdam.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
Beroep:
Baas havenbedrijf.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
Teunis trouwde, 24 jaar oud, op 31-07-1924 in Wijk en Aalburg(N.B.) met Wilhelmina van Kapel, 23 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 03-08-1900 in Rotterdam(Z.H.).
1.4.3.4.2.5.3.1.9 Dirkje Adriana de Visser is geboren op 20-09-1902 om 19:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1902;akte 127.], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.1) en Maria Teuna van der Sluijs.
Beroep:
Filiaalhoudster.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
Dirkje trouwde, 26 jaar oud, op 13-03-1929 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1929;akte nr.5.] met Kars Karssen, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 02-08-1974 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) (echtscheiding) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1929;akte nr.5.]. Kars is geboren op 29-05-1905 in Harderwijk(Gld.), zoon van Elbert Karssen en Hendrika den Herder.
1.4.3.4.2.5.3.1.10 Theuna Johanna de Visser is geboren op 06-01-1906 om 06:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1906;akte nr.3.], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.1) en Maria Teuna van der Sluijs. Theuna is overleden op 01-06-1988 in Harderwijk(Gld.), 82 jaar oud [bron: www.huubmons.nl]. Zij is begraven in Harderwijk(Gld.)-Begraafplaats Oostergaarde.. Theuna trouwde, 25 jaar oud, op 24-06-1931 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1931;akte nr.18.] met Aart Mons, 27 jaar oud. Aart is geboren op 16-10-1903 in Harderwijk(Gld.) [bron: j.meulmeester(www.geneanet.org)], zoon van Christinus Elizabertus (Tinus) Mons en Antonia Sophia (Tonia) Foppen. Aart is overleden op 17-02-1993 in Harderwijk(Gld.), 89 jaar oud [bron: www.huubmons.nl]. Hij is begraven in Harderwijk(Gld.)-Begraafplaats Oostergaarde..
Beroepen:
Kommies R.D.B.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
visser   [bron: www.huubmons.nl]
1.4.3.4.2.5.3.4 Teunis de Visser is geboren op 01-01-1865 om 14:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.42) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1865;akte nr.2.], zoon van Lambert(us) de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3) en Johanna Vos. Teunis is overleden op 21-11-1946 in Dordrecht(Z.H.), 81 jaar oud [bron: W.Pols(willemina1940@hotmail.com)].
Beroep:
visser
Teunis trouwde, 22 jaar oud, op 10-03-1887 in Klundert(N.B.) [bron: Huwelijksregister Klundert 1887;akte nr.5.] met Heiltje van der Salm, 22 jaar oud. Heiltje is geboren op 27-04-1864 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.221) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1864;akte nr.47.], dochter van Albert van der Salm en Adriana Griekspoor. Heiltje is overleden op 09-08-1934 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.E-110), 70 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1934;akte nr.24.].
Kinderen van Teunis en Heiltje:
1 Johanna Adriana de Visser, geboren op 18-07-1887 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.137). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.4.1.
2 Adriana Johanna de Visser, geboren op 19-07-1891 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.105). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.4.2.
3 Lambert de Visser [1.4.3.4.2.5.3.4.3], geboren op 24-09-1893 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.105) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1893].
4 Lamberta Teuntje de Visser, geboren op 24-09-1893 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.5). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.4.4.
5 Alberdina Alida de Visser, geboren op 19-09-1898 in Zwaluwe(N.B). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.4.5.
6 Alida Adriana de Visser, geboren op 07-11-1902 in Zwaluwe(N.B). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.4.6.
7 Lamberthus Albert de Visser, geboren op 20-05-1907 in Zwaluwe(N.B). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.4.7.
1.4.3.4.2.5.3.4.1 Johanna Adriana de Visser is geboren op 18-07-1887 om 22:00 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.137) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1887;akte nr.80.], dochter van Teunis de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.4) en Heiltje van der Salm. Johanna is overleden op 29-12-1955 in Kerkrade(L.)., 68 jaar oud [bron: Overlijdensregister Kerkrade 1955; akte nr.424.]. Johanna trouwde, 31 jaar oud, op 03-07-1919 in Tholen(Zld.) [bron: Huwelijksregister Tholen 1919; akte nr.19.] met Jan Meerman, 26 jaar oud. Jan is geboren op 07-03-1893 in Tholen(Zld.) [bron: Isis], zoon van Marinus Meerman en Cornelia Johanna Boertje.
Beroep:
Bij huwelijk Kommies bij de Belastingen.   [bron: Huwelijksregister Tholen 1919; akte nr.19.]
1.4.3.4.2.5.3.4.2 Adriana Johanna de Visser is geboren op 19-07-1891 om 06:00 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.105) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1891;akte nr.85.], dochter van Teunis de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.4) en Heiltje van der Salm. Adriana is overleden op 04-11-1954 in Rotterdam(Z.H.), 63 jaar oud. Adriana trouwde, 28 jaar oud, op 18-06-1920 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1920;akte nr.23.] met Folkert Sparrius, 26 jaar oud. Folkert is geboren op 14-12-1893 in Ameland(Frl.) [bron: Genlias], zoon van Hendrik Sparrius en Martje Visser. Folkert is overleden op 29-11-1951 in Rotterdam(Z.H.), 57 jaar oud.
Beroep:
Ass. kommies Rijksbelastingen.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam]
1.4.3.4.2.5.3.4.4 Lamberta Teuntje de Visser is geboren op 24-09-1893 om 06:00 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.5) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1893;akte nr.113.], dochter van Teunis de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.4) en Heiltje van der Salm. Lamberta trouwde, 26 jaar oud, op 18-06-1920 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1920;akte nr.22.] met Dingeman Eland, 27 jaar oud. Dingeman is geboren op 17-06-1893 om 07:00 in Klundert(N.B.)-(huisnr.G-90) [bron: Geboorteregister Klundert 1893.], zoon van Rocus Eland en Wilhelmina Brand(t).
1.4.3.4.2.5.3.4.5 Alberdina Alida de Visser is geboren op 19-09-1898 om 06:00 in Zwaluwe(N.B) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1898;akte nr.113.], dochter van Teunis de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.4) en Heiltje van der Salm. Alberdina is overleden op 19-12-1925 in Hillegersberg(Z.H.), 27 jaar oud [bron: B.S.Rotterdam]. Alberdina trouwde, 22 jaar oud, op 07-01-1921 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1921;akte nr.1.] met Aart Snoek, 27 jaar oud. Aart is geboren op 07-11-1893 in Rotterdam(Z.H.) [bron: www.gemeentearchief.rotterdam.nl].
Beroep:
kantoorbediende   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1921]
1.4.3.4.2.5.3.4.6 Alida Adriana de Visser is geboren op 07-11-1902 om 11:00 in Zwaluwe(N.B) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1902;akte 151.], dochter van Teunis de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.4) en Heiltje van der Salm. Alida is overleden op 09-03-1970 in Rotterdam(Z.H., 67 jaar oud. Zij is begraven in IJsselmonde(Z.H.)-Begraafplaats N.H.Gemeente.. Alida trouwde, 24 jaar oud, op 29-06-1927 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1927;akte nr.11.] met Johannes de Korte, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 22-01-1902 om 11:30 in Zwaluwe(N.B) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1902;akte nr.11.], zoon van Huibert de Korte en Johanna Maria Pieternella van Wensen. Johannes is overleden op 21-12-1945 in Amsterdam(N.H.), 43 jaar oud.
Beroep:
scheepsbouwmeester   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1927]
1.4.3.4.2.5.3.4.7 Lamberthus Albert de Visser is geboren op 20-05-1907 om 10:00 in Zwaluwe(N.B) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1907;akte nr.52.], zoon van Teunis de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.4) en Heiltje van der Salm.
Beroep:
Arbeider N.S.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
Lamberthus trouwde, 27 jaar oud, op 10-10-1934 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1934; akte nr.24.] met Adriana Sija Notenboom, ongeveer 22 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1912 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.).
1.4.3.4.2.5.3.6 Johannes de Visser is geboren op 19-02-1867 om 03:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1867;akte nr.28.], zoon van Lambert(us) de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3) en Johanna Vos. Johannes is overleden op 09-02-1946 om 18:00 in Oud en Nieuw Gastel(N.B.), 78 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oud en Nieuw Gastel 1946;akte nr.14.].
Adres:
Het gezin verhuist op 12.2.1918 van Zwaluwe naar Klundert (Wijk C, huisnr.57).   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Beroepen:
visser   [bron: Huwelijksregister 1888 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.19.]
Bij huwelijk zoon Arnoldus in 1925 vischhandelaar.Bij huwelijk van zoon Teunis in 1935 vischafslager.   [bron: Huwelijksregister Zevenbergen 1925; akte nr.45;Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1935; akte nr.18.]
Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 14-09-1888 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister 1888 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.19.] met Catharina den Rooijen, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Catharina: na 1902 worden nog 5 kinderen geboren
Catharina is geboren op 25-02-1867 in Zwaluwe(N.B), dochter van Jacobus den Rooijen en Catharina Schriek. Catharina is overleden op 13-06-1937 om 12:15 in Klundert(N.B.), 70 jaar oud [bron: Overlijdensregister Klundert 1937;akte nr.19.].
Adres:
Het gezin verhuist op 12.2.1918 van Zwaluwe naar Klundert.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Kinderen van Johannes en Catharina:
1 Lambertus Jacobus de Visser, geboren op 17-02-1889 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.6.1.
2 Jacobus de Visser, geboren op 30-06-1892 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.148). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.6.2.
3 Johanna de Visser, geboren op 24-09-1894 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.148). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.6.3.
4 Catharina de Visser, geboren op 22-10-1896 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.6.4.
5 Adriaan Teunis de Visser, geboren op 18-03-1899 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.6.5.
6 Arnoldus de Visser, geboren op 19-12-1900 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.6.6.
7 Teunis de Visser [1.4.3.4.2.5.3.6.7], geboren op 15-08-1902 om 04:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1902;akte nr.107.]. Teunis is overleden op 06-11-1902 in Zwaluwe(N.B.), 2 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1902;akte nr.68.].
Adres:
Het gezin verhuist op 12.2.1918 van Zwaluwe naar Klundert.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
8 Johannes de Visser, geboren op 13-09-1903 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.6.8.
9 Yke Maria de Visser, geboren op 19-09-1905 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.6.9.
10 Johannes Pieter de Visser, geboren op 20-07-1907 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.6.10.
11 Teunis de Visser, geboren op 27-02-1911 in Zwaluwe(N.B). Volgt 1.4.3.4.2.5.3.6.11.
12 Marinus de Visser [1.4.3.4.2.5.3.6.12], geboren op 11-08-1920 [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.]. Marinus is overleden op 05-01-1921 in Klundert(N.B.), 4 maanden oud [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.].
Adres:
Het gezin verhuist op 12.2.1918 van Zwaluwe naar Klundert.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
1.4.3.4.2.5.3.6.1 Lambertus Jacobus de Visser is geboren op 17-02-1889 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), zoon van Johannes de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.6) en Catharina den Rooijen. Lambertus is overleden op 03-10-1937 om 12:30 in Tilburg(N.B.), 48 jaar oud [bron: Overlijdensregister Tilburg 1937;akte nr.607.].
Adressen:
(Verhuizing 1 28.09.1912 ingekomen uit Hooge en Lage Zwaluwe;Verhuizing 2 27.01.1913 vertrokken naar Posterholt)   [bron: Bevolkingsregister Bergen op Zoom 1900-1920;Deel 33 Diensboden M-Z folio 116:]
Het gezin verhuist op 12.2.1918 van Zwaluwe naar Klundert.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Beroepen:
Rijksambtenaar   [bron: Bevolkingsregister Bergen op Zoom 1900-1920;Deel 33 Diensboden M-Z folio 116]
Bij huwelijk in 1916 commies te Weert.   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1916;aktenr.5.]
Assistent bij de Belastingen   [bron: Overlijdensregister Tilburg 1937;akte nr.907.]
Lambertus trouwde, 27 jaar oud, op 18-02-1916 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1916;aktenr.5.] met Cornelia de Visser, 26 jaar oud. Zie 1.4.3.4.2.2.9.1.1 voor persoonsgegevens van Cornelia.
1.4.3.4.2.5.3.6.2 Jacobus de Visser is geboren op 30-06-1892 om 13:00 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.148) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1892;akte nr.68.], zoon van Johannes de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.6) en Catharina den Rooijen. Jacobus is overleden op 16-08-1968, 76 jaar oud. Hij is begraven in Moerdijk(N.B.).
Adressen:
Het gezin verhuist op 12.2.1918 van Zwaluwe naar Klundert.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Verhuist op 26.2.1921 naar Zwaluwe.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Beroep:
visser   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1921;akte nr.5.]
Jacobus trouwde, 28 jaar oud, op 24-02-1921 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1921;akte nr.5.] met Cornelia Freen, 27 jaar oud. Cornelia is geboren op 06-07-1893 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.130) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1893], dochter van Adriaan Freen en Maria Adriana Kampsteeg.
Beroep:
vroedvrouw   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1921;akte nr.5.]
1.4.3.4.2.5.3.6.3 Johanna de Visser is geboren op 24-09-1894 om 20:00 in Moerdijk(N.B.)-(huisnr.148) [bron: bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1894;akte nr.94.], dochter van Johannes de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.6) en Catharina den Rooijen.
Adressen:
Het gezin verhuist op 12.2.1918 van Zwaluwe naar Klundert.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Verhuist 23.8.1919 naar Tegelen.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.]
Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 07-08-1919 in Klundert(N.B.) [bron: Huwelijksregister Klundert 1919;akte nr.20.] met Johannis Cornelis Simon. Johannis is geboren in Klundert(N.B.), zoon van Anthonie Nicolaas Simon en Willemina Gelderman.
1.4.3.4.2.5.3.6.4 Catharina de Visser is geboren op 22-10-1896 om 11:00 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1864;akte nr.129.], dochter van Johannes de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.6) en Catharina den Rooijen.
Adressen:
Het gezin verhuist op 12.2.1918 van Zwaluwe naar Klundert.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Verhuist op 27.8.1919 naar Arkel(Z.H.)   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.]
Catharina trouwde, 22 jaar oud, op 07-08-1919 in Klundert(N.B.) [bron: bron: Huwelijksregister Klundert 1919;akte19.] met Jan van ’t Hof. Jan is geboren in Giessendam(Z.H.).
1.4.3.4.2.5.3.6.5 Adriaan Teunis de Visser is geboren op 18-03-1899 om 00:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1899;akte nr.31.], zoon van Johannes de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.6) en Catharina den Rooijen.
Adres:
Het gezin verhuist op 12.2.1918 van Zwaluwe naar Klundert.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Beroep:
kommies.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Adriaan trouwde, 23 jaar oud, op 22-02-1923 in Onstwedde(Gr.) met Wubbegien Spa. Wubbegien is geboren in Wedde(Gr.).
1.4.3.4.2.5.3.6.6 Arnoldus de Visser is geboren op 19-12-1900 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1900;akte nr.141.], zoon van Johannes de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.6) en Catharina den Rooijen. Arnoldus is overleden op 12-12-1994, 93 jaar oud [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Hij is begraven in 0osterland(Zld.)-(Algemene begraafplaats rondom de Michaelskerk ) [bron: www.online-begraafplaatsen.nl].
Adressen:
Het gezin verhuist op 12.2.1918 van Zwaluwe naar Klundert.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Verhuist op 26.2.1921 naar Zwaluwe.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.]
Beroep:
Visscher.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.]
Arnoldus trouwde, 24 jaar oud, op 01-09-1925 in Zevenbergen(N.B.) [bron: Huwelijksregister 1925 Zevenbergen;akte nr. 45.] met Maria Mechelina Weda. Maria is een dochter van Willem Weda en Mechelina Cornelia van Wensen. Maria is overleden op 10-08-1988 [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Zij is begraven in 0osterland(Zld.)-(Algemene begraafplaats rondom de Michaelskerk ) [bron: www.online-begraafplaatsen.nl].
1.4.3.4.2.5.3.6.8 Johannes de Visser is geboren op 13-09-1903 om 19:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1903;akte nr.104.], zoon van Johannes de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.6) en Catharina den Rooijen. Johannes is overleden op 08-08-1957 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B., 53 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1957;akte nr.20.].
Adressen:
Het gezin verhuist op 12.2.1918 van Zwaluwe naar Klundert.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Het gezin verhuist op 30.01.1933 naar Moerdijk, Steenweg E100.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.]
Beroep:
Visscher.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.]
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 29-12-1927 in Klundert(N.B.) [bron: Huwelijksregister Klundert 1927;akte nr. 37.] met Maria Bijl, 24 jaar oud. Maria is geboren op 22-04-1903 in Klundert(N.B.) [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.], dochter van Arie Johannes Bijl en Elisabeth Kruithoff.
Adres:
Het gezin verhuist op 30.01.1933 naar Moerdijk, Steenweg E100.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.]
Kind van Johannes en Maria:
1 Arie Johannes de Visser [1.4.3.4.2.5.3.6.8.1], geboren op 03-06-1930 in Zwaluwe(N.B) [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.]. Arie is overleden op 01-03-2011 in Hoorn(N.H.), 80 jaar oud [bron: www.onlinefamilieberichten.nl]. Hij is gecremeerd op 05-03-2011 in Crem. Schagerkogge te Schagen(N.H.).
Beroep:
Aanvankelijk spiering- en palingvisser op het Hollands Diep. Was in 1968 grondlegger van de Rederij Gebr. de Visser in Den Oever(N.H.).Het bedrijf startte met de kotter WR17. In 1955 werd het bedrijf overgedragen aan de 3 zoons. Uitbreiding vond plaats met de WR18 en WR19.
1.4.3.4.2.5.3.6.9 Yke Maria de Visser is geboren op 19-09-1905 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1905;akte nr. 105.], dochter van Johannes de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.6) en Catharina den Rooijen.
Adressen:
Het gezin verhuist op 12.2.1918 van Zwaluwe naar Klundert.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Verhuist op 4.12.1930 naar Venlo, Sloot no.80.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.]
Yke trouwde, 25 jaar oud, op 04-12-1930 in Klundert(N.B.) [bron: Huwelijksregister Klundert 1930;akte nr.30.] met Arie van Dijk, 27 jaar oud. Arie is geboren op 23-01-1903 in Spijkenisse(Z.H.), zoon van Dirk van Dijk en Aria van Villerius.
Beroep:
Assistent R.D.B.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
1.4.3.4.2.5.3.6.10 Johannes Pieter de Visser is geboren op 20-07-1907 om 07:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1907;akte nr.78.], zoon van Johannes de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.6) en Catharina den Rooijen.
Adressen:
Het gezin verhuist op 12.2.1918 van Zwaluwe naar Klundert.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Verhuist op 3.3.1931 naar ’s Gravenhage; Gerard Doustraat 101.Woont bij zijn huwelijk in 1936 te ’s Gravenhage.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305;Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1936; akte nr.2.]
Beroepen:
visscher   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Agent van politie.   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1936; akte nr.2.]
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 26-02-1936 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1936; akte nr.2.] met Machelina Maria Kanters, ongeveer 22 jaar oud. Machelina is geboren omstreeks 1914 in Klundert(N.B.).
Adres:
Woont bij haar huwelijk te Hooge en Lage Zwaluwe.   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1936; akte nr.2.]
1.4.3.4.2.5.3.6.11 Teunis de Visser is geboren op 27-02-1911 om 19:00 in Zwaluwe(N.B) [bron: Geboorteregister Zwaluwe 1911; akte nr.16.], zoon van Johannes de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3.6) en Catharina den Rooijen. Teunis is overleden op 19-06-2001, 90 jaar oud. Hij is begraven in Hippolytushoef(N.H.)-Begraaplaats Zandburen.
Adressen:
Het gezin verhuist op 12.2.1918 van Zwaluwe naar Klundert.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Verhuist op 20.2.1935 naar Engelen A88.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936,vol.305.]
Beroepen:
visscher   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1910-1936 Vol.305.]
Bij huwelijk in 1935 sluisknecht.   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1935; akte nr.18.]
Teunis trouwde, 24 jaar oud, op 25-09-1935 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1935; akte nr.18.] met Teuntje Maaike Kanters, 18 jaar oud. Teuntje is geboren op 02-06-1917 in Klundert(N.B.). Teuntje is overleden op 26-03-2003, 85 jaar oud. Zij is begraven in Hippolytushoef(N.H.)-Begraaplaats Zandburen.
1.4.3.4.2.5.3.7 Aaltje de Visser is geboren op 09-07-1869 om 12:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.42) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1869;akte nr.93.], dochter van Lambert(us) de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3) en Johanna Vos. Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op 07-09-1894 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijkregister Hooge en Lage Zwaluwe 1894;akte nr.23.] met Matthijs van Zuuren, ongeveer 27 jaar oud. Matthijs is geboren omstreeks 1867 in Schiedam(Z.H.).
1.4.3.4.2.5.3.8 Teuntje de Visser is geboren op 13-08-1870 om 22:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.62) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1870;akte nr.96.], dochter van Lambert(us) de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.3) en Johanna Vos. Teuntje trouwde, 26 jaar oud, op 18-12-1896 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1896;akte nr.30.] met Jan Willem van Utrecht, 26 jaar oud. Jan is geboren op 12-10-1870 in Fijnaart en Heijningen(N.B.)-(huisnr.B-32) [bron: Geboorteboek Fijnaart en Heijningen 1870], zoon van Leendert van Utrecht en Adriana Vis. Jan is overleden op 30-11-1937 in Gameren(Gld.), 67 jaar oud. Jan trouwde later op 02-08-1906 in Gameren(Gld.) met Alida van Eck.
Beroep:
schipper   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1896;akte nr.30.]
1.4.3.4.2.5.4 Arie de Visser is geboren op 10-09-1842 om 19:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. 85) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1842;akte nr.74.], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5) en Aaltje van Zorgen. Arie is overleden op 14-03-1922 om 00:30 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-13), 79 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1922;akte nr.06.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1922 [bron: Overlijdensregister Willemstad 1922;akte nr.06.].
Adressen:
Kade 1 (in juli 1918), Willemstad   [bron: Huwelijksregister Willemstad 1875;akte nr.5;Inschrijvingsregister voor de Strafgevangenis te Breda 1918]
(Kade 1 te Willemstad in juli 1918.)   [bron: Inschrijvingsregister voor de Strafgevangenis te Breda 1918.]
Beroepen:
Bij huwelijk dochter Aaltje in 1903:visscher.   [bron: Genlias]
visser   [bron: Huwelijksregister Willemstad 1875;akte nr.5.]
Arie trouwde, 32 jaar oud, op 04-09-1875 in Willemstad(N.B.) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1875;akte nr.5.] met Johanna Smits, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 02-07-1852 in Zevenbergen(N.B.)-(huisnr.B-13) [bron: Geboorteboek Zevenbergen 1852], dochter van Leendert Smits en Johanna van Wezel. Johanna is overleden op 13-01-1931 in Willemstad(N.B.), 78 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1931;akte nr.01.].
Notitie bij Johanna: Streekarchief West Brabant-Notariële akten Fijnaart en Heijningen
Akte nr. 230 d.d. 15.07.1927. Obligatie met hypotheek.
Den Heer Krijn Bossers, particulier, wonende te Rotterdam, Pijperstraat 46, leent aan
Mejuffrouw Johanna Smits, zonder beroep, wonende te Willemstad weduwe van den Heer Arie de Visser ƒ 600,- tegen 6% rente.
Als onderpand geldt een huis met erf te Willemstad aan de Kade kadastraal bekend gem. Willemstad Sectie E nr. 605. De grootte bedraagt drieentachtig centiaren.
Door de Heer Johannes de Visser, werkman, wonende te Willemstad wordt de schuldbekentenis aangenomen.
Beroep:
dienstbode   [bron: Huwelijksregister Willemstad 1875;akte nr.5.]
Kinderen van Arie en Johanna:
1 Adriaan de Visser [1.4.3.4.2.5.4.1], geboren op 05-05-1876 om 16:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-10A) [bron: Geboorteregister Willemstad 1876;akte nr.36.]. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Geboorteregister Willemstad 1876;akte nr.36.]. Adriaan is overleden op 21-06-1876 om 09:00 in Willemstad(N.B.), 1 maand oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1876;akte nr.34.]. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Overlijdensregister Willemstad 1876;akte nr.34.].
2 Leendert de Visser [1.4.3.4.2.5.4.2], geboren op 07-07-1877 om 11:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-14) [bron: Geboorteregister Willemstad 1877;akte nr.46.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-07-1877 [bron: Geboorteregister Willemstad 1877;akte nr.46.]. Leendert is overleden op 29-08-1877 om 23:00 in Willemstad(N.B), 1 maand oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1877;akte nr.26.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-08-1877 [bron: Overlijdensregister Willemstad 1877;akte nr.26.].
3 Aaltje de Visser, geboren op 05-11-1878 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-14). Volgt 1.4.3.4.2.5.4.3.
4 Leendert de Visser, geboren op 28-08-1880 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-14). Volgt 1.4.3.4.2.5.4.4.
5 Adriaan de Visser, geboren op 17-10-1881 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-14). Volgt 1.4.3.4.2.5.4.5.
6 Johannes de Visser [1.4.3.4.2.5.4.6], geboren op 25-05-1883 om 05:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-14) [bron: Geboorteregister Willemstad 1883;akte nr.30.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1883 [bron: Geboorteregister Willemstad 1883;akte nr.30.]. Johannes is overleden op 16-07-1883 om 04:00 in Willemstad(N.B), 1 maand oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1883;akte nr.22.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1883 [bron: Overlijdensregister Willemstad 1883;akte nr.22.].
Beroep:
visser
7 Adriana de Visser, geboren op 22-11-1884 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-14). Volgt 1.4.3.4.2.5.4.7.
8 Johannes de Visser, geboren op 04-01-1887 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-14). Volgt 1.4.3.4.2.5.4.8.
1.4.3.4.2.5.4.3 Aaltje de Visser is geboren op 05-11-1878 om 22:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-14) [bron: Geboorteregister Willemstad 1878;akte nr.63.], dochter van Arie de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.4) en Johanna Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1878 [bron: Geboorteregister Willemstad 1878;akte nr.63.]. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 02-07-1903 in Haaften(Gld) [bron: Genlias] met Hermanus van Zomeren, ongeveer 27 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1876 in Haaften(Gld), zoon van Wouter van Zomeren en Gijsbertje Brand.
Beroep:
Bij huwelijk in 1903:machinist.   [bron: Genlias]
1.4.3.4.2.5.4.4 Leendert de Visser is geboren op 28-08-1880 om 15:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-14) [bron: Geboorteregister Willemstad 1880;akte nr.46.], zoon van Arie de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.4) en Johanna Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1880 [bron: Geboorteregister Willemstad 1880;akte nr.46.].
Adres:
Met het gezin van 02.08.1913 t/m 06.11.1915 woonachtig te Fijnaart en Heiningen Wijk D huisnr.146.Voor en na deze periode was men woonachtig te Willemstad.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1890-1921 Vol.143.]
Beroep:
visser   [bron: Huwelijksregister Fijnaart en Heijningen 1911;akte 29.]
Leendert trouwde, 30 jaar oud, op 12-08-1911 in Fijnaart en Heijningen [bron: Huwelijksregister Fijnaart en Heijningen 1911;akte 29.] met Teuna van Laarhoven, 20 jaar oud. Teuna is geboren op 25-07-1891 in Fijnaart en Heijningen(huisnr.B-293) [bron: Geboorteregister Fijnaart en Heijningen 1891;aktenr.56.], dochter van Pieter van Laarhoven en Martijntje van Drunen.
Adres:
Met het gezin van 02.08.1913 t/m 06.11.1915 woonachtig te Fijnaart en Heiningen Wijk D huisnr.146.Voor en na deze periode was men woonachtig te Willemstad.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1890-1921 Vol.143.]
Kinderen van Leendert en Teuna:
1 Arie Pieter de Visser, geboren op 31-12-1911 in Fijnaart(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.4.4.1.
2 Martijntje Johanna de Visser [1.4.3.4.2.5.4.4.2], geboren op 08-10-1913 in Fijnaart(N.B.).
Adres:
Met het gezin van 02.08.1913 t/m 06.11.1915 woonachtig te Fijnaart en Heiningen Wijk D huisnr.146.Voor en na deze periode was men woonachtig te Willemstad.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1890-1921 Vol.143.]
3 Hermania de Visser, geboren omstreeks 1916 in Willemstad(N.B). Volgt 1.4.3.4.2.5.4.4.3.
4 Pieter de Visser, geboren op 12-05-1918 in Heinenoord(Z.H.). Volgt 1.4.3.4.2.5.4.4.4.
5 Leendert de Visser [1.4.3.4.2.5.4.4.5], geboren omstreeks 1920. Leendert is overleden op 09-04-1960 in Heinenoord(Z.H.), ongeveer 40 jaar oud.
1.4.3.4.2.5.4.4.1 Arie Pieter de Visser is geboren op 31-12-1911 in Fijnaart(N.B.) [bron: Geboorteregister Fijnaart en Heijningen 1912;akte nr.2.], zoon van Leendert de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.4.4) en Teuna van Laarhoven.
Adres:
Met het gezin van 02.08.1913 t/m 06.11.1915 woonachtig te Fijnaart en Heiningen Wijk D huisnr.146.Voor en na deze periode was men woonachtig te Willemstad.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1890-1921 Vol.143.]
Arie trouwde, 20 jaar oud, op 10-03-1932 in Puttershoek(N.B.) [bron: Gen lias] met Maggeltje Kooij, ongeveer 17 jaar oud. Maggeltje is geboren omstreeks 1915 in Puttershoek(N.B.), dochter van Cornelis Kooij en Petertje van der Kamp.
1.4.3.4.2.5.4.4.3 Hermania de Visser is geboren omstreeks 1916 in Willemstad(N.B), dochter van Leendert de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.4.4) en Teuna van Laarhoven. Hermania trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 03-02-1937 in Rotterdam(Z.H.) met Harm Timmerman, ongeveer 21 jaar oud. Harm is geboren omstreeks 1916 in Hasselt.
1.4.3.4.2.5.4.4.4 Pieter de Visser is geboren op 12-05-1918 in Heinenoord(Z.H.), zoon van Leendert de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.4.4) en Teuna van Laarhoven. Pieter trouwde, 19 jaar oud, op 16-03-1938 in Rotterdam(Z.H.) met Clasina Rooi, 20 jaar oud. Clasina is geboren op 27-06-1917 in Rotterdam(Z.H.).
1.4.3.4.2.5.4.5 Adriaan de Visser is geboren op 17-10-1881 om 03:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-14) [bron: Geboorteregister Willemstad 1881;akte nr.52.], zoon van Arie de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.4) en Johanna Smits. Adriaan is overleden op 08-10-1951 in Rotterdam(Z.H.), 69 jaar oud.
Adres:
Woont met het gezin in Willemstad huisnr.A 97.Op 17.2.1937 vertrekt het echtpaar naar Rotterdam.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
Beroep:
visscher   [bron: Geboorteregister Willemstad 1907;akte 49]
Adriaan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 12-08-1905 in Fijnaart en Heijningen(N.B.) [bron: Huwelijksregister Fijnaart en Heijningen 1905;aktenr.23,] met Elisabeth Kamp, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Elisabeth is geboren op 09-03-1885 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.C-4) [bron: Geboorteregister Willemstad 1881;akte nr.52.]. Elisabeth is overleden op 04-07-1943 in Rotterdam(Z.H.), 58 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 62 jaar oud, na 1943 met Johanna Pieternella Hest, minstens 61 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1882. Johanna is overleden op 05-04-1961 in Rotterdam(Z.H.), ongeveer 79 jaar oud. Johanna trouwde voorheen vóór 1905 met Johan van ’t Westeinde.
Kinderen van Adriaan en Elisabeth:
1 Arie Cornelis de Visser, geboren op 24-01-1906 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-109). Volgt 1.4.3.4.2.5.4.5.1.
2 Anna Pieternella de Visser, geboren op 31-10-1907 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-109). Volgt 1.4.3.4.2.5.4.5.2.
3 Johanna Aaltje de Visser, geboren op 07-11-1910 in Willemstad(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.4.5.3.
4 Cornelis Arie de Visser [1.4.3.4.2.5.4.5.4], geboren op 09-09-1912 in Willemstad(N.B).
5 Cornelis Arie de Visser, geboren op 15-04-1916 in Willemstad(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.4.5.5.
1.4.3.4.2.5.4.5.1 Arie Cornelis de Visser is geboren op 24-01-1906 om 22:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-109) [bron: Geboorteregister Willemstad 1906;akte nr.08.], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.4.5) en Elisabeth Kamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1906 [bron: Geboorteregister Willemstad 1906;akte nr.08.].
Adressen:
Vertrekt 22.8.1927 vanuit Willemstad naar Rotterdam, Oleanderstraat 36.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
Op 12.11.1926 verhuist het gezin naar Klundert.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1939.]
Beroepen:
Visscher.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1939.]
Matroos binnenvaart.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
Arie trouwde, 19 jaar oud, op 08-01-1926 in Den Bommel(Z.H.) met Leentje Kievit. Het huwelijk werd ontbonden op 22-04-1940 in Rotterdam (echtscheiding) [bron: www.genealogieonline.nl/stamboom-van-den-tol]. Leentje is geboren in Oude-Tonge(Z.H.).
Adressen:
Het echtpaar de Visser/Kievit vertrekt op 12.11.1926 van Willemstad naar Rotterdam.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
Vertrekt op 5.7.1935 vanuit Willemstad naar Wormerveer.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
Komt op 30.4.1926 vanuit den Bommel in Willemstad wonen.Op 12.11.1926 verhuist het gezin naar Klundert.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1939.]
Kind van Arie en Leentje:
1 Adriaan de Visser [1.4.3.4.2.5.4.5.1.1], geboren op 25-10-1927 in Willemstad(N.B.) [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]. Adriaan is overleden op 06-12-1927 om 12:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-97), 1 maand oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1927;akte nr. 21.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1927 [bron: Overlijdensregister Willemstad 1927;akte nr. 21.].
Adres:
Komt op 30.3. 1926 vanuit den Bommel in Willemstad wonen.Op 12.11.1926 verhuist het gezin naar Klundert.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1939.]
1.4.3.4.2.5.4.5.2 Anna Pieternella de Visser is geboren op 31-10-1907 om 07:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-109) [bron: Geboorteregister Willemstad 1907;akte 49], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.4.5) en Elisabeth Kamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1907 [bron: Geboorteregister Willemstad 1907;akte 49]. Anna is overleden op 28-01-2003, 95 jaar oud. Zij is begraven in Rotterdam(Z.H.)-Zuiderbegraafplaats.. Anna trouwde, 20 jaar oud, op 25-08-1928 in Willemstad(N.B) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1928;akte nr.13.] met Klaas de Ruijter, 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 30-06-1947 in Rotterdam [bron: Huwelijksregister Willemstad 1928;akte nr.13.]. Klaas is geboren op 17-04-1908 in Dieren(Gld.).
Beroep:
schippersknecht.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
1.4.3.4.2.5.4.5.3 Johanna Aaltje de Visser is geboren op 07-11-1910 in Willemstad(N.B.) [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.4.5) en Elisabeth Kamp.
Adres:
Vertrekt op 10.2.1926 uit Willemstad naar Rotterdam, komt op 20.4.1927 weer in Willemstad terug om op 5.5.1928 weer naar Rotterdam te vertrekken.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
Johanna trouwde, 19 jaar oud, op 05-02-1930 in Rotterdam(Z.H.) met Govert Smol, 24 jaar oud. Govert is geboren op 13-02-1905 in Rotterdam(Z.H.), zoon van Arnoldus Adrianus Smol en Cornelia Vlas.
Beroep:
Koperslager.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
1.4.3.4.2.5.4.5.5 Cornelis Arie de Visser is geboren op 15-04-1916 in Willemstad(N.B.) [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.4.5) en Elisabeth Kamp.
Adres:
Vertrekt op 17.2.1937 Willemstad en gaat naar Rotterdam.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
Beroepen:
schippersknecht.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam-Gezinskaart.]
Exp. knecht.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 06-07-1938 in Rotterdam(Z.H.) met Willemijntje den Herder, 25 jaar oud. Willemijntje is geboren op 08-04-1913 in Rotterdam(Z.H.).
1.4.3.4.2.5.4.7 Adriana de Visser is geboren op 22-11-1884 om 18:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-14) [bron: Geboorteregister Willemstad 1884;akte nr.56], dochter van Arie de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.4) en Johanna Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1884 [bron: Geboorteregister Willemstad 1884;akte nr.56]. Adriana:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 06-07-1904 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A.Rotterdam] met Cornelis Roijé, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 10-09-1921 in Rotterdam (echtscheiding) [bron: G.A.Rotterdam]. Cornelis is geboren op 17-12-1880 in Haarlemmermeer (N.H.).
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 25-02-1925 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Gemeentearchief Rotterdam] met Gerrit Jan Jansen, 42 jaar oud. Gerrit is geboren op 28-07-1882 in Rotterdam(Z.H.) [bron: www.gemeentearchief.rotterdam.nl].
1.4.3.4.2.5.4.8 Johannes de Visser is geboren op 04-01-1887 om 05:30 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-14) [bron: Geboorteregister Willemstad 1887;akte nr.01.], zoon van Arie de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.4) en Johanna Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1887 [bron: Geboorteregister Willemstad 1887;akte nr.01.]. Johannes is overleden op 22-03-1942 om 10:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 55 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1942; akte nr.14.]. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Arie de Visser (1923-1999) [zie 1.4.3.4.2.5.4.8.4] [zoon]. Hij is begraven in Breda(N.B.)-(Begraafpl. Haagveld) [bron: www.online-begraafplaatsen.nl].
Notitie bij Johannes: Uit: Inschrijvingsregister voor de Strafgevangenis te Breda 1918
Johannes de Visser,zoon van Arie de Visser en Joh.a Smits, weduwnaar,4 kinderen visser,31 jaar, geboren 24 januari 1887 te Willemstad,wonende te Willemstad wordt op 25 maart 1918 door de Arrondissementsrechtbank te Breda veroordeeld tot 2 weken gevangenisstraf wegens diefstal door 2 of meer verenigde personen.
De straf wordt uitgezeten van 2 tot 15 juli 1918. Uit het register blijkt tevens dat dit de 1ste veroordeling is; dat hij lager onderwijs heeft genoten,dat zijn ouders wonen te Willemstad , Kade 1 en dat hij zich goed heeft gedragen.Religie RK.
Signalement:
lengte 1,77 m.
Haar zw.
Wenkbrauwen dbl.
Voorhoofd mg
Oogen dbl.br.
Neus gew.
Mond id
Kin id
Baard ?
Aangezicht oo
Kleur gez.
Gewone Taal Nederl.
Bijzondere Tekenen----
Adressen:
Aanvankelijk woont het gezin Feijenoorddijk 63b, later Slaghekstraat 9b.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam]
Het gezin woont sedert het huwelijk van de ouders in Willemstad huisnr. A 70.Verhuizing naar Rotterdam vind plaats op 29.2.1937.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
Beroep:
los werkman.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam]
Johannes:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 16-10-1909 in Oud en Nieuw Gastel(N.B.) [bron: Huwelijksregister Oud en Nieuw Gastel 1909;akte nr. 24] met Helena Johanna Diktus, 19 jaar oud. Helena is geboren op 19-12-1889 in Oud en Nieuw Gastel(N.B.), dochter van Marijn Diktus en Elizabeth Verbeek. Helena is overleden op 18-03-1918 in Rotterdam(Z.H.), 28 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1918;akte nr.10.].
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 22-05-1920 in Willemstad(N.B.) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1920;akte nr.10] met Janna van de Panne, 21 jaar oud. Janna is geboren op 27-07-1898 in Numansdorp(Z.H.), dochter van Anthonie van de Panne en Maria Smits. Janna is overleden op 13-07-1974, 75 jaar oud [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Zij is begraven in Breda(N.B.)-(Begraafpl. Haagveld) [bron: www.online-begraafplaatsen.nl].
Adres:
Het gezin woont sedert het huwelijk van de ouders in Willemstad huisnr. A 70.Verhuizing naar Rotterdam vind plaats op 29.2.1937.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
Kinderen van Johannes en Helena:
1 Johanna Elisabeth de Visser [1.4.3.4.2.5.4.8.1], geboren op 14-04-1910 in Willemstad(N.B).
2 Elizabeth Wilhelmina Adriana de Visser [1.4.3.4.2.5.4.8.2], geboren op 19-07-1911 in Willemstad(N.B.). Elizabeth is overleden op 28-05-1954 in Nieuwenhagen(Lb.), 42 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nieuwenhagen;akte nr.15.].
Kinderen van Johannes en Janna:
3 Adriana Alida Maria de Visser [1.4.3.4.2.5.4.8.3], geboren op 11-12-1920 in Willemstad(N.B.) [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]. Adriana is overleden op 06-08-1987, 66 jaar oud. Zij is begraven in Breda-Begraafplaats Haagveld..
Adres:
Het gezin woont sedert het huwelijk van de ouders in Willemstad huisnr. A 70.Verhuizing naar Rotterdam vind plaats op 29.2.1937.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
4 Arie Anthonie Leendert (Arie) de Visser, geboren op 20-12-1923 in Willemstad(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.4.8.4.
5 Johannes Arie de Visser [1.4.3.4.2.5.4.8.5], geboren op 05-02-1932 in Willemstad(N.B.) [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]. Johannes is overleden op 30-05-1942 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 10 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1942; akte nr.27.].
Adres:
Het gezin woont sedert het huwelijk van de ouders in Willemstad huisnr. A 70.Verhuizing naar Rotterdam vind plaats op 29.2.1937.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
6 Aaltje Janna (Ali) de Visser, geboren op 15-05-1933 in Willemstad(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.4.8.6.
1.4.3.4.2.5.4.8.4 Arie Anthonie Leendert (Arie) de Visser is geboren op 20-12-1923 in Willemstad(N.B.) [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.], zoon van Johannes de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.4.8) en Janna van de Panne. Arie is overleden op 12-11-1999, 75 jaar oud. Hij is begraven in Breda-Begraafplaats Haagveld.
Adres:
Het gezin woont sedert het huwelijk van de ouders in Willemstad huisnr. A 70.Verhuizing naar Rotterdam vind plaats op 29.2.1937.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
Beroep:
Bij het overlijden van zijn vader in 1942 meubelmaker.   [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1942; akte nr.14.]
Getuige bij:
overlijdensaangifte Johannes de Visser (1887-1942) [zie 1.4.3.4.2.5.4.8]    [zoon]
Arie trouwde met Edit Wurow.
1.4.3.4.2.5.4.8.6 Aaltje Janna (Ali) de Visser is geboren op 15-05-1933 in Willemstad(N.B.) [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.], dochter van Johannes de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.4.8) en Janna van de Panne. Ali is overleden op 19-10-2001, 68 jaar oud. Zij is begraven in Breda(Begraafplaats Zuylen).
Adres:
Het gezin woont sedert het huwelijk van de ouders in Willemstad huisnr. A 70.Verhuizing naar Rotterdam vind plaats op 29.2.1937.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
Ali trouwde met Jan Brenders. Jan is geboren op 01-05-1932. Jan is overleden op 17-03-1999, 66 jaar oud. Hij is begraven in Breda(Begraafplaats Zuylen).
1.4.3.4.2.5.5 Pieter de Visser is geboren op 07-11-1844 om 23:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. 98) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1844;akte nr.92.], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5) en Aaltje van Zorgen. Pieter is overleden op 01-12-1925 om 16:00 in Willemstad(N.B.), 81 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1925;akte nr.28.].
Beroep:
schipper woonachtig te Willemstad.   [bron: Huwelijksregister Willemstad 1882;akte nr.2.]
Pieter:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 04-06-1870 in Willemstad(N.B.) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1870;akte nr.14.] met Maria Pieternella Schilperoort, 20 jaar oud. Maria is geboren op 03-03-1850 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-19) [bron: Geboorteboek Willemstad 1850], dochter van Pieter Schilperoort en Adriana Paasse. Maria is overleden op 06-05-1881 in Willemstad(N.B), 31 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1881;akte nr.15.].
Beroep:
dienstbode   [bron: Huwelijksregister Willemstad 1870;akte nr.14.]
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 04-02-1882 in Willemstad(N.B.) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1882;akte nr.2.] met Elisabeth Maria Brouwer, 29 jaar oud. Elisabeth is geboren op 26-10-1852 om 01:00 in Veere(Zld.)-in huis Wijk A- 51. [bron: Geboorteregister Veere 1852.], dochter van Jan Cornelis Brouwer en Catharina Jorina Polderman. Elisabeth is overleden op 16-10-1927 in Willemstad(N.B.)- in huisnr.A-111., 74 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1925;akte nr.19.].
Adres:
Zuid Beijerland   [bron: Huwelijksregister Willemstad 1882;akte nr.2.]
Kinderen van Pieter en Maria:
1 Aaltje de Visser [1.4.3.4.2.5.5.1], geboren op 27-09-1870 om 00:30 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-9) [bron: Geboorteregister Willemstad 1880;akte nr.71.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1870 [bron: Geboorteregister Willemstad 1880;akte nr.71.]. Aaltje is overleden op 28-04-1935 om 01:00 in Breda(N.B.), 64 jaar oud [bron: Overlijdensregisters Willemstad 1935;akte 07 en Breda; akte nr.175.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-04-1935 [bron: Overlijdensregister Breda; akte nr.175.].
2 Adriana de Visser [1.4.3.4.2.5.5.2], geboren op 28-09-1871 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-77) [bron: Geboorteregister Willemstad 1871;akte nr.53.]. Adriana is overleden op 26-10-1871 om 22:00, 28 dagen oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1871;akte nr.40.].
3 Adriana de Visser, geboren op 17-10-1872 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-77). Volgt 1.4.3.4.2.5.5.3.
4 Adriaan de Visser, geboren op 20-06-1874 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-9). Volgt 1.4.3.4.2.5.5.4.
5 Pieter de Visser, geboren op 30-05-1876 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-72). Volgt 1.4.3.4.2.5.5.5.
6 Adam de Visser, geboren op 11-03-1878 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-72). Volgt 1.4.3.4.2.5.5.6.
7 Maria Pieternella de Visser [1.4.3.4.2.5.5.7], geboren op 22-07-1880 om 19:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-113B) [bron: Geboorteregister Willemstad 1880;akte nr.40.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-07-1880 [bron: Geboorteregister Willemstad 1880;akte nr.40.]. Maria is overleden op 15-06-1881 om 07:00 in Willemstad(N.B.), 10 maanden oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1881;akte nr.21.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1881 [bron: Overlijdensregister Willemstad 1881;akte nr.21.].
Kinderen van Pieter en Elisabeth:
8 Johan Cornelis de Visser [1.4.3.4.2.5.5.8], geboren op 19-09-1883 in Hellevoetsluis(Z.H.) [bron: Genlias]. Johan is overleden op 31-08-1885 in Ooltgensplaat(Z.H.), 1 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-08-1885 [bron: Genlias].
9 Lambertus de Visser [1.4.3.4.2.5.5.9], geboren op 22-11-1884 in Willemstad(N.B.) [bron: Genlias]. Lambertus is overleden op 19-01-1885 in Ooltgensplaat(Z.H.), 1 maand oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1881;akte nr.21.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1885 [bron: Genlias].
10 Johan Cornelis de Visser, geboren op 06-01-1885 in Ooltgensplaat(Z.H.). Volgt 1.4.3.4.2.5.5.10.
11 Catharina Jorina de Visser, geboren op 02-07-1888 in Ooltgensplaat(Z.H.). Volgt 1.4.3.4.2.5.5.11.
12 Lambertus de Visser, geboren op 30-10-1891 in Ooltgensplaat(Z.H.). Volgt 1.4.3.4.2.5.5.12.
1.4.3.4.2.5.5.3 Adriana de Visser is geboren op 17-10-1872 om 13:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-77) [bron: Geboorteregister Willemstad 1872;akte nr.62.], dochter van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.5) en Maria Pieternella Schilperoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1872 [bron: Geboorteregister Willemstad 1872;akte nr.62.]. Adriana is overleden op 04-10-1953 in Rotterdam(Z.H.), 80 jaar oud [bron: www.genealogieonline.nl/genealogie-pols]. Zij is begraven in Krimpen a/d IJssel(Z.H.)-Begr.plaats Ijsseldijk. Adriana trouwde, 32 jaar oud, op 04-11-1904 in Willemstad(N.B.) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1904;akte nr.17.] met Pieter Pols, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 03-04-1877 in Ouderkerk aan den IJssel(Z.H.) [bron: www.genealogieonline.nl/genealogie-pols], zoon van Cornelis Pols en Maria Pols. Pieter is overleden op 10-02-1953 in Krimpen aan den IJssel(Z.H.), 75 jaar oud [bron: www.genealogieonline.nl/genealogie-pols].
1.4.3.4.2.5.5.4 Adriaan de Visser is geboren op 20-06-1874 om 23:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-9) [bron: Geboorteregister Willemstad 1874;akte nr.46.], zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.5) en Maria Pieternella Schilperoort.
Adres:
Bij inschrijving op 13.04.1934 in Rotterdam is het echtpaar afkomstig uit Steenbergen en woont a/b schip "Avontuur".   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam.]
Adriaan trouwde, 21 jaar oud, op 13-09-1895 in Steenbergen(N.B.) [bron: Huwelijksregister Steenbergen 1874;akte nr.48.] met Johanna Pieternella van Boven, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 13-03-1873 in Oude-Tonge(Z.H.), dochter van Johannes van Boven en Neeltje van Holleman. Johanna is overleden op 31-05-1952, 79 jaar oud [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Zij is begraven in Hendrik Ido Ambacht(Z.H.)-(Alg.Begraafplaats Waalhof) [bron: www.online-begraafplaatsen.nl].
Kinderen van Adriaan en Johanna:
1 Pieter Johannes de Visser, geboren op 26-03-1896 in Willemstad(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.5.4.1.
2 Johannes de Visser, geboren op 10-10-1898 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-84). Volgt 1.4.3.4.2.5.5.4.2.
3 Adam de Visser, geboren op 20-09-1900 in Steenbergen(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.5.4.3.
4 Neeltje Maria de Visser, geboren op 06-04-1902 in Steenbergen(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.5.4.4.
5 Adriaan de Visser, geboren op 26-12-1906 in Dordrecht(Z.H.). Volgt 1.4.3.4.2.5.5.4.5.
6 Joseph de Visser [1.4.3.4.2.5.5.4.6], geboren op 08-07-1909 in Leuven-B.. Joseph is overleden op 25-07-1909 om 05:00 in Rotterdam(Z.H.), 17 dagen oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1909; akte nr.3487.].
Notitie bij overlijden van Joseph: Overlijdensregister Rotterdam 1909; akte nr.3487:
Overleden a.b. van een schip liggende in de Nieuwe Maas.
7 Marinus de Visser [1.4.3.4.2.5.5.4.7], geboren omstreeks 06-1915 in Oudenbosch(N.B.). Marinus is overleden op 12-09-1915 in Rotterdam(Z.H.), ongeveer 3 maanden oud [bron: B.S.Rotterdam].
1.4.3.4.2.5.5.4.1 Pieter Johannes de Visser is geboren op 26-03-1896 om 11:00 in Willemstad(N.B.) [bron: Geboorteregister Willemstad 1896;akte nr.19.], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.5.4) en Johanna Pieternella van Boven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1898 [bron: Geboorteregister Willemstad 1896;akte nr.19.].
Notitie bij de geboorte van Pieter: geboren aan boord van het schip van de vader.
Beroep:
Schipper binnenvaart.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
Pieter:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 01-05-1919 in Klaaswaal(Z.H.) met Maaike Bervoets, 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 26-11-1928 in Rotterdam [bron: Genlias]. Maaike is geboren op 22-07-1898 in Klaaswaal(Z.H.) [bron: Genlias], dochter van Huibert Bervoets en Lena van der Giessen.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 07-08-1929 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1929;akte nr.3096.] met Pieternella Louiza van der Sluijs, 29 jaar oud. Pieternella is geboren op 24-02-1900 in Rotterdam, dochter van Lodewijk Georgius van der Sluijs en Maatje Bal.
Kind van Pieter en Maaike:
1 Adriaan Huibert de Visser [1.4.3.4.2.5.5.4.1.1], geboren omstreeks 1921. Adriaan is overleden op 08-01-1922 in Streefkerk(Z.H.), ongeveer 1 jaar oud [bron: Genlias].
1.4.3.4.2.5.5.4.2 Johannes de Visser is geboren op 10-10-1898 om 10:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-84) [bron: Geboorteregister Willemstad 1898;akte nr.57.], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.5.4) en Johanna Pieternella van Boven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1898 [bron: Geboorteregister Willemstad 1898;akte nr.57.]. Johannes is overleden op 11-02-1984, 85 jaar oud [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Hij is begraven in Dordrecht(Z.H.)-(Algemene Begraafplaats Essenhof). [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 10-08-1922 in St.Annaland(Zld.) [bron: b.S.] met Johanna Pieternella van der Klooster, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 30-03-1900 in St.Annaland(Zld.) [bron: www.online-begraafplaatsen.nl], dochter van Jan van der Klooster en Pieternella Josina de Wilde. Johanna is overleden op 13-01-1986, 85 jaar oud. Zij is begraven in Dordrecht(Z.H.)-(Algemene Begraafplaats Essenhof). [bron: www.online-begraafplaatsen.nl].
Kind van Johannes en Johanna:
1 Neeltje Maria de Visser [1.4.3.4.2.5.5.4.2.1], geboren op 20-06-1925. Neeltje is overleden op 26-01-1926 in Hendrik-Ido-Ambacht(Z.H.), 7 maanden oud. Zij is begraven in Hendrik-Ido-Ambacht(Z.H.)-Alg.Begraafplaats Waalhof..
1.4.3.4.2.5.5.4.3 Adam de Visser is geboren op 20-09-1900 in Steenbergen(N.B.), zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.5.4) en Johanna Pieternella van Boven. Adam trouwde, 24 jaar oud, op 11-09-1925 in Steenbergen(N.B.) met Anna Maria van Groesen, 22 jaar oud. Anna is geboren op 17-08-1903 in Made en Drimmelen(N.B.).
1.4.3.4.2.5.5.4.4 Neeltje Maria de Visser is geboren op 06-04-1902 in Steenbergen(N.B.) [bron: Geboorteregister Stenbergen 1902; akte nr.73.], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.5.4) en Johanna Pieternella van Boven.
Adres:
Geboren te Steenbergen in huis Wijk H nr.103.   [bron: Geboorteregister Stenbergen 1902; akte nr.73.]
Neeltje trouwde, 21 jaar oud, op 26-09-1923 in Middelburg(Zld.) met Wessel Vermeulen.
1.4.3.4.2.5.5.4.5 Adriaan de Visser is geboren op 26-12-1906 in Dordrecht(Z.H.), zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.5.4) en Johanna Pieternella van Boven. Adriaan is overleden op 26-03-1945 in Haren-Ems(Dld.), 38 jaar oud. Adriaan trouwde, 25 jaar oud, op 16-03-1932 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1932;akte nr.758.] met Louise Roozemond, 25 jaar oud. Louise is geboren op 15-06-1906 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Geboorteregister Rotterdam 1906; akte nr.6131.], dochter van Cornelis Roozemond en Willemina Manni.
1.4.3.4.2.5.5.5 Pieter de Visser is geboren op 30-05-1876 om 02:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-72) [bron: Geboorteregister Willemstad 1876;akte nr.43.], zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.5) en Maria Pieternella Schilperoort. Pieter is overleden op 06-02-1938 om 01:00 in Willemstad(N.B.), 61 jaar oud [bron: Willemstad]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1938 [bron: Willemstad].
Adres:
Het echtpaar de Visser/Robbe vestigt zich vanuit Colijnsplaat op 1.11.1911 te Willemstad.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
Beroep:
in 1904 schipper.
Pieter trouwde met Maria Clazina Robbe. Maria is geboren op 01-11-1878 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-70) [bron: Geboorteboek Willemstad 1878], dochter van Arie Robbe en Magchelina Maria Oosters. Maria is overleden op 28-04-1946 om 23:00 in Willemstad(N.B.), 67 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1946;akte nr.04.].
Kinderen van Pieter en Maria:
1 Filippus Dorus de Visser, geboren op 21-08-1899 in Willemstad(N.B.)-(Wijk A- huisnr.92). Volgt 1.4.3.4.2.5.5.5.1.
2 Pieter de Visser, geboren op 01-10-1905 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-17). Volgt 1.4.3.4.2.5.5.5.2.
3 Pieter de Visser [1.4.3.4.2.5.5.5.3], geboren op 01-10-1915 in Willemstad(N.B.) [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.].
4 Maghelina Maria de Visser [1.4.3.4.2.5.5.5.4], geboren op 09-08-1917 in Willemstad(N.B.) [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.].
1.4.3.4.2.5.5.5.1 Filippus Dorus de Visser is geboren op 21-08-1899 om 16:30 in Willemstad(N.B.)-(Wijk A- huisnr.92) [bron: Geboorteregister Willemstad 1899; akte nr.34.], zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.5.5) en Maria Clazina Robbe.
Notitie bij de geboorte van Filippus: Wordt geboren als Filippus Dorus Robbe en wordt bij het huwelijk van zijn moeder met Pieter de Visser erkend.
Adres:
vestigt zich vanuit Oude Tonge op 29.12.1920 in Willemstad en vertrekt op 30.7.1927 vanuit Willemstad naar Dordrecht.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
Beroepen:
Bankwerker, schipper.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam-Gezinskaart.]
schipper   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
Filippus:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 01-08-1928 in Dordrecht(Z.H.) [bron: huwelijksakten Dordrecht 1928] met Pieternella Johanna van Loon, 23 jaar oud. Pieternella is geboren op 03-12-1904 in Dordrecht(Z.H.).
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 20-06-1934 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1934;akte nr.2271.] met Adriaantje Kranenburg, 35 jaar oud. Adriaantje is geboren op 17-11-1898 in Rotterdam(Z.H.). Adriaantje is overleden op 08-06-1948 in Rotterdam(Z.H.), 49 jaar oud.
1.4.3.4.2.5.5.5.2 Pieter de Visser is geboren op 01-10-1905 om 03:30 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-17) [bron: Geboorteregister Willemstad 1905;akte nr.59.], zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.5.5) en Maria Clazina Robbe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1905 [bron: Geboorteregister Willemstad 1905;akte nr.59.]. Pieter is overleden op 02-01-1983 in Poortugaal(Z.H.), 77 jaar oud.
Adres:
Vertrekt op 31.8.1929 vanuit Willemstad naar Rotterdam.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
Beroepen:
Visscher.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
schipper.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 09-05-1934 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1934;akte nr.1623.] met Rozalia Godelieve Neve, 25 jaar oud. Rozalia is geboren op 18-03-1909 in Ossenisse(Zld.) [bron: http://gw.geneanet.org/wneve], dochter van Benedictus Neve en Anna Catharina van Herrewegen. Rozalia is overleden op 09-03-2003 in Rotterdam(Z.H.), 93 jaar oud.
Beroep:
dienstbode   [bron: http://gw.geneanet.org/wneve]
1.4.3.4.2.5.5.6 Adam de Visser is geboren op 11-03-1878 om 04:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-72) [bron: Geboorteregister Willemstad 1878;akte nr.15.], zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.5) en Maria Pieternella Schilperoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1878 [bron: Geboorteregister Willemstad 1878;akte nr.15.].
Adressen:
van 31-03-1908 tot 13-09-1909     S.S. Zeeland(komende uit Middelburg) liggende aan de Kloveniersburgwal voor de Oude Manhuispoort., Amsterdam   [bron: Gemeentearchief Amsterdam-Afgedankte Gezinskaarten 1892-1920]
vanaf 13-09-1909     S.S.Zeeland liggende aan de Varkensmarkt 32-rood, Dordrecht   [bron: Gemeentearchief Amsterdam-Afgedankte Gezinskaarten 1892-1920]
Beroepen:
stoombootkapitein.   [bron: Geboorteregister Willemstad 1908, aktenr.43.]
Kapitein S.S.Zeeland   [bron: Gemeentearchief Amsterdam-Afgedankte Gezinskaarten 1892-1920]
schipper   [bron: Huwelijksregister Willemstad 1906;akte nr.5.]
Adam trouwde, 28 jaar oud, op 05-05-1906 in Willemstad(N.B) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1906;akte nr.5.] met Maria Cornelia Grootenboer, 24 jaar oud. Maria is geboren op 03-09-1881 in Klundert(N.B.)-(huisnr.B-49), dochter van Cornelis Grootenboer en Christina de Gast.
Beroep:
dienstbode   [bron: Huwelijksregister Willemstad 1906;akte nr.5.]
Kinderen van Adam en Maria:
1 Pieter de Visser [1.4.3.4.2.5.5.6.1], geboren op 01-08-1906 om 11:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-116) [bron: Geboorteregister Willemstad 1906;akte nr.38.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1906 [bron: Geboorteregister Willemstad 1906;akte nr.38.]. Pieter is overleden op 04-08-1943 in Kuie(Thailand), 37 jaar oud [bron: Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting].
Notitie bij overlijden van Pieter: begraven als soldaat KNIL op het Kanchanburi War Cemetery te Thailand;vak 3- ij c; nr. 66/67.
Notitie bij Pieter: Is geinterneerd geweest in Japans interneringskamp(aanwezigheid interneringskaart bij Nationaal Archief).
Is als krijgsgevangen soldaat Infanterie KNIL omgekomen bij de aanleg van de Birmaspoorweg.(bron www.ogs.nl)
Japanse interneringskaart (bron www.gahetna.nl):
Pieter de Visser, geboren 01.08.1906 was als onder stamboeknr. 227206 als soldaat infanterie in dienst van het IVe Landstormbataljon toen hij op 08.03.1942 door de Japanners in Bandung krijgsgevangen werd genomen. Tot 15.08.1943 bleef hij daar gevangen waarna huj werd verplaatst naar Thailand.
Na op 28.06.1943 ziek te zijn geworden overleed hij op 04.08.1943 in het Thai No.6 Branch Camp of Kuye, Thung Pha Pum county Kanchanaburi prefecture, Thailand. Als doodsoorzaak wordt acute enteritis aangegeven. Hij werd begraven op Kuye Cemetery.
Beroep:
Vertegenwoordiger; winkelbediende.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
2 Christina de Visser, geboren op 10-07-1908 in Willemstad(N.B)-(huisnr. B-97). Volgt 1.4.3.4.2.5.5.6.2.
1.4.3.4.2.5.5.6.2 Christina de Visser is geboren op 10-07-1908 in Willemstad(N.B)-(huisnr. B-97) [bron: Geboorteregister Willemstad 1908, aktenr.43.], dochter van Adam de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.5.6) en Maria Cornelia Grootenboer. Christina trouwde, 29 jaar oud, op 22-12-1937 in Oegstgeest(Z.H.) [bron: Genealogie Jaeger] met Johannes Marie (Jan) van de Weg, 33 jaar oud. Jan is geboren op 22-04-1904 in Dordrecht(Z.H.).
Beroep:
Journalist.
1.4.3.4.2.5.5.10 Johan Cornelis de Visser is geboren op 06-01-1885 in Ooltgensplaat(Z.H.) [bron: Genlias], zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.5) en Elisabeth Maria Brouwer. Johan is overleden op 23-01-1955 om 19:15 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 70 jaar oud [bron: Overlijdensregister ’s Gravenhage 1955;akte nr.B201.].
Beroepen:
schipper   [bron: Huwelijksregister Willemstad 1911;akte nr.16.]
stoombootkapitein   [bron: overlijdensregister 1922 Geertruidenberg;akten nrs.31 en 33]
Johan trouwde, 26 jaar oud, op 28-10-1911 in Willemstad(N.B) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1911;akte nr.16.] met Maria Huijzers, 31 jaar oud. Maria is geboren op 21-05-1880 in Dinteloord en Prinsenland(N.B.) [bron: Isis], dochter van Johannes Huijzers en Cornelia van der Ree.
Kinderen van Johan en Maria:
1 Elizabeth Maria de Visser [1.4.3.4.2.5.5.10.1], geboren op 08-04-1912 in Willemstad(N.B).
2 Cornelia de Visser [1.4.3.4.2.5.5.10.2], geboren op 23-04-1914. Cornelia is overleden op 28-10-1975, 61 jaar oud.
3 Catharina Johanna de Visser [1.4.3.4.2.5.5.10.3], geboren op 05-09-1915. Catharina is overleden op 01-04-1960, 44 jaar oud.
4 Johannes de Visser [1.4.3.4.2.5.5.10.4], geboren op 09-09-1917 in Geertruidenberg. Johannes is overleden op 11-11-1998, 81 jaar oud.
5 Bastiaan de Visser [1.4.3.4.2.5.5.10.5], geboren omstreeks 06-?-1922 in Geertruidenberg(N.B.). Bastiaan is overleden op 05-07-1922 om 13:00 in Geertruidenberg(N.B.), ongeveer een jaar oud [bron: Overlijdensregister 1922 Geertruidenberg;akte nr.33].
6 Pieter de Visser [1.4.3.4.2.5.5.10.6], geboren omstreeks 06-1922 in Geertruidenberg(N.B.). Pieter is overleden op 03-07-1922 om 13:00 in Geertruidenberg(N.B.), ongeveer 1 maand oud [bron: overlijdensregister 1922 Geertruidenberg akte nr.31.].
1.4.3.4.2.5.5.11 Catharina Jorina de Visser is geboren op 02-07-1888 in Ooltgensplaat(Z.H.) [bron: Genlias], dochter van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.5) en Elisabeth Maria Brouwer. Catharina is overleden op 28-12-1967 in Rotterdam(Z.H.)-(Alg.Begraafplaats Crooswijk), 79 jaar oud [bron: mededeling Willy Pols(willemina1940@hotmail.com.)]. Catharina trouwde, 21 jaar oud, op 24-12-1909 in Willemstad(N.B.) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1909;akte nr.19.] met Hendrik de Ruiter, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 12-03-1887 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.C-31) [bron: Geboorteregister Willemstad 1887].
1.4.3.4.2.5.5.12 Lambertus de Visser is geboren op 30-10-1891 in Ooltgensplaat(Z.H.) [bron: Genlias], zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.5) en Elisabeth Maria Brouwer.
Adres:
Het gezin woont sedert 22.5.1928 te Willemstad in huisnr. A.44.Zij zijn dan afkomstig uit Geertruidenberg,   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
Beroepen:
in 1920 dekknecht;visser.
In 1928 stoombootkapitein.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
Lambertus trouwde, 24 jaar oud, op 12-05-1916 in Willemstad(N.B) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1916;akte nr.6.] met Stijna Elizabeth de Vos, 24 jaar oud. Stijna is geboren op 20-02-1892 in Fijnaart(N.B.)-(huisnr.C-138) [bron: Geboorteregister Fijnaart en Heijningen 1892], dochter van Willem de Vos en Johanna de Keijzer.
Kinderen van Lambertus en Stijna:
1 Elizabeth Maria de Visser [1.4.3.4.2.5.5.12.1], geboren op 31-10-1916 in Willemstad(N.B.).
2 Willem Pieter de Visser, geboren op 26-10-1918 in Willemstad(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.5.12.2.
3 Pieternella Johanna de Visser [1.4.3.4.2.5.5.12.3], geboren omstreeks 1920. Pieternella is overleden op 22-04-1920 in Willemstad(N.B), ongeveer een jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1920;akte nr.22.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1920 [bron: Overlijdensregister Willemstad 1920;akte nr.22.].
4 Johannes Cornelis de Visser [1.4.3.4.2.5.5.12.4], geboren op 08-07-1921 in Willemstad(N.B.). Johannes is overleden op 09-12-2000 in Alblasserdam(Z.H.), 79 jaar oud [bron: www.onlinefamilieberichten.nl]. Hij is begraven in Nw.Lekkerland [bron: www.onlinefamilieberichten.nl].
1.4.3.4.2.5.5.12.2 Willem Pieter de Visser is geboren op 26-10-1918 in Willemstad(N.B.), zoon van Lambertus de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.5.12) en Stijna Elizabeth de Vos. Willem is overleden op 24-09-2011 in Zoutelande(Zld.), 92 jaar oud. Willem trouwde met Cornelia Jannetje van Dommele. Cornelia is overleden vóór 24-09-2011.
1.4.3.4.2.5.6 Adriaan de Visser is geboren op 22-08-1847 om 03:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. 85) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1847;akte nr.73.], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5) en Aaltje van Zorgen. Adriaan is overleden op 12-03-1935 om 18:30 in Brielle(Z.H.), 87 jaar oud [bron: B.S. (Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg)]. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Genlias].
Adres:
In april 1924 wonende te Brielle.   [bron: Overlijdensregister Brielle 1924; akte nr.12.]
Beroep:
visser   [bron: Huwelijksregisters Hooge en Lage Zwaluwe 1870;akte nr.25 en Brielle 1908;aktenr.18.]
Adriaan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 18-11-1870 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1870;akte nr.25.] met Geertruida(Geertje) Vos, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriaan en Geertruida(Geertje): vereiste huwelijkstoestemming afgegeven door Majoor van het Korps Pontonniers en door ouders van de bruidegom via notaris Joh.van Wijngaarden,Willemstad 9.11.1870
Geertruida(Geertje) is geboren op 21-07-1847 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)-in huisnr.11. [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1847;akte nr.11.], dochter van Jan Vos en Teuntje Borstlap. Geertruida(Geertje) is overleden op 03-08-1901 om 16:30 in Brielle(Z.H.), 54 jaar oud [bron: B.S. (Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-08-1901 [bron: Genlias].
Adres:
(het gezin vestigt zich in mei 1886 vanuit Hooge en Lage Zwaluwe in Brielle)
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 16-09-1908 in Brielle(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Brielle 1908;aktenr.18.] met Adriaantje Lievaart, 44 jaar oud. Adriaantje is geboren op 05-12-1863 in Rozenburg(Z.H.), dochter van Ary Lievaart en Leuntje Voogt. Adriaantje is overleden op 19-11-1942 om 01:00 in Rozenburg(Z.H.), 78 jaar oud [bron: B.S. (Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-11-1942 [bron: Genlias]. Adriaantje is weduwe van Antonie van der Linden (ovl. vóór 1908), met wie zij trouwde op 13-06-1895 in Brielle(Z.H.).
Kinderen van Adriaan en Geertruida(Geertje):
1 Adriaan de Visser, geboren op 05-01-1871 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.74). Volgt 1.4.3.4.2.5.6.1.
2 Teuntje de Visser, geboren op 23-01-1873 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.74). Volgt 1.4.3.4.2.5.6.2.
3 Aaltje de Visser, geboren op 18-06-1875 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.74). Volgt 1.4.3.4.2.5.6.3.
4 Geertruida de Visser, geboren op 07-10-1876 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.74). Volgt 1.4.3.4.2.5.6.4.
5 Adriana de Visser, geboren op 25-03-1879 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.2.5.6.5.
6 Johannes de Visser [1.4.3.4.2.5.6.6], geboren op 18-08-1880 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.85) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1880;akte nr.77.]. Johannes is overleden op 20-07-1881 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.85), 11 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1881;akte nr.79.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-07-1881 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1881;akte nr.79.].
7 Johanna de Visser, geboren op 09-09-1881 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.85). Volgt 1.4.3.4.2.5.6.7.
8 Johannes de Visser, geboren op 09-10-1882 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.85). Volgt 1.4.3.4.2.5.6.8.
9 Lambertha de Visser, geboren op 14-10-1884 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.85). Volgt 1.4.3.4.2.5.6.9.
1.4.3.4.2.5.6.1 Adriaan de Visser is geboren op 05-01-1871 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.74) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1871;akte nr.2.], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.6) en Geertruida(Geertje) Vos. Adriaan is overleden op 16-04-1924 om 02:00 in Brielle(Z.H.)-Maarland nr. 34., 53 jaar oud [bron: Overlijdensregister Brielle 1924; akte nr.12.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1924 [bron: Overlijdensregister Brielle 1924; akte nr.12.]. Hij is begraven in Brielle(Oude Alg.Begraafplaats).
Notitie bij Adriaan: Streekarchief Voorne-Putten & Rozenburg.
Notariële Akten.
Akte van Gunning d.d.03.05.1910.
Bastiaan ’t Hart, schipper en winkelier te Brielle, liet bij afslag veilen een woon/winkelhuis aan de noordzijde van het Maarland te Brielle, kad. B 1429. Niet gemijnd en verbleven aan Thomas van Driel, winkelier te Brielle, voor f 1750. Deze bood als gemachtigde van Adriaan de Visser, garnalenvisser te Brielle, aan wie de koop wordt gegund.

Schuldbrief d.d. 03.05.1910
Adriaan de Visser, garnalenvisser te Brielle, met als hoofdelijk aansprakelijke mede-debiteuren Jan Groeneveld, timmerman te Rockanje, en Thomas van Driel, winkelier te Brielle, bekent aan de Armen Leenbeurs te Brielle een
schuld van f 990. Hij verleent hypotheek op een woon- en winkelhuis aan de noordzijde van het Maarland te Brielle, kad. B 1429.

Testament d.d. 28.10.1910
Testament van Adriaan de Visser junior, garnalenvisser te Brielle. Universeel erfgename met recht van koop is zijn echtgenote Magdalena Suzanna Groeneveld. In marge: overleden 16-4-1924.

Boedelscheiding d.d.14.06.1915
Scheiding van de boedel in gemeenschap bezeten geweest door Jan Groeneveld Ariesz., timmerman te Rockanje, en diens aldaar op 3-1-1915 overleden echtgenote Dirkje van Dijk. Kinderen: - Elisabeth Groeneveld, gehuwd met Leendert Jan Arkenbout, kastelein te Rockanje - Magdalena Groeneveld, gehuwd met Adriaan de Visser, schipper te Brielle - Leentje Groeneveld, gehuwd met Leendert van der Ham, koopman te Brielle - Hester Groeneveld, gehuwd met Pieter Kruijt, schipper te Brielle - Jannetje Groeneveld, gehuwd met Leendert Boom, metselaar te Rotterdam - Arendje Groeneveld, gehuwd met Kornelis Buizert van Rij jr., loodskwekeling te Maassluis - Dirkje Groeneveld te Rockanje - Adriana Groeveld te Rockanje - Klaasje Groeneveld te Rockanje Deelbare helft van het boedelsaldo bedraagt f 552. Onroerend goed: huis en tuin te Rockanje, kad. C 1602 en een perceel weiland aldaar kad. B 130, alles toegedeeld aan de weduwnaar.

Brevetakte d.d. 28.10.1920
Marinus van der Reijden te Brielle als administrateur van de armenleenbeurs royeert een inschrijving t.l.v Adriaan de Visser te Brielle en anderen.

Boedelscheiding d.d.07.08.1924
Scheiding van de boedel in gemeenschap bezeten geweest door Magdalena Suzanna Groeneveld, winkelierster te Brielle (wijk 5 nr. 34) , en haar aldaar op 16-4-1924 overleden echtgenoot Adriaan de Visser. Kinderen: - Geertruida de Visser, gehuwd met Kornelis Marinus Langeveld, adjunctcommies bij de Rijkswerven wonend te Hellevoetsluis - Dirkje de Visser te Brielle - Adriaan de Visser, minderjarig - Jan de Visser, minderjarig Volgt opsomming van roerende goederen (winkel blijkt een stoffenwinkel te zijn). Deelbare helft van de boedel bedraagt f 3126. Onroerend goed: huis en erf te Brielle, kad. B 1429, aan de weduwe toegedeeld.
Beroepen:
manufacturier   [bron: Huwelijksregister Brielle 1922; akte nr.7.]
In 1924 winkelier.   [bron: Overlijdensregister Brielle 1924; akte nr.12.]
In 1910 garnalenvisser.   [bron: Testament 29.08.1910.]
visser   [bron: www.jandevisser.nl]
Adriaan trouwde, 27 jaar oud, op 22-12-1898 in Rockanje(Z.H.) met Magdalena Suzanna Groeneveld, 25 jaar oud. Magdalena is geboren op 29-09-1873 in Rockanje(Z.H.) [bron: Geboorteregister Rockanje 1873 akte nr.62.], dochter van Jan Groeneveld en Dirkje van Dijk. Magdalena is overleden op 16-05-1948 om 10:30 in Rockanje(Z.H.), 74 jaar oud [bron: B.S. (Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-05-1948 [bron: Geboorteregister Rockanje 1873].
Kinderen van Adriaan en Magdalena:
1 Geertruida de Visser, geboren op 12-06-1900 in Brielle(Z.H.)-(Maarland 28-W5). Volgt 1.4.3.4.2.5.6.1.1.
2 Dirkje de Visser [1.4.3.4.2.5.6.1.2], geboren op 14-08-1901 om 19:00 in Brielle(Z.H.).-(Maarland 17-W5) [bron: B.S. (Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg)]. Dirkje is overleden op 06-08-1980, 78 jaar oud. Zij is begraven in Brielle(Oude Alg.Begraafplaats).
3 Adriaan de Visser, geboren op 09-10-1903 in Brielle(Z.H.). Volgt 1.4.3.4.2.5.6.1.3.
4 Jan de Visser, geboren op 17-12-1906 in Brielle(Z.H.). Volgt 1.4.3.4.2.5.6.1.4.
1.4.3.4.2.5.6.1.1 Geertruida de Visser is geboren op 12-06-1900 om 05:00 in Brielle(Z.H.)-(Maarland 28-W5) [bron: B.S. (Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg)], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.6.1) en Magdalena Suzanna Groeneveld.
Notitie bij de geboorte van Geertruida: geb. in
Geertruida trouwde, 21 jaar oud, op 18-05-1922 in Brielle(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Brielle 1922; akte nr.7.] met Cornelis Marinus Langeveld. Cornelis is geboren in Heenvliet(Z.H.), zoon van Cornelis Marinus Langeveld en Martijntje Kraak. Cornelis is overleden op 02-01-1937 om 19:30 in Brielle(Z.H.) [bron: B.S. (Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg)].
1.4.3.4.2.5.6.1.3 Adriaan de Visser is geboren op 09-10-1903 in Brielle(Z.H.) [bron: www.jandevisser.nl], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.6.1) en Magdalena Suzanna Groeneveld. Adriaan is overleden op 04-09-1988, 84 jaar oud. Hij is begraven in Brielle(Oude Alg.Begraafplaats).
Beroep:
kantoorbediende.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
Adriaan:
(1) trouwde met Elizabeth Leeuwenburgh. Elizabeth is geboren op 21-04-1922. Elizabeth is overleden op 30-08-1996, 74 jaar oud. Zij is begraven in Brielle(Oude Alg.Begraafplaats).
(2) trouwde, 23 jaar oud, op 29-07-1927 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1927;akte nr.2259.] met Maria Mathilda Cornelia Sadelaar, 23 jaar oud. Maria is geboren op 16-03-1904 in Rotterdam(Z.H.), dochter van Abraham Hermanus Sadelaar en Maria Zwart.
Kinderen van Adriaan en Maria:
1 Adriaan de Visser [1.4.3.4.2.5.6.1.3.1], geboren op 21-12-1927 in Rotterdam(Z.H.). Adriaan is overleden op 08-11-1983, 55 jaar oud. Hij is begraven in Brielle(Oude Alg.Begraafplaats).
2 Maria Mathilda Cornelia de Visser [1.4.3.4.2.5.6.1.3.2], geboren op 28-01-1929 in Rotterdam(Z.H.). Maria is overleden op 12-08-1930 in Rotterdam(Z.H.), 1 jaar oud [bron: B.S.Rotterdam].
1.4.3.4.2.5.6.1.4 Jan de Visser is geboren op 17-12-1906 in Brielle(Z.H.) [bron: www.jandevisser.nl], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.6.1) en Magdalena Suzanna Groeneveld.
Beroep:
bankbediende   [bron: www.jandevisser.nl]
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 23-07-1930 in Oostvoorne(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Oostvoorne 1930;aktenr. 16.] met Elizabeth Jacoba Assenberg, 22 jaar oud. Elizabeth is geboren op 12-09-1907 in den Helder(n.H.) [bron: www.jandevisser.nl], dochter van Paulus Johannes Assenberg en Magdalena van den Blink.
1.4.3.4.2.5.6.2 Teuntje de Visser is geboren op 23-01-1873 om 16:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.74) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1873;akte nr. 19.], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.6) en Geertruida(Geertje) Vos. Teuntje is overleden op 30-03-1945 in Rotterdam(Z.H.), 72 jaar oud. Teuntje trouwde, 19 jaar oud, op 04-05-1892 in Brielle(Z.H.) [bron: b.S.] met Thomas van Driel, 20 jaar oud. Thomas is geboren op 14-11-1871 in Sliedrecht(Z.H.) [bron: W.Pols(willemina1940@hotmail.com)].
Adres:
Sedert 18.5.1917 Crooswijksekade 18b Rotterdam, afkomstig van Brielle.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam.]
Beroep:
kantoorbediende.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam.]
1.4.3.4.2.5.6.3 Aaltje de Visser is geboren op 18-06-1875 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.74) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1875;akte nr.81.], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.6) en Geertruida(Geertje) Vos. Aaltje is overleden op 09-12-1956, 81 jaar oud. Zij is begraven in Brielle(Oude Alg.Begraafplaats). Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op 19-09-1900 in Brielle(Z.H.) [bron: b.S.] met Arij de Boo, 24 jaar oud. Arij is geboren op 24-10-1875 in Brielle(Z.H.) [bron: Geboorteregister Brielle 1875]. Arij is overleden op 20-04-1962, 86 jaar oud. Hij is begraven in Brielle(Oude Alg.Begraafplaats).
1.4.3.4.2.5.6.4 Geertruida de Visser is geboren op 07-10-1876 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.74) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1876;akte nr.130.], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.6) en Geertruida(Geertje) Vos. Geertruida is overleden op 28-10-1956 om 14:20 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister’s-Gravenhage 1956;akte nr.A2172.]. Geertruida trouwde, 27 jaar oud, op 29-10-1903 in Brielle(Z.H.) [bron: b.S.] met Arie Verdouw, 21 jaar oud. Arie is geboren op 09-01-1882 in Stompwijk(Z.H.). Arie is overleden op 20-07-1972 in Katwijk(Z.H.), 90 jaar oud.
1.4.3.4.2.5.6.5 Adriana de Visser is geboren op 25-03-1879 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1879;akte nr.38.], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.6) en Geertruida(Geertje) Vos. Adriana is overleden op 12-09-1950 in Rotterdam(Z.H.), 71 jaar oud [bron: Gem.Archief Rotterdam]. Adriana trouwde, 25 jaar oud, op 04-08-1904 in Brielle(Z.H.) [bron: b.s.(akte nr.16)] met Antonius Wolf, 23 jaar oud. Antonius is geboren op 08-02-1881 in Delfshaven(Z.H.) [bron: Willem H. van der Leek(Geboorteakten 1881 Aktenummer 64 Rijksarchief Zuid Holland)], zoon van Peter Joseph Wolf en Francina Antonia Kok.
1.4.3.4.2.5.6.7 Johanna de Visser is geboren op 09-09-1881 om 23:30 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.85) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1881;akte nr.98.], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.6) en Geertruida(Geertje) Vos. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 13-09-1905 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A.Rotterdam] met Jacobus Johannes Wolf, 21 jaar oud. Jacobus is geboren op 09-05-1884 in Rotterdam(Z.H.) [bron: www.gemeentearchief.rotterdam.nl], zoon van Peter Joseph Wolf en Francina Antonia Kok.
1.4.3.4.2.5.6.8 Johannes de Visser is geboren op 09-10-1882 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.85), zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.6) en Geertruida(Geertje) Vos. Johannes is overleden op 08-09-1955 in Rotterdam(Z.H.), 72 jaar oud. Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 14-06-1911 in Brielle(Z.H.) [bron: b.S.] met Tona Quist, 22 jaar oud. Tona is geboren op 23-08-1888 om 08:00 in Brielle(Z.H.)-(Voorstraat 91), dochter van Josua Quist en Maria Rooderkerk. Tona is overleden op 23-10-1971 in Brielle(Z.H.), 83 jaar oud [bron: www.genealogieonline.nl/stambomen-quist].
Kinderen van Johannes en Tona:
1 Adriaan de Visser [1.4.3.4.2.5.6.8.1], geboren omstreeks 1913. Adriaan is overleden op 18-08-1916 om 23:00 in Brielle(Z.H.)-Maarland Wijk 5,nr.10., ongeveer 3 jaar oud [bron: Overlijdensregister Brielle 1916; akte nr.40.].
Notitie bij overlijden van Adriaan: overleden Brielle 18.8.1916(3 jaar oud)
2 Maria de Visser [1.4.3.4.2.5.6.8.2], geboren omstreeks 1914. Maria is overleden op 31-12-1957 in Baarn(Utr.), ongeveer 43 jaar oud [bron: Genlias].
3 Johannes de Visser [1.4.3.4.2.5.6.8.3], geboren omstreeks 1924. Johannes is overleden op 08-09-1955 in Rotterdam(Z.H.), ongeveer 31 jaar oud.
1.4.3.4.2.5.6.9 Lambertha de Visser is geboren op 14-10-1884 om 10:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.85) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1884;akte nr.121.], dochter van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.6) en Geertruida(Geertje) Vos. Lambertha is overleden op 24-07-1978, 93 jaar oud. Lambertha trouwde, 20 jaar oud, op 14-12-1904 in Brielle(Z.H.) [bron: b.S.] met Pieter van Waardenberg, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 09-12-1879 om 12:00 in Brielle(Z.H.) [bron: Geboorteregister Brielle 1879]. Pieter is overleden op 13-03-1962, 82 jaar oud.
1.4.3.4.2.5.7 Gerrit de Visser is geboren op 01-03-1852 om 23:00 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1852;akte nr.29.], zoon van Adriaan de Visser (zie 1.4.3.4.2.5) en Aaltje van Zorgen. Gerrit is overleden op 30-06-1940 om 05:30 in Willemstad(N.B.), 88 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1940;akte nr. 117.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1940 [bron: Overlijdensregister Willemstad 1940;akte nr. 117.].
Notitie bij Gerrit: Streekarchief West Brabant-Notariële akten Fijnaart en Heijningen
Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.
Transport door Gerrit de Visser te Willemstad en anderen aan Willem Boertjes Corneliszoon te Willemstad.
Gerrit de Visser, vischhandelaar wonende te Willemstad heeft de volmacht om uit de hand te verkopen een huis met erf aan de Voorstraat te Willemstad.Kadastraal bekend Sectie E nr.265, groot drie aren dertig centiaren.
Dit onroerend goed is uit een nalatenschap verkregen door Maartje Antonetta van der Flier(zie voor deze nalatenschap akte nr1017 d.d.16.12.1929). Na haar overlijden is het toebedeeld aan de comparant Gerrit de Visser die in algehele gemeenschap van goederen met M.A.v.d. Flier getrouwd was.
Het pand wordt verkocht voor ƒ 2.200,- aan Willem Boertjes Corneliszoon, melkhandelaar en wonende te Willemstad.
Volmacht wordt verstrekt door:
Adriaan de Visser, visscher, wonende te Fijnaart.
Cornelis Rink, schipper, wonende te Zaltbommel, gehuwd met Catharina de Visser.
Willem Blom, schipper, wonende te Willemstad, gehuwd met Aaltje Margritha de Visser.
Gerrit Jacobus de Visser, schipper, wonende te Willemstad.
Lucas Bruinsma, bootwerker,wonende te Rotterdam, gehuwd met Dingena Johanna de Visser.
Gerrit van den Berg, grondwerker, wonende te ‘s Gravenzande, gehuwd met Lena de Visser.
Pieter van Beveren, tonnenlegger, wonende te Hellevoetsluis, gehuwd met Lambertha Johanna de Visser.
Cornelis Frans de Visser,steenkolenhandelaar, wonende te Willemstad.
Adres:
Woonachtig te Willemstad huisnr. B 17.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
Beroepen:
visser   [bron: Huwelijksregister Willemstad 1874;akte nr.17.]
In 1934 vischhandelaar te Willemstad.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op 12-12-1874 in Willemstad(N.B.) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1874;akte nr.17.] met Maartje Antonetta van der Flier, 22 jaar oud. Maartje is geboren op 05-11-1852 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-77) [bron: Geboorteregister Willemstad 1852], dochter van Gerrit Jacobus van der Flier en Catharina Lievense. Maartje is overleden op 02-07-1933 om 17:00 in Willemstad(N.B.), 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1933;akte nr.14.].
Kinderen van Gerrit en Maartje:
1 Adriaan de Visser, geboren op 06-05-1875 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-88). Volgt 1.4.3.4.2.5.7.1.
2 Catharina de Visser, geboren op 20-09-1876 in Willemstad(N.B). Volgt 1.4.3.4.2.5.7.2.
3 Aaltje Margrieta de Visser, geboren op 07-10-1877 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-95). Volgt 1.4.3.4.2.5.7.3.
4 Gerrit Jacobus de Visser, geboren op 10-01-1880 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-22B). Volgt 1.4.3.4.2.5.7.4.
5 Adriana de Visser, geboren op 11-06-1881 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-22B). Volgt 1.4.3.4.2.5.7.5.
6 Dingena Johanna de Visser, geboren op 11-02-1883 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-22B). Volgt 1.4.3.4.2.5.7.6.
7 Lena Adriana de Visser, geboren op 07-03-1885 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-22B). Volgt 1.4.3.4.2.5.7.7.
8 Lamberta Johanna de Visser, geboren op 30-09-1887 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-109). Volgt 1.4.3.4.2.5.7.8.
9 Cornelis Frans de Visser, geboren op 31-01-1889 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-20). Volgt 1.4.3.4.2.5.7.9.
10 Adam de Visser [1.4.3.4.2.5.7.10], geboren op 30-07-1891 om 23:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-20) [bron: Geboorteregister Willemstad 1891;akte nr.41.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-07-1891 [bron: Geboorteregister Willemstad 1891;akte nr.41.]. Adam is overleden op 26-11-1897 om 09:00 in Willemstad(N.B.), 6 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1897;akte nr.28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1897 [bron: Overlijdensregister Willemstad 1897;akte nr.28].
1.4.3.4.2.5.7.1 Adriaan de Visser is geboren op 06-05-1875 om 04:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-88) [bron: Geboorteregister Willemstad 1875;akte nr.31.], zoon van Gerrit de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.7) en Maartje Antonetta van der Flier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-05-1875 [bron: Geboorteregister Willemstad 1875;akte nr.31.]. Adriaan is overleden op 01-11-1943 om 13:30 in Fijnaart en Heijningen(N.B.), 68 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1943 Fijnaart en Heijningen;akte 40.].
Adressen:
M.i.v. 27.04.1917 te Fijnaart en Heijningen Wijk A, huisnr. 156.Voordien woonachtig te Willemstad.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1890-1921 Vol.143.]
Woont in 1934 te Fijnaart.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
Beroep:
visscher   [bron: Overlijdensregister 1943 Fijnaart en Heijningen;akte 40.]
Adriaan trouwde, 41 jaar oud, op 26-04-1917 in Fijnaart en Heijningen(N.B.) [bron: Huwelijksregister Fijnaart en Heijningen 1917;akte 16.] met Kaatje Agterdenbos, 43 jaar oud. Kaatje is geboren op 20-03-1874 in Fijnaart(N.B.), dochter van Gerrit Agterdenbos en Kaatje Driesman. Kaatje is overleden op 23-06-1968 in Fijnaart(N.B.), 94 jaar oud.
Adressen:
M.i.v. 27.04.1917 te Fijnaart en Heijningen Wijk A, huisnr. 156.Voordien woonachtig te Willemstad.   [bron: Bevolkingsregister Fijnaart en Heijningen 1890-1921 Vol.143.]
  [bron: op 10 augustus 1888 vertrokken nar Klundert.]
Beroep:
winkelierster
1.4.3.4.2.5.7.2 Catharina de Visser is geboren op 20-09-1876 om 19:00 in Willemstad(N.B) [bron: Geboorteregister Willemstad 1876;akte nr.75.], dochter van Gerrit de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.7) en Maartje Antonetta van der Flier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1876 [bron: Geboorteregister Willemstad 1876;akte nr.75.]. Catharina is overleden op 27-06-1952 in Rotterdam(Z.H.), 75 jaar oud.
Adres:
Woont in 1934 te Zaltbommel.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
Catharina trouwde, 26 jaar oud, op 18-09-1903 in Willemstad(N.B.) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1903;akte nr.15.] met Cornelis Rink, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1875 in Haaften(Gld), zoon van Gijsbert Rink en Johanna Geertruida Marcelida Landman.
Adressen:
(woont bij huwelijk te Wijk bij Duurstede.)   [bron: Huwelijksregister Willemstad 1903;akte nr.15.]
Woont in 1934 te Zaltbommel.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
Beroep:
In 1934 schipper.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
1.4.3.4.2.5.7.3 Aaltje Margrieta de Visser is geboren op 07-10-1877 om 22:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-95) [bron: Geboorteregister Willemstad 1877;akte nr.64.], dochter van Gerrit de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.7) en Maartje Antonetta van der Flier.
Adres:
Woont in 1934 te Willemstad.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op 20-05-1904 in Willemstad(N.B.) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1904;akte nr.08.] met Willem Blom, 24 jaar oud. Willem is geboren op 27-08-1879 in ’s-Gravenmoer(N.B.) [bron: Geboorteboek ´s Gravenmoer 1879], zoon van Cornelis Blom en Geertruida van Oostro(o)m.
Adres:
Woont in 1934 te Willemstad.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
Beroep:
In 1934 schipper.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
1.4.3.4.2.5.7.4 Gerrit Jacobus de Visser is geboren op 10-01-1880 om 05:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-22B) [bron: Geboorteregister Willemstad 1880;akte nr.05.], zoon van Gerrit de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.7) en Maartje Antonetta van der Flier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1880 [bron: Geboorteregister Willemstad 1880;akte nr.05.]. Gerrit is overleden op 23-08-1940 in Willemstad(N.B), 60 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1940;akte nr. 125.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1940 [bron: Overlijdensregister Willemstad 1940;akte nr. 125.].
Adres:
In 1934 wonende te Willemstad,   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
Beroepen:
visser   [bron: Huwelijksregister Willemstad 1913;akte nr.14.]
In 1934 schipper.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
kustvisser   [bron: Overlijdensregister Willemstad 1940;akte nr. 125.]
Gerrit trouwde, 33 jaar oud, op 02-08-1913 in Willemstad(N.B) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1913;akte nr.14.] met Jannetje Anna Margaretha van der Hooft, 22 jaar oud. Jannetje is geboren op 23-09-1890 in Willemstad(N.B.)-(huisnr. A-81) [bron: Geboorteregister Willemstad 1890], dochter van Johannes van der Hooft en Leijntje Janna Huijsers.
Kinderen van Gerrit en Jannetje:
1 Gerrit de Visser [1.4.3.4.2.5.7.4.1], geboren omstreeks 1913. Gerrit is overleden op 05-12-1915 om 09:00 in Willemstad(N.B.), ongeveer 2 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1915;akte nr.23.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1915 [bron: Overlijdensregister Willemstad 1915;akte nr.23.].
2 Gerrit Adam de Visser [1.4.3.4.2.5.7.4.2], geboren omstreeks 1916. Gerrit is overleden op 03-12-1918 om 22:00 in Willemstad(N.B), ongeveer 2 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1918;akte nr. 49.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1918 [bron: Overlijdensregister Willemstad 1918;akte nr. 49.].
3 Johannes de Visser [1.4.3.4.2.5.7.4.3], geboren omstreeks 1917 in Willemstad(N.B.). Johannes is overleden op 20-11-1918 om 04:00 in Willemstad(N.B.), ongeveer 1 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1918;akte nr. 40.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1918 [bron: Overlijdensregister Willemstad 1918;akte nr. 40.].
4 Adriaan de Visser [1.4.3.4.2.5.7.4.4], geboren omstreeks 1917. Adriaan is overleden op 21-11-1918 in Willemstad(N.B.), ongeveer 1 jaar oud.
1.4.3.4.2.5.7.5 Adriana de Visser is geboren op 11-06-1881 om 23:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-22B) [bron: Geboorteregister Willemstad 1881;akte nr.33.], dochter van Gerrit de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.7) en Maartje Antonetta van der Flier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-06-1881 [bron: Geboorteregister Willemstad 1881;akte nr.33.]. Adriana trouwde, 22 jaar oud, op 04-09-1903 in Willemstad(N.B.) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1903;akte nr.12.] met Kornelis de Vries, 23 jaar oud. Kornelis is geboren op 09-08-1880 in Rockanje(Z.H.) [bron: Geboorteregister Rockanje 1880;akte nr.42.], zoon van Pieter de Vries en Maartje Moerman.
1.4.3.4.2.5.7.6 Dingena Johanna de Visser is geboren op 11-02-1883 om 06:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-22B) [bron: Geboorteregister Willemstad 1883;akte nr.13], dochter van Gerrit de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.7) en Maartje Antonetta van der Flier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1883 [bron: Geboorteregister Willemstad 1883;akte nr.13].
Adres:
Woont in 1934 te Rotterdam.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
Dingena trouwde, 22 jaar oud, op 26-04-1905 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A.Rotterdam] met Lucas Bruinsma, ongeveer 24 jaar oud. Lucas is geboren omstreeks 1881 in Amsterdam(N.H.), zoon van Albertus Bruinsma en Willemijna Rigter.
Adres:
Woont in 1934 te Rotterdam.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
Beroep:
In 1934 bootwerker.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
1.4.3.4.2.5.7.7 Lena Adriana de Visser is geboren op 07-03-1885 om 14:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-22B) [bron: Geboorteregister Willemstad 1885;akte nr.19.], dochter van Gerrit de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.7) en Maartje Antonetta van der Flier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1885 [bron: Geboorteregister Willemstad 1885;akte nr.19.]. Lena is overleden op 09-12-1946 in ’s-Gravenzande(Z.H.), 61 jaar oud [bron: Genlias].
Adres:
Woont in 1934 te ’s Gravenzande.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
Lena trouwde, 22 jaar oud, op 15-11-1907 in ´s-Gravenzande(Z.H.) [bron: Genlias] met Gerrit van den Berg, 23 jaar oud. Gerrit is geboren op 25-05-1884 in ’s-Gravenzande(Z.H.) [bron: Genlias], zoon van Philippus van den Berg en Geertje van Zanten.
Adres:
Woont in 1934 te ’s Gravenzande.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
Beroep:
In 1934 grondwerker.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
1.4.3.4.2.5.7.8 Lamberta Johanna de Visser is geboren op 30-09-1887 om 01:30 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.A-109) [bron: Geboorteregister Willemstad 1887;akte nr.57.], dochter van Gerrit de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.7) en Maartje Antonetta van der Flier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-09-1887 [bron: Geboorteregister Willemstad 1887;akte nr.57.]. Lamberta is overleden op 27-11-1976, 89 jaar oud [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Zij is begraven in Nieuw Helvoet(Z.H.)-(Begraafplaats Smitsweg) [bron: www.online-begraafplaatsen.nl].
Adres:
Woont in 1934 te Hellevoetsluis.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
Lamberta trouwde, 23 jaar oud, op 28-10-1910 in Willemstad(N.B.) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1910;akte nr.11.] met Pieter Jan van Beveren, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 05-11-1885 in Hellevoetsluis(N.B.), zoon van Willem van Beveren en Jacoba Meermans. Pieter is overleden op 02-08-1980, 94 jaar oud [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Hij is begraven in Nieuw Helvoet(Z.H.)-(Begraafplaats Smitsweg) [bron: www.online-begraafplaatsen.nl].
Adres:
Woont in 1934 te Hellevoetsluis.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
Beroep:
In 1934 tonnenlegger.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
monumentwillemstad.jpg
4 monumentwillemstad
1.4.3.4.2.5.7.9 Cornelis Frans de Visser (afb. 4) is geboren op 31-01-1889 om 02:00 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.B-20) [bron: Geboorteregister Willemstad 1889;akte nr.10.], zoon van Gerrit de Visser (zie 1.4.3.4.2.5.7) en Maartje Antonetta van der Flier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1889 [bron: Geboorteregister Willemstad 1889;akte nr.10.]. Cornelis is overleden op 02-11-1944 om 15:30 in Willemstad(N.B), 55 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1944;akte nr.26.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1944 [bron: Overlijdensregister Willemstad 1944;akte nr.26.].
Adres:
Willemstad; huisnr. B-44.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1939.]
Beroepen:
in 1922 parkknecht.
In 1934 steenkolenhandelaar.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;Akte nr.2356 d.d. 12.10.1934.]
in 1944 kolenhandelaar.   [bron: Overlijdensregister Willemstad 1944;akte nr.26.]
Cornelis trouwde, 32 jaar oud, op 27-01-1922 in Willemstad(N.B) [bron: Huwelijksregister Willemstad 1922;akte nr.1.] met Lijntje Groen, 27 jaar oud. Lijntje is geboren op 06-04-1894 om 07:30 [bron: Geboorteregister Willemstad 1894], dochter van Willem Groen en Aagje den Roijen. Lijntje is overleden op 22-12-1965 in Willemstad, 71 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1965; akte nr. 9.].
Adressen:
Het gezin woont in Willemstad huisnr. B 20.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1930 Vol.435.]
Willemstad; huisnr. B-44.   [bron: Bevolkingsregister Willemstad 1920-1939.]
1.4.3.4.2.7 Adriana de Visser is geboren op 30-05-1811 om 17:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1811;akte nr.55.], dochter van Adam de Visser (zie 1.4.4.2.4) en Johanna de Visser (zie 1.4.3.4.2). Adriana is overleden op 31-08-1843 om 02:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.103), 32 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1843;akte nr.32.]. Adriana trouwde, 31 jaar oud, op 02-10-1842 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1842;akte nr.16.] met Theodorus van den Rijken, 37 jaar oud. Theodorus is geboren op 30-09-1805 in Raamsdonk(N.B.).
Beroep:
vissersknecht
1.4.3.4.2.8 Teuntje de Visser is geboren op 07-05-1814 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1814;akte nr.36.], dochter van Adam de Visser (zie 1.4.4.2.4) en Johanna de Visser (zie 1.4.3.4.2). Teuntje is overleden op 17-09-1847 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.103), 33 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1847;akte nr.85.]. Teuntje trouwde, 20 jaar oud, op 29-08-1834 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1834;akte nr.18.] met Berend Jans de Groot, ongeveer 24 jaar oud. Berend is geboren omstreeks 1810 in Steggerda in de Grietenij Weststellingerwerf(Frl.).
Beroep:
kurassier bij de afd.kurassiers no.9.   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1834;akte nr.18.]
1.4.3.4.3 Lammert(Lambert) de Visser is geboren op 25-08-1776 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4) en Marike (Maaike) Nelemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1776 [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Lammert(Lambert) is overleden op 19-08-1836 om 11:00 in Zwaluwe- huisnr.385(N.B.), 59 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1836;akte nr.36.].
Notitie bij Lammert(Lambert): Notarieel register Fijnaart en Heijningen
Deling tussen de gezamenlijke erfgenamen van Lambert Pieterse de Visser te Zwaluwe;Akte nr.1521 d.d.01.12.1836.
Maria de Visser, huisvrouw van Arnoldus van Altena samen beide wonende te Lage Zwaluwe,
Mejufvrouw Aaltje Jozina de Visser, huisvrouw van Pieter de Jongh,Penningmeester van den Royalenpolder, beide wonende te Lage Zwaluwe,
Mejufvrouw Johanna de Visser, huisvrouw van de heer Ary Bastiaan Simon, postmeester, beide wonende op de Moerdijk onder de Klundert.
Pieter de Visser, schipper, wonende te Lage Zwaluwe,
Adriaan de Visser, schipper, wonende te Lage Zwaluwe,
Adriana de Visser, zonder beroep, gedomicileerd te Lage Zwaluwe, vergezeld van haar voogd de voornoemde Pieter de Visser.Teneinde vermenging van belangen te voorkomen is tevens aanwezig de toeziend voogd Jan Kanters, broodbakker te Lage Zwaluwe.
Bovenstaanden zijn de enig nog in leven zijnde kinderen van het echtpaar Lambert de Visser/Adriana Kanters, voorheen wonende et Lage Zwaluwe.
De te verdelen nalatenschap bestaat uit:
Een huis, schuur en erve staande en gelegen op de Lage Zwaluwe belendende oost Cornelis van Rijsbergen, zuid de straat....Arnoldus van Altena, noord de haven bij het ? bekend Sectie C nummer twee honderd drie en tachtig.
-Een te vorderen hypotheek van huis, schuur en erve van Teuna van Mourick fl. 1200,-
-huismeubelen en schippersgereedschappen fl. 1086,-
------------
fl. 2286,- Per persoon dus fl.386,-.
Het huis, schuur en erve brengt fl. 1200,- op.
Lammert(Lambert) trouwde, 24 jaar oud, op 19-10-1800 in Hooge Zwaluwe(N.B.) met Adriana Kanters, 21 jaar oud, nadat zij op 03-10-1800 in Hooge Zwaluwe in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Lammert(Lambert) en Adriana: Uit Register van ontvangst impost op het trouwen 1751-1803 Hooge en Lage Zwaluwe:
huwelijk voor schepenbank
2.10.1800:impost op het trouwen 3de klasse 12,0,0.
Adriana is geboren op 25-04-1779 in Zwaluwe(N.B.), dochter van Adriaan Adamsz. Kanters en Maria Jansd. Dubbelman. Zij is gedoopt op 04-05-1779 in Zwaluwe(N.B.). Adriana is overleden op 28-02-1832 om 21:00 in Zwaluwe-huisnr.385(N.B.), 52 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1832;akte nr.18.].
Kinderen van Lammert(Lambert) en Adriana:
1 Maria de Visser, geboren op 01-11-1800 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.1.
2 Aaltje de Visser [1.4.3.4.3.2], geboren op 10-09-1802 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 12-09-1802 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Aaltje is overleden op 21-12-1802 in Zwaluwe(N.B.), 3 maanden oud [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is begraven op 24-12-1802 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
21 December 1802 Sterf Aaltje de Visser oud 7 weken begraven den 24e dito in de kerk.f.6:0:0.
3 Aaltje de Visser [1.4.3.4.3.3], geboren op 09-12-1803 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 25-12-1803 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Aaltje is overleden op 24-12-1803, 15 dagen oud [bron: NG-Register van ontvangst kerkerecht voor begraven 1764-1810, Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is begraven op 30-12-1803 in Hoge en Lage Zwaluwe(N.B.).
Notitie bij overlijden van Aaltje: NG-Register van ontvangst kerkerecht voor begraven 1764-1810, Hooge en Lage Zwaluwe
1803 24 december
Aaltje de Visser oud 15 dagen,begraven in de kerk den 30e dito 6,-,-.
4 Pieter de Visser [1.4.3.4.3.4], geboren op 02-04-1805 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 07-04-1805 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Pieter is overleden op 24-12-1805 in Zwaluwe(N.B.), 8 maanden oud [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is begraven op 27-12-1805 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij overlijden van Pieter: Uit NG-register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
24 december 1805 Pieter de Visser kind van Lambert oud ca. 9 maanden begraven in de kerk de 17de dito. f.6.0:0.
5 Aaltje Josijna de Visser, geboren op 01-04-1807 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.5.
6 Pieter de Visser, geboren op 17-12-1809 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.6.
7 Johanna de Visser, geboren op 14-11-1811 in Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.7.
8 Adriaan Adam de Visser, geboren op 10-01-1814 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.8.
9 Teuntje de Visser [1.4.3.4.3.9], geboren op 15-05-1816 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1816;akte nr.45.]. Teuntje is overleden op 14-06-1819 in Lage Zwaluwe(N.B.), 3 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1819;akte nr.43.].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Grafregister van NH Kerk te Hooge Zwaluwe;opgesteld door A.Nelemans:
Teuntje,kind van Lambert de Visser, 3 jaar.
10 Adriana de Visser, geboren op 22-09-1818 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.10.
11 Abraham de Visser [1.4.3.4.3.11], geboren op 15-01-1822 om 01:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.385) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1822;akte nr.7.]. Abraham is overleden op 10-06-1822 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.385), 4 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1822;akte nr.27.].
Notitie bij overlijden van Abraham: Grafregister van NH Kerk te Hooge Zwaluwe;opgesteld door A.Nelemans:
Abraham de Visser, kind van Lambert de Visser, 6 jaar.
1.4.3.4.3.1 Maria de Visser is geboren op 01-11-1800 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Lammert(Lambert) de Visser (zie 1.4.3.4.3) en Adriana Kanters. Zij is gedoopt op 02-11-1800 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Maria is overleden op 19-03-1883 om 06:00 in Zwaluwe(N.B.), 82 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1883]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-03-1883 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1883]. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 07-03-1828 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1828;akte nr.3.] met Arnoldus van Altena, 26 jaar oud. Arnoldus is geboren op 10-06-1801 in Dordrecht(Z.H.) [bron: W.Pols(willemina1940@hotmail.com)], zoon van Pieter van Altena en Johanna Vervoort. Arnoldus is overleden op 31-01-1882 in Zwaluwe(N.B.), 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1882;akte nr.26.]. Arnoldus is weduwnaar van Hendrina van Rijsbergen (ovl. vóór 1828).
Kinderen van Maria en Arnoldus:
1 Johanna Adriana van Altena, geboren op 19-05-1839 in Zwaluwen-huis nr.387(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.1.1.
2 Jacobus Abraham van Altena, geboren op 04-02-1843 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.1.2.
1.4.3.4.3.1.1 Johanna Adriana van Altena is geboren op 19-05-1839 om 23:00 in Zwaluwen-huis nr.387(N.B.) [bron: Geboorteregister H+L Zwaluwe 1839; akte nr.63.], dochter van Arnoldus van Altena en Maria de Visser (zie 1.4.3.4.3.1). Johanna is overleden op 08-03-1910 in Rotterdam(Z,H.), 70 jaar oud. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 18-10-1861 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: Huwelijksregister H+L Zwaluwe 1861; akte nr. 23.] met Cornelis Pieter Broere, 41 jaar oud. Cornelis is geboren op 12-05-1820 om 06:00 in Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister H+L Zwaluwe 1820; akte nr.34.], zoon van Wouter Broere en Martijntje den Engelse. Cornelis is overleden op 02-12-1877 om 02:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 57 jaar oud [bron: Overlijdensregister H+L Zwaluwe 1877; akte nr.120.]. Cornelis is weduwnaar van Maria Nelemans (1823-1859), met wie hij trouwde op 30-06-1843 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1843;aktenr.13.].
Beroep:
bouwman
1.4.3.4.3.1.2 Jacobus Abraham van Altena is geboren op 04-02-1843 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteboek Hooge Lage Zwaluwe 1843], zoon van Arnoldus van Altena en Maria de Visser (zie 1.4.3.4.3.1). Jacobus is overleden op 28-06-1937 om 22:00 in Zwaluwe(N.B.), 94 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1937;akte nr.29]. Jacobus trouwde, 27 jaar oud, op 30-12-1870 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1870;akte 28.] met Elisabeth de Visser, 21 jaar oud. Zie 1.4.3.4.5.1.13 voor persoonsgegevens van Elisabeth.
Kind van Jacobus en Elisabeth:
1 Johanna Adriana van Altena, geboren op 16-09-1879 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.1.2.1.
1.4.3.4.3.1.2.1 Johanna Adriana van Altena is geboren op 16-09-1879 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), dochter van Jacobus Abraham van Altena (zie 1.4.3.4.3.1.2) en Elisabeth de Visser (zie 1.4.3.4.5.1.13). Johanna trouwde met Cornelis de Lange. Cornelis is geboren omstreeks 1870 in Berkenwoude.
Beroep:
Smid.   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1938; akte nr.9.]
Kinderen van Johanna en Cornelis:
1 Elizabeth Jacoba de Lange, geboren omstreeks 1913 in Hooge en Lage Zwaluwe. Volgt 1.4.3.4.3.1.2.1.1.
2 Mathijs de Lange [1.4.3.4.3.1.2.1.2], geboren omstreeks 1914.
Beroep:
Hoefsmid.   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1938; akte nr.9.]
Getuige bij:
21-04-1938     huwelijk Gerrit de Visser (geb. 1908) en Elizabeth Jacoba de Lange (geb. ±1913) [zie 1.4.3.4.3.1.2.1.1]    [broer bruid]   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1938; akte nr.9.]
1.4.3.4.3.1.2.1.1 Elizabeth Jacoba de Lange is geboren omstreeks 1913 in Hooge en Lage Zwaluwe, dochter van Cornelis de Lange en Johanna Adriana van Altena (zie 1.4.3.4.3.1.2.1). Elizabeth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 21-04-1938 in Hooge en Lage Zwaluwe [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1938; akte nr.9.] met Gerrit de Visser, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Elizabeth en Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Frederik Willem de Visser (1875-1943) [zie 1.4.4.5.2.2.2.9] [oom vaderszijde bruidegom] en Mathijs de Lange (geb. ±1914) [zie 1.4.3.4.3.1.2.1.2] [broer bruid]. Zie 1.4.4.5.2.2.2.4.2 voor persoonsgegevens van Gerrit.
1.4.3.4.3.5 Aaltje Josijna de Visser is geboren op 01-04-1807 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], dochter van Lammert(Lambert) de Visser (zie 1.4.3.4.3) en Adriana Kanters. Zij is gedoopt op 12-04-1807 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Aaltje is overleden op 28-04-1853 om 15:30 in Zwaluwe(N.B.), 46 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1853;akte nr.30.]. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op 15-05-1828 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1828;akte nr.8.] met Pieter Lucas de Jongh, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 28-03-1806 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 20-04-1806 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Pieter is overleden op 05-07-1877 in Zwaluwe(N.B.), 71 jaar oud. Pieter trouwde voorheen met Sijke Vogel (1813-1891).
1.4.3.4.3.6 Pieter de Visser is geboren op 17-12-1809 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Lammert(Lambert) de Visser (zie 1.4.3.4.3) en Adriana Kanters. Hij is gedoopt op 26-12-1809 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Pieter is overleden op 11-12-1869 om 23:30 in Zwaluwe(N.B.), 59 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1869;akte nr.109.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-12-1869 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1869;akte nr.109.].
Notitie bij Pieter: In de opsomming "Jaarlijkse havengelden Dordrecht" voor de periode 1855- 1870 staat meerdere malen de poon "Twee Gebroeders" van P&A de Visser, beurtman van de Lage Zwaluwe genoemd.Soms wordt A.P. of P.A. de Visser vermeld.
Het lijkt mij een juiste veronderstelling dat hier sprake is van de broers Pieter(geb. 17.12.1809) en Adriaan Adam(geb.10.01.1814) de Visser. Beiden worden in diverse aktes als beurt- of marktschipper geduid, zij zijn afkomstig uit een gezin waar slechts 2 zoons de volwassen leeftijd hebben bereikt.
Beroepen:
marktschipper,vrachtschipper
Bij ondertrouw op 3.5.1835: schutter bij het 2de Bataillon der derde Afdeeling Noord Brabandsche Mobiele Schutterij, tans met verlof.   [bron: Huwelijksbijlagen Dubbeldam 1809.]
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 13-05-1835 in Dubbeldam(Z.H.) met Lijsje Kooijmans, 18 jaar oud. Lijsje is geboren op 23-09-1816 in Dubbeldam(Z.H.), dochter van Jacobus Kooijmans en Adriaantje van der Linden. Lijsje is overleden op 09-06-1893 in Zwaluwe(N.B.), 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1893;akte nr.37.].
Kinderen van Pieter en Lijsje:
1 Adriana Maria de Visser [1.4.3.4.3.6.1], geboren op 08-09-1837 om 22:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.385) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1837;akte nr.83.]. Adriana is overleden op 16-12-1837 om 11:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.385), 3 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1837;akte nr.79.].
2 Adriana Maria de Visser [1.4.3.4.3.6.2], geboren op 01-02-1839 om 24:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.385) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1839;akte nr.16.]. Zij is gedoopt op 04-02-1839 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1839;akte nr.16.]. Adriana is overleden op 04-02-1839 om 16:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.385), 3 dagen oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1839;akte nr. 8.].
3 Lambert de Visser, geboren op 18-02-1840 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.6.3.
4 Jacobus de Visser, geboren op 05-04-1842 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.416). Volgt 1.4.3.4.3.6.4.
5 Adriaan Adam de Visser, geboren op 09-07-1844 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.416). Volgt 1.4.3.4.3.6.5.
6 Cornelis de Visser, geboren op 02-01-1847 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.417). Volgt 1.4.3.4.3.6.6.
1.4.3.4.3.6.3 Lambert de Visser is geboren op 18-02-1840 om 18:00 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1840;akte nr.16.], zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.3.6) en Lijsje Kooijmans. Lambert is overleden op 08-04-1909 in Rotterdam(Z.H.), 69 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1909; akte nr.1878.].
Adres:
Op 08.09.1893 verhuist het gezin van Hooge en Lage Zwaluwe naar Rotterdam, Nassauhaven 3.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam 1840-1940]
Beroepen:
marktschipper
Op 08.09.1893 schippersknecht.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam 1840-1940]
commissiehandelaar   [bron: Huwelijksregister 1863 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.22.]
Lambert trouwde, 23 jaar oud, op 02-10-1863 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister 1863 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.22.] met Johanna Broere, 18 jaar oud. Johanna is geboren op 02-03-1845 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), dochter van Cornelis Pieter Broere en Maria Nelemans. Johanna is overleden op 01-03-1899 in Rotterdam(Z.H.), 53 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1899; akte nr.1037.].
Kinderen van Lambert en Johanna:
1 Pieter de Visser [1.4.3.4.3.6.3.1], geboren op 22-03-1864 om 07:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.16) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1864;akte nr.37.]. Pieter is overleden op 02-04-1864 om 02:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.), 11 dagen oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1864;akte nr.45.].
2 Lijsje de Visser [1.4.3.4.3.6.3.2], geboren op 02-04-1865 om 08:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.16) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1865;akte nr.60.]. Lijsje is overleden op 11-06-1865 om 17:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.), 2 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1865;akte nr.70.].
3 Maria de Visser [1.4.3.4.3.6.3.3], geboren op 13-10-1866 om 10:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.16) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1866;akte nr.123.]. Maria is overleden op 22-12-1866 om 10:00 in Zwaluwe(N.B.), 2 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1866;akte nr.149.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1866 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1866;akte nr.149.].
4 Lijsje de Visser [1.4.3.4.3.6.3.4], geboren op 27-08-1867 om 04:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.16) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1867;akte nr.97.]. Lijsje is overleden op 12-09-1867 om 19:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.), 16 dagen oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1867;akte nr.83.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-09-1867 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1867;akte nr.83.].
5 Pieter(Piet) de Visser, geboren op 06-02-1869 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.16). Volgt 1.4.3.4.3.6.3.5.
6 Maria de Visser [1.4.3.4.3.6.3.6], geboren op 29-03-1870 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.65) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1870;akte nr.43.]. Maria is overleden op 02-06-1874 om 02:30 in Hooge Zwaluwe(N.B.), 4 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1874;akte nr.28.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1874 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1874;akte nr.28.].
7 Cornelis Pieter de Visser [1.4.3.4.3.6.3.7], geboren op 25-04-1871 om 10:30 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.65) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1871;akte nr.60.]. Cornelis is overleden op 30-06-1906 in Rotterdam(Z.H.), 35 jaar oud [bron: akte nr.3120.].
Beroep:
Op 19.04.1894 matroos.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam 1840-1940]
8 Lijsje de Visser [1.4.3.4.3.6.3.8], geboren op 02-12-1872 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.65) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1872;akte nr.143.]. Lijsje is overleden op 08-06-1874 in Zwaluwe(N.B.), 1 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1874;akte nr.31.].
9 Maria Lijsje de Visser [1.4.3.4.3.6.3.9], geboren op 17-09-1874 om 15:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.65) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1874;akte nr.108.]. Maria is overleden op 09-12-1878 om 20:00 in Zwaluwe(N.B.), 4 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1878;akte nr.115.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1878 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1878;akte nr.115.].
10 Jacobus Adriaan de Visser, geboren op 24-01-1877 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.65). Volgt 1.4.3.4.3.6.3.10.
11 Lijsje Maria de Visser, geboren op 27-10-1878 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.65). Volgt 1.4.3.4.3.6.3.11.
12 Marie Martinus de Visser [1.4.3.4.3.6.3.12], geboren op 20-06-1881 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.77) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1883;akte nr.65.]. Marie is overleden op 31-07-1881 om 02:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.), 1 maand oud [bron: overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1881;akte nr.84.]. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1881;akte nr.84.].
13 Maria Lijsje de Visser, geboren op 06-12-1882 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.77). Volgt 1.4.3.4.3.6.3.13.
14 Martijntje Neeltje de Visser, geboren op 23-12-1883 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.57). Volgt 1.4.3.4.3.6.3.14.
15 Adriaan Adam de Visser, geboren op 16-05-1888 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.77). Volgt 1.4.3.4.3.6.3.15.
1.4.3.4.3.6.3.5 Pieter(Piet) de Visser is geboren op 06-02-1869 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.16) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1869;akte nr.19.], zoon van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.3) en Johanna Broere. Pieter(Piet) is overleden op 04-07-1924 in Rotterdam(Z.H.), 55 jaar oud (oorzaak: maagcarcinoom) [bron: B.S.Rotterdam]. Hij is begraven op 07-07-1924 in Rotterdam(Z.H.)-(Alg.Begraafplaats Crooswijk) [bron: H.Laenen-Smid].
Adres:
Agniesestraat 24a,Rotterdam(overleed in 1924 op dit adres)   [bron: H.Laenen-Smid]
Beroepen:
Was o.a. werkzaam als handelaar, naschrijver, werkman, groentenhandelaar.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam]
beurtschipper   [bron: Huwelijksregister 1893 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.8]
Pieter(Piet) trouwde, 24 jaar oud, op 21-04-1893 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister 1893 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.8] met Geertruida Johanna (Trui) Sagius, 22 jaar oud. Zie 1.4.2.3.5.4.1.2 voor persoonsgegevens van Trui.
Kinderen van Pieter(Piet) en Trui: zie 1.4.2.3.5.4.1.2.
1.4.3.4.3.6.3.10 Jacobus Adriaan de Visser is geboren op 24-01-1877 om 17:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.65) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1877;akte nr.10.], zoon van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.3) en Johanna Broere. Jacobus is overleden op 13-12-1927 in Strijen(Z.H.), 50 jaar oud [bron: Overlijdensregister Strijen 1927;akte nr.51.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1927 [bron: Overlijdensregister Strijen 1927;akte nr.51.].
Notitie bij Jacobus: Uit: Inschrijvingsregister voor de Strafgevangenis te Breda 1899-1900
Jacobus Adriaan de Visser, ongehuwd, geboren 24 januari 1877 te Zwaluwe zoon van Lambert Pieterz.de Visser en Johanna Broere wordt op 11 april 1900 door de Arrondissementsrechtbank te Breda veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf wegens diefstal.
De straf wordt uitgezeten van24 februari 1900 tot 24 februari 1901.
Uit het register blijkt dat hij lager onderwijs heeft genoten en dat hij zich goed heeft gedragen.Religie Protestant.
Signalement:
lengte 1,72 m.
Haar blond
Wenkbrauwen id.
Voorhoofd laag
Oogen blauw
Neus groot
Mond gewoon
Kin breed
Baard geschoren
Aangezicht vol
Kleur gezond
Gewone Taal Holl.
Bijzondere Tekenen ----
Adres:
Woont sedert 08.03.1901 bij zijn ouders in Rotterdam na voordien in de strafgevangenis te Breda te hebben gezeten.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam 1840-1940]
Beroep:
Op 08.03.1901 schippersknecht.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam 1840-1940]
Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 05-03-1903 in Wolphaartdijk(Zl.) met Neeltje Polderman, ongeveer 23 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1880 in Wolphaartdijk(Zl.).
1.4.3.4.3.6.3.11 Lijsje Maria de Visser is geboren op 27-10-1878 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.65) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1878;akte nr.136.], dochter van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.3) en Johanna Broere. Lijsje trouwde, 31 jaar oud, op 27-04-1910 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A.Rotterdam] met Marinus Klaasse, ongeveer 29 jaar oud. Marinus is geboren omstreeks 1881 in Brouwershaven(Zld.), zoon van Samuel Klaasse en Aag(t)je van Popering.
1.4.3.4.3.6.3.13 Maria Lijsje de Visser is geboren op 06-12-1882 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.77) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1882;akte nr.161.], dochter van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.3) en Johanna Broere. Maria is overleden op 27-03-1971 in Duivendrecht(N.H.), 88 jaar oud [bron: www.genealogieonline.nl/geschiedenis-wagenmakers]. Maria trouwde, 20 jaar oud, op 26-08-1903 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A.Rotterdam] met Jan Wagenmakers, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1875 in Lemmer(Frl.), zoon van Leendert Wagenmakers en Kaatje Verbeek. Jan is overleden op 11-10-1960 in Rotterdam(Z.H.), ongeveer 85 jaar oud [bron: www.genealogieonline.nl/geschiedenis-wagenmakers].
Beroep:
Sleepbootmachinist bij fa.Hudig en Veder.   [bron: www.genealogieonline.nl/geschiedenis-wagenmakers]
1.4.3.4.3.6.3.14 Martijntje Neeltje de Visser is geboren op 23-12-1883 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.57) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1883;akte nr.132.], dochter van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.3) en Johanna Broere. Martijntje trouwde, 29 jaar oud, op 26-03-1913 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A.Rotterdam] met Johannes van der Knaap, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 28-09-1885 in Overschie(Z.H.) [bron: www.gemeentearchief.rotterdam.nl].
1.4.3.4.3.6.3.15 Adriaan Adam de Visser is geboren op 16-05-1888 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.77) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1888;akte nr.61.], zoon van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.3) en Johanna Broere.
Notitie bij Adriaan: mededeling Yolande de Visser na gesprek met haar oom:
My father(van de oom) was trained by attending night school to be a “boekkeeper”. What he learned is not what is to be expected of a present day bookkeeper here. His training lasted several years and was more what is required to become a Chartered Accountant. His formal title at the holding company of van Leeuwen-Boomkamp in Amsterdam where he had started to work as a “Jongste Bediende” in 1912 was not “Boekkieper” but “Penning Meester”. That means he was responsible and in charge of all financial transactions of the holding company as well as its subsidiaries which included the Amsterdam stock market listed company Rubber Cultuur Maatschappy Amsterdam (RCMA). He had a very demanding position which fortunately paid him well.

When he started there in 1912 he did not get paid for his first 90 days and then was given one 10 guilder gold coin to cover the months from his start.. When I asked him late on his life why did you agree to work so long for nothing he answered that it was a real privilege to be employed by a company which in those days was in such high regards. He rose quickly and after five years at age 22 was Office Manager.
Adres:
Baarsstraat 10 3de etage, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Beroep:
bij huwelijk in 1915:boekhouder.   [bron: Huwelijksregister Amsterdam 1915; akte nr.379.]
Adriaan trouwde, 27 jaar oud, op 03-06-1915 in Amsterdam(N.H) [bron: Huwelijksregister Amsterdam 1915;akte nr.2153] met Jantje Stuit, 22 jaar oud. Jantje is geboren op 29-07-1892 in Amsterdam(N.H)-3de Wittenburgerdwarsstraat 18 [bron: Geboorteregister Amsterdam 1892; akte nr.8332.], dochter van Jan Hendrik Stuit en Klaaske Wagenmakers. Jantje is overleden op 03-03-1963 in ’s Gravenhage(Z.H.), 70 jaar oud.
Kinderen van Adriaan en Jantje:
1 Lambert de Visser, geboren op 20-12-1915 in Rotterdam(Z.H.). Volgt 1.4.3.4.3.6.3.15.1.
2 Henry de Visser, geboren op 30-07-1925 in Rotterdam(Z.H.). Volgt 1.4.3.4.3.6.3.15.2.
1.4.3.4.3.6.3.15.1 Lambert de Visser is geboren op 20-12-1915 in Rotterdam(Z.H.), zoon van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.3.15) en Jantje Stuit. Lambert is overleden op 19-01-1987 in Vancouver(Canada B.C.)-UBC Hospital., 71 jaar oud (oorzaak: nier ca.). Hij is gecremeerd op 23-01-1987 in Garden Chapel-Vancouver. [bron: Registration of death 21.01.1987.].
Notitie bij Lambert: mededeling Yolande de Visser:
My father worked for the BORSUMIJ trading company in Java and in Japan before the war. He never worked for a rubber plantation. In Japan after the war he managed a very small branch office of MARBA, another trading company, and in Canada he did mostly bookkeeping work.
Adressen:
Bij overlijden in 1987: 6750 Wiltshire Street Vancouver.   [bron: Registration of death 21.01.1987.]
van ±1948 tot ±1952     Shioya, Japan   [bron: mededeling Yolande de Visser]
Beroep:
Boekhouder
Lambert trouwde, 30 jaar oud, op 04-03-1946 in Java [bron: Yolanda de Visser] met Emelia van Monsjou, 26 jaar oud. Emelia is geboren op 24-01-1920 in Sloten(N.H.), dochter van Johannes Jacobus van Monsjou en Margaretha Elizabeth Verlaan. Emelia is overleden op 13-06-2014 in Vancouver-Canada(B.C.), 94 jaar oud [bron: Yolanda Margaretha de Visser].
Notitie bij Emelia: Mededeling van dochter Yolande de Visser:
Ik spreek over mijn eigen vader, Lambert, die in Java/Japan woonde. Mijn moeder was naar Java gegaan met een van de van Leeuwen Boemkamp zoons en zijn vrouw en dochter. Haar vader dacht dat het veiliger zou zijn dan in Nederland te blijven vanwege de oorlog. Unfortunately, zij heeft 3 jaar in een japanse kamp gezeten. Mijn vader ook. Ze hebben elkaar ontmoet vlak na het eind van de oorlog in Java en daar getrouwd.
Kind van Lambert en Emelia:
1 Lambert de Visser [1.4.3.4.3.6.3.15.1.1], geboren op 25-03-1948 in ’s Gravenhage(Z.H.). Lambert is overleden op 29-06-2008 in Buderim(Austr.QL.), 60 jaar oud (oorzaak: multiple myeloma).
Adres:
Beroep:
Computer engineer/programmer.   [bron: Carla de Visser]
1.4.3.4.3.6.3.15.2 Henry de Visser is geboren op 30-07-1925 in Rotterdam(Z.H.), zoon van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.3.15) en Jantje Stuit. Henry is overleden op 23-09-2000 in Benidorm(Sp.), 75 jaar oud.
Beroep:
Insurance director.   [bron: Carla de Visser]
Henry trouwde, 25 jaar oud, op 09-05-1951 in ’s- Gravenhage(B.S.) met Francisca Witkamp, 26 jaar oud. Francisca is geboren op 20-11-1924 in Baarn(Utr.), dochter van Adrianus Witkamp en Hendrika Maria van Nes. Francisca is overleden op 25-05-2009 in Benidorm(Sp.), 84 jaar oud.
1.4.3.4.3.6.4 Jacobus de Visser is geboren op 05-04-1842 om 13:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.416) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1842;akte nr.32.], zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.3.6) en Lijsje Kooijmans. Jacobus is overleden op 26-01-1900 om 10:30 in Zwaluwe(N.B.), 57 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1900;akte nr.13.].
Notitie bij Jacobus: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;akte nr.1199 d.d. 30.03.1871:
Overdracht door Jacobus de Visser te Lage Zwaluwe aan Maarten Grezee Benjaminszoon te Lage Zwaluwe van de huur van bouwland onder Hooge en Lage Zwaluwe toebehorende aan Prins Frederik der Nederlanden.
N.B. Jacobus de Visser en Maarten Crezee zijn zwagers.

Notariële akten Fijnaart en Heijningen;akte nr.1200 d.d. 30.03.1871:
Overdracht door Jacobus Dubbelman aan Jacobus de Visser, beiden te Lage Zwaluwe, van de huur van bouwland onder Hooge en Lage Zwaluwe toebehorende aan Prins Frederik der Nederlanden.
Beroep:
bouwman
Jacobus trouwde, 30 jaar oud, op 26-07-1872 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1872;akte nr.28.] met Cornelia Sijke Crezée, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op 08-03-1846 om 07:30 in Klundert(N.B.)-(huisnr.F-330) [bron: Geboorteregister Klundert 1846], dochter van Benjamin Crezée en Elisabeth Korteweg. Cornelia is overleden op 06-06-1919 om 11:30 in Zwaluwe(N.B.), 73 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1919;akte nr.43.].
Kinderen van Jacobus en Cornelia:
1 Pieter de Visser, geboren op 08-05-1873 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.110). Volgt 1.4.3.4.3.6.4.1.
2 Benjamin de Visser [1.4.3.4.3.6.4.2], geboren op 11-07-1874 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.104) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1874;akte nr.81.]. Benjamin is overleden op 20-04-1875 om 15:00 in Lage Zwaluwe(N.B.), 9 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1875;akte nr.38.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1875 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1875;akte nr.38.].
3 Benjamin de Visser, geboren op 24-06-1876 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.104). Volgt 1.4.3.4.3.6.4.3.
1.4.3.4.3.6.4.1 Pieter de Visser is geboren op 08-05-1873 om 10:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.110) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1873], zoon van Jacobus de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.4) en Cornelia Sijke Crezée. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-05-1873 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1873]. Pieter is overleden op 11-12-1942 om 22:30 in Willemstad(N.B.), 69 jaar oud [bron: Overlijdensregister Willemstad 1942;aktenr.18.]. Hij is begraven op 15-12-1942 in Lage Zwaluwe(N.B.)-Begr.pl. N.H.-kerk. [bron: mededeling John Conradi.].
Beroepen:
in 1905 landbouwer.
landbouwer   [bron: Overlijdensregister Willemstad 1942]
Onderscheiding:
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 20-09-1901 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister 1901 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.25.] met Neeltje Marigje van Bavel, 28 jaar oud. Neeltje is geboren op 24-03-1873 om 05:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1873;aktenr.48.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1873 [bron: mededeling John Conradi.]. Neeltje is overleden op 17-09-1948 in Lage Zwaluwe(N.B.), 75 jaar oud [bron: mededeling John Conradi.]. Zij is begraven op 21-09-1948 in Lage Zwaluwe(N.B.)-Begr.pl. N.H.-kerk. [bron: mededeling John Conradi.].
Kinderen van Pieter en Neeltje:
1 Cornelia Sijke de Visser, geboren op 28-06-1902 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.6.4.1.1.
2 Gerrit Jan de Visser, geboren op 16-06-1904 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.6.4.1.2.
3 Maria Jacoba de Visser, geboren op 15-08-1912 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.6.4.1.3.
1.4.3.4.3.6.4.1.1 Cornelia Sijke de Visser is geboren op 28-06-1902 om 06:30 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1902;akte 90.], dochter van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.4.1) en Neeltje Marigje van Bavel. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 04-03-1926 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1926;akte nr.3.] met Gerrit Nicolaas de Lint, 31 jaar oud. Gerrit is geboren op 15-09-1894 in Willemstad(N.B.)-(huisnr.C-196) [bron: Geboorteregister Willemstad 1894]. Gerrit is overleden op 05-04-1967, 72 jaar oud.
1.4.3.4.3.6.4.1.2 Gerrit Jan de Visser is geboren op 16-06-1904 om 05:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1904;akte nr.58.], zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.4.1) en Neeltje Marigje van Bavel. Gerrit is overleden op 08-04-1952 om 15:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 47 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1952; akte nr.7.]. Hij is begraven in Lage Zwaluwe(N.B.)-Begr.pl. N.H.-kerk..
Beroep:
landbouwer   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1940; akte nr.4.]
Gerrit trouwde, 35 jaar oud, op 25-04-1940 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1940; akte nr.4.] met Maria Johanna Broere, 22 jaar oud. Maria is geboren op 06-07-1917. Maria is overleden op 21-03-2004 in Zevenbergen(N.B.), 86 jaar oud [bron: Gert Jan Schriek]. Zij is begraven in Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: John Conrad]. Maria trouwde later op 22-09-1955 in Lage Zwaluwe met Huibert Adriaan Korteweg (1912-1965). Maria trouwde later omstreeks 1970 met Pieter Benjamin de Visser (1913-2004), zie 1.4.3.4.3.6.4.3.3.
1.4.3.4.3.6.4.1.3 Maria Jacoba de Visser is geboren op 15-08-1912 om 16:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Zwaluwe 1912; akte nr.81.], dochter van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.4.1) en Neeltje Marigje van Bavel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1912 [bron: mededeling John Conradi]. Maria is overleden op 04-02-2002 in Oosterhout(N.B.), 89 jaar oud [bron: mededeling John Conradi]. Zij is begraven op 08-04-2002 in Breda(N.B.)-(Begraafplaats de Bieberg) [bron: mededeling John Conradi]. Maria:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 16-12-1937 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1937; akte nr.41.] met Gerrit Schriek, 38 jaar oud. Zie 1.4.3.4.3.8.3.1.1 voor persoonsgegevens van Gerrit.
(2) trouwde, 57 jaar oud, op 27-02-1970 in Oosterhout(N.B.) [bron: mededeling John Conradi] met Roelof Zomer, 67 jaar oud. Roelof is geboren op 28-11-1902 in Franeker(Fr.), zoon van Koenraad Jacobs Zomer en Hiltje Frankes Oostwoud. Roelof is overleden op 26-05-1982 in Ede(Gld.), 79 jaar oud [bron: mededeling John Conradi]. Hij is begraven op 29-05-1982 in Bennekom(Gld.) [bron: mededeling John Conradi]. Roelof is weduwnaar van Jakoba Anthoinetta Adriana de Walle (1903-1969).
Beroep:
Directeur Uitgeverij.
Kinderen van Maria en Gerrit:
1 Pieter Schriek [1.4.3.4.3.6.4.1.3.1], geboren op 16-08-1939 in Moerdijk(N.B.) [bron: mededeling Gert Jan Schriek]. Pieter is overleden op 07-11-1939 in Moerdijk(N.B.), 2 maanden oud [bron: mededeling Gert Jan Schriek].
2 Jacob Schriek [1.4.3.4.3.6.4.1.3.2], geboren op 20-01-1953 in den Dolder(Utr.) [bron: mededeling Gert Jan Schriek]. Jacob is overleden op 07-03-1953 in Zeist(Utr.), 1 maand oud [bron: mededeling Gert Jan Schriek].
1.4.3.4.3.6.4.3 Benjamin de Visser is geboren op 24-06-1876 om 16:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.104) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1876;akte 81.], zoon van Jacobus de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.4) en Cornelia Sijke Crezée. Benjamin is overleden op 14-06-1965 in Zevenbergen(N.B.), 88 jaar oud [bron: Bas den Bakker(z.bastian@planet.nl)].]. Hij is begraven in Lage Zwaluwe(N.B.)-Begr.pl. N.H.-kerk.. Benjamin trouwde, 28 jaar oud, op 27-04-1905 in Zevenbergen(N.B.) [bron: Huwelijksregister Zevenbergen 1905,akte 16] met Tanna Willemijna Punt, 26 jaar oud. Tanna is geboren op 06-01-1879 in Zevenbergen(N.B.)-(huisnr.B-44) [bron: Geboorteregister Zevenbergen 1879;akte 5], dochter van Corstiaan Punt en Tanna Willemijna Nelemans Punt.
Notitie bij de geboorte van Tanna: Tweeling met Hendrik Punt.
Tanna is overleden op 31-07-1963 in Zevenbergen(N.B.), 84 jaar oud [bron: Overlijdensregister Zevenbergen 1963, akte nr. 38.].
Kinderen van Benjamin en Tanna:
1 Jacobus de Visser, geboren op 31-01-1906 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.6.4.3.1.
2 Corstiaan de Visser, geboren op 17-06-1909 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.6.4.3.2.
3 Pieter Benjamin de Visser, geboren op 06-10-1913 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.6.4.3.3.
4 Tanna Willemijna de Visser, geboren op 20-03-1918. Volgt 1.4.3.4.3.6.4.3.4.
1.4.3.4.3.6.4.3.1 Jacobus de Visser is geboren op 31-01-1906 om 22:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1906;akte nr. 18.], zoon van Benjamin de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.4.3) en Tanna Willemijna Punt. Jacobus is overleden op 25-04-1987, 81 jaar oud. Hij is begraven in Oegstgeest-Begr.pl. bij het Groene Kerkje. Jacobus trouwde [bron: Bas den Bakker(z.bastian@planet.nl)] met Aagje Anthonia Overwater. Aagje is geboren op 13-09-1906. Aagje is overleden op 07-07-1992, 85 jaar oud. Zij is begraven in Oegstgeest-Begr.pl. bij het Groene Kerkje.
1.4.3.4.3.6.4.3.2 Corstiaan de Visser is geboren op 17-06-1909 om 20:00 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Zwaluwe 1909; akte nr.78.], zoon van Benjamin de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.4.3) en Tanna Willemijna Punt. Corstiaan is overleden op 12-07-2000 in Lage Zwaluwe(N.B.), 91 jaar oud. Hij is begraven in Lage Zwaluwe(N.B.)-Begr.pl. N.H.-kerk..
Beroep:
In 1939 landbouwer.
Corstiaan trouwde, 28 jaar oud, op 07-10-1937 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1937; akte nr.37.] met Neeltje Lamberdina den Engelsen, 26 jaar oud. Neeltje is geboren op 04-12-1910 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), dochter van Dingeman den Engelsen en Antje Boot. Neeltje is overleden op 11-03-2004, 93 jaar oud. Zij is begraven in Lage Zwaluwe(N.B.)-Begr.pl. N.H.-kerk..
Kind van Corstiaan en Neeltje:
1 Dingeman de Visser [1.4.3.4.3.6.4.3.2.1], geboren op 21-02-1939 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Dingeman is overleden op 06-03-1939 in Breda(N.B.), 13 dagen oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1939; akte nr.11.]. Hij is begraven in Lage Zwaluwe(N.B.)-Begr.pl. N.H.-kerk..
1.4.3.4.3.6.4.3.3 Pieter Benjamin de Visser is geboren op 06-10-1913 om 13:00 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Zwaluwe 1913; akte nr.107.], zoon van Benjamin de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.4.3) en Tanna Willemijna Punt. Pieter is overleden op 25-09-2004, 90 jaar oud [bron: Bas den Bakker(z.bastian@planet.nl)]. Hij is begraven in Lage Zwaluwe(N.B.)-Begr.pl. N.H.-kerk..
Beroep:
landbouwer   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1940; akte nr.11.]
Pieter:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 08-08-1940 in Zwaluwe(N.B) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1940; akte nr.11.] met Teuntje Adriana Crezee, 25 jaar oud. Teuntje is geboren op 24-09-1914 in Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Bas den Bakker(z.bastian@planet.nl)]. Teuntje is overleden op 01-05-1969 in Lage Zwaluwe(N.B.), 54 jaar oud [bron: Bas den Bakker(z.bastian@planet.nl)]. Zij is begraven in Lage Zwaluwe(N.B.)-Begr.pl. N.H.-kerk..
(2) trouwde, ongeveer 57 jaar oud, omstreeks 1970 met Maria Johanna Broere, ongeveer 53 jaar oud. Maria is geboren op 06-07-1917. Maria is overleden op 21-03-2004 in Zevenbergen(N.B.), 86 jaar oud [bron: Gert Jan Schriek]. Zij is begraven in Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: John Conrad]. Maria is weduwe van Gerrit Jan de Visser (1904-1952), met wie zij trouwde op 25-04-1940 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1940; akte nr.4.], zie 1.4.3.4.3.6.4.1.2. Maria is weduwe van Huibert Adriaan Korteweg (1912-1965), met wie zij trouwde op 22-09-1955 in Lage Zwaluwe.
1.4.3.4.3.6.4.3.4 Tanna Willemijna de Visser is geboren op 20-03-1918, dochter van Benjamin de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.4.3) en Tanna Willemijna Punt. Tanna is overleden in 2008, 89 of 90 jaar oud. Tanna trouwde, 23 jaar oud, op 17-04-1941 in Zwaluwe(N.B.) met Jacobus Hagens, 26 jaar oud. Jacobus is geboren op 11-06-1914 in Standdaarbuiten(N.B.). Jacobus is overleden op 24-01-1964 in Breda(N.B.), 49 jaar oud.
1.4.3.4.3.6.5 Adriaan Adam de Visser is geboren op 09-07-1844 om 04:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.416) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1844;akte nr.48.], zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.3.6) en Lijsje Kooijmans. Adriaan is overleden op 20-07-1919 in Rotterdam(Z.H.), 75 jaar oud [bron: B.S.Rotterdam].
Beroep:
schipper
Adriaan trouwde, 25 jaar oud, op 17-02-1870 in Dinteloord(N.B.) [bron: Huwelijksregister Dinteloord 1870;aktenr.2.] met Maria Sija van Eck, 20 jaar oud. Maria is geboren op 03-02-1850 in Dinteloord(N.B.) [bron: Isis], dochter van Arie van Eck en Sara Willemijna Segboer. Maria is overleden op 14-07-1923 in Rotterdam(Z.H.), 73 jaar oud [bron: akte nr.2946.].
Adres:
Schiedamscheweg 110b te Rotterdam.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam 1840-1940]
Kinderen van Adriaan en Maria:
1 Pieter de Visser, geboren op 11-12-1870 in Dinteloord en Prinsenland(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.6.5.1.
2 Arie de Visser, geboren op 28-04-1872 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.B-12). Volgt 1.4.3.4.3.6.5.2.
3 Sara Helena Sija de Visser [1.4.3.4.3.6.5.3], geboren op 17-12-1873 om 00:30 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.B-12) [bron: Geboorteregister Dinteloord 1873;akte118]. Sara is overleden op 10-01-1878 om 01:00 in Dinteloord(N.B.), 4 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1878;akte nr.5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1878 [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1878;akte nr.5].
4 Lijsje de Visser [1.4.3.4.3.6.5.4], geboren op 04-11-1875 om 03:00 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.B-12) [bron: Geboorteregister Dinteloord 1875;akte 102]. Lijsje is overleden op 23-05-1898 om 03:00 in Dinteloord en Princeland(N.B.), 22 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord en Princeland 1898;akte nr.25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1898 [bron: Overlijdensregister Dinteloord en Princeland 1898;akte nr.25].
5 Sara Helena Sija de Visser, geboren op 13-02-1878 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.B-12). Volgt 1.4.3.4.3.6.5.5.
6 Helena Elizabeth de Visser, geboren op 14-08-1879 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.B-12). Volgt 1.4.3.4.3.6.5.6.
7 Elizabeth Johanna de Visser, geboren op 20-04-1881 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.B-13). Volgt 1.4.3.4.3.6.5.7.
8 Lambert de Visser, geboren op 14-11-1882 in Dinteloord(N.B.)- (huisnr.B-13). Volgt 1.4.3.4.3.6.5.8.
9 Jacobus Antonie de Visser [1.4.3.4.3.6.5.9], geboren op 01-04-1884 om 19:00 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.B-13) [bron: Geboorteregister Dinteloord 1884;akte nr.29]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1884 [bron: Geboorteregister Dinteloord 1884;akte nr.29]. Jacobus is overleden op 06-09-1884 om 12:30 in Dinteloord en Princeland(N.B.), 5 maanden oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord en Princeland 1884;akte nr.39]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-09-1894 [bron: Overlijdensregister Dinteloord en Princeland 1884;akte nr.39].
10 Jacobus Antonij de Visser, geboren op 02-08-1885 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.B-13). Volgt 1.4.3.4.3.6.5.10.
11 Antonetta de Visser, geboren op 14-11-1886 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.B-13). Volgt 1.4.3.4.3.6.5.11.
12 Cornelis de Visser [1.4.3.4.3.6.5.12], geboren op 29-12-1888 om 22:00 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.B-13) [bron: Geboorteregister Dinteloord 1888;akte nr.118]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1888 [bron: Geboorteregister Dinteloord 1888;akte nr.118]. Cornelis is overleden op 31-01-1899 om 02:00 in Dinteloord(N.B.), 10 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord e.a. 1899;akte nr.5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-11-1899 [bron: Overlijdensregister Dinteloord e.a. 1899;akte nr.5].
13 Christina de Visser [1.4.3.4.3.6.5.13], geboren op 01-08-1893 in Dinteloord(N.B.). Christina is overleden op 30-01-1899 om 15:00 in Dinteloord en Princeland(N.B.), 5 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord en Princeland 1899;akte nr.4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-01-1899 [bron: Overlijdensregister Dinteloord en Princeland 1899;akte nr.4].
1.4.3.4.3.6.5.1 Pieter de Visser is geboren op 11-12-1870 in Dinteloord en Prinsenland(N.B.), zoon van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.5) en Maria Sija van Eck. Pieter is overleden op 08-02-1928 in Rotterdam(Z.H.), 57 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam;akte nr. 697]. Hij is begraven in Rotterdam(Z.H.). Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 11-06-1896 in Dinteloord(N.B.) [bron: Huwelijksregister Dinteloord 1896;aktenr.14.] met Willemina Cornelia Bierens, 25 jaar oud. Willemina is geboren op 04-04-1871 in Dinteloord en Princeland(N.B.) [bron: Isis], dochter van Kornelis Willem Bierens en Jacomina Lena Stols. Willemina is overleden op 30-11-1943 in Rotterdam(Z.H.), 72 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Willemina:
1 Maria Sija de Visser [1.4.3.4.3.6.5.1.1], geboren op 04-03-1897 in Dinteloord(N.B.) [bron: Isis].
2 Cornelis Willem de Visser, geboren op 30-07-1898 in Steenbergen en Kruisland(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.6.5.1.2.
3 Adriaan Adam de Visser, geboren op 24-04-1906 in Steenbergen(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.6.5.1.3.
1.4.3.4.3.6.5.1.2 Cornelis Willem de Visser is geboren op 30-07-1898 in Steenbergen en Kruisland(N.B.), zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.5.1) en Willemina Cornelia Bierens.
Beroep:
commies RDB.
Cornelis trouwde, 37 jaar oud, op 13-05-1936 in Rotterdam met Magdalena van der Graaf, 30 jaar oud. Magdalena is geboren op 19-09-1905 in Lekkerkerk(Z.H.).
1.4.3.4.3.6.5.1.3 Adriaan Adam de Visser is geboren op 24-04-1906 in Steenbergen(N.B.), zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.5.1) en Willemina Cornelia Bierens.
Beroep:
Graanfactor.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
Adriaan trouwde, 22 jaar oud, op 12-09-1928 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1928;akte nr.3608.] met Abichael Jacoba van den Berge, 19 jaar oud. Abichael is geboren op 03-10-1908 in Rotterdam(Z.H.), dochter van Abraham van den Berge en Masje van Duijn.
1.4.3.4.3.6.5.2 Arie de Visser is geboren op 28-04-1872 om 11:00 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.B-12) [bron: Geboorteregister Dinteloord 1872;akte nr.44.], zoon van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.5) en Maria Sija van Eck. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1872 [bron: Geboorteregister Dinteloord 1872;akte nr.44.]. Arie is overleden op 03-06-1955, 83 jaar oud [bron: www.Graftombe.nl]. Hij is begraven in Zeist(Utr.) [bron: www.Graftombe.nl].
Adres:
4.2.1895 Sionstraat 31 Kralingen.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam.]
Beroep:
Onderwijzer Gemeenteschool.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam.]
Arie trouwde, 27 jaar oud, op 23-05-1899 in Maasland(Z.H.) met Jeltje Tjerkje Visser, 24 jaar oud. Jeltje is geboren op 07-04-1875 in Katwijk(Z.H.), dochter van Floris Visser en Tjitske Douwes Bakker. Jeltje is overleden op 21-08-1954, 79 jaar oud [bron: www.Graftombe.nl]. Zij is begraven in Zeist(Utr.) [bron: www.Graftombe.nl].
1.4.3.4.3.6.5.5 Sara Helena Sija de Visser is geboren op 13-02-1878 om 23:00 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.B-12) [bron: Geboorteregister Dinteloord 1878;akte 21], dochter van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.5) en Maria Sija van Eck. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1878 [bron: Geboorteregister Dinteloord 1878;akte 21]. Sara is overleden op 24-09-1936 in Utrecht(Utr.), 58 jaar oud. Sara trouwde, 22 jaar oud, op 21-06-1900 in Dinteloord(N.B.) [bron: Huwelijksregister Dinteloord 1900:aktenr.17.] met Pieter Vroon, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 01-05-1878 in Dinteloord en Prinsenland(N.B.) [bron: Isis], zoon van Herbert Vroon en Antje Clasina Johanna Hesselman.
1.4.3.4.3.6.5.6 Helena Elizabeth de Visser is geboren op 14-08-1879 om 23:30 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.B-12) [bron: Geboorteregister Dinteloord 1879;akte 76], dochter van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.5) en Maria Sija van Eck. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1879 [bron: Geboorteregister Dinteloord 1879;akte 76].
Adres:
verhuisde op 08.11.1906 vanuit Dinteloord naar Bergen op Zoom   [bron: Bevolkingsregister 1900-1920 Bergen op Zoom;deel 29-V,folio 219]
Helena trouwde, 27 jaar oud, op 01-11-1906 in Dinteloord(N.B.) met Antonie Vriens, 26 jaar oud. Antonie is geboren op 23-11-1879 in Dinteloord(N.B.) [bron: Isis], zoon van Cornelis Vriens en Antonia Vissers.
1.4.3.4.3.6.5.7 Elizabeth Johanna de Visser is geboren op 20-04-1881 om 23:30 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.B-13) [bron: Geboorteregister Dinteloord 1881;akte nr.41], dochter van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.5) en Maria Sija van Eck. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1881 [bron: Geboorteregister Dinteloord 1881;akte nr.41]. Elizabeth trouwde, 26 jaar oud, op 15-08-1907 in Dinteloord(N.B.) [bron: Huwelijksregister Dinteloord 1907;akte 21.] met Hendrik Cornelis Kok, 31 jaar oud. Hendrik is geboren op 07-10-1875 in De Lier(Z.H.).
1.4.3.4.3.6.5.8 Lambert de Visser is geboren op 14-11-1882 om 02:00 in Dinteloord(N.B.)- (huisnr.B-13) [bron: Geboorteregister Dinteloord 1882;akte nr.93], zoon van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.5) en Maria Sija van Eck. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-11-1882 [bron: Geboorteregister Dinteloord 1882;akte nr.93]. Lambert is overleden op 02-08-1937 om 01:00 in Dinteloord(N.B.), 54 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1937;akte nr.25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-08-1937 [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1937;akte nr.25].
Beroepen:
beurtschipper
graanhandelaar   [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1937;akte nr.25]
Lambert trouwde, 29 jaar oud, op 27-06-1912 in Vlissingen(Zld.) [bron: b.S.] met Catharina Gilda Meijnderts, 22 jaar oud. Catharina is geboren op 16-04-1890 in Vlissingen(Zld.), dochter van Jacobus Meijnderts en Gilda Cornelia Thoutenhoofd.
Kinderen van Lambert en Catharina:
1 Gilda Cornelia de Visser [1.4.3.4.3.6.5.8.1], geboren op 05-07-1913 in Dinteloord(N.B.).
2 Jacobus de Visser, geboren in 1914 in Dinteloord(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.6.5.8.2.
3 Adriaan Adam de Visser, geboren op 10-05-1915 in Dinteloord(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.6.5.8.3.
4 Catharina Maria Jacoba de Visser [1.4.3.4.3.6.5.8.4], geboren omstreeks 1924 in Dinteloord(N.B.). Catharina is overleden op 18-12-1939 in Dinteloord(N.B.), ongeveer 15 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1939;akte nr.46]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1939 [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1939;akte nr.46].
1.4.3.4.3.6.5.8.2 Jacobus de Visser is geboren in 1914 in Dinteloord(N.B.), zoon van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.5.8) en Catharina Gilda Meijnderts. Jacobus is overleden in 1990, 75 of 76 jaar oud.
Beroep:
Aardappelhandelaar.
Jacobus trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1940 in Dinteloord(N.B.) [bron: Stamboom Prince.] met Paulina Pieternella Verhagen. Paulina is een dochter van Rokus Johannes Verhagen en Maria Vogelaar.
Kind van Jacobus en Paulina:
1 de Visser [1.4.3.4.3.6.5.8.2.1], levenloos geboren kind, geboren op 21-02-1947 in Dinteloord(N.B.).
1.4.3.4.3.6.5.8.3 Adriaan Adam de Visser is geboren op 10-05-1915 in Dinteloord(N.B.), zoon van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.5.8) en Catharina Gilda Meijnderts. Adriaan is overleden op 15-08-1973 in Tilburg(N.B.), 58 jaar oud. Hij is begraven in Roosendaal(N.B.)-(Alg.Begraafplaats) [bron: www.online-begraafplaatsen.nl].
Beroep:
beurtschipper;ambtenaar distributiedienst;militair.   [bron: www.hans-montanus.nl]
Adriaan trouwde, 26 jaar oud, op 17-09-1941 in Dinteloord(N.B.) [bron: b.S.] met Clasina Johanna Vogelaar, 30 jaar oud. Clasina is geboren op 27-08-1911 in Dinteloord(N.B.), dochter van Johannis Vogelaar en Elizabeth Maria van Sliedregt. Clasina is overleden op 14-02-1991 in Dinteloord(N.B.), 79 jaar oud. Zij is begraven in Roosendaal-Begr.plaats Zegerstede..
1.4.3.4.3.6.5.10 Jacobus Antonij de Visser is geboren op 02-08-1885 om 17:00 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.B-13) [bron: Geboorteregister Dinteloord 1885;akte nr.67], zoon van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.5) en Maria Sija van Eck. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-08-1885 [bron: Geboorteregister Dinteloord 1885;akte nr.67]. Jacobus is overleden op 15-03-1924 om 21:00 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.B-60), 38 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1924;aktenr.8.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-05-1924 [bron: Overlijdensregister Dinteloord 1924;aktenr.8.].
Beroep:
(Banket)bakker   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam]
Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 21-02-1911 in Vlissingen(Zld.) [bron: b.S.] met Jacoba Catharina Walrave, 23 jaar oud. Jacoba is geboren op 28-12-1887 in Vlissingen(Zld.)-(wijk N-huisnr.53) [bron: Isis].
Kind van Jacobus en Jacoba:
1 Adriaan de Visser, geboren op 29-09-1912 in Arnhem(Gld.). Volgt 1.4.3.4.3.6.5.10.1.
1.4.3.4.3.6.5.10.1 Adriaan de Visser is geboren op 29-09-1912 om 02:00 in Arnhem(Gld.) [bron: Geboorteregister Arnhem 1912; akte nr.1213], zoon van Jacobus Antonij de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.5.10) en Jacoba Catharina Walrave. Adriaan is overleden op 10-06-1939 om 16:15 in Vlissingen(Zld.), 26 jaar oud.
Adres:
Overleden te Vlissingen, wonende te Haamstede.
Adriaan trouwde, 26 jaar oud, op 03-01-1939 in Vlissingen(Zld.) met Cornelia Jacoba Gilissen.
1.4.3.4.3.6.5.11 Antonetta de Visser is geboren op 14-11-1886 om 10:00 in Dinteloord(N.B.)-(huisnr.B-13) [bron: Geboorteregister Dinteloord 1886;akte nr.81], dochter van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.5) en Maria Sija van Eck. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-11-1886 [bron: Geboorteregister Dinteloord 1886;akte nr.81]. Antonetta trouwde, 25 jaar oud, op 08-08-1912 in Dinteloord(N.B.) [bron: b.S.] met Cornelis Adrianus Mes, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op 29-07-1885 in Nieuw Lekkerland(Z.H.) [bron: W.Pols(willemina1940@hotmail.com)], zoon van Goris Mes en Klaasje van Winkelhof.
Beroep:
Handelsagent.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam]
1.4.3.4.3.6.6 Cornelis de Visser is geboren op 02-01-1847 om 08:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.417) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1847;akte nr.1], zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.3.6) en Lijsje Kooijmans. Cornelis is overleden op 23-02-1913 in Zwaluwe(N.B.), 66 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1913;akte nr.24].
Beroep:
marktschipper;in 1895 vlasbouwman;in 1895 vlasbouwman;in 1899 koopman,vlasser.
Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 06-08-1869 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1869;akte nr.14.] met Dingena Vogel, 22 jaar oud. Dingena is geboren op 02-03-1847 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1847], dochter van Corstiaan Vogel en Anna Elizabeth Quirijns. Dingena is overleden op 24-04-1918 om 05:00 in Zwaluwe(N.B.), 71 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1918;akte nr.20.].
Kinderen van Cornelis en Dingena:
1 Lijsje de Visser, geboren op 30-11-1869 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.111). Volgt 1.4.3.4.3.6.6.1.
2 Corstiaan Bastiaan de Visser, geboren op 11-02-1871 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.140). Volgt 1.4.3.4.3.6.6.2.
3 Anna Elizabeth de Visser, geboren op 20-01-1873 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.141). Volgt 1.4.3.4.3.6.6.3.
4 Pietje de Visser [1.4.3.4.3.6.6.4], geboren op 22-01-1874 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.141) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1874;akte nr.6.]. Pietje is overleden op 27-02-1899 om 22:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.), 25 jaar oud [bron: overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1899]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1899 [bron: overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1899].
5 Klara Sijke de Visser [1.4.3.4.3.6.6.5], geboren op 15-02-1876 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.141) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1876;akte nr.25]. Klara is overleden op 07-09-1876 om 03:00 in Zwaluwe(N.B.), 6 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1876;akte nr.7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-09-1876 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1876;akte nr.7].
6 Pieter Lambert de Visser [1.4.3.4.3.6.6.6], geboren op 06-02-1878 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.141) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1878;akte nr.22.]. Pieter is overleden op 18-04-1878 om 20:00 in Lage Zwaluwe(N.B.), 2 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1878;akte nr.40.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-04-1878 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1878;akte nr.40.].
7 Pieter Lambertus de Visser [1.4.3.4.3.6.6.7], geboren op 08-11-1879 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.141) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1879;akte nr.148.]. Pieter is overleden op 10-03-1971, 91 jaar oud. Hij is begraven in Lage Zwaluwe(Kerkhof van de Prot.Kerk).
8 Lambert de Visser [1.4.3.4.3.6.6.8], geboren op 14-04-1881 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.141) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1881;akte nr.40.]. Lambert is overleden op 15-06-1881 om 23:00 in Zwaluwe(N.B), 2 maanden oud [bron: overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1881;akte nr.65.]. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1881;akte nr.65.].
9 Lambert de Visser [1.4.3.4.3.6.6.9], geboren op 18-03-1883 om 10:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.161) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1883;akte nr.35.]. Lambert is overleden op 04-05-1883 om 23:00 in Zwaluwe(N.B), 1 maand oud [bron: overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1883;akte nr.52.]. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1883;akte nr.52.].
10 Clara Sijke de Visser [1.4.3.4.3.6.6.10], geboren op 15-10-1884 om 07:30 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.161) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1884;akte nr.120]. Zij is gedoopt op 10-03-1885. Clara is overleden op 11-03-1885 om 22:00 in Zwaluwe(N.B.), 4 maanden oud [bron: overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1885;akte nr.33.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-03-1885 [bron: overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1885;akte nr.33.].
11 Lambert de Visser [1.4.3.4.3.6.6.11], geboren op 03-04-1886 om 19:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.161) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 18836akte nr.39]. Lambert is overleden op 14-05-1886 om 18:00 in Zwaluwe(N.B), 1 maand oud [bron: overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1886;akte nr.61.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-05-1886 [bron: overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1886;akte nr.61.].
1.4.3.4.3.6.6.1 Lijsje de Visser is geboren op 30-11-1869 om 03:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.111) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1869;akte nr. 166], dochter van Cornelis de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.6) en Dingena Vogel. Lijsje is overleden op 14-04-1943 om 04:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 73 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1943; akte nr.26.]. Zij is begraven in Lage Zwaluwe(N.B.)-Begr.pl. N.H.-kerk..
Beroep:
Bij overlijden in 1943 winkelierster.   [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1943; akte nr.26.]
Lijsje trouwde, 25 jaar oud, op 20-09-1895 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijkregister Hooge en Lage Zwaluwe 1895;akte nr.26] met Hermanus Wouter van Elzelingen, 27 jaar oud. Hermanus is geboren op 12-01-1868 in Sliedrecht(Z.H.) [bron: W.Pols(willemina1940@hotmail.com)]. Hermanus is overleden op 17-07-1905 in Zwaluwe(N.B.), 37 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1905;akte nr.42].
1.4.3.4.3.6.6.2 Corstiaan Bastiaan de Visser is geboren op 11-02-1871 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.140) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1871;akte nr.20.], zoon van Cornelis de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.6) en Dingena Vogel. Corstiaan is overleden op 23-08-1951 om 10:30 in Breda(N.B.), 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister Breda 1951;akte 346]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-08-1951 [bron: Overlijdensregister Breda 1951;akte 346]. Hij is begraven in Lage Zwaluwe(N.B.)-Begr.pl. N.H.-kerk..
Beroep:
in 1902,1903 opzichter;in 1905 vlasboer;veehandelaar in 1910, in 1926 en bij overlijden vlashandelaar.
Corstiaan trouwde, 29 jaar oud, op 07-01-1901 in Ouddorp(Z.H.) [bron: Genlias] met Baaltje Leuntje Breen, 25 jaar oud. Baaltje is geboren op 23-09-1875 in Ouddorp(Z.H.). Baaltje is overleden op 12-10-1936 om 17:30 in Zwaluwe(N.B.), 61 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1936;akte nr.38.]. Zij is begraven in Lage Zwaluwe(N.B.)-Begr.pl. N.H.-kerk..
Kinderen van Corstiaan en Baaltje:
1 Dina Klaasje de Visser [1.4.3.4.3.6.6.2.1], geboren op 01-09-1902 om 18:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1902;akte nr. 116.]. Dina is overleden op 02-11-1902 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 2 maanden oud [bron: Overlijdensregister 1902 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.66].
2 Cornelis de Visser, geboren op 01-09-1903 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.6.6.2.2.
3 Klaasje de Visser, geboren op 20-03-1905 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.6.6.2.3.
4 Dina de Visser, geboren op 06-01-1908 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.6.6.2.4.
5 Dimmen Pieter Johannes de Visser [1.4.3.4.3.6.6.2.5], geboren op 04-07-1910 om 14:00 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Zwaluwe 1910; akte nr.77.]. Dimmen is overleden op 26-10-1910 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 3 maanden oud [bron: Overlijdensregister 1910 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.70.].
1.4.3.4.3.6.6.2.2 Cornelis de Visser is geboren op 01-09-1903 om 20:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1903;akte nr.94.], zoon van Corstiaan Bastiaan de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.6.2) en Baaltje Leuntje Breen. Cornelis is overleden op 12-11-1984, 81 jaar oud. Hij is begraven in Lage Zwaluwe(N.B.)-Begr.pl. N.H.-kerk..
Beroep:
Bloemenkweker
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 15-09-1927 in Rijnsburg(Z.H.) met Jannetje Ida Dieuwertje den Haan, 23 jaar oud. Jannetje is geboren op 03-02-1904 in Rijnsburg(Z.H.), dochter van Jan Hendrik den Haan en Grietje van Delft. Jannetje is overleden op 11-07-1994, 90 jaar oud. Zij is begraven in Lage Zwaluwe(N.B.)-Begr.pl. N.H.-kerk..
1.4.3.4.3.6.6.2.3 Klaasje de Visser is geboren op 20-03-1905 om 11:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1905;akte nr.33.], dochter van Corstiaan Bastiaan de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.6.2) en Baaltje Leuntje Breen. Klaasje is overleden op 30-11-1988 in Breda(N.B.), 83 jaar oud. Klaasje trouwde, 20 jaar oud, op 18-03-1926 in Hooge en Lage Zwaluwe [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1926;akte nr.5.] met Willem Emmerikus Sonneveldt, 21 jaar oud. Willem is geboren op 21-10-1904 in Zevenbergen(N.B.) [bron: Geboorteboek Zevenbergen 1904].
Beroepen:
Gezagvoerder KPM.
stuurman   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1926;akte nr.5.]
1.4.3.4.3.6.6.2.4 Dina de Visser is geboren op 06-01-1908 om 06:30 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Zwaluwe 1908; akte nr.4.], dochter van Corstiaan Bastiaan de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.6.2) en Baaltje Leuntje Breen. Dina trouwde, 25 jaar oud, op 17-03-1933 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1933; akte nr.5.] met Meeuwis Maria de Lint, ongeveer 25 jaar oud. Meeuwis is geboren omstreeks 1908.
1.4.3.4.3.6.6.3 Anna Elizabeth de Visser is geboren op 20-01-1873 om 23:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.141) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1873;akte nr.15.], dochter van Cornelis de Visser (zie 1.4.3.4.3.6.6) en Dingena Vogel. Anna is overleden op 08-06-1952 om 17:50 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 79 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1952; akte nr.17.]. Zij is begraven in Lage Zwaluwe(N.B.)-Begr.pl. N.H.-kerk.. Anna:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 04-10-1901 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1901;akte nr.27] met Teunis Boot, ongeveer 56 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1845.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 04-10-1901 in Hooge en Lage Zwaluwe [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1901;akte nr.27.] met Teunis Boot, 28 jaar oud. Zie 1.4.3.4.3.8.6.1 voor persoonsgegevens van Teunis.
1.4.3.4.3.7 Johanna de Visser is geboren op 14-11-1811 om 05:00 in Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1811;akte nr.98.]], dochter van Lammert(Lambert) de Visser (zie 1.4.3.4.3) en Adriana Kanters. Johanna is overleden op 15-01-1876 om 11:30 in Klundert(N.B.), 64 jaar oud [bron: Overlijdensregister Klundert 1876;akte nr.04.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1876 [bron: Overlijdensregister Klundert 1876;akte nr.04.].
Adres:
Het gezin woont tussen 1850 en 1860 te Moerdijk, Wijk G. nr.340.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1850-1860 Vol.288.]
Beroepen:
Paardenpostmeesteresse.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1850-1860 Vol.288.]
Logementhoudster en paardenpost meesteresse.   [bron: Huwelijksregister Klundert 1846;akte nr. 8.]
Johanna:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 20-05-1830 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1830;akte nr.11.] met Arie Bastiaan Simon, ongeveer 22 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1808 in Klundert(N.B.). Arie is overleden op 20-08-1844 om 06:30 in Klundert(N.B.)-(huisnr.G-143), ongeveer 36 jaar oud [bron: Overlijdensregister Klundert 1844;akte 42.].
Beroep:
postiljon
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 01-05-1846 in Klundert(N.B.) [bron: Huwelijksregister Klundert 1846;akte nr. 8.] met Eijmert Schriek, 29 jaar oud. Eijmert is geboren op 11-11-1816 in Klundert(N.B.). Eijmert is overleden op 27-05-1879 om 00:30 in Klundert(N.B.), 62 jaar oud [bron: Overlijdensregister Klundert 1879;akte nr.47.].
Adres:
Het gezin woont tussen 1850 en 1860 te Moerdijk, Wijk G. nr.340 en tussen 1862 en 1870 in Klundert Wijk C. nr.10.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1850-1860 Vol.288.]
Beroep:
Voerman resp. postiljon.   [bron: Bevolkingsregister Klundert 1850-1860 Vol.288 resp. Bevolkingsregister Klundert 1862-1870 Vol.288]
1.4.3.4.3.8 Adriaan Adam de Visser is geboren op 10-01-1814 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1814;akte nr.3.], zoon van Lammert(Lambert) de Visser (zie 1.4.3.4.3) en Adriana Kanters. Adriaan is overleden op 11-01-1875 om 01:00 in Zwaluwe(N.B.), 61 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1875;akte nr.5.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1875 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1875;akte nr.5.].
Notitie bij Adriaan: Stadsarchief Breda;Notariële archieven Princenhage 1814-1842;K.H. Bode, Minuutakten 1842.
Akte nr.123 d.d.11-07-1842.
Schuldbekentenis van Adriaan Adam de Visser, schipper van beroep, wonende op de Lage Zwaluwe.Hij erkent tweeduizend guldens Nederlandsch geld schuldig te zijn aan Vrouwe Wilhelmina Elisabeth Johanna van Fraanckenberg Proschlitz echtgenoote van den Weledelen Heer Theophile Francois Lemire, particuliere, wonende op het kasteel te Udenhout.De schuld bedraagt ƒ.2000,-, de rente bedraagt 5%.
Als waarborg geldt:
Een huizinge een erve met tuin gelegen te Lage Zwaluwe sectie C.N286 voor tuin groot drie roeden en zeven en tachtig ellen en N287 voor huis en erve groot vier roeden en twee en zestig ellen te zamen groot acht roeden negen en veertig ellen belend oost de Erven Corn. Dubbelman, zuid de achterste vaart, west Daniel de Jongh, noord een keistraat.

Streekarchief West Brabant-Notariële akten Fijnaart en Heijningen
Akte nr.4648 d.d. 16.08.1862.
Verkoop door Adriaan Adam de Visser, marktschipper aan Pieter de Visser, marktschipper, beiden wonende te Lage Zwaluwe van onroerend goed.
Het betreft de onverdeelde helft van een huis, schuur, tuin en erf met "Ziervogelkooij" en drooghuisje staande en gelegen te Lage Zwaluwe, belendend oost de gemeene stoep met Cornelis Dubbelman, zuid de Achterstraat, west Pieter Keller noord de Keistraatbij het kadaster bekend Lage Zwaluwe Sectie C nr. 286.De grootte: tuin 3 roeden en 87 ellen, en nr. 287 huis en erf 4 roeden en 62 ellen. lage Ziervogelkooij op nr. 470 is 70 ellen groot.
De verkoopprijs bedraagt ƒ.800,-.

In de opsomming "Jaarlijkse havengelden Dordrecht" voor de periode 1855- 1870 staat meerdere malen de poon "Twee Gebroeders" van P&A de Visser, beurtman van de Lage Zwaluwe genoemd.Soms wordt bij dit schip A.P. of P.A. de Visser vermeld.
Het lijkt mij een juiste veronderstelling dat hier sprake is van de broers Pieter(geb. 17.12.1809) en Adriaan Adam(geb.10.01.1814) de Visser. Beiden worden in diverse aktes als beurt- of marktschipper geduid, zij zijn afkomstig uit een gezin waar slechts 2 zoons de volwassen leeftijd hebben bereikt.
Beroep:
marktschipper;in 1842 logementhouder.
Adriaan trouwde, 22 jaar oud, op 21-10-1836 in Dubbeldam(Z.H.) met Ingetje Kooijmans, 22 jaar oud. Ingetje is geboren op 11-07-1814 in Dubbeldam(Z.H.). Ingetje is overleden op 04-01-1896 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 81 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1896;akte nr.1.].
Kinderen van Adriaan en Ingetje:
1 Adriana Aaltje de Visser, geboren op 30-01-1837 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.385). Volgt 1.4.3.4.3.8.1.
2 Jacobus de Visser, geboren op 03-02-1838 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.385). Volgt 1.4.3.4.3.8.2.
3 Maria Johanna de Visser, geboren op 12-04-1839 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.385). Volgt 1.4.3.4.3.8.3.
4 Adriaantje de Visser, geboren op 19-12-1840 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.416). Volgt 1.4.3.4.3.8.4.
5 Lambert de Visser [1.4.3.4.3.8.5], geboren op 29-05-1841 om 07:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.416) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1841;akte nr.47.]. Lambert is overleden op 26-09-1841 om 21:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.416), 3 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1841;akte nr.60.].
6 Aaltje Jozina de Visser, geboren op 19-07-1842 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.417). Volgt 1.4.3.4.3.8.6.
7 Lambert de Visser [1.4.3.4.3.8.7], geboren op 02-04-1844 om 01:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.417) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1844;akte nr.24.]. Lambert is overleden op 14-04-1844 om 18:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.417), 12 dagen oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1844;akte nr.50.].
8 Lambert de Visser, geboren op 03-04-1845 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.417). Volgt 1.4.3.4.3.8.8.
9 Pieter de Visser, geboren op 08-06-1846 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.416). Volgt 1.4.3.4.3.8.9.
10 Cornelis de Visser, geboren op 10-04-1848 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.416). Volgt 1.4.3.4.3.8.10.
11 Johanna de Visser, geboren op 05-10-1849 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.416). Volgt 1.4.3.4.3.8.11.
12 Saartje Lijsje de Visser [1.4.3.4.3.8.12], geboren op 02-04-1851 om 02:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.417) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1851;akte nr.36.]. Saartje is overleden op 05-07-1851 om 05:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.417), 3 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1851;akte nr.54.].
13 Saartje Lijsje de Visser [1.4.3.4.3.8.13], geboren op 03-05-1852 om 11:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.113) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1852;akte nr.50.]. Saartje is overleden op 08-09-1855 om 18:00 in Zwaluwe(N.B.), 3 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1855;akte nr.62.].
14 Adriaan Adam de Visser, geboren op 24-05-1854 in Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.8.14.
1.4.3.4.3.8.1 Adriana Aaltje de Visser is geboren op 30-01-1837 om 17:30 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.385) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1837;akte nr.12.], dochter van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.8) en Ingetje Kooijmans. Adriana is overleden op 19-02-1907 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.), 70 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1907;akte nr.12.].
Adres:
In 1883 wonende te Lage Zwaluwe.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;akte nr.2822 d.d.24.09.1883.]
Adriana trouwde, 19 jaar oud, op 21-06-1856 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1856;akte nr.16.] met Pieter Dubbelman, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 04-06-1832 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.380) [bron: Geboorteboek Hooge en Lage Zwaluwe 1832]. Pieter is overleden op 02-03-1912 in Zwaluwe(N.B.), 79 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1912;akte nr.12.].
Adres:
In 1883 wonende te Lage Zwaluwe.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;akte nr.2822 d.d.24.09.1883.]
Beroep:
griendbaas
1.4.3.4.3.8.2 Jacobus de Visser is geboren op 03-02-1838 om 03:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.385) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1838;akte nr.13.], zoon van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.8) en Ingetje Kooijmans. Jacobus is overleden op 27-04-1899 in ’s-Grevelduin-Capelle(N.B.), 61 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Uit Certificaat Nationale Militie d.d. 28.4.1864 (Huwelijksbijlagen Strijen 1864):
"in het Inschrijvings-Register van de Gemeente Zwaluwe van het jaar 1857, voor de Ligting van het jaar 1857 en dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen No. 28 en buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt".

Streekarchief West Brabant-Notariële akten Fijnaart en Heijningen
Akte nr. 267 d.d. 26.01.1865.Verkoop onroerend goed.
Elisabeth Cornelia Rolaf, vrouw van Wouter Jacob van Gils, te Terheijden is curatrice over haar wegens krankzinnigheid onder curatele gestelde echtgenoot Wouter Jacob van Gils.
In tegenwoordigheid van Johannes Keller te Lage Zwaluwe als toeziend curator,wordt aan aan Jacobus Visser te Lage Zwakuwe op machtiging van de arrondissementsrechtbank te Breda van een huis, bierbrouwerij, schuur, tuin en erf te Lage Zwaluwe verkocht.
Het betreft eene Huizing, Brouwerij, Schuur, Tuin en erve staande en gelegen te Lage Zwaluwe.Kadastraal bekend als Sector C nr. 2112 Het huis en erve, nr. 1213 is groot 4 roeden en 60 ellen, nr. 1213 de brouwerij is groot 94 ellen, nr.1276 de schuur is groot 2 roeden en 90 ellen, nr.1224 de tuin 1 roede en 40 ellen.
De koopprijs bedroeg ƒ 5.000,-.

Streekarchief West Brabant-Notariële akten Fijnaart en Heijningen
Akte nr. 275 d.d. 09.02.1865, Obligatie met hypotheek.
Constantinus Franciscus Cornelius de Bie, grondeigenaar, wonende te Gastel, leent aan
Jacob de Visser Adriaanszoon, bierbrouwer, wonende te Lage Zwaluwe
ƒ 3.000,- tegen 5% rente.
Als onderpand geldt eene Huizing, Bierbrouwerij, Schuur, Tuin en Erve staande en gelegen te Lage Zwaluwe, Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe ten kadaster aldaar bekend Sectie C nr. 1212; huis en erf groot vier Roeden en zestig Ellen, nr. 1213 bierbrouwerij groot vierennegentig Ellen, nr.1276 schuur groot twee Roeden en negentig Ellen en nr.1224 tuin groot een Roede en veertig Ellen, te zamen groot negen Roeden en zevenentachtig Ellen.
Beroep:
marktschipper;in 1867 bierbrouwer.
Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 20-05-1864 in Strijen(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Strijen 1864;aktenr. 32.] met Ingetje(Engeltje) de Visser, 21 jaar oud. Zie 1.4.3.4.5.1.9 voor persoonsgegevens van Ingetje(Engeltje).
Kind van Jacobus en Ingetje(Engeltje):
1 Adriaan Adam de Visser [1.4.3.4.3.8.2.1], geboren op 02-09-1865 om 03:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.121) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1865;akte nr.121]. Adriaan is overleden op 28-05-1869 om 14:00 in Zwaluwe(N.B.), 3 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1869;akte nr.57.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-05-1869 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1869;akte nr.57.].
Notitie bij overlijden van Adriaan: wonende voor en tijdens overlijden te Capelle.
Kind van Jacobus uit onbekende relatie:
2 Sara de Visser [1.4.3.4.3.8.2.2], geboren op 05-12-1866 om 08:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.154) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1866;akte nr.146.]. Sara is overleden op 04-06-1867 om 05:00 in Zwaluwe(N.B.), 5 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1867;akte nr.49.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-06-1867 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1867;akte nr.49.].
1.4.3.4.3.8.3 Maria Johanna de Visser is geboren op 12-04-1839 om 04:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.385) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1839;akte nr.50.], dochter van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.8) en Ingetje Kooijmans. Maria is overleden op 03-04-1913 in Zwaluwe(N.B.), 73 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1938;akte nr.36.]. Maria trouwde, 20 jaar oud, op 07-10-1859 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1859;akte nr.16.] met Jacob Keller, 23 jaar oud. Jacob is geboren op 18-03-1836 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.382) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1836]. Jacob is overleden op 15-08-1905 in Zwaluwe(N.B.), 69 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1905;akte nr.47.].
Kind van Maria en Jacob:
1 Stijna Adriana Keller. Volgt 1.4.3.4.3.8.3.1.
1.4.3.4.3.8.3.1 Stijna Adriana Keller, dochter van Jacob Keller en Maria Johanna de Visser (zie 1.4.3.4.3.8.3). Stijna trouwde op 18-06-1897 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge Lage Zwaluwe; akte nr.18.] met Willem Cornelis (Wim) Schriek. Wim is geboren in Klundert(N.B.). Wim is overleden op 11-10-1913 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.).
Kind van Stijna en Wim:
1 Gerrit Schriek, geboren op 24-08-1899 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.8.3.1.1.
1.4.3.4.3.8.3.1.1 Gerrit Schriek is geboren op 24-08-1899 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: mededeling John Conradi], zoon van Willem Cornelis (Wim) Schriek en Stijna Adriana Keller (zie 1.4.3.4.3.8.3.1). Gerrit is overleden op 26-01-1965, 65 jaar oud. Hij is begraven in Breda(N.B.)-(Begraafplaats Bieberg) [bron: mededeling John Conradi]. Gerrit trouwde, 38 jaar oud, op 16-12-1937 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1937; akte nr.41.] met Maria Jacoba de Visser, 25 jaar oud. Zie 1.4.3.4.3.6.4.1.3 voor persoonsgegevens van Maria.
Kinderen van Gerrit en Maria: zie 1.4.3.4.3.6.4.1.3.
1.4.3.4.3.8.4 Adriaantje de Visser is geboren op 19-12-1840 om 03:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.416) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1840;akte nr.46.], dochter van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.8) en Ingetje Kooijmans. Adriaantje is overleden op 12-05-1902 in Zwaluwe(N.B.), 61 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1902;akte nr.39.].
Adres:
In 1883 wonende te Lage Zwaluwe.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;akte nr.2822 d.d.24.09.1883.]
Adriaantje trouwde, 19 jaar oud, op 07-04-1860 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1860;akte nr.5.] met Jan Pieterman, 21 jaar oud. Jan is geboren op 02-05-1838 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.403) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1838], zoon van Aaltje Kanters. Jan is overleden op 24-10-1914 om 06:00 in Zwaluwe(N.B.), 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1914;akte nr.49.].
Adres:
In 1883 wonende te Lage Zwaluwe.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;akte nr.2822 d.d.24.09.1883.]
Beroep:
Notariële akten Fijnaart en Heijningen;akte nr.2822 d.d.24.09.1883.   [bron: In 1883 bakker.]
1.4.3.4.3.8.6 Aaltje Jozina de Visser is geboren op 19-07-1842 om 17:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.417) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1842;akte nr.61.], dochter van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.8) en Ingetje Kooijmans. Aaltje is overleden op 26-12-1923 om 14:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.D-269), 81 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1923;akte nr.67.]. Aaltje trouwde, 19 jaar oud, op 06-12-1861 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1861;akte nr.28.] met Pieter Boot, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 21-08-1839 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), zoon van Jan Boot en Antje den Engelse(n). Pieter is overleden op 03-06-1913 om 00:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 73 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1913;akte nr.58.].
Kind van Aaltje en Pieter:
1 Teunis Boot, geboren op 03-01-1873 in Hooge en Lage Zwaluwe. Volgt 1.4.3.4.3.8.6.1.
1.4.3.4.3.8.6.1 Teunis Boot is geboren op 03-01-1873 in Hooge en Lage Zwaluwe [bron: Geboorteboek Hooge Lage Zwaluwe 1873], zoon van Pieter Boot en Aaltje Jozina de Visser (zie 1.4.3.4.3.8.6). Teunis trouwde, 28 jaar oud, op 04-10-1901 in Hooge en Lage Zwaluwe [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1901;akte nr.27.] met Anna Elizabeth de Visser, 28 jaar oud. Zie 1.4.3.4.3.6.6.3 voor persoonsgegevens van Anna.
1.4.3.4.3.8.8 Lambert de Visser is geboren op 03-04-1845 om 12:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.417) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1845;akte nr.39.], zoon van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.8) en Ingetje Kooijmans. Lambert is overleden op 15-04-1932 in Rotterdam(Z.H.), 87 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam; akte nr.1726.].
Adres:
woont in 1928 in Rotterdam
Beroep:
marktschipper
Lambert trouwde, 21 jaar oud, op 16-11-1866 in Klundert(N.B.) [bron: Huwelijksregister Klundert 1866;akte nr.24.] met Cornelia Paans, ongeveer 30 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1836 in Capelle(N.B.), dochter van Willem Paans en Elisabeth Geenen. Cornelia is overleden op 28-06-1897 in Zwaluwe(N.B.), ongeveer 61 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1897;akte nr.59.].
Adres:
  [bron: woont in 1866 te Klundert]
Kinderen van Lambert en Cornelia:
1 Adriaan Adam de Visser [1.4.3.4.3.8.8.1], geboren op 08-02-1867 om 01:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.154) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1867;akte nr.19.]. Adriaan is overleden op 23-08-1867 in Zwaluwe(N.B.), 6 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1867;akte nr.73.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-08-1867 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1867;akte nr.73.].
2 Adriaan Adam de Visser, geboren op 05-03-1868 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.122). Volgt 1.4.3.4.3.8.8.2.
3 Elizabeth Wilhelmina de Visser, geboren op 30-08-1869 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.121). Volgt 1.4.3.4.3.8.8.3.
4 Willem de Visser, geboren op 28-10-1870 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.188). Volgt 1.4.3.4.3.8.8.4.
5 Jacobus de Visser [1.4.3.4.3.8.8.5], geboren op 15-10-1873 om 02:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.188) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1873;akte nr. 123.].
6 Ingetje de Visser, geboren op 07-07-1875 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.188). Volgt 1.4.3.4.3.8.8.6.
7 Cornelia de Visser [1.4.3.4.3.8.8.7], geboren op 12-02-1878 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.178) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1878;akte nr.30.]. Cornelia is overleden op 08-04-1878 om 14:00 in Zwaluwe(N.B.), 1 maand oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1878;akte nr.33.].
8 Cornelia de Visser [1.4.3.4.3.8.8.8], geboren op 15-04-1880 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.199) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1880;akte nr.41.].
1.4.3.4.3.8.8.2 Adriaan Adam de Visser is geboren op 05-03-1868 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.122) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1868;akte nr.26.], zoon van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.3.8.8) en Cornelia Paans. Adriaan is overleden op 05-07-1946 in Rotterdam(Z.H.), 78 jaar oud. Adriaan trouwde, 28 jaar oud, op 27-08-1896 in Kruiningen(Zld.) [bron: b.S.] met Pieternella de Jong, 25 jaar oud. Pieternella is geboren op 12-12-1870 in Kruiningen(Zld.).
Beroep:
Op 10.03.1911 Stuurman binnenvaart.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam.]
Kinderen van Adriaan en Pieternella:
1 Lambert de Visser, geboren op 25-03-1897 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.8.8.2.1.
2 Maria Johanna de Visser, geboren op 17-05-1898 in Kruiningen(Zld.). Volgt 1.4.3.4.3.8.8.2.2.
3 Jan de Visser, geboren op 22-08-1899 in Willebroek(Belgie). Volgt 1.4.3.4.3.8.8.2.3.
4 Cornelis de Visser, geboren op 02-02-1901 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.8.8.2.4.
5 Cornelia de Visser, geboren op 04-09-1904 in Kruiningen(Zld.). Volgt 1.4.3.4.3.8.8.2.5.
6 Willem de Visser [1.4.3.4.3.8.8.2.6], geboren op 07-12-1905 om 15:00 in Standdaarbuiten(N.B.) [bron: Geboorteregister Standdaarbuiten 1905;akte nr.64.]. Willem is overleden op 26-03-1924 in Rotterdam(Z.H.), 18 jaar oud [bron: akte nr.1399.].
7 Jacobus Wilhelmus de Visser [1.4.3.4.3.8.8.2.7], geboren op 23-08-1908 in Kruiningen(Zld).
Loopbaan:
Is in 1930 gedurende 4 maanden in Amerika werkzaam.Wordt in Rotterdam Ingeschreven op 05.01.1933 komende van Baltimore-USA;vertrekt 17.09.1935 naar Amerika.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam.]
8 Adriaan Adam de Visser, geboren op 19-02-1910 in Dordrecht(Z.H.). Volgt 1.4.3.4.3.8.8.2.8.
9 Pieternella de Visser [1.4.3.4.3.8.8.2.9], geboren op 06-11-1915 in Rotterdam(Z.H.).
1.4.3.4.3.8.8.2.1 Lambert de Visser is geboren op 25-03-1897 om 21:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1897;akte391.], zoon van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.8.8.2) en Pieternella de Jong. Lambert trouwde, 30 jaar oud, op 30-03-1927 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1927;akte nr.872.] met Christina Cornelia Adriana Schmitz, 29 jaar oud. Christina is geboren op 21-05-1897 in ’s Gravenhage(Z.H.), dochter van Christina Wilhelmina van der Kroft.
1.4.3.4.3.8.8.2.2 Maria Johanna de Visser is geboren op 17-05-1898 in Kruiningen(Zld.) [bron: Geboorteakten Kruiningen 1811-1909; akte nr.32.], dochter van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.8.8.2) en Pieternella de Jong. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 09-07-1924 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A.Rotterdam] met Gerrit Jan Breddels, 23 jaar oud. Gerrit is geboren op 14-06-1901 in Rotterdam(Z.H.).
Beroep:
Barbier.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
1.4.3.4.3.8.8.2.3 Jan de Visser is geboren op 22-08-1899 in Willebroek(Belgie), zoon van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.8.8.2) en Pieternella de Jong.
Beroep:
Kapitein op een sleepboot.   [bron: Gezinskaart Rotterdam.]
Jan trouwde, 20 jaar oud, op 24-09-1919 in Rotterdam(Z.H.) [bron: www.gemeentearchief.rotterdam.nl] met Jacoba Alberta Engel, 21 jaar oud. Jacoba is geboren op 01-09-1898 in Rotterdam(Z.H.).
Notitie bij de geboorte van Jacoba: erkenning 12.6.1901;achternaam was Terneder
Kinderen van Jan en Jacoba:
1 Adriaan Adam de Visser [1.4.3.4.3.8.8.2.3.1], geboren op 21-12-1919 in Rotterdam(Z.H.). Adriaan is overleden op 02-06-1920 in Rotterdam(Z.H.), 5 maanden oud [bron: B.S.Rotterdam].
2 Jacoba Alberta de Visser [1.4.3.4.3.8.8.2.3.2], geboren op 05-11-1926 in Rotterdam(Z.H.). Jacoba is overleden op 21-02-1927 in Rotterdam(Z.H.), 3 maanden oud.
3 Adriaan Adam de Visser [1.4.3.4.3.8.8.2.3.3], geboren op 25-04-1928 in Rotterdam(Z.H.). Adriaan is overleden op 16-01-1929 in Rotterdam(Z.H.), 8 maanden oud.
4 Helena Maria de Visser [1.4.3.4.3.8.8.2.3.4], geboren op 25-04-1928 in Rotterdam(Z.H.). Helena is overleden op 23-03-1931 in Rotterdam(Z.H.), 2 jaar oud.
1.4.3.4.3.8.8.2.4 Cornelis de Visser is geboren op 02-02-1901 om 05:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1901;akte nr.14.], zoon van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.8.8.2) en Pieternella de Jong.
Beroep:
stuurman binnenvaart   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 21-04-1926 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A. Rotterdam] met Maria Margaretha Waasdijk, 23 jaar oud. Maria is geboren op 05-02-1903 in Amsterdam(N.H.), dochter van Abraham Waasdijk en Elisabeth van Roemburg.
1.4.3.4.3.8.8.2.5 Cornelia de Visser is geboren op 04-09-1904 in Kruiningen(Zld.) [bron: Geboorteakten Kruiningen 1811-1909; akte nr.81.], dochter van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.8.8.2) en Pieternella de Jong. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op 21-04-1926 in Rotterdam(Z.H.) [bron: G.A. Rotterdam] met Karel Lodewijk Landa, 26 jaar oud. Karel is geboren op 21-08-1899 in Rotterdam(Z.H.) [bron: www.gemeentearchief.rotterdam.nl].
Beroep:
Handelsreiziger.   [bron: Gezinskaart Rotterdam]
1.4.3.4.3.8.8.2.8 Adriaan Adam de Visser is geboren op 19-02-1910 in Dordrecht(Z.H.), zoon van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.8.8.2) en Pieternella de Jong. Adriaan is overleden op 06-07-1972 in Santa Clara(USA), 62 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Blijkens New York Passengers- and Crew LInk; list of aliens employed on the vessel and memberrs of crew:
Adriaan Adam de Visser; geb. 19.02.1910 arriveert als steward op 29.12.1930 met het S.S.Veendam in New York. Het schip is afkomstig van Hamilton(Bermuda).
Hij is op dat moment ongehuwd en heeft ca. 2 jaar ervaring als zeevarende.
Blijkens de Index to alien crewmen who where discharged or who deserted arriveert hij op 12.07.30 op de Rotterdam te New York.
Blijkens de list of alien passengers for the US komt hij op 06.03.1948 als immigrant aan in New York. Hij kwam met de SS. Veendam van Rotterdam. Als burgerlijke status wordt aangegeven dat hij gescheiden is; als beroep wordt metalworker aangegeven.
Beroep:
Varensgezel grote vaart; electricien.   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam-Gezinskaart.]
Adriaan trouwde, 28 jaar oud, op 03-08-1938 in Rotterdam(Z.H.) met Jaapje Troost, 29 jaar oud. Jaapje is geboren op 09-11-1908 in Sommelsdijk.
1.4.3.4.3.8.8.3 Elizabeth Wilhelmina de Visser is geboren op 30-08-1869 om 05:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.121) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1869;akte nr.118.], dochter van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.3.8.8) en Cornelia Paans. Elizabeth trouwde, 36 jaar oud, op 27-06-1906 in Steenbergen [bron: Genlias] met Jan Peter Verkouter. Jan is geboren in Steenbergen(N.B.), zoon van Jacobus Joannes Verkouter en Johanna Elizabeth Flipsen.
1.4.3.4.3.8.8.4 Willem de Visser is geboren op 28-10-1870 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.188) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.137.], zoon van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.3.8.8) en Cornelia Paans. Willem is overleden [bron: overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1928;akte nr.48.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1928 [bron: overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1928;akte nr.48.].
Notitie bij Willem: In de Lage Zwaluwe was Willem de Visser de eigenaar/schipper op het laatste beurtvaartschip met zeil de "Cornelia".
Beroepen:
in 1905 schipper
Beurtschipper.   [bron: GeboorteakteHooge en Lage Zwaluwe nr. 14 d.d. 24.02.1911 .]
Willem trouwde, 32 jaar oud, op 13-12-1902 in Den Bommel(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Den Bommel 1902;akte nr.9.] met Cornelia de Visser, 27 jaar oud. Zie 1.4.3.4.5.1.7.4 voor persoonsgegevens van Cornelia.
Kinderen van Willem en Cornelia:
1 Lambert de Visser [1.4.3.4.3.8.8.4.1], geboren op 07-01-1905 om 16:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1905;akte nr.2.]. Lambert is overleden op 26-02-1907 in Zwaluwe(N.B.), 2 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1907 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.16.].
2 Geertruida Cornelia de Visser, geboren op 18-01-1906 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.8.8.4.2.
3 Lambert de Visser [1.4.3.4.3.8.8.4.3], geboren op 20-11-1907 om 18:30 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1907;akte nr.116.]. Lambert is overleden op 05-05-1908 in Zwaluwe(N.B.), 5 maanden oud [bron: Overlijdensregister 1908 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.33.].
4 de Visser [1.4.3.4.3.8.8.4.4], levenloos geboren zoon [bron: Overlijdensregister 1909 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.82.].
5 Lambert de Visser [1.4.3.4.3.8.8.4.5], geboren op 24-02-1911 om 09:30 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Zwaluwe 1911; akte nr.14.]. Lambert is overleden op 04-10-1989, 78 jaar oud. Hij is begraven in Den Bommel-Alg.Begraafplaats..
1.4.3.4.3.8.8.4.2 Geertruida Cornelia de Visser is geboren op 18-01-1906 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1906;akte nr. 12.], dochter van Willem de Visser (zie 1.4.3.4.3.8.8.4) en Cornelia de Visser (zie 1.4.3.4.5.1.7.4). Geertruida is overleden op 14-02-1993, 87 jaar oud. Zij is begraven in Middelharnis(Z.H.)-(Alg.Begraafplaats) [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Geertruida trouwde met Arie Corstiaan de Lint. Arie is geboren op 12-03-1903. Arie is overleden op 05-04-1997, 94 jaar oud [bron: www.online-begraafplaatsen.nl]. Hij is begraven in Middelharnis(Z.H.)-(Alg.Begraafplaats) [bron: www.online-begraafplaatsen.nl].
1.4.3.4.3.8.8.6 Ingetje de Visser is geboren op 07-07-1875 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.188) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1875;akte nr.87.], dochter van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.3.8.8) en Cornelia Paans. Ingetje is overleden op 22-01-1955 in Rotterdam(Z.H.), 79 jaar oud. Ingetje trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 16-?-1910 in Steenbergen(N.B.) [bron: Huwelijksregister Steenbergen 1910;aktenr.2.] met Adam Hendrik ten Haaf, 36 of 37 jaar oud. Adam is geboren op 22-11-1873 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Adam is overleden op 18-06-1950 in Rotterdam(Z.H.), 76 jaar oud.
1.4.3.4.3.8.9 Pieter de Visser is geboren op 08-06-1846 om 16:30 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.416) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1846;akte nr.53.], zoon van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.8) en Ingetje Kooijmans. Pieter is overleden op 12-11-1915 om 22:00 in Breda(N.B.), 69 jaar oud [bron: Overlijdensregister Zevenbergen 1915;akte nr.121/Breda akte nr.445.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1915 [bron: Overlijdensregister Breda 1915; akte nr.445.].
Adres:
Markt A-4 te Zevenbergen.   [bron: Bevolkingsregister Zevenbergen 1912-1923; Vol.506.]
Beroep:
beurtschipper te Steenbergen
Pieter:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 29-10-1875 in Steenbergen(N.B.) [bron: b.S.] met Neeltje Willemijna de Heus, 26 jaar oud. Neeltje is geboren op 21-05-1849 in Steenwijk(Ov.)-(wijk T-nr.38) [bron: Isis], dochter van Jan de Heus en Tanna Apolonia van Nieuwenhuijzen.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 21-12-1881 in Zevenbergen(N.B.) [bron: Huwelijksregister Zevenbergen 1881;aktenr.45.] met Elisabeth Neeltje van Seters, 27 jaar oud. Elisabeth is geboren op 29-08-1854 om 01:00 in Breda(wijk D-huisnr.310) [bron: Geboorteregister Breda 1854;aktenr.277.], dochter van Adrianus van Seters en Teuntje Antonia den Engelse. Elisabeth is overleden op 28-12-1914 om 22:00 in Zevenbergen(N.B.), 60 jaar oud [bron: Overlijdensregister Zevenbergen 1914;akte nr.151.].
Adres:
Markt A-4 te Zevenbergen.   [bron: Bevolkingsregister Zevenbergen 1912-1923; Vol.506.]
1.4.3.4.3.8.10 Cornelis de Visser is geboren op 10-04-1848 om 16:30 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.416) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1848;akte nr.20.], zoon van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.8) en Ingetje Kooijmans. Cornelis is overleden op 10-08-1902 om 03:30 in Standdaarbuiten(N.B.), 54 jaar oud [bron: Overlijdensregister Standdaarbuiten 1902;akte 16.].
Notitie bij Cornelis: Notariële akten Fijnaart en Heijningen, akte nr. 2369 d.d. 28.05.1880.
Verkoop door Cornelis Franken, korenmolenaar te Standdaarbuiten aan Cornelis de Visser Adriaanszoon, beurtschipper te Standdaarbuiten van een huis en erf aan de Havendijk te Standdaarbuiten.Het huis en erf is kadastraal gelegen Gemeente Standdaarbuiten Sectie D nr. 691, groot 3 aren 50 centiaren. De koopprijs bedraagt ƒ 3.000,-.

Notariële akten Fijnaart en Heijningen, akte nr. 384 d.d. 06.07.1895. Obligatie met hypotheek.
Dirk van Dis, administrateur, wonende te Fijnaart, leent aan
Cornelis de Visser Adriaanszoon, beurtschipper, wonende te Standdaarbuiten ƒ 170,- tegen 5% rente.
Als onderpand geldt een huis en te Standdaarbuiten bekend op den kadastralen legger dier gemeente sectie D nr. 691; groot drie are en vijftig centiare.
Adres:
In 1883 wonende te Standdaarbuiten.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;akte nr.2822 d.d.24.09.1883.]
Beroep:
schipper
Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 21-02-1877 in Steenbergen(N.B.) [bron: b.S.] met Jacomina Theodora de Heus, 25 jaar oud. Jacomina is geboren op 03-08-1851 in Steenbergen(N.B.)-(wijk T, huisnr.38) [bron: Isis]. Jacomina is overleden op 03-03-1912 in Standdaarbuiten(N.B.), 60 jaar oud [bron: Overlijdensregister Standdaarbuiten 1912;akte nr.08.].
Adres:
In 1883 wonende te Standdaarbuiten.   [bron: Notariële akten Fijnaart en Heijningen;akte nr.2822 d.d.24.09.1883.]
Kinderen van Cornelis en Jacomina:
1 Adriaan Adam de Visser [1.4.3.4.3.8.10.1], geboren op 06-11-1877 om 01:00 in Standdaarbuiten(N.B.)-(huisnr.A-75) [bron: Geboorteregister Standdaarbuiten 1877;akte nr.33.]. Adriaan is overleden op 04-10-1940 om 03:30 in Standdaarbuiten(N.B.), 62 jaar oud [bron: Overlijdensregister Standdaarbuiten 1940;akte 10.].
Adres:
Dorp d 28.   [bron: Bevolkingsregister Standdaarbuiten 1924-1940.]
Beroep:
Magazijnmeester.   [bron: Bevolkingsregister Standdaarbuiten 1924-1940.]
2 Tanna Apolonia de Visser, geboren op 03-06-1879 in Standdaarbuiten(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.8.10.2.
3 Jan de Visser, geboren op 19-04-1881 in Standdaarbuiten(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.8.10.3.
1.4.3.4.3.8.10.2 Tanna Apolonia de Visser is geboren op 03-06-1879 om 15:00 in Standdaarbuiten(N.B.) [bron: Geboorteregister Standdaarbuiten 1879;akte nr.16.], dochter van Cornelis de Visser (zie 1.4.3.4.3.8.10) en Jacomina Theodora de Heus. Tanna trouwde, 28 jaar oud, op 24-09-1907 in Standdaarbuiten(N.B.) [bron: Huwelijksregister Standdaarbuiten 1907;akte nr.4] met Willem Jan Verkouter, 32 jaar oud. Willem is geboren op 15-03-1875 in Steenbergen(N.B.)-(wijk B,huisnr.30) [bron: Iisis], zoon van Jacobus Joannes Verkouter en Johanna Elizabeth Flipsen.
1.4.3.4.3.8.10.3 Jan de Visser is geboren op 19-04-1881 om 05:00 in Standdaarbuiten(N.B.) [bron: Geboorteregister Standdaarbuiten 1881;akte nr.8.], zoon van Cornelis de Visser (zie 1.4.3.4.3.8.10) en Jacomina Theodora de Heus.
Adres:
Verhuist op 30-7-1940 van Standdaarbuiten naar Steenbergen.   [bron: Bevolkingsregister Standdaarbuiten 1924-1940.]
Beroepen:
schipper op het schip "Esperance".   [bron: Bevolkingsregister Standdaarbuiten 1924-1940.]
  [bron: schipper]
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 13-09-1909 in Bergen op Zoom(N.B.) [bron: Genlias] met Johanna Maria Oosterwaal, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 26-06-1885 in Bergen op Zoom(N.B.) [bron: Genlias], dochter van Constantinus Marinus Oosterwaal en Elisabeth Stolwerk.
Adres:
Verhuist op 30-7-1940 van Standdaarbuiten naar Steenbergen.   [bron: Bevolkingsregister Standdaarbuiten 1924-1940.]
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Cornelis de Visser, geboren op 20-10-1910 in Neuss(Duitsland). Volgt 1.4.3.4.3.8.10.3.1.
2 Elizabeth de Visser [1.4.3.4.3.8.10.3.2], geboren op 02-03-1912 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Bevolkingsregister Standdaarbuiten 1924-1940.].
Adres:
Komt op 20.9.1926 vanuit Oudenbosch naar Standdaarbuiten om dan op 30.7.1940 naar Steenbergen te vertrekken.   [bron: Bevolkingsregister Standdaarbuiten 1924-1940.]
3 Jacomina Theodora de Visser [1.4.3.4.3.8.10.3.3], geboren omstreeks 1915 in Rotterdam(Z.H.) [bron: http//members.lycos.nl/oosterwaal/]. Jacomina is overleden op 26-03-1916 in Rotterdam(Z.H.), ongeveer 1 jaar oud [bron: Overlijdensregister Standaarbuiten 1916;akte 13.].
4 Constantinus Marinus de Visser [1.4.3.4.3.8.10.3.4], geboren op 10-12-1917 in Amsterdam(N.H.) [bron: Bevolkingsregister Standdaarbuiten 1924-1940.]. Constantinus is overleden op 30-09-1996, 78 jaar oud. Hij is begraven in Rotterdam(Z.H.)-(Zuiderbegraafplaats).
Adres:
Verhuist op 20.6.1926 van Standdaarbuiten naar Oudenbosch.Komt op 29.8.1931 vaanuit Oudenbosch naar Standdaarbuiten om op 30.7.1940 naar Steenbergen te verhuizen.   [bron: Bevolkingsregister Standdaarbuiten 1924-1940.]
1.4.3.4.3.8.10.3.1 Cornelis de Visser is geboren op 20-10-1910 in Neuss(Duitsland) [bron: Bevolkingsregister Standdaarbuiten 1924-1940.], zoon van Jan de Visser (zie 1.4.3.4.3.8.10.3) en Johanna Maria Oosterwaal.
Adressen:
Verhuist op 7.8.1935 van Standdaarbuiten naar Amsterdam.   [bron: Bevolkingsregister Standdaarbuiten 1924-1940.]
tot 08-07-1936     Realengracht 1, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
van 08-07-1936 tot 11-11-1936     Westerdokstraat 5, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
tot 27-01-1938     Houtrijkstraat, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Beroep:
schuitenvoerder bij de Centrale Suiker Mij.   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 16-03-1938 in Amsterdam(N.H) met Anna Margaretha ten Heuvel, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 08-12-1956 in Amsterdam(N.H). Anna is geboren op 01-12-1916 in Amsterdam(N.H).
1.4.3.4.3.8.11 Johanna de Visser is geboren op 05-10-1849 om 22:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.416) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1849;akte nr.80.], dochter van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.8) en Ingetje Kooijmans. Johanna is overleden op 27-07-1932 om 21:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. D-302), 82 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1932;akte nr.28.]. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 15-06-1877 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijkregister Hooge en Lage Zwaluwe 1877;akte nr.13.] met Jan Broere, 33 jaar oud. Jan is geboren op 12-05-1844 in Zwaluwe(N.B.) [bron: W.Pols(willemina1940@hotmail.com)], zoon van Hugo Broere en Wilhelmina Johanna Starke. Jan is overleden op 28-01-1922 in Zwaluwe(N.B.), 77 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1922;akte nr.11.].
Beroep:
in 1903 timmerman
Kind van Johanna en Jan:
1 Wilhelmina Johanna Edina Broere, geboren op 23-06-1878 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.8.11.1.
1.4.3.4.3.8.11.1 Wilhelmina Johanna Edina Broere is geboren op 23-06-1878 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1878], dochter van Jan Broere en Johanna de Visser (zie 1.4.3.4.3.8.11). Wilhelmina is overleden op 12-03-1945 in Lage Zwaluwe(N.B.)-Begr.pl. N.H.-kerk., 66 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 24 jaar oud, op 29-05-1903 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister 1903 Hooge en Lage Zwaluwe;akte nr.13.] met Lambert Joost de Visser, 25 jaar oud. Zie 1.4.4.10.7.8.1 voor persoonsgegevens van Lambert.
1.4.3.4.3.8.14 Adriaan Adam de Visser is geboren op 24-05-1854 om 03:00 in Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1854;akte nr.55.], zoon van Adriaan Adam de Visser (zie 1.4.3.4.3.8) en Ingetje Kooijmans. Adriaan is overleden op 12-04-1934 om 18:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.D-334), 79 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1934,akte nr.13.].
Notitie bij Adriaan: Streekarchief West Brabant-Notariële akten Fijnaart en Heijningen
Akte nr.2822 d.d. 24.08.1883. Obligatie met hypotheek.
Bastiaan van de Werk, notaris, wonende te Zevenbergen, leent aan
Adriaan Adam de Visser Adriaanszoon, beurtschipper, wonende te Lage Zwaluwe
ƒ 7.000,- tegen 5% rente.
Als onderpand geldt een huis, schuur en erf te Lage Zwaluwe onder de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe bekend op den perceelsgewijzen kadastralen legger dier gemeente voorkomende onder Sectie C nr. 283; groot zes are.
Als borgen treden op:
Jan Pietermans echtgenoot van Jaantje de Visser, bakker.
Pieter Dubbelman echtgenoot van Adriana de Visser, griendbaas.
Beiden wonende te Lage Zwaluwe.
Cornelis de Visser Adriaanszoon beurtschipper, wonende te Standdaarbuiten.
Beroep:
marktschipper
Adriaan trouwde, 24 jaar oud, op 30-08-1878 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1878:aktenr.23.] met Johanna Vogel, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 06-01-1856 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.102) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1856], dochter van Corstiaan Vogel en Anna Elizabeth Quirijns. Johanna is overleden op 28-11-1930 om 13:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.D-134), 74 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1934;akte nr.43.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-11-1930 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1934;akte nr.43.].
Notitie bij overlijden van Johanna: Pieter Lambert de Visser(koopman) is neef van de overledene
Kinderen van Adriaan en Johanna:
1 Ingetje de Visser [1.4.3.4.3.8.14.1], geboren op 10-01-1879 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.153) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1879;akte nr.5.]. Ingetje is overleden op 24-05-1879 om 08:00 in Zwaluwe(N.B.), 4 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1879;akte nr.49.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-05-1879 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1879;akte nr.49.].
2 Ingetje de Visser [1.4.3.4.3.8.14.2], geboren op 14-02-1880 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.199) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1880;akte nr.17.]. Ingetje is overleden op 31-03-1880 om 24:00 in Zwaluwe(N.B.), 1 maand oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1880;akte nr.39.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-03-1880 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1880;akte nr.39.].
3 Ingetje de Visser [1.4.3.4.3.8.14.3], geboren op 27-05-1882 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.199) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1882;akte nr.71.]. Ingetje is overleden op 13-05-1913 in Rotterdam(Z.H.), 30 jaar oud [bron: B.S.Rotterdam].
4 Anna Elizabeth de Visser [1.4.3.4.3.8.14.4], geboren op 07-01-1889 om 11:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.162) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1889;akte nr.3.]. Anna is overleden op 25-09-1889 in Zwaluwe(N.B.), 8 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1889;akte nr.70.].
1.4.3.4.3.10 Adriana de Visser is geboren op 22-09-1818 om 21:00 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1818;akte nr.77.], dochter van Lammert(Lambert) de Visser (zie 1.4.3.4.3) en Adriana Kanters. Adriana is overleden op 18-01-1848 om 07:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. 433), 29 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1848;akte nr.8.]. Adriana trouwde, 22 jaar oud, op 11-08-1841 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1841;akte nr.21.] met Lambert de Visser, 25 jaar oud. Zie 1.4.3.4.5.4 voor persoonsgegevens van Lambert.
Kinderen van Adriana uit onbekende relatie:
1 Johanna de Visser, geboren op 08-06-1842 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.408). Volgt 1.4.3.4.3.10.1.
2 Lambert de Visser, geboren op 10-10-1844 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.415). Volgt 1.4.3.4.3.10.2.
3 Abraham de Visser [1.4.3.4.3.10.3], geboren op 15-01-1848 om 03:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.433) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1848;akte nr.3.]. Abraham is overleden op 15-01-1848 om 23:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.433), geen dag oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1848;akte nr.7.].
1.4.3.4.3.10.1 Johanna de Visser is geboren op 08-06-1842 om 17:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.408) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1842;akte nr.51.], dochter van Adriana de Visser (zie 1.4.3.4.3.10). Johanna is overleden op 23-10-1912 in Zwaluwe(N.B.), 70 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1912;akte nr.60.]. Johanna trouwde, 29 jaar oud, op 01-09-1871 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1871;akte nr.22.] met Dionijsius Musterd, 27 jaar oud. Dionijsius is geboren op 17-03-1844 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.86) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1844]. Dionijsius is overleden op 01-01-1928 om 04:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.B-79), 83 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1928;akte nr.2.].
Beroep:
broodbakker.   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1871;akte nr.22.]
1.4.3.4.3.10.2 Lambert de Visser is geboren op 10-10-1844 om 10:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.415) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1844;akte nr.82.], zoon van Adriana de Visser (zie 1.4.3.4.3.10). Lambert is overleden op 16-09-1916 in Zwaluwe(N.B), 71 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1916;akte nr.49.].
Beroep:
schipper
Lambert trouwde, 24 jaar oud, op 24-06-1869 in Dreischor(Zl.) met Pieternella van Popering, 23 jaar oud. Pieternella is geboren op 13-06-1846 in Dreischor(Zld.) [bron: Geboorteakten Dreischor 1846;akte nr. 16.]. Pieternella is overleden op 26-08-1918 om 16:30 in Zwaluwe(N.B.), 72 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1918;akte nr.42.].
Kinderen van Lambert en Pieternella:
1 Adriana Pieternella de Visser, geboren op 24-10-1869 in Dreischor(Zld.). Volgt 1.4.3.4.3.10.2.1.
2 Pieternella de Visser [1.4.3.4.3.10.2.2], geboren op 23-05-1871 om 04:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.70) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1871;akte nr.75.]. Pieternella is overleden op 23-08-1871 om 17:00 in Zwaluwe(N.B.), 3 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1871;akte nr.77.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-08-1871 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1871;akte nr.77.].
3 Pieternella Adriana de Visser, geboren op 21-07-1872 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.79). Volgt 1.4.3.4.3.10.2.3.
4 Lambert Leendert de Visser, geboren op 10-09-1873 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.79). Volgt 1.4.3.4.3.10.2.4.
5 Maria de Visser [1.4.3.4.3.10.2.5], geboren op 10-02-1875 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.79) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1875;akte nr.20.]. Maria is overleden op 07-06-1878 om 11:00 in Zwaluwe(N.B.), 3 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1878;akte nr.57.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1878 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1878;akte nr.57.].
6 Johanna de Visser [1.4.3.4.3.10.2.6], geboren op 31-03-1876 om 19:30 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.79) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1876;akte nr.45.]. Johanna is overleden op 04-07-1956 om 21:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1956;akte nr.16.].
7 Maatje de Visser [1.4.3.4.3.10.2.7], geboren op 14-02-1878 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.79) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1878;akte nr.29.]. Maatje is overleden op 26-06-1878 om 11:00 in Zwaluwe(N.B), 4 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1878;akte nr.66.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-06-1878 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1878;akte nr.66.].
8 Leendert de Visser [1.4.3.4.3.10.2.8], geboren op 31-03-1879 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.79) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1879;akte nr.41.]. Leendert is overleden op 14-07-1887 om 07:30 in Zwaluwe(N.B.), 8 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1887;akte nr.65.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-07-1887 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1887;akte nr.65.].
9 Marinus Abraham (Rinus) de Visser, geboren op 30-08-1880 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.10.2.9.
10 Maria de Visser [1.4.3.4.3.10.2.10], geboren op 05-08-1881 om 00:30 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.92) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1881;akte nr.79.]. Maria is overleden op 22-08-1881 om 01:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 17 dagen oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1881;akte nr.99.].
11 Maria de Visser [1.4.3.4.3.10.2.11], geboren op 26-08-1882 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.92) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1882;akte nr.120]. Maria is overleden op 14-11-1882 in Zwaluwe(N.B.), 2 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1882;akte nr.88.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1882 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1882;akte nr.88.].
12 Maria de Visser [1.4.3.4.3.10.2.12], geboren op 25-09-1883 om 23:00 in Hooge Zwaluwe(huisnr.92) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1883;akte nr.97.]. Maria is overleden op 11-09-1965 om 18:30 in Hooge en Lage Zwaluwe, 81 jaar oud [bron: Overlijdendregister Hooge en Lage Zwaluwe 1965; akte nr.19.].
13 de Visser [1.4.3.4.3.10.2.13], levenloos geboren zoon, geboren op 31-03-1885 in Zwaluwe.
14 de Visser [1.4.3.4.3.10.2.14], levenloos geboren dochter, geboren op 31-03-1885 in Zwaluwe.
1.4.3.4.3.10.2.1 Adriana Pieternella de Visser is geboren op 24-10-1869 in Dreischor(Zld.) [bron: Geboorteregister Dreischor 1869 akte 29], dochter van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.3.10.2) en Pieternella van Popering. Adriana is overleden op 28-05-1949 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 79 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1949; akte nr.26.]. Adriana trouwde, 27 jaar oud, op 23-12-1896 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijkregister Hooge en Lage Zwaluwe 1896;akte nr.31.] met Adriaan den Boer, 27 jaar oud. Adriaan is geboren op 17-04-1869 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1869], zoon van Joost Pieter den Boer en Kaatje Rijshouwer.
Beroep:
broodbakker   [bron: Huwelijkregister Hooge en Lage Zwaluwe 1896;akte nr.31.]
1.4.3.4.3.10.2.3 Pieternella Adriana de Visser is geboren op 21-07-1872 om 02:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.79) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1872;akte nr.83.], dochter van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.3.10.2) en Pieternella van Popering. Pieternella trouwde, 27 jaar oud, op 25-08-1899 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1899;akte nr.20.] met Cornelis den Boer, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op 06-03-1872 om 02:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.68) [bron: Geboorteregister Hooge Lage Zwaluwe 1872;aktenr.26.], zoon van Joost Pieter den Boer en Kaatje Rijshouwer.
Beroep:
metselaar   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1899;akte nr.20.]
1.4.3.4.3.10.2.4 Lambert Leendert de Visser is geboren op 10-09-1873 om 10:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.79) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1873;akte nr.111.], zoon van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.3.10.2) en Pieternella van Popering. Lambert is overleden op 11-10-1949 om 01:00 in Breda(N.B.), 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister Breda 1949; akte 403]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1949 [bron: Overlijdensregister Breda 1949; akte B-403].
Beroep:
In 1904 visser.schipper, later arbeider.   [bron: Bevolkingsregister(schippers) Zevenbergen 1912-1923.]
Lambert trouwde, 29 jaar oud, op 16-07-1903 in St.Maartensdijk(Zld.) [bron: b.S.] met Clasina Marina van Hemert, 23 jaar oud. Clasina is geboren op 28-11-1879 in St.Maartensdijk(Zld.) [bron: Bevolkingsregister(schippers) Zevenbergen 1912-1923.], dochter van Jan van Hemert en Rachel van Geene. Clasina is overleden op 01-05-1956 om 04:15 in Zevenbergen(N.B.), 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister Zevenbergen 1956;akte nr.28.].
Kinderen van Lambert en Clasina:
1 Pieternella de Visser [1.4.3.4.3.10.2.4.1], geboren op 27-06-1904 om 19:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1904;akte nr.64.].
2 Rachel de Visser, geboren op 04-01-1906 in ’s-Gravendeel(N.B.). Volgt 1.4.3.4.3.10.2.4.2.
3 Leentje de Visser, geboren op 15-11-1908 in Amerongen(Utr.). Volgt 1.4.3.4.3.10.2.4.3.
4 Jan Lambertus de Visser, geboren op 04-03-1910 in St.Maartensdijk(Zld.). Volgt 1.4.3.4.3.10.2.4.4.
5 Lambertha de Visser [1.4.3.4.3.10.2.4.5], geboren omstreeks 01-1913 in Zevenbergen(N.B.). Lambertha is overleden op 22-07-1913 in Zevenbergen(N.B.), ongeveer 6 maanden oud [bron: Overlijdensregister Zevenbergen 1913;akte nr.67.].
6 Sijtje Adriana de Visser [1.4.3.4.3.10.2.4.6], geboren op 07-10-1914 in Zevenbergen(N.B.). Sijtje is overleden op 23-07-2006 in Zevenbergen(N.B.), 91 jaar oud [bron: Bevolkingsregister(schippers) Zevenbergen 1912-1923.].
1.4.3.4.3.10.2.4.2 Rachel de Visser is geboren op 04-01-1906 in ’s-Gravendeel(N.B.), dochter van Lambert Leendert de Visser (zie 1.4.3.4.3.10.2.4) en Clasina Marina van Hemert. Rachel is overleden omstreeks 1972 in Vlaardingen(Z.H.), ongeveer 66 jaar oud. Zij is begraven in Zevenbergen(N.B.). Rachel trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1931 in Zevenbergen(N.B.) [bron: Huwelijksregister Zevenbergen 1931;akte nr.18.] met Albertus Marinus Johannes Geleijns, 24 jaar oud. Albertus is geboren op 13-02-1907 in Zevenbergen(N.B.), zoon van Adrianus Cornelis Geleijns en Wilhelmina Maria van Sintannaland. Albertus is overleden op 27-04-1941 om 05:00 in Breda(N.B.), 34 jaar oud [bron: Overlijdensregister Zevenbergen 1931;akte nr.40]. Hij is begraven in Zevenbergen(N.B.).
Beroep:
letterzetter   [bron: Overlijdensregister Zevenbergen 1931;akte nr.40]
1.4.3.4.3.10.2.4.3 Leentje de Visser is geboren op 15-11-1908 in Amerongen(Utr.) [bron: Bevolkingsregister(schippers) Zevenbergen 1912-1923.], dochter van Lambert Leendert de Visser (zie 1.4.3.4.3.10.2.4) en Clasina Marina van Hemert. Leentje is overleden in Middelburg(Zld.). Leentje trouwde, 28 jaar oud, op 06-07-1937 in Zevenbergen(N.B.) [bron: Huwelijksregister Zevenbergen 1937; akte nr.5.] met Theunis Jan Geleijns, 30 jaar oud. Theunis is geboren op 12-02-1907 in Zevenbergen(N.B.), zoon van Bastiaan Willem Geleijns en Cornelia van Wasbeek. Theunis is overleden op 28-07-1952 in Vlissingen(Zld.), 45 jaar oud. Hij is begraven op 30-07-1952 in Middelburg(Zld.).
1.4.3.4.3.10.2.4.4 Jan Lambertus de Visser is geboren op 04-03-1910 in St.Maartensdijk(Zld.) [bron: Bevolkingsregister(schippers) Zevenbergen 1912-1923.], zoon van Lambert Leendert de Visser (zie 1.4.3.4.3.10.2.4) en Clasina Marina van Hemert. Jan is overleden op 13-02-1975 in Alphen aan de Rijn(Z.H.), 64 jaar oud [bron: www.gmp.nouwens.nl.]. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 19-04-1938 in Zevenbergen(N.B.) [bron: Huwelijksregister Zevenbergen 1938;akte 6.] met Teuna Geleijns. Teuna is geboren in Zevenbergen(N.B.), dochter van Hendrik Adam Geleijns en Bertha Wijnhof.
1.4.3.4.3.10.2.9 Marinus Abraham (Rinus) de Visser is geboren op 30-08-1880 om 21:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1880;akte nr.84], zoon van Lambert de Visser (zie 1.4.3.4.3.10.2) en Pieternella van Popering. Rinus is overleden op 15-09-1955 in Rotterdam(Z.H.), 75 jaar oud [bron: http://geneanet.org/avanderzande].
Beroep:
in 1921 schipper.
Rinus trouwde, 40 jaar oud, op 30-06-1921 in Ophemert(Gld.) [bron: Genlias] met Jantje Clasina Smits, 36 jaar oud. Jantje is geboren op 11-05-1885 in Beusichem(Gld.) [bron: http://geneanet.org/avanderzande], dochter van Peter Smits en Johanna van Sas. Jantje is overleden op 02-08-1964 in Hilversum(N.H.), 79 jaar oud [bron: http://geneanet.org/avanderzande].
1.4.3.4.5 Abraham de Visser is geboren op 25-09-1779 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4) en Marike (Maaike) Nelemans. Hij is gedoopt op 26-09-1779 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Abraham is overleden op 25-11-1850 om 21:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.115), 71 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1850;akte nr.71.].
Notitie bij Abraham: Stadsarchief Breda;Notariële archieven Breda; J. van Naerssen, Allerhande acten (Minuten), 1828.
Aktenr. 174 d.d. 25.07.1828:
Obligatie met hypotheek van Abraham Pieterse de Visser, vlas bouwman en Johanna Schuller, echtelieden wonende op de Hooge Zwaluwe voor een bedrag van ƒ. 650 guldens Nederlandsch geld tegen een rente van 5% bij de Heer Mr. Jacob Hendrik Hoeufft te Breda.
Dit t.b.v. de aankoop van een gedeelte van de Buitendijk van de Amelia Polder gelegen onder de Gemeente van Drimmelen, groot ongeveer een bunder negen en twintig roeden Nederlandsch, belendende oost de dew. L.Roelof, west en noord Willem Hubertse Stal en zuid de Vliet.
Deze grond is voor twee derde gedeelte in gebruik bij Adriaan de Visser en Catharina Molendijk en het overige een derde gedeelte bij Pieter Lambertse de Visser en andere.
Adres:
  [bron: In 1822 huisnr.91 Hooge Zwaluwe en in 1823 in huisnr.99 Hooge Zwaluwe.]
Beroepen:
schipper,later vlasbouwer en koopman.
In 1850 marktschipper   [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1850;akte nr.71.]
Abraham trouwde, 29 jaar oud, op 07-05-1809 in Terheijden(N.B.) met Johanna Schuller, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 15-04-1809 in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is geboren omstreeks 1785 in Terheijden(N.B.). Johanna is overleden op 09-03-1860 om 05:00 in Zwaluwe(N.B.), ongeveer 75 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1860;akte nr.27.].
Beroep:
winkelierster.
Kinderen van Abraham en Johanna:
1 Pieter de Visser, geboren op 09-03-1810 in Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.5.1.
2 Casper de Visser [1.4.3.4.5.2], geboren op 29-08-1811 om 11:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1811;akte nr.73.]. Casper is overleden op 06-06-1828 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.99), 16 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1828].
Notitie bij overlijden van Casper: ongehuwd overleden
3 Johanna de Visser [1.4.3.4.5.3], geboren op 01-08-1814 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1814;akte nr.56.]. Johanna is overleden op 18-11-1886 om 17:00 in Zwaluwe(N.B.), 72 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1886;akte nr.72.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-11-1886 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1886;akte nr.72.].
4 Lambert de Visser, geboren op 07-08-1816 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.5.4.
5 Leendert de Visser, geboren op 30-06-1819 in Hooge Zwaluwe(N.B.). Volgt 1.4.3.4.5.5.
6 Hendrik de Visser, geboren op 11-10-1820 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.91). Volgt 1.4.3.4.5.6.
7 Maria de Visser [1.4.3.4.5.7], geboren op 17-03-1822 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1822;akte nr.25.]. Maria is overleden op 10-11-1904 in Zwaluwe(N.B.), 82 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1904;akte nr.69.].
8 Abraham de Visser [1.4.3.4.5.8], geboren op 21-07-1823 om 06:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.99) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1823;akte nr.66.]. Abraham is overleden op 30-03-1904 in Zwaluwe(N.B.), 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1904;akte nr.23.].
9 Johannes de Visser [1.4.3.4.5.9], geboren op 05-02-1825 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.99) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1825;akte nr.9.]. Johannes is overleden op 07-03-1902 in Zwaluwe(N.B), 77 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1902;akte nr.24.].
10 de Visser [1.4.3.4.5.10], levenloos geboren zoon, geboren op 20-12-1826 in Hooge Zwaluwe(huis nr.99).
11 Kasper de Visser [1.4.3.4.5.11], geboren op 15-10-1828 om 06:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.99) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1828;akte nr.99.]. Kasper is overleden op 17-03-1829 om 13:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.99), 5 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1828;akte nr.14.].
12 Casper de Visser [1.4.3.4.5.12], geboren op 15-10-1828 om 06:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.99) [bron: Geboortesregister Hooge en Lage Zwaluwe 1828;akte nr.74.]. Casper is overleden op 17-03-1829 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.99), 5 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1829;akte nr.14.].
1.4.3.4.5.1 Pieter de Visser is geboren op 09-03-1810 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Abraham de Visser (zie 1.4.3.4.5) en Johanna Schuller. Hij is gedoopt op 18-03-1810 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Pieter is overleden op 03-06-1849 in Strijen(Z.H.), 39 jaar oud [bron: Overlijdensregister Strijen 1849;akte nr.56.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-06-1849 [bron: Overlijdensregister Strijen 1849;akte nr.56.].
Beroep:
schipper
Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 23-10-1833 in Dubbeldam(Z.H.) met Saartje Kooijmans, 20 jaar oud. Saartje is geboren op 20-04-1813 in Dubbeldam(Z.H.), dochter van Jacobus Kooijmans en Adriaantje van der Linden. Saartje is overleden op 15-03-1850 in Strijen(Z.H.), 36 jaar oud [bron: Overlijdensregister Strijen 1850;akte nr23.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1850 [bron: Overlijdensregister Strijen 1850;akte nr23.].
Kinderen van Pieter en Saartje:
1 Adriaantje de Visser [1.4.3.4.5.1.1], geboren op 11-12-1833 om 07:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.141) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1833;akte nr.77.]. Adriaantje is overleden op 16-12-1833 om 17:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.141), 5 dagen oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1833;akte nr.72.].
2 Abraham de Visser, geboren op 29-11-1834 in Strijen(Z.H.)-Wijk B; nr.67.. Volgt 1.4.3.4.5.1.2.
3 Adriaantje de Visser [1.4.3.4.5.1.3], geboren op 08-02-1836 in Strijen(Z.H.) [bron: Geboorteregister Strijen 1836;akte nr.13.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1836 [bron: Geboorteregister Strijen 1836;akte nr.13.]. Adriaantje is overleden op 28-08-1850 in Strijen(Z.H.), 14 jaar oud.
4 Johannes de Visser [1.4.3.4.5.1.4], geboren op 05-01-1837 in Strijen(Z.H.) [bron: Geboorteregister Strijen 1837;akte nr.4.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-01-1837 [bron: Geboorteregister Strijen 1837;akte nr.4.]. Johannes is overleden op 28-08-1837 in Strijen(Z.H.), 7 maanden oud.
5 Jacobus de Visser [1.4.3.4.5.1.5], geboren op 29-12-1837 in Strijen(Z.H.) [bron: Geboorteregister Strijen 1837;akte nr.124.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1837 [bron: Geboorteregister Strijen 1837;akte nr.124.]. Jacobus is overleden op 14-03-1839 in Strijen(Z.H.), 1 jaar oud.
6 Johanna de Visser, geboren op 25-01-1839 in Strijen(Z.H.). Volgt 1.4.3.4.5.1.6.
7 Jacobus de Visser, geboren op 22-12-1839 in Strijen(Z.H.). Volgt 1.4.3.4.5.1.7.
8 Casper de Visser [1.4.3.4.5.1.8], geboren op 10-04-1841 in Strijen(Z.H.) [bron: Geboorteregister Strijen 1841;akte nr.36.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1841 [bron: Geboorteregister Strijen 1841;akte nr.36.]. Casper is overleden op 07-04-1845 in Strijen(Z.H.), 3 jaar oud [bron: Genlias].
9 Ingetje(Engeltje) de Visser, geboren op 14-08-1842 in Strijen(Z.H.). Volgt 1.4.3.4.5.1.9.
10 Lambert de Visser [1.4.3.4.5.1.10], geboren op 23-12-1843 in Strijen(Z.H.) [bron: Geboorteregister Strijen 1843;akte nr.109.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-12-1843 [bron: Geboorteregister Strijen 1843;akte nr.109.]. Lambert is overleden op 18-06-1884 in Dordrecht(Z.H.)-(in huis Toulonsche Laan nr.9), 40 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dordrecht 1884; akte nr.412.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1884 [bron: Overlijdensregister Dordrecht 1884; akte nr.412.].
Notitie bij overlijden van Lambert: Overlijdensregister Dordrecht 1884; akte nr.412: ongehuwd overleden.
11 Johanna Maria de Visser, geboren op 15-07-1846 in Strijen(Z.H.). Volgt 1.4.3.4.5.1.11.
12 Lijsje de Visser [1.4.3.4.5.1.12], geboren op 27-10-1847 in Strijen(Z.H.) [bron: Geboorteregister Strijen 1847;akte nr.89.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1847 [bron: Geboorteregister Strijen 1847;akte nr.89.]. Lijsje is overleden op 11-03-1848 in Strijen(Z.H.), 4 maanden oud.
13 Elisabeth de Visser, geboren op 22-03-1849 in Strijen(Z.H.). Volgt 1.4.3.4.5.1.13.
1.4.3.4.5.1.2 Abraham de Visser is geboren op 29-11-1834 om 11:00 in Strijen(Z.H.)-Wijk B; nr.67. [bron: Geboorteregister Strijen 1834;akte nr.103.], zoon van Pieter de Visser (zie 1.4.3.4.5.1) en Saartje Kooijmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1834 [bron: Geboorteregister Strijen 1834;akte nr.103.].
Notitie bij Abraham: Uit Certificaat Nationale Militie d.d. 12.10.1861 (Huwelijksbijlagen Strijen 1861):
Signalement:
Lengte 1 el 615 str.
Aangezigt ovaal
Voorhoofd smal
Oogen blaauw
Neus groot
Mond gewoon
Kin spits
Haar &
Wenkbrauwen bruin
Merkbare teekenen ---

"binnen de Ge