Laatste update: 17 augustus 2018
Deze genealogie begint met Lambert de Visser; geboren omstreeks 1646/1647.

In 1671 treedt hij in de Zwaluwe in het huwelijk met Janneke Pieters Jacobsdr. van de Reviere .

Nadien is het echtpaar daar woonachtig en worden ook hun kinderen daar gedoopt.

De eerste generaties zijn aanvankelijk woonachtig in vnl. de Hooge en Lage Zwaluwe, later zwermen zij uit naar diverse plaatsen in West Brabant en op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden .

Nog later zijn de daarop volgende generaties ook elders in Nederland woonachtig.


De eerste generaties verdienen hun brood op of aan het water.

Dit is niet zo verwonderlijk gelet op de ligging van hun woonplaatsen bij Hollands Diep,

de Biesbosch enz.

Door o.a. de opkomst van de industrie verandert ook dit.


De aanwezige gegevens zijn gebaseerd op archiefonderzoek o.a. via de voortreffelijke website van Genlias en via gegevens verkregen van andere websites.Deze genealogie begint met Lambert de Visser; geboren omstreeks 1646/1647.

Ik heb zo veel als mogelijk de bron  van de diverse gegevens vermeld.

Voor de rangschikking van de gegevens heb ik gebruik gemaakt van het onovertroffen Aldfaer.


Deze genealogie heeft niet de pretentie volledig te zijn.

Integendeel veel moet nog worden aangevuld en ik houd mij dan ook ten zeerste aanbevolen voor op- en aanmerkingen, correcties, aanvullingen enz.

Hiervoor bij voorbaat mijn dank.


Als u met gegevens van deze website uw genealogie kunt uitbreiden dan stel ik het zeer op prijs dat u de bron (www.genealogie.devisser.nl) vermeldt.Immers dat kan voor mij tot nieuwe contacten en/of nieuwe gegevens leiden.


Cor de Visser.
eXTReMe Tracker